lördag, juni 30, 2018

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas bästa propagandamegafoner är alla opinionsbildare som kritiserar dem!

De gör SD-politikerna till martyrer och de aningslösa älskar martyrer.

Be i stället SD förklara i detalj hur de ska genomföra sin politik om de får makten!

Ta utvisningarna som exempel.

Hur ska myndigheterna i Sverige kunna utvisa fler när de inte klarar av redan beslutade utvisningar och hur ska de hindra utvisade från att komma hit igen och inleda en ny asylprocess?

Ställ de relevanta och konkreta frågorna!


Migration


Bara unga män!
fredag, juni 29, 2018

Islam och islamism

Islamism är spridandet av islam det vill säga dawah som alla muslimer bör delta i!

Under många år har jag skrivit här i bloggen om radikal islam vilket är samma sak som sann islam.

Det har lett till att de aningslösa har kallat mig rasist och islamofob.

Nu börjar Sveriges journalister och politiker sakta vakna upp till den verklighet de har skapat genom att vägra erkänna elefanten i rummet.

Med de politiskt korrektas språkbruk finns det numera väldigt många rasister och islamofober.

MSB -  Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har forskarna insett allvaret och håller på att blir rasister och islamofober. Deras rapport kommer att göra ännu fler till rasister och islamofober.

SvT om rapporten

Allt i bloggen om islam

Vad var det jag sade!


torsdag, juni 28, 2018

Islamismen


SvT mot Jale Poljarevius

Ja, jag skrev "SvT mot Jale Poljarevius" i rubriken och så är det!

SvT är konsekvent skeptisk till allt som handlar om myndighetsutövande mot kriminalitet om det är gängrelaterat.

Jag vill inte att någon av de vänsterskruvade rödvinsmurvlarna på SvT ska råka illa ut och drabbas av gängrelaterat våld men jag hoppas att de börjar föreställa sig hur de skulle uppleva det!

Jag kallar dem inte svin för svin är ganska trevliga medvarelser.


Symptomatiskt för träsktrollen på SvT är bilden av en bra polischef.onsdag, juni 27, 2018

Invandringen

Sverigedemokraterna och miljöpartiet är extrempartierna när det kommer till migration och integration.

SD vill stoppa all ny kravlös migration och detaljpröva bidragen till dem som redan är här.

MP vill slopa alla krav på migranterna.

Båda partierna har lurat sina väljare eftersom de har kortsiktiga lösningar på långsiktiga problem!

Med MP som kapten på skutan Sverige skulle en ekonomisk kollaps och och en okontrollerad kriminalitet vara ett faktum inom två år.

Med SD vid rodret skulle det bli totalt kaos eftersom antalet "illegala migranter" utan försörjningsbidrag skulle uppgå till en halv miljon.

Just nu lockas väljarna av den hårda retoriken från SD och ingen genomskådar deras bluff!

Redan nu misslyckas majoriteten av alla utvisningar av olika skäl vilket innebär att SD inte kan realisera sin politik och de har inte kunnat ge en tydlig bild av hur de ska åstadkomma resultat.
tisdag, juni 26, 2018

Tiggarna


Om svensk lag ska gälla lika för alla som uppehåller sig i Sverige, bör det här också gälla tiggarna.


Det gäller uppehållsrätt och markockupation.

UNHCR

Uppehållsrätt i högst tre månader

Enligt rörlighetsdirektivet har unionsmedborgare rätt att uppehålla sig i upp till tre månader i en annan medlemsstat än den där han eller hon är medborgare, utan några andra krav än att inneha ett giltigt pass eller nationellt identitetskort. Uppehållsrätten går dock förlorad om personen i fråga utgör en belastning för den mottagande medlemsstatens sociala trygghetssystem.

Familjemedlemmar, som inte själva är unionsmedborgare, har rätt att uppehålla sig i samma medlemsstat om de innehar ett giltigt pass.

Uppehållsrätt i mer än tre månader

Under vissa villkor har unionsmedborgare även rätt att uppehålla sig mer än tre månader i en annan medlemsstat än den där han eller hon är medborgare. Detta gäller om personen är anställd eller egenföretagare i den mottagande medlemsstaten, har tillräckliga tillgångar för att inte bli en belastning för den mottagande medlemsstatens sociala trygghetssystem under vistelsen, samt har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i den mottagande medlemsstaten, eller bedriver studier eller genomgår en yrkesutbildning vid en erkänd institution, samt innehar en heltäckade sjukförsäkring som gäller i den mottagande medlemsstaten och avger en förklaring eller motsvarande om att han eller hon har tillräckliga tillgångar för att försörja sig själv.

