måndag, december 31, 2007

fredag, december 28, 2007

Lek med material


Mina första tydliga barndomsminnen är från vår stora smedja där min far smidde hästskor och verktyg. I en ässja värmdes materialet för bearbetning och där kunde han också härda stål för att tillverka stenborrar

Härdningen innebar att stålet först tillsattes kol upp till cirka 0,3%, varefter det rödglödgades och snabbkyldes i vatten. Olika temperatur gav olika hårdhet och sprödhet.

Bearbetning av metaller har sedan dess varit en ren njutning för mig.

Ge mig några stycken stål, en svets och en slipmaskin så kan jag ge dig en vacker järnblomma.

Ge mig en bräda, en hammare och en kartong spik så ska jag visa dig hur brädan spricker och spikarna kroknar bara genom att jag tar tag i hammarskaftet.

Att arbeta med stål är en ren njutning och träarbete en mardröm.

Lek med bilder
Klicka på den nedre bilden och studera mitt digitala skrivbord. Bilden ovanför visar det analoga.

De två översta bilderna visar mitt första datoriserade kontor och mellanbilden mitt första riktiga hemmakontor.

Lek med bilder i Photoshop har blivit en ny hobby efter att bildlekandet legat nere under många år. 1970 köpte jag min första systemkamera, en Mamiya Sekor 1000 DTL med spotmätning vilket möjliggjorde perfekt exponering i alla lägen Ett normalobjektiv 1,2/58 var bra i dåligt ljus och ett Tamron 400 med 4x-konverter till brännvidd 1600, tillsammans med ett tungt stativ, gjorde att jag kunde ta närbilder på 100 meters avstånd. Pressning av filmen till 1600 ASA och lite trixande i mörkrummet, resulterade i tusentals vackra bilder.

Då var det ställtider med alla vätskor, torkapparater och olika pappersval så att en bra kväll kunde ge max 25 bilder.

I dag går det snabbare och är faktiskt roligare att leka med bilder.

I mellantiden fastnade jag för diabilder och terroriserade ständigt familj och vänner med min fina Zeissprojektor som kunder ge bilder på två gånger tre meter mot väggen. Vänkretsen krympte betänkligt, men familjen stannade kvar.

måndag, december 24, 2007

God Jul!
Klicka> Julevangeliet

Det får vara hur det vill med autenticiteten i julevangeliet. Det är något alldeles speciellt att läsa det högt.

Lukas är den ende av de fyra evangelisterna som nämner skattskrivningen och dramat med Herodes barnförföljelse. Anledningen var att Messias skulle födas i Betlehem enligt profetian.

Jesusforskarna är tämligen överens om att Jesus Josefsson föddes i Nasaret, om han över huvud taget är en verifierbar historisk person.

Flavius Josefus som var en energisk samtida historieskrivare, nämner bara i förbigående Jesus som "Jakobs broder". Det utgör den enda utombibliska informationen om Jesus från Nasaret.

"Josefus uttalanden om Jesus (främst den i Judisk historia 18.3.3, det s.k.
Testimonium Flavianum, den andra återfinns i Judisk historia 20.9.1) och Jakob är problematiska. Forskare är i stort sett eniga om att delar av texten Testimonium Flavianum utgör senare kristna interpolationer (exv. "Han var Messias"). Ändå anses stycket innehålla tillräckligt med okontroversiella uppgifter om Jesus, samt för kristna ovanliga beskrivningar av Jesus (exv. att kalla honom "en vis man"), att stycket i sin helhet bedöms ha trots allt en historisk förankring. Texten utgör därmed en utombiblisk källa om uppmärksamhet som väcktes av Jesu liv och verksamhet på 30-talet.".

Jesus i ett historiskt perspektiv.

I dag och i kväll, spelar det historiska en underordnad roll. Nu blir det familjejul och senare i afton, får prästen meddela sitt julevangelium för oss trogna lyssnare. Ingen kommer då på tanken att ifrågasätta "ordet".

Klicka> God Jul

I webbadressen som du får upp, kan du ändra det sista talet 68 nedåt och få fram flera jukort.

lördag, december 22, 2007

Jul 2007

Övre bilden visar matbordet före invasionen av socker, sirap, kakao, vanilj, grädde och alla andra nödvändiga ingredienser för en lyckad jul.

Undre bilden visar resultatet av timmars strävan med barnbarnenGodisreservoaren i fågelperspektiv

Klapphögen som Bill och Bull, med avsmak tar avstånd från (de blir utan paket)


Klicka på bilderna så blir de tydligare.

Klicka på rubriken för att se äldre julinlägg.Knutby - ett religiöst haveri.


Religiös fanatism, är ett rött skynke för mig och jag föraktar de charlataner som mentalt förslavar människor som är tillräckligt naiva för att gå på lögnen om Guds speciella sändebud bland människorna.

Dessa bedragare finns i moskéer och i små pingstförsamlingar som har drabbats av narcissistiska lycksökare.

I Gränsta i Knutby håller ett stort gäng så kallade pastorer, alldeles för många unga människor isolerade i ett religiöst rus av utvaldhet.

De är utvalda att följa pastorsmupparnas ledare när hon innan mänsklighetens undergång, vigs som maka till Jesus Josefsson, snickarsonen från Nasaret, som snart ska hämta sin, sedan tidernas gryning, korade drottning Tirsa.

Klicka på rubriken och ta del av länkar till information om dödskulten på dödskullen i Gränsta - Knutby. Där finns det massor med dårpippipredikningar och andra hårda fakta om om gruppen som leds av en människa med denna omvärldsanalys. Lyssna noga på budskapen! Det handlar om riktiga amerikanska män, samt om lydnad och städning på order av högre makter.


Klicka på bilden och studera den ende potentat som kan känna sig nöjd med situationen. ( Tack LA för bilden)

Eva Westman, mor till två knutbysnärjda, berättar här om villkoren för en mor till Kristi Bruds slavar.
"Redan på skärtorsdag år 2004 varnade läkaren och psykoterapeuten Rigmor Robèrt, i en artikel i Expressen, för risken att medierna skulle falla för frestelsen att mystifiera en pastor som kallat sig Kristi brud. Hon varnade för försök att "göra bra tv" på människorna i Knutby. Det läkaren varnade för har nu hänt. Medierna har gjort den självlärda Åsa Waldau till kändispastor, som får uttala sig som expert och företrädare för kristna människor i teve och press."

