torsdag, oktober 31, 2013

Jonnys minnesplats

För fyra år sedan tyckte jag att det var obehagligt att besöka en kyrkogård i mörkret. Nu vill jag inte gå därifrån. Klicka på bilden så blir den större
Allt om Jonny här
-

torsdag, oktober 10, 2013

I begynnelsen

Klicka på bilderna så blir de större


Adams första hustru Lilith är en mytomspunnen gestalt som kanske var ormen i paradiset.
I en dikt i Gilgamesh-eposet beskrivs hur gudinnan Inanna hindras från att skörda Huluppu-trädet eftersom Lilith, Zu-fågeln och en odödlig orm intagit det.
I dikten nämns Lilith som ödslighetens jungfru.I den medeltida texten Ben Siras alfabet, uppfattas Lilith som Adams första hustru. Enligt denna tradition skapades hon av Jahve långt före Eva som en helt självständig varelse. Eftersom Gud skapat henne av jord,
Efter att Lilith flugit iväg berättade Adam detta för Gud i en bön.Gud skickade då tre änglar för att hämta tillbaka henne, och uttalade att ifall hon inte återvände till Adam skulle hundra av hennes barn, lilim, dö varje dag. En av Liliths döttrar (som också hette Lilith) blev demonen Asmodeus' maka.De tre änglarna förföljde henne och hann ikapp henne ovanför Röda havet. Hon vägrade dock att vända tillbaka med dem.
Gud skapade de första människorna - man och kvinna - till sin avbild och då de hade samma ursprung var de jämlika på alla vis. Men Adam ville underkuva Lilith, det kunde hon inte acceptera och därför flydde hon. Lilith var den enda som kände till Guds namn och det har sagts att om namnet avslöjas går jorden under. I sin ilska ropade hon så det förbjudna namnet och ett, tu, tre växte vingar ut från hennes kropp. Med dessa flög hon hela vägen till Röda havet. Adam klagade över sin ensamhet hos Gud varpå denne sände tre änglar att försöka övertala Lilith att återvända. Men Lilith lät sig inte övertalas, så Gud visste ingen annan råd än att skapa en ny kvinna åt Adam. Eva hade sitt ursprung i Adams revben och inte i Gud och därför var hon av en mer foglig sort än sin föregångerska.
Lilith är också släkt med den indiska gudinnan Kali och alla hennes systrar som i olika mytologier fått representera Gudinnans destruktiva aspekt.
Lilithh nämns i Bibeln, men bara i förbigående, och inte i närheten av skapelseberättelsen.
I judisk mytologi under gammaltestamentlig tid var Lilithh/Lilith en demon som flög omkring om nätterna på jakt efter små barn; namnet kan kanske tolkas som "hon av natten", jfr heb. för natt lájil eller lájla. Hon hade anor från Mesopotamien, i Gilgamesh-eposet förekommer en snarlik varelse Ki-sikil-lil-la-ke, och i antikens Grekland huserade en viss Lamia; även om jag inte hittat uppgifter om ev. släktskap så förefaller det högst troligt utifrån likheterna i namn och beskrivning. Det är också det ord som använts i den latinska översättningen av Jesaja.Det blir ett tillhåll för ökendjur och hyenor, en plats där gastar möts. Där håller också Lilith till och finner en plats att vila. Jesaja 34:14 (Bibel 2000)
Lilith intar hans hem, svavel sprids över platsen där han bott.
Job 18:15 (Bibel 2000)

-