Familjemedlemmar till ovanstående unionsmedborgare har rätt att uppehålla sig i samma medlemsstat under samma tid oavsett om de själva är unionsmedborgare eller inte.[5] De har även rätt att ta anställning eller inleda verksamhet som egenföretagare.

Om en person upphör att vara anställd eller egenföretagare behåller unionsmedborgaren ändå sin status som anställd eller egenföretagare om unionsmedborgaren har drabbats av tillfällig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall, har drabbats av ofrivillig arbetslöshet efter mer än ett års anställning och har anmält sig som arbetssökande vid en behörig arbetsförmedling, eller inleder en yrkesutbildning.

Även personer som blir arbetslösa inom tolv månader har rätt att behålla sin status som arbetstagare i ytterligare minst sex månader.

Medlemsstaterna har rätt att kräva att personer som uppehåller sig längre än tre månader registrerar sig hos de nationella myndigheterna. Utöver giltig resehandling får myndigheterna endast kräva att personen uppvisar de handlingar som styrker att han eller hon åtnjuter uppehållsrätt, till exempel ett anställningsavtal. De nationella myndigheterna ska enligt rörlighetsdirektivet utfärda ett bevis om registrering. Motsvarande bestämmelser gäller för familjemedlemmar som är unionsmedborgare. Andra familjemedlemmar måste ansöka om uppehållskort, som utfärdas av de nationella myndigheterna.Brandkärr Nyköping
För fyra år sedan kallades jag rasist och islamofob när jag skrev om svenska storstäders religiösa enklaver!

Nu vågar till och med Sveriges Radios medvetandeprogrammerade journalister öppna ögonen och återge bilden av verkligheten.

Så blev det när radikaliseringen nådde mindre orter och kom närmare nyhetsredaktionerna.

lördag, juni 23, 2018

IOGT Ibn RushdOvanstående är en skärmdump från Ledarsidorna


fredag, juni 22, 2018

Expo

De vänsterskruvade fjantarna på Expo gör det gång på gång!

Oavsett om de menar det eller inte, spelar de AFA och de andra våldskommunisterna rakt i händerna med sina infantila politiska kampanjer.

Stieg Larsson kallade mig rasist för femton år sedan när jag kritiserade våldsideologin i islam.

Hans milleniumböcker är fantastiska men hans politiska ideologiska kampanjer var hämtade långt nere i vänsterträsket.

Artikel som skärmdumpas innan Bjereld et consortes lyckas skrämma upp censurmaffian.
Expo är Sverigedemokraternas nyttiga idioter!


torsdag, juni 21, 2018

Det nya Sverige

I vårt land kan jag bli kallad rasist om jag visar upp vårt lands flagga!

Det är fullständigt groteskt att människor som bor i Sverige attackerar den som hyllar Sverige!
onsdag, juni 20, 2018

Mänskliga rättigheterHur många av ovanstående medlemsländer
har implimenterat UNHRC i sina egna länder?
tisdag, juni 19, 2018

S-makten

På den gamla goda tiden när det bara fanns fem riksdagspartier, hade jag rätt god insyn i maktens centrum och såg att allt kretsade omkring Enn Kokk hos S.

Ska man tolka hans blogg så finns han inte längre i maktens informella centrum 

Där finns numera ett gäng som jag utan undantag misstror.


Annika Söder är dotter till Centerpartiets första kvinnliga ordförande Karin Söder.

Pappan Gunnar Söder var Gunnar Hedlunds chefsstrateg och en fantastiskt trevlig person som jag har väldigt goda minnen av.

När jag var ordförande i Centerpartiet i Täby och vi hade ett årsmöte med väldigt många närvarande medlemmar, kom jag lite sent och klev diskret in i folkhavet men Gunnar såg mig från andra sidan av rummet.

Han hastade fram till mig, omfamnade mig och sade mycket högt och tydligt så att alla skulle höra: "Men Germund, vad skönt att se dig nykter!".

Jubel!

Annika har jag sett som liten blyg flicka en gång i tiden.

måndag, juni 18, 2018

Politisk pest (pp)

Wiki:


"Digerdöden, också kallad svarta döden eller den stora döden, var en zoonotisk pandemisk sjukdom under medeltiden som i genomsnitt dödade var tredje person i Europa och i stort sett alla som smittats. Den allmänt accepterade teorin är att digerdöden var ett mycket omfattande utbrott av pest.