"Människorna i Knutbygruppen säger att de är lyckliga. De skänker allt de har till församlingens många pastorer: sina pengar, sin fritid, sin karriär, sina liv, ja till och med sina barn som uppfostras i Knutbyandan. De flesta föräldrar som har barn i Knutby vågar inte längre framföra sin åsikt. Uttrycker man sin åsikt får man inte längre ha kontakt med barn och barnbarn. Det är straffet från Åsa Waldau, som då känner sig kränkt."

"Vill ni att era barnbarn ska växa upp i Åsa Waldaus värld? Åren går fort. Snart ska barnbarnen ha en utbildning. Ska inte heller de få normala liv eftersom deras föräldrar tror på Åsa Waldaus förkunnelse om att eftersom världens undergång är nära är det inte någon idé att skaffa sig en utbildning?"

Uppdatering - Sektmupparna går till motattack och försvarar bydrottningen.
Här kan du lyssna till hur sektföreståndaren Kom Wincent låter. Försök stå ut med att lyssna en kvart.
Här finns det flera prov på stolligheterna.

Uppdatering-2 - Nu vaknade Pingströrelsen äntligen!

"Församlingen i Knutby var tidigare intimt förknippad med Pingströrelsen. Men i dag har alla band kapats. Pingströrelsens föreståndare, pastor Sten Gunnar Hedin, anser att Åsa Waldau och församlingen i Knutby agerar tvärt emot det kristna budskapet."

"- Hon gömmer sig bakom påståendet att hon inte kan styra medlemmarna. Men i själva verket är det hennes undervisning som lett till den här isolationen. Hon predikar att medlemmarna måste skärma av sig från omvärlden för att inte bli "besmittade", säger han."

"Sten-Gunnar Hedin har träffat flera av församlingsmedlemmarna i Knutby. Han säger att de flesta möter honom med en väldig skepsis. Det finns en tydlig uppdelning mellan "vi och dom", berättar han. Liksom de anhöriga utanför församlingen blir han betraktad som en av "dom".

Uppdatering-3

Ärkebiskopen tar upp Knutby-dramatiken i Sveriges kristna råd.

Uppdatering-4

Tidningen Dagen som blir bättre och bättre sedan de fick ny chefredaktör, tar upp Pingströrelsens blödande och svårläkta varböld.

Uppdatering-5

Den uppenbart nervösa vice chefsåklagare Gunilla Strömblad, framträdde i TV4 och berättade med flackande blick och svag röst, att hon avslår begäran från advokat Althin om ny förundersökning. Hon vet säkert att fruarna åklagare som hade hand om fallet, gjorde ett slarvjobb, men vill knappast se detta avslöjat för allmänheten. Det faller ju tillbaka på henne.

"- Det gick ovanligt snabbt. Jag hade väntat mig att beslutet skulle ta längre tid, då åklagarmyndigheten fick ett rätt så omfattande material. Nu kom svaret i stort sett med vändande post, säger juristen Anton Strand vid Advokatfirman Althin."

Klassiskt mygel!

"– Det är ett omotiverat beslut. Men beslutet är taget av samma åklagarkammare som skötte förundersökningen."

Kliar du min rygg så kliar jag din.

Det som i morse började likt en besvärlig fläkt av ovälkommen publicitet för drottning Tirsa och hennes hattifnattar, har utvesklats till rena isstormen.

Uppdatering-6

Sten-Gunnar Hedins ord är mycket viktiga och jag hoppas att han inte släpper taget nu. Det handlar om nästan 100 unga människor och barn som kan få sina liv förstörda om de fortsättningsvis bedras av ett gäng andliga skojare.

tisdag, december 18, 2007

NaturmorgonLasse, Jenny, Lisa och Anders

I dag fick jag ett brev från Sveriges Radios Växjöredaktion och Naturmorgon.

I brevet fanns ett trevligt kort från Anders Börjeson och,... Äntligen!

Det tygmärke som jag har suktat efter år efter år när jag har tävlat i programmets naturfråga.

Varje lördagmorgon väcks jag klockan sex av att favoritprogrammet Naturmorgon gör livet ljusare några timmar, även i den mörkaste vintermorgon.

För en tid sedan ersattes tygmärket av en mössa och jag funderade allvarligt på att sluta tävla, men nu är märket tillbaka och ett är mitt, MITT!

Klicka på bilderna och njut av tygmärket samt bilden av redaktionen.

Klicka på rubriken och studera mina favoritflygfän.

Lyssna på några av redaktionens kåserier.

Jenny Berntson Djurvall berättar om sin husspindel.

Lasse Willén berättar om otacksamma vinterfåglar.

Lisa Henkow berättar om ett liv utan rosor.

Anders Börjeson berättar om pilfinkar och regn.

måndag, december 17, 2007

Elbilar -Batterier


För mig som under många år har arbetat med elfordon av olika slag, är denna nyhet hoppingivande. Klicka på rubriken och se hur ett litium-jon-batteri är uppbyggt. Mera om det nya batteriet.

"Efter 3000 uppladdningscykler ska bara 10 procent av kapaciteten ha gått förlorad. Totalt ska batteriet klara 5000 uppladdningscykler, vilket innebär tio års livslängd om batteriet laddas en gång om dagen."

"Förklaringen till förbättringarna stavas nanomaterial. Ett tekniskt genombrott har gjort det möjligt att använda nanopartiklar för att absorbera och lagra stora mängder litiumjoner som annars skulle angripa och bryta ned batteriets elektrod."

De
batterier jag hade att hålla mig till, kunde laddas cirka 1000 gånger och var väldigt tunga.

Klicka på bilden och se hur jag försöker övertyga två ur Telias underhållspersonal, om att batteridrivet är bättre än gasoldrivet.

De tog till slut mina argument och köpte en stor mängd batteridrivna sopmaskiner till sina förråd.

Drivna med
blyackumulatorer hade maskinerna en drifttid på cirka fyra timmar. Med större batterier blev egenvikten så stor så att för mycket energi gick till att förflytta fordonet. Optimal laddningstid var åtta timmar.

Med de nya batterierna hade maskinen kunnat arbeta en hel dag och personalen hade sluppit kladdandet med svavelsyran som alltid var en risk eftersom högexplosiv vätgas bildades under laddning.

Blir priset rätt, kommer elbilarna att gå en ny vår till mötes.

