söndag, april 15, 2018

Diesel eller bensin?

Redan på slutet 70-talet visste vi som pysslade med motoranalys för de största biltillverkarna att bensinmotorer kunde renas effektivt men forskningsresultaten kunde inte omsättas i kommersiell praktik på grund av tekniska begränsningar.

Med dagens sofistikerade motorstyrningssystem handlar det bara om hur mycket vi är villiga att betala för en ren förbränningsmotor.

Dieselmotorn har haft sin naturliga plats i stora transportfordon på grund av sin energieffektivitet men den var en fruktansvärd källa till farliga utsläpp.

Så är det än i dag men biltillverkarna har försökt vilseleda köparna med manipulerade givarsystem som lurar typbesiktningslaboratorierna.

Ännu år 2018 försöker BMW, Mercedes, Volkswagen och Audi vilseleda marknaden fast det är uppenbart att koldioxid och kvävedioxid är pest och kolera.

Tar man ned det ena så ökar det andra.

En effektiv förbränningsmotor som drivs med alkohol ska kombineras med en elmotor och ett batteri för minst 30 mils körning.

Det är lösningen till dess att bänslecellen är färdigutvecklad.

Punkt!söndag, april 08, 2018

Kvartal

Sveriges Radio, Dagens Nyheter och Sveriges Television framstår som styrda av politiskt korrekta krafter och jag anser att redaktionsledningarna är idékorrumperade.

GP, VLT, NT och ett fåtal andra nyhetsmedier verkar styras av hederliga redaktioner och samhällsanalyserande Kvartal speglar verkligheten utan PK-filter.

Här ska jag rada upp hederliga journalister efter hand som upptäcker dem.

Sakine Madon
Alice Teodorescu
Anna Dahlberg
Paulina Neuding
Johan Westerholm
Johan Hakelius
Jörgen Huitfeldt

Bland de idékorrumperade framstår följande som varande direkt ohederliga:

Peter Wolodarski


VW är i exklusiv särklass så DN tar hela prispallen!

fredag, april 06, 2018

Verkligheten och islam

För fyra år sedan kallades jag rasist och islamofob för att jag skrev det som de flesta tunga nyhetsredaktörer numera skriver.

Säkerhetspolisen och terrorforskarna är överens om att terrorismens rötter finns i koranens våldsinspirerande texter.

Det här är bara ett av många exempel:

Sura 9:5

De så kallade svärdsverserna vill de lärde bland muslimerna bortförklara med att det handlade om historiska händelser på 600-talet.

För mig verkar det konstigt att Guds sista budskap till alla människor i alla tider, handlar om de arabiska krigen på 600-talet

Ännu konstigare är det att inga politiker och nyhetsjournalister uppmärksammar konstigheterna.

Som jag har förstått det, består koranen i huvudsak av fragment från judiska, kristna, persiska och arabiska texter, kompletterat med massor av information från Gud om att Muhammed är ofelbar samt att han i allt följer Guds befallningar.

Islams absoluta mänskliga förebild är alltså Muhammed som med svärdet i hand erövrade hela den arabiska halvön. Hans efterföljare spred med svärdet islam till hela norra Afrika och stora delar av södra Europa.

Alla muslimer oavsett om de är moderata, radikala eller fundamentalistiska, har krigsfursten Muhammed som förebild.

De muslimska symbolerna innehåller svärd korsade ovanför koranen medan den kristna symbolen visar fredsfursten Jesus offrad på korset för sitt uppror mot våldet och förtrycket.

Islams utbredning i Arabien, Afrika, Asien och Europa, förklarade muslimernas lärde med att det handlade om självförsvar.

De självförsvarade sig alltså väldigt effektivt!

Muslimska brödraskapets breda nätverk har lyckats få in infiltratörer i maktpositioner i de politiska partierna.

Moderaterna hade Abirizak Waberi.
Miljöpartiet hade Mehmet Kaplan.
Socialdemokraterna hade Omar Mustafa.
Centerpartiet hade Mahmod Aldebe.

Det där är bara några exempel på infiltratörer men nu pågår en sund sanering inom Moderaterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet medan Miljöpartiet och Vänsterpartiet verkar göra som de tre aporna.

Journalisternas kramfavorit är imam Leif Karlsson aka Abd al Haqq Kielan
i Eskilstuna.

Han försöker övertyga nyhetsredaktionerna om att islam spreds till Asien, Afrika och Europa via fredliga handelsmän men världshistorien har fakta!