Namnet "digerdöden" kommer från fornsvenskans digher som betyder ’stor’, belagt första gången på en gotländsk grav från 1300- eller 1400-talet. I andra delar av Europa benämns katastrofen ofta med en ordkombination som inkluderar ordet svart. Kanske syftade detta på någon av de fysiska förändringar som skedde efter att en person hade insjuknat – antingen på bölderna eller på fläckarna som kunde uppträda i ett senare stadium av sjukdomsförloppet.

Alla de tre formerna av pest – böldpest, lungpest och blodpest – förekom under digerdöden. Dödligheten i böldpest varierade mellan 30 och 70 procent medan den vid de båda andra formerna var nära nog hundraprocentig. Pesten började i Kina 1334 och spred sig sakta västerut via de handelsvägar som etablerats och som var en länk mellan öst och väst. År 1346 var pesten framme i Egypten och Syrien för att via Krim nå Europa. Våren 1347anlände pesten till Konstantinopel och på hösten nådde den Messina på Sicilien, troligen tillsammans med två fartyg från Kaffa på Krim."De som gavs uppdraget att behandla pestsmittade hade redskap som texten i den svarta rutan beskriver.

Just nu i början av det tredje årtusendet är mänskligheten befriad (tillfälligt) från medicinska pester.

I stället har vi drabbats av politiska pester som utrotar människor i hela världen.

Först kom kommunismen som följdes av nazismen och senast islamismen.

Dessa tre brutala ideologier bygger på avhumanisering av vissa människogrupper vilket legitimerar utrotning i den goda sakens namn.

Den farligaste ideologin är den politiskt korrekta!

Den fungerar som hjärntvättmedel på politiker och journalister.

Den politiska pesten/pp förlamar det sunda förnuftet.
pp gör dig blind inför verkligheten.
pp manipulerar konsekvensanalyserna.
pp gör politiker och journalister till viljelösa fjantar.
pp ger brutaliteten gräddfil.

Mot pp hjälper ingen fysisk skyddsutrustning!

Mot pp hjälper bara sanningen om verkligheten!

Mot pp står politikerna och journalisterna som vår hemvärnskår!

Det förutsätter dock att de vågar ta av sig de rosa glasögon som förskönar bilden av verkligheten.

lördag, juni 16, 2018

Politisk korrekthetNazismen, kommunismen och islamismen är tre mentala pandemier som har plågat mänskligheten.

Strategin i de tre brutala ideologierna är:

1. Löften om ett nytt ordnat samhälle.
2. Hjärntvätta politiker och nyhetsjournalister.
3. Skapa ett politiskt korrekt filter mot avarterna.
4. Infiltrera den politiska maktapparaten.
5. Ta makten.
6. Kontrollera Folket med våld.


Den farligaste ismen är PK-ismen för det är PK-
folket som låter de brutala ismerna ta plats!


Det är PK-folket som gör våldsideologiernas ledare
till martyrer och får Folket att bli hjärntvättade

Det finns ett seriöst behov av hjärnstartare
i riksdagshuset och på nyhetsredaktionerna

Allt om politik i bloggen ◄klicklänk


fredag, juni 15, 2018

Islam

Sammanblandningen mellan islam och muslimer är lika komplicerad som den mellan kristna och kristendom.

Kritik mot det ena innebär inte kritik mot det andra!

De flesta länder som domineras av lutheransk kristendom, präglas av demokrati, tryckfrihet, religionsfrihet, tolerans inför samkönad kärlek och FN-deklarationen om mänskliga rättigheter.

De flesta länder som domineras av islam, präglas av statsförtryck, teokrati, åsiktskontroll, religionstvång, intolerans inför samkönad kärlek och brist på mänskliga rättigheter.

Det är fakta som får de flesta politiskt korrekta att flacka med blicken och börja tala om rasism.Islam är elefanten i riksdagshuset och i nyhetsredaktionsrummen.


torsdag, juni 14, 2018

Lars Lindströms ryska hyrtanter

Enligt min ringa mening, är Lars Lindström en fjant och det här med hans klagomål över porreklam på Ledarsidorna, klär av honom lika mycket som hans ryska sällskapsdamer (hyrtanter) kläs av när han söker upp dem på nätet.