Tyvärr var jag tjugo år för tidigt ute med min lansering av elfordon när jag samarbetade med holländska Spijkstaal. Först nu börjar mina idéer slå rot. Jag försökte sälja batteridrivna lastbilar för närdistribution, elbussar och små elpersonbilar för persontransporter inom industrier, flygplatser och stadskärnorna. Inför valet 1988 körde jag en av mina batteridrivna lastbilar med Karin Söder och ett gäng andra centerpartister på flaket i en ny form av torgtal.

söndag, december 16, 2007

Til alla som väntar på julen


Klicka på rubriken!

Till er som arbetar för en öppen kyrka.


Till er som arbetar för en öppen kyrka där alla är välkomna som besökare och funktionärer, oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet och bibeltro; Klicka på rubriken!

Till alla er religiösa fundamentalister


Klicka på rubriken och sug i er!

lördag, december 15, 2007

Människan - Naturens fiende


Människans tid på jorden, är en parentes historiskt sett och det ser ut att bli en kort parentes.

Människan tros evolutionsmässigt, ha blivit en särart för cirka 160 000 år sedan.

Urcellen skapades antagligen för 4 000 000 000 år sedan. För cirka 40 000 000 år sedan uppstod de första små däggdjuren och för ungefär 2 000 000 år sedan, reste sig ett av dem och gick på bakbenen.

Med förmågan att tänka abstrakt har människan fångat in elden, uppfunnit krutet, lärt sig att manipulera livets byggstenar och bygga vapen som kan pulverisera alla mänskliga konstruktioner på några timmar.

Hittills har ett slags kallt krig, förhindrat kärnvapenkatastrofen, men nu när teknikutvecklingen och tillgången till vapenplutonium, har blivit handelsvaror, kommer troligtvis ett atombombsmoln snart att utvecklas över någon strategiskt väl vald plats i västvärlden och därefter kommer nog rätt många taktiska kärnvapen att riktas mot terroristgrupperna.

Detta leder antagligen inte till den slutliga katastrofen direkt, men som en effekt av konflikterna, kommer genteknikforskarna att utveckla DNA-styrda utrotningsmedel och med den teknikens kända avknoppningseffekter, kommer de hoppande generna att göra resten.

Oavsett om klimatförändringarna är en effekt av mänskliga misstag, eller naturens autonoma växlingar, blir resultatet samma.
Människor tvingas flytta från torkans och översvämningarnas länder och samlas på det norra halvklotet.

Då blir upphovsrättsliga konflikter oundvikliga och vårt mardrömsscenario blir verklighet.

Låt oss säga att det dröjer 100 år till innan vi är där och att så gott som alla biosystem kraschar då, så blir människans tid på jorden, en försumbar parentes och facit blir att människan inte har bidragit med något gott till planeten Jordens samlade livsformer.

Dystopi?

Varsågod och ge mig en annan framtidsbild.

torsdag, december 13, 2007

Vinterstorm i USA

Klicka på bilden som föreställer en saffranskrokus
Klicka på rubriken, rulla nedåt och läs mera om stormar.

Ska de förfärliga höststormarna i USA avlösas av isstormar vintertid?

I så fall kommer Den nya presidenten i världens mäktigaste nation, antagligen att ha en agenda där tokpresidenten i Iran, blir en nedprioriterad fiende.

Vi som älskar lussebullar, har dock anledning att göra nålsticksdockor föreställande president Ahmadinejad

Behöver miljöskyddare eget skydd?


Miljöbloggaren rapporterar om höjd säkerhet under Balikonferensen för världens ledare.

Det är djupt tragiskt att de som samlas för att försöka finna lösningar på problemet med vår sargade planets miljöstörningar, ska behöva skyddas.

Enligt min ringa mening, borde till och med terroristerna respektera de få globala miljösamarbeten som kommer till stånd på den här nivån, men ondskans representanter godkänner inga gränser.

Mera om miljö här.

Klicka på rubriken och läs om Balikonferensen

onsdag, december 12, 2007

Vem kan lita på Kristi Brud?


Klicka på rubriken och läs om Knutby, den lilla uppsalakommundelen, som ligger mellan Uppsala och Rimbo. En helt normal kommundel om det inte vore för byn Gränsta, där en samling människor har samlats för att praktisera fanatisk kristendom med fyrenighetsteologi.

Dagens artikel i SvD.

Citat:

"Åsa Waldau, som själv kallat sig Kristi Brud i Knutbyförsamlingen, pekas ut som medbrottsling till mord. Det framgår av Helge Fossmos begäran att åklagare på nytt ska utreda händelserna i Knutby."

"Robert har analyserat de sms från Waldau som den mördade Alexandra Fossmo sparat i sin mobiltelefonen under tiden före mordet. Slutsatsen blir att Waldau deltog i kontroll av Alexandras känslor, beteende och tankar och att hon styrde henne genom förvirrande religiösa budskap."

Förvirrande var ordet sade Bill.
Från en förvirrad sade Bull.


Helge har en hemsida där han svarar på frågor.

Pastorerna i församlingen har satt Knutby på världskartan genom sina skruvade religiösa övningar och minst ett par egendomliga dödsfall.

Den som vill läsa utskrifter av prediknigar och föreläsningar som de har spelat in på cd, kan klicka
här.

Här finns teorier samlade och det står klart att poliserna, åklagarna och advokaterna som var inblandade i rättsprocessen efter mordet, knappast bör få chansen igen att arbeta med den här typen av brottsärenden.

Lyssna på överpastorskans föreläsning om amerikanska riktiga män, lydnad och städning
här.

Här pågår debatten om fallet dygnet runt sedan dag tre, den trettonde januari 2004.

Flera blogginlägg om Kristi Brud och sekten i Knutby här.

Två mycket mycket intressanta artiklar här och här.

Poliser, åklagare och advokater har många skumma detaljer att förklara.
Ville de inte att fallet skulle klaras upp?

Uppdatering 13/12

fredag, december 07, 2007

Kristi Bruds tukt i Gränsta - Knutby


Jag är Knutbiten! Jag försöker hålla mig fullt informerad om vad som händer i den lilla byn Gränsta i Uppsalakommundelen Knutby. På "Kullen", som de säger i tätorten, regerar bydrottningen Tirsa över allt och alla.

Tidningen Världen i dag har i en serie riktigt bra artiklar, granskat hur det i ett pingstperspektiv såg och ser ut i den minst sagt kuriösa församlingen med fyrenighetsteologin; Fadern, Sonen, Den Helige Ande och Kristi Brud.