Journalistikens ljus i tunneln är Johan Westerholm som långsamt lyckas väcka nyhetsredaktionernas ynkryggar till handlingskraft.

måndag, april 02, 2018

Klan i Sverige 2018

Per Brinkemo, Magnus Norell och Magnus Ranstorp är tre av många kloka människor som länge har försökt förklara hur klansamhället fungerar.

Nyhetsjournalister och politiker är immuna mot all information som handlar om invandrares integrationssvårigheter om dessa problem är kulturrelaterade.

De kloka har försökt förklara hur människor i länder med klansystem aldrig har litat på staten eftersom statsledningen alltid utgörs av den för tillfället mäktigaste klanen.

De kloka har försökt förklara hur nyanlända i Sverige har med sig sitt klansystem och hur de helt enkelt inte kan förstå genuin demokrati.

De kloka kämpar mot dumhet och politisk korrekthet.

Politisk korrekthet PK är samhällsfienden nummer ett i Sverige!

PK fungerar som ett effektivt synfilter med 99% spärr mot verkligheten.

Fridolin & Schyman är bara två av många naiva redskap för klansystemets vapendragare.

Muslimska brödraskapet är centrum i organisationssystemet som infiltrerar de politiska partierna med idéer om att Sverige ska anpassas till klansystemets medeltidsstruktur.

Folkpartiet (liberalerna) är det enda parti som har undkommit klansmittan.

Moderaterna hade en partistyrelseledamot som är i europeisk elitklass inom islamismen.

Centerpartiet och Socialdemokraterna har till slut börjat sanera men har mycket kvar att göra.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har ledare som saknar all förmåga att förstå verkligheten så där frodas kulturdödgräveriet.

Sverigedemokraterna växer enbart på grund av de övriga partiernas oförmåga att hantera verkligheten.

Sverigedemokraterna mal på med sitt enfaldiga enkelspåriga budskap och deras förslag till lösning på problemen de larmar om, har redan visat sig vara ogenomförbara.

I Sverige finns minst 80000 (åttiotusen) migranter med utvisningsbeslut men bara några få per vecka flygs tillbaka och detta till enorma kostnader.

Om ledarna i de övriga partierna hade accepterat verkligheten tidigare hade SD varit ett marginellt parti som Fi.

SD och Fi är partier på de yttersta tok-flankerna och bör tillerkännas lika lite tilltro!

Naturligtvis måste vi som är anpassade till det svenska politiska systemet, först förstå klansystemet innan vi kan bekämpa det.

Naturligtvis ska vi respektera migranternas bakgrund och oförmåga att förstå det goda i demokrati, religionsfrihet, jämlikhet, tryckfrihet, jämställdhet och konsensustradition.

Naturligtvis ska den svenska staten kräva av migranterna att de ska lära sig svenska och demokratins villkor om de vill bli en del av det svenska samhället.

Naturligtvis ska den svenska staten kräva av alla arbetsföra migranter att de finner sig i exakt samma villkor för försörjning som avkrävs svenska medborgare.

Naturligtvis ska den svenska staten visa absolut nolltolerans mot klan-enklaver i Sverige.

fredag, mars 30, 2018

Socialstyrelsen och barnäktenskap

När byråkratiska stollar får
härja fritt blir det så här!

Inget större fel på texten men framsidan knäcker budskapet.
Den som i Sverige är gift med ett barn ska rättsväsendet reda ut.

torsdag, mars 29, 2018

Muslimska Brödraskapet

Kanske vaknar de politiskt korrekta ynkryggarna nu.
Alla utom Fridolin et Consortes.
Klicka på texterna så blir de större.
Högerklicka och välj ny flik så får du en webbadress.

tisdag, mars 27, 2018

Erik Fernström


Erik är kvar!


Jag kan höra hans musik lika bra nu som i förrgår.


Det är bara lite mera vemodigt nu.

Working class hero

måndag, mars 26, 2018

Islam och uppvaknandet


För fyra år sedan kallades jag rasist och främlingsfientlig för att jag skrev det som DN, Expressen, SvT, SR, SvD, GP och andra större nyhetsmedier skriver om numera.

Jag borde inte skriva "Vad var det jag sade" men gör det ändå och det kommer mera!

Seriösa nyhetsjournalister har tagit av skygglapparna och släppt beröringsskräcken inför islams brutala verklighet.


Det räcker med att studera alla länder som domineras av islam.

Hur ser det ut i alla länder som domineras av islam?

Titta på villkoren för:

Demokrati
Tryckfrihet
Religionsfrihet
Jämlikhet
Jämställdhet
Mänskliga rättigheter