Publicerad 2007-12-07 08:59

"Sara Svensson, dömd för mord på Helene Fossmo, utsattes för tortyrliknande tukt under sina år i Knutby. Det vet vi från förhör och rättgångshandlingar. Men det som inte kommit fram är att liknande behandlingar drabbat flera andra kvinnor i Knutby. Alexandra Fossmo var en av dem."

Där skrev Carin fel. Helene, Helges första hustru, antas ha dött av en olycka i sitt badkar, men den allmänna uppfattningen är att hon eliminerades för sitt högmod. Den som inte dyrkar drottningen får sitt straff. Sara dömdes för mord på Helges andra hustru Alexandra, men är troligtvis oskyldig till det dödande skottet. Saras tortyr är antagligen korrekt beskriven.

Såväl den mördade Alexandra (Kristi Bruds yngre syster), som den förmodade mördaren (som antagligen sköt mot den redan mördade kvinnan), utsattes för tukt av bydrottningen.

"Kvinnotukt tycks vara ett grundläggande drag i Knutby-församlingen och också det redskap som håller församlingen i skräck och lydnad. Flera av kvinnor i den inre kretsen har drabbats av långvarig och plågsam tukt, som bland annat innebär att det äktenskapliga samlivet inte får upprätthållas, kanske under lång tid."

Efter att ha sett Drottning Tirsa i en rad teveframträdanden, är jag inte överraskad.
En totalt egotrippad och förvirrad kvinna som obildad och outbildad lyckats skaffa sig ledarposition och oinskränkt makt över 100 människor i en isolerad församling.
En kvinna som knappt kan uttala en komplett mening utan att tappa spåret och glida över i något annat ämne.
En kvinna som ser alla yngre, intelligentare och vackrare kvinnor som hot.

Tre ingredienser som bara kan mixas till en giftig soppa.

"I rättegången mot Sara Svensson räckte Åsa Waldau henne sin hand efter att ha vittnat. Det uppfattades av personer med insikt i Knutby-kulturen som att Sara efter alla år åter togs till nåder."

Hon hade fullgjort sin plikt.

Hon hade slutfört skådespelet och tagit bördan.

Hon hade varit lydig.

Publicerad 2007-12-07 08:59

"Läkaren och psykoterapeuten Rigmor Robèrt har genom egna efterforskningar och kontakter med en lång rad personer i och kring Knutby-församlingen skaffat en god bild av församlingens innersta liv. Hon beskriver behandlingen av kvinnorna som en grundläggande kultur som skapar lydnad och binder medlemmarna i en gemensam rädsla och skam."

Det kommer att krävas massiva terapeutinsatser när sekten imploderar av inre röta och de stackars vilseförda i bänkutfyllnaden, som Tirsa kallar församlingsmedlemmarna, ska hitta sig själva igen.

"- Tukten utdöms godtyckligt när Åsa Waldau "känner i Anden" att så ska ske, säger hon. Ofta riktar den sig mot kvinnor som Waldau av olika skäl tycker konkurrerar med "drottningen". Någon hade blivit vackrare och fått bättre självförtroende, någon skrev fina lovsånger som församlingen gärna sjöng."

Tirsa beter sig som en bortskämd femåring.

"Hur länge tukten pågår är också godtyckligt. För Sara Svensson kom den att vara i flera år och hävdes aldrig. Successivt bröts Sara ner."

- Och blev ett lydigt redskap för sjuka instinkter.

"Tuktens första steg ska verkställas av maken, genom att det äktenskapliga samlivet upphör. Steg två är församlingstukt, vilket innebär att församlingen deltar i en utfrysning av den som ska tuktas."

Ledarna som styr andra människor på detta brutala sätt, kan inte straffas juridiskt. Det finns inget bra lagrum, men tvångsvård i trånga vita jackor, kan bli en bra tukt för missdådarna.

"- Tukten är en hemlig motor som vidmakthåller gemenskapen i en sjuklig fromhet, säger Rigmor Robèrt. Den tuktade känner en darrande lättnad när hon återupptas i församlingen, efter en drottninglik gest av Åsa Waldau. Tirsa "räcker spiran" och visar på så sätt att den tuktade tagits till nåder. "

Hur håller man sig då informerad om sektmupparna i Knutby.

Det här är ett bra ställe och det här ett annat.
Teorier
Avslutningsvis min favoritföreläsning om män, städning och lydnad.

måndag, december 03, 2007

Vindkraft


Fler och fler inser att vindens energi måste omsättas till den nyttoenergi vi människor kräver i allt högre grad.

"För att klara målet bör vindkraften lyftas bort från förordningen om miljöfarlig verksamhet. Elhandelsbolagen bör tvingas ha mer förnyelsebar energi när systemet med elcertifikat ses över."

Dessutom måste tillstånds- och expropriationssystemet effektiviseras för snabbare utbyggnad.

Läs MiljöAktuellt (tidigare Dagens Miljö) dagligen och häng med!

Klicka på rubriken och läs mera om vindkraft.

Läs också om direktomvandling av energin från
havsvågorna och solinstrålningen.

Åter till Gränsta i Knutby


Enligt TV4-nyheterna, finns det uppgifter som Kling & Klang-poliserna från Uppsala. missade under mordutredningen efter januari 2004 i Knutbydelen Gränsta. Tidningen Dagen uppmärksammar nyheterna. Bra Dagen!

Det är ingen nyhet för oss som har sett förundersökningsprotokollet. Det är en enda stor verifikation på inkompetens hos poliser, advokater och åklagare i Uppsala.

Det är däremot en god nyhet att
TV4 intresserar sig för vad som är sant och vad som är osant/osagt. Se och lyssna här.

Efter Malou von Sievers bedrövliga intervju med Kristi Brud, har mitt förtroende för TV4-journalistiken, varit lågt.

Nu ska vi se vad som är nytt.

Citat:
"Kan fler ha varit inblandade i Knutbymordet på pastorshustrun Alexandra Fossmo för snart fem år sedan?"

I Drottning Tirsas/Kristi Bruds lilla by Gränsta, råder en sektmentalitet som kan få vem som helst där att döda och det råder knappast några seriösa tvivel om att ledningen är moraliskt huvudskyldiga till alla brott som har begåtts i församlingen.

Tirsaligan har skapat en fyrenighetsteologi där Gud har utvalt dem och allt de gör är rätt inför Gud. Gud talar bara genom sektledarna och främst genom ledarnas ledare.

Alltså behöver de inte respektera de jordiska lagarna. De begår inget brott om de dödar på Guds befallning. De bara assisterar hemgång.

Mera citat:
"Och bland de mängder sms som Alexandra Fossmo fick veckorna före sin död kommer ett stort antal från hennes syster, Åsa Waldau. I sms efter sms skriver hon om längtan hem, det vill säga till himlen".

"Älskade...ja, jag längtar hem....Och ni fort efter...NU." "Ja, nu vill jag hem - och fort ska ni komma. Din syster och Drottning...!"

Bydrottningens dödskult är naturligtvis hela anledningen till dessa människors förvirrade omvärldsanalys.

Slutcitat:
"I hittills opublicerade inspelningar från församlingens predikningar framgår det också att flera av pastorerna fokuserar på att det vore bäst om alla i församlingen fick dö - komma hem."

För den som vill ta del av de skruvade predikningarna och föreläsningarna finns det gott om material
här.

Här pågår debatten mellan dem som med klar blick, har läst förundersökningen, på ena sidan och en del av sektens nyttiga idioter, på den andra.

Här finns också bruksanvisningar för hur man blir en bra man respektive kvinna.

Då var det bara riktiga amerikanska män som gällde. Numera duger tydligen till och med pajaserna Merkoolio och Bert Karlsson.

Tirsaprofetian berättar om hur Snickarsonen Jesus från Nasaret, redan i tidens begynnelse, valde ut Gränstas bydrottning till sin maka.


Här är min favoritföreläsning där profetissan lär ut kunskaper om riktiga amerikanska män, lydnad och städning.

Klicka på rubriken och läs flera inlägg om Gränsta i Knutby. Där finns Kristi Bruds bok recenserad.

Den boken är mycket intressant om man läser mellan raderna. En del av det hon är beskylld för och anser sig oskyldig till, skriver hon om, men det hon undviker att förneka är ännu intressantare. Där finns det material för en grävande journalist!

Uppdatering 3/12

Hoppas att hon har tillförlitligt skydd mot gränstatorpederna.

fredag, november 30, 2007

Vindkraft
Sakta men säkert inser de flesta att vår energiförsörjning måste ske genom direktomvandling av energin från sol, vind och vatten.

Stridsropet från
Folkkampanjen mot kärnkraft 1973, är snart i allas mun.

"Sverige bör öka antalet vindkraftverk kraftigt även på land fram till år 2020. Uppemot 6000 vindkraftverk behövs om Sverige ska klara målsättningen att en femtedel av all energiproduktion ska komma från förnybara källor, enligt Energimyndigheten."

"Klas Tennberg, är projektledare på Energimyndigheten.
– Vindkraften är vår absolut renaste energikälla. Den ger inga som helst utsläpp och bieffekterna av vindkraftverk är små jämfört med all annan produktion av energi som är någorlunda lönsam idag."


Nåja, vattenkraften från älvar och havsvågor, uppfyller också renhetskraven.

"Det är i en
debattartikel i Dagens nyheter som Energimyndigheten lägger fram det nya förslaget till regeringen. Vindkraften står idag för 1,4 terrawattimmar vilket inte ens motsvarar en procent av Sveriges totala elproduktion. Det är betydligt lägre än många andra länder.
Dagens planeringsmål i Sverige är tio terrawattimmar till år 2015. I det nya förslaget skruvas målsättningen alltså upp kraftigt till hela 30 terrawattimmar år 2020. Det handlar om upp till 6 000 vindkraftverk mot dagens 800. Men för att det ska lyckas så måste byråkratin minskas och dolda avgifter tas bort."

Klicka på etiketten "miljö och energi" längst ned och läs om direktenergiomvandling från sol, vind & vatten.

Tidigare i bloggen om just vindkraft.

SNF om vindkraft.

Väldens snabbast växande energikälla.

Den som har rätt från början, har alltid rätt till slut.

fredag, november 23, 2007

Humor och tragedi. Lindström och Knutby


Klicka på den färgglada bilden en bit under bilden på den ståtlige gamle mannen till vänster på sidan. Då kan du läsa dagens Lindström. Klicka på rubriken och fundera över flera kluriga bilder.

Jag hoppas att Hans Lindström någong gång ska läsa lite om Knutby. Han skulle kunna göra en riktig kioskvältare med ett tecknat seriealbum om byn Gränsta där verkligheten slår de mest bisarra böcker om Science Fiction och Fantazy.

Ryssarnas
Knutbydrama ser ut att bli en svår nöt att knäcka. Deras motsvarighet till Kristi Brud, sitter på ett för sektledare passande ställe och verkar tänka i samma banor som våra hattifnattar på slätten mellan Uppsala och Norrtälje.

Citat:
"Enligt ryska medier är den 43-årige Kuznetsov övertygad
om att han och hans medlemmar kommer att få avgöra vilka som kommer till himlen respektive helvetet i livet efter detta."
Han är i samma ålder som Drottning Tirsa och verkar vara ett lämpligt parti för den som otåligt väntar på att snickarsonen Josefsson från Nasaret ska komma och fria.

torsdag, november 22, 2007

Religiös fanatism i Knutby

Med väckelsens vapen

KG Hammar recenserar Göran Bergstrands bok om mordet i Knutby

"En misslyckad pastor och en längtande kvinna kom till Knutby. De var
övertygade om att Messias skulle komma dit för att fira bröllop. I sin nya bok lyckas Göran Bergstrand göra Knutbymordet begripligt, skriver K G Hammar
."
Den som efter att ha läst boken, ändå inte förstår drivkrafterna bakom mordet och mordförsöket, bör läsa här . Det börjar 2007-01-01 och om du klickar på "sista" uppe till höger, kommer du till dagens sista inlägg. Forumet visas årsvis och startar några dagr efter mordet.

Profetissan föreläser om städning, lydnad och riktiga amerikanska män.

Här finns tokpredikningar och mordteorier
samt diskussioner.

Mycket läsning blir det, men ökad förståelse garanteras.

Där finns läckor inifrån sekten och rapporter från återvändare och familjemedlemmar.

Där finns också några nyttiga idioter som för församlingens talan.

Ibland dyker också upp ett par församlingsmedlemmar som gör pinsamt förvirrade försök att beskriva hur "normal" församlingen i Gränsta - Knutby är.

"Det som blir så tydligt när det handlar om religiöst färgade övertygelser och vanföreställningar är kanske något som gäller oss alla, religiösa eller inte. Alla starka övertygelser, alla anspråk på att äga sanningen, alla drömmar om det fullkomliga, bär sin egen destruktion inom sig." "Den traditionella pingstförsamlingen i Knutby, som funnits sedan 1920-talet, förändrades åren kring 1990 under inspiration från Livets ord i Uppsala. Profetior började spela en stor roll, bland annat om att en väckelsens eld skulle utgå från Knutby. En ny ledarstil infördes. Gud styrde församlingen direkt genom pastorerna och församlingsmedlemmarnas lydnad blev den centrala kristna dygden. "
När jagsvaga människor hjärntvättas av målinriktade narcissistiska charlataner, kan de lätt övertygas om att Gud talar enbart genom en eller två personer.

Därefter är de i stort sett robotar som kan förmås att utföra de handlingar som passar sektledningen. Begränsningarna är bara den fysiska kapaciteten. Hjärnan är ockuperad av främmande makt.

"Hit kom en misslyckad pastor och en barnatroende sökande och längtande ung kvinna. Svindlande allmakts- och utvaldhetskänslor kombineras med ångest, tolkad som angrepp från onda andar, och leder till pastorns totala kontroll över den unga kvinnan. Förbön och sex blandas ihop."

Korrekt med ett undantag. Det handlar om en hel liga av skumma pastorer.

Religiös fundamentalism kväver det sunda förnuftet och de fria tankarna. När en liten sekt skapar en egen fundamentalism och blandar den med fanatism och dödskult, kan resultatet bara bli dödligt farligt.

Likheterna mellan islam och stollekristna sekter som den i Gränsta, är påfallande många.

onsdag, november 21, 2007

Snabbtåg

Klicka på bilderna. Den övre visa svenska X2000 och den undre franska TGV
1974 åkte jag tåg från Paris till Lyon. I kupén fanns en stor hastighetsmätare så att vi kunde se att vi färdades i 170 kmph. Det kändes fantastiskt att se landskapet försvinna så snabbt att det blev svårt med detaljobservationer.

Svenska X2000 kommer snart att kunna köra 250 kmph. Flera X2000-bilder här.

Nu närmar sig snart hastigheten 600 kmph för de snabbaste tågen i Europa.

Det räcker nu! Fortare behöver det inte gå för att tåget ska konkurrera ut flyget som persontransportredskap.

Höghastighetståg kan med 400-500 kmph, ersätta flyget i all europeisk persontrafik om viljan finns.

Miljövinsterna blir fantastiska eftersom utsläppen från flyget svarar för en väldigt stor del av de skadliga resterna från fossilbränslen.

ICE i Tyskland är ett bra exempel på hur järnvägen kan ersätta flyget.

Transrapid har också bevisat att flygets roll som persontransportör snart är över.

Guide till Europas snabbtåg.

Nu när spårtekniken har gjort tåget överlägset flyget inom Europa bör flygets utsläpp betalas med rejält höjda biljettskatter så får marknadskrafterna råda.

Airbus 380 Stretch

Klicka på bilderna så blir de tydligare. Överst - Tvåvånings flygande charterfärja.
Underst - Nästa projekt? Fyrvånings flygande höghus för
3000 passagerare?I ett tidigare inlägg om flyget hoppades jag att passagerarflygets störst- och rymligast-tävling, var över efter introduktionen av Airbus 380.

Nu kommer
380 Stretch och konkurrenterna får hicka.

Den
första versionen kan ta mer än 800 passagerare och den senaste ska rymma upp till 1000 meckapilgrimer

Enlig Tim Clark, vd i EADS är intresset för en förlängd A380 mycket stort, särskilt från de stora arabiska flygbolagen som har omfattande trafik med muslimska pilgrimer mellan Saudiarabien och de stora muslimska länderna i Asien och Afrika.

Ett plan av den första versionen ska bli
privatflygplan åt en av Qatars oljeshejker. 600 kvadratmeter flygande beduintält. Det planet kommer antagligen inte att få så många flygtimmar så att det blir en extrem miljöbelastning, men tänk er när de nya planen ska frakta stenskådare tur & retur Medina.

FN-panelen IPCC har konstaterat att charterflyget utgör en påtaglig miljöbelastning

SNF om flyget.
LFV om flyget och miljön

Mera om flyg här - rulla ned förbi första inlägget.

Klicka på rubriken och läs om flygfarkoster.

söndag, november 18, 2007

Alf & Tage
Klicka på rubriken och bilderna.

I går kväll tittade jag som vanligt på den bästa kanalen i utbudet från SvT.

Kunskapskanalen sände en timme om och med Tage Danielsson.

Normalt har jag två teveapparater på samtidigt med olika kanaler eftersom jag nästan alltid blir uttråkad av alla transportsträckor mellan väsentligheterna.

Den timmen räckte det med en apparat.

Efteråt satt jag och försökte plocka fram ur mitt slitna minne, de personer som har betytt mest för mig, som humanistiska förebilder.

Alf Henriksson och Tage Danielsson är för mig de visdomens och humanismens ljusgestalter som hade förmågan att ur breda och solida kunskapsbaser, destillera fram korta och tydliga budskap.

Knivskarp och kristallklar omvärldsanalys gav dem möjlighet att i ett koncentrerat språk, avslöja det fördolda i det till synes uppenbara.

Makthavarnas tillkortakommanden karikerades så sinnrikt att de drabbade tvingades le, även när det smärtade.

Det blev en sen natt med mycket bläddrande i alla böckerna från Alf & Tage.

Tages sagor och dikter samt kloka tankar

Om Alf

En liten samling av klokheter från Alf

Tidigare i bloggen om Alf & Tage

fredag, november 16, 2007

Vindkraft knuffar ut kärnkraft.


Vattenfall visar gång på gång att de kan läsa marknadens signaler i god tid och agera så att de är redo när svenska folket kräver effektiva alternativ till kärnkraften.

Nu öker de hastigheten i
vindkraftsutbyggnaden och skaffar sig i princip monopol när de lägger order på allt som producenterna kan leverera.

Övriga aktörer hade chansen men de läste tidtabellen fel och tåget avgick utan dem.

EU-direktiv och svensk lagstiftning.

Klicka på rubriken och läs om vad Vattenfall gör. Klicka på bilden och njut!

Tidigare i bloggen om vindkraft -
här - här - här och här.

torsdag, november 15, 2007

Mysteriet i Knutby


Denna självbetraktelse som Sara Svensson har gjort, tyder på att nåd från Gud, i hennes fall, endast kan erhållas via Tirsa. I rättegångarna, framgick övertydligt att Sara var övertygad om beviljande av nåd när hon fullgjort sina plikter.

Kopplingen mellan nåden från Gud och morden hon skulle utföra, var kristallklar och det är nog bara de inblandade poliserna och juristerna samt en och annan obegåvad journalist, som inte har begripit detta.

Som lök på laxen kommer pinsamt nog att obduktionen av mordoffret, visar på närskott, medan Sara hävdar distansskott.

Den obegripliga nonchalans som poliser, advokater och åklagare, visat upp när det gäller hur Sara fick tag i mordvapnet, är ytterligare belägg för att något riktigt ruttet finns dolt i denna härva av dumhet, okunskap, lättja och naivitet hos våra rättsvårdande representanter.

När polisen förstörde mordvapnet försvann det sista tvivlet.

Här finns en hel kennel begravd!

Uppdatering: UNT berättar som första stora dagstidning, om Peter Althins krav på återupptagande av den bedrövliga förundersökningen. Nu får vi se hur jurister och poliser kliar varandra på ryggen i desperata försök att stoppa avslöjandet av deras tillkortakommanden.

Dagen uppmärksammar också senaste nytt om en usel rättshantering.

Aftonbladet och Expressen hakar på. Vad gör DN & SvD, SR & SvT?
TV4

Flera knutbyinlägg här

Uppdatering

onsdag, november 14, 2007

Knutbysekten i nytt ljus?

Tidningen Världen i dag förvånar igen med ett utmärkt reportage om sekten i Gränsta Knutby.

Kenneth Ågren svarar på frågan om hur han visste att nyckelpersonen och revolvermannen Farid Lamrani befann sig i Marocko:

Hur vet du att han var i Marocko?- Det tror jag att han var.
Jag vet att jag läste något om det i Expressen.

Lysande Ågren! Polisen nöjer sig med Expressen som faktakälla. Det är nog därför som ledande polisbefäl så ofta beter sig som blinda och döva amatörer.

Citat:

"När Världen idag kontaktar Rikskriminalpolisen visar det sig att det inte finns några diarieförda dokument eller handlingar om ett tips från svensk polis till Marocko angående Farid Lamrani.Rikskriminalen hanterar alla internationella kontakter med utländska polismyndigheter, berättar Elin Almqvist, pressekreterare på Rikspolisstyrelsen."
Poliserna struntade helt enkelt i hur Sara fick tag i en revolver eftersom de visste att kolleger i Stockholms polishus skulle råka illa ut om sanningen kom fram.

Citat:

"Världen idags begäran till Rikskriminalen om att få tillgång till svaret
från Marocko, ledde till flera dagars överläggningar på den juridiska avdelning, som slutligen beslutade att hemligstämpla svaret.Det innebär att det inte går att få bekräftat om Farid Lamrani befunnit sig i fängelse i landet."
Här finns det pudlar begravda i mängder.

"Det är inte heller så enkelt att ställa frågor till Farids före detta fru,
eftersom de svenska myndigheterna har försett henne med en hemlig
identitet."


Frågan om denna åtgärd är till skydd för poliserna eller för hemliga damen.

Peter Altin är den ende inom de rättsvårdande instanserna som visar civilkurage.

Världen i dag ställer saken på sin spets.

Min favoritjurist
JK tar problemet på allvar.

"Justitiekansler Göran Lambertz har vid flera tillfällen varnat för att
polisen ibland undanhåller viktig information i polisutredningar för att skydda sina informatörer.Göran Lambertz utesluter inte att Farid Lamrani var polisinformatör och att det var därför han skyddades."

"Hur betydelsefull är en person som både ordnar skjutlektioner och logi
till mördaren dagarna innan ett mord?- Såvitt jag kan förstå borde en sådan person normalt vara mycket intressant i utredningen."


Det tycker alla utom de i utredningen inblandade juristerna och poliserna samt sektledningen i Gränsta.

onsdag, november 07, 2007

Higgs partikel

Svaret på frågan om livet, universum och allt.

Vetenskapsmagasinet SvT tisdag kväll 21.00Allt i bloggen om LHC

Hemsida för LHC
Bilden är från programmet och föreställer en proton i en partikelaccelerator, en magnetiserad cirkelformad tunnel, där elementarpartiklar accelereras och krockar med varandra
♥♦♣♠
I går kväll såg jag på SvT Vetenskapsmagasinet. Programmet handlade om Higgs partikel, den förmodade komponent som mer eller mindre, är en förutsättning för att kvantfysikens förklaringsmodeller, ska hålla för en bevisgranskning. Grafik.

Higgs partikel ska bland annat ge oss svaret på vad som hände efter moment ett under Big Bang.

Egentligen tycker jag att det är ointressant hur universum har tillkommit, eftersom det aldrig kommer att ges något trovärdigt svar. Douglas Noel Adams svar "42" i världens första femdelade trilogi "Liftarens guide till galaxen (h2g2), är lika trovärdigt som alla vetenskapsmodellerna. "Gud skapade världen", håller lika bra som de fysikaliska förklaringsmodellerna och kanske går alla svaren ihop i ett enda helt trovärdigt:

"Jag vet inte!"

Vi vet inte vad som finns utanför det kända universum som vi i alla fall har en aning om strukturen i. Vi vet inte vad som fanns före Big Bang. Vi tror att vi vet att absolut tomhet, inte kan existera, eftersom det som är absolut tomt, inte existerar.

Före Big Bang intefanns alltså ett gigantiskt ingenting, som sedan fylldes av en expanderande materiefrigörelse från ingenting. Visst låter det lite konstigt?

Dock är teorierna om Higgs partikel helt fascinerande för mig, eftersom den teoretiskt nödvändiga partikeln, är kittet som får resten av elementarpartiklarna att fungera tillsammans och hålla ihop. Det är grundläggande fysik om villkoren för att vi själva ska hålla ihop och inte lösas upp i de olika beståndsdelarna.
I programmet nämndes bara strängteorin, men den har lika pedagogiskt, tidigare behandlat i Vetenskapsmagasinet

Om Higgs partikel ger massa och storlek, gör strängarna att det hela rör sig.

Det handlar om urkrafterna och vi närmar oss pudelns kärna.

Jag var på en föreläsning i Stockholms Universitet för många år sedan när Stephen Hawking fortfarande orkade turnera. Han avslutade sin föreläsning ungefär så här:

"När vi förstår fysikens innersta lagar, talar vi med Gud".

Varsågod och skölj!

Skapelseberättelserna.

Till programmet!

Citat:
Higgspartiklar ger andra partiklar massa.

Den analogi forskarna brukar använda är att Higgs partikel är kopplad till en slags Higgskraft som finns överallt. När de andra partiklarna rör sig i det här kraftfältet så är det som att röra sig i en sirap. För en del partiklar går det trögt, de har stor massa. Runt dessa gör Higgskraften att det bildas och förintas en mängd Higgspartiklar - som en svärm Higgspartiklar som hänger och klänger och gör partiklarna tunga. För andra går det lättare, de har liten massa. Runt dessa bildas och förintas ett mindre antal Higgspartiklar. Och en del, som fotonen, påverkas inte alls - de saknar massa. Runt dessa bildas inga Higgspartiklar alls.
Problemet att bevisa att teorierna om Higgs partikel stämmer är att den själv antas vara mycket tung, tyngre än alla andra partiklar. Dessutom är den mycket kortlivad. En Higgspartikel lever i genomsnitt bara en bråkdel av en sekund, och faller sen sönder i andra partiklar, som ljuspartikeln fotonen.

Strängteorin - en teori om "allt"Det finns olika idéer för hur detta skall göras - hur en "teori om allting" skulle kunna se ut. En populär sådan kallas strängteori, som grovt sett går ut på att alla partiklar - kvarkar, elektroner, kraftpartiklar, Higgspartiklar - ytterst består av mycket små, vibrerande strängar. Beroende på hur strängarna vibrerar ger de upphov till de olika partiklarna. Arbetet med strängfysiken är emellertid långtifrån klart. Framför allt har forskarna svårt att få fram några förutsägelser ur strängteorin som är möjliga att mäta och testa.
Till krångligheterna hör att matematiken runt strängteorin är mycket komplicerad. Bland annat förutsätter den att strängarna finns i 11 dimensioner - bra många fler än de vanliga tre vi ser runt omkring oss. Extradimensionerna skall enligt strängteorin vara mikroskopiskt små och "hoprullade", så att de är omöjliga att upptäcka annat än på ytterst små avstånd, mycket mindre än en atoms storlek.
Både strängteorin och många andra försök till en "teori om allting" förutsäger emellertid att det borde finnas en hel uppsättning till med partiklar. Alla vanliga partiklar - kvarkar, elektroner och kraftpartiklar - borde ha en slags supertunga kusiner. Många hoppas att de här superpartiklarna ska kunna skapas med LHC. Det skulle kunna vara en första indikation att strängfysikerna skulle kunna vara på rätt spår.

Klicka på rubriken och läs om kvantfysik.

Uppdatering 9/9-08
HÄR - HÄR - HÄR

Mera om LHC och annan vetenskap

tisdag, november 06, 2007

Gränsta - Knutby

Religionen läggs på sjukbädden igen, skriver Inga Sanner i SvD.

"Den diagnos som Sara Svensson fick är som Berg­strand påpekar unik, men det är inte första gången i historien som religionen läggs på sjukbädden. I själva verket kan denna form av diagnostik ses som ett utslag av en västerländsk utveckling där vissa religiösa idéer setts som kuriösa och kanske till och med farliga."

Den som läser sektens
predikningar, inser att detta är en sjuk församling och att det bisarra rollspel som är umgänget församlingsmedlemmar emellan, bara kan leda till en osund och sluten miljö, där jagsvaga människor lätt skadas allvarligt. Jag har också läst Göran Bergstrands bok och konstaterar att han bygger den på andra , tidigare utgivna böcker om sekten i Knutby.


"Men – bör man inte vara mer försiktig när det gäller utpekandet av religiösa idéer som orsak till brottsliga handlingar?"

Normalt ska man naturligtvis inte döma en religiös grupp som hattifnattar utan belägg, men de vedervärdiga predikningar som de själva har spridit på flera hundra cd-inspelningar, tyder på en totalt skruvad teologi med en sorts fyrenighet.

Från förundersökningen som är spridd på nätet: En av Saras alla små lappar

Tirsaprofetian Åsa Waldau/Kristi Brud kallas drottning Tirsa i sekten.

Tirsas genusprogram

Tirsa föreläser om riktiga män, städning och lydnad. Lyssna några minuter!

Alternativa brottsteorier

Klicka på rubriken och läs flera inlägg om knutbysekten.

Stöd Greenpeace!


Klicka på rubriken och beskåda apberget med protestanter mot att regnskogar avverkas för produktion av palmolja. Klicka på bilden så får du se hur många apor vi var på berget när jag skrev på, halv elva i dag.

Skapa din egen apa och ta plats på apberget!


Fästingar


Sydsvenskan påminner om den enda
varelse på vår jord, som inte är behövd
av några andra än sina artfränder.

"Fästingburen hjärninflammation (TBE)
kan orsaka symptom på schizofreni.
Det visar en studie som forskare vid
Karolinska institutet (KI) gjort."

Jag har sag det förr och säger det igen; fästingar och islam är vår plågade världs gissel!

"Stockholm. Forskargruppen har hittat en koppling mellan de neuropsykiatriska symtom som orsakas av TBE och de som framkallas av schizofreni. - Den sammanbindande länken är kynurensyra, ett ämne som man tidigare trott inte haft någon betydelse i hjärnan, men som vi nu misstänker kan framkalla symtom vid schizofreni, säger Lilly Schwieler, forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi på KI"

Det är naturligtvis därför som jag ständigt är i fejd med mig själv. Mina multipla personligheter är alltså följden av att mina ben har varit fästingarnas picknickplats under nästan hela 90-talet. Det började med centerstämman på Gotland då tornerspelen hade synkroniserats med centeraktiviteterna. Solen sken och jag satt barbent i gräset flera dagar. När jag kom hem fick distriktssköterskan gräva ut fästingarna med en pincett. Sedan fortsatte det i samma stil förutom att jag tog bort dem direkt själv.

"- Kynurensyra är ett ämne i hjärnan som, enkelt uttryckt, skulle kunna producera förvirring, säger Lilly Schwieler. "

"Det förklarar en hel del", antar jag att folk i min närmaste omgivning tänker.

Förvirrad var ordet sade Bill
Va? Vem? sade Bull

Klicka på rubriken och läs mera om fästingar.