tisdag, oktober 30, 2007

Vågkraft


I Dagens Miljöaktuellt presenteras Fortums satsning på vågkraft.

"Fortum köper 8,4 procent i AW-Energy, ett finskt vågkraftteknikföretag som utvecklar produktionen av el ur havsvågor."


Den nya vattenkraften har så länge jag kan minnas, presenterats som en genial energiomvandlingsprincip, men det har aldrig blivit storskaliga projket förrän nu när energibolag i hela världen satsar på det naturliga steget att ta vara på vågrörelsernas enorma energi.

Tidigare i bloggen om vågkraft
här

Teknikbeskrivning här, här och här.

Klicka på rubriken och läs om energin i sol, vind och vatten.

SvD om vågkraften

SvD om rena energiomvandlingssystem
Vindkraftverken på Lillgrund har sjösatts!

torsdag, oktober 25, 2007

Åter till Knutby

Två mycket bra artiklar om händelserna i Gränsta - Knutby

Tidningen Dagen skriver om ännu en Knutbybok.

"Nu lanserar även prästen och psykoterapeuten Göran Bergstrand sin tolkning av varför det som hände kunde ske."

Den boken verkar trovärdig och ska läsas snarast.

Köp här eller här


Klicka på etiketten Knutby längst ned!

Uppdatering fredag 26/10
Göran Bergstrand intervjuas i radioprogrammet Människor och tro i P1 klockan 15.03 i dag fredag. Han kommer att förklara hur han har arbetat med Knutbydramat.
Repris i morgon lördag 17.00

"Bergstrand drar även paralleller till Bibelns berättelser och menar att barnflickans agerande går att förstå utifrån Gamla testamentet, då Gud ber att Abraham ska offra sin son Isak. Barnflickan kan ha upplevt att hon tilldelats uppdraget att döda av Gud."

Av alla små anteckningslappar som finns i polisutredningen, kan man enkelt konstatera att Sara sökte Guds nåd och var övertygad om att nåden endast gavs via Åsa Waldau/Tirsa/Kristi Brud


"- Dels var det ju så att man trodde sig ha sanningen. Men också att man var helt övertygad om att Jesus skulle komma tillbaka, 2009 eller 2010. Skulle man vara helt övertygad om en sådan sak, skulle ju hela ens tidsperspektiv förändras. Tiden skulle ju inte spela någon roll för snart kommer ändå Jesus tillbaka och då väntar evigheten. Inget annat skulle då ha någon betydelse."

Jag har till och med för mig att världens undergång och Jesu återkomst till sin utvalada brud, skulle ske i år enligt en KB-profetia 1997.Om en annan knutbybok

"Åsa Waldau är arg. Och udden riktas dels mot medierna, dels mot Helge Fossmo. Den mediala bilden av Knutby Filadelfia är inget annat än ett stort falsarium, menar Waldau. Medierna har spridit lögner, överdrifter och direkta påhopp - och allt har regisserats av Helge Fossmo."

Vi som har kunnat lyssna till hundratals predikningar på CD som producerats av församlingen, har en annan bild. Den skruvade teologin med fyrenigheten som mall, har beskrivits trovärdigt av Helge. Kristi Brud/Tirsa och församlingsföreståndaren Kim Vincent har med sina predikningar verifierat att församlingsledningen är totalt utflippad.

"Men bilden av Knutby Filadelfia, den bild där ”Kristi Brud” bland annat beskrevs som en stark, manipulativ och upphöjd ledare, framträdde mycket snart efter det att Fossmo häktats. Således kan han svårligen haft särskilt mycket inflytande över vilken information medierna fick eftersom han vid den tidpunkten var belagd med fullständiga restriktioner. Att han senare bekräftade och spädde på mycket av det som sagt är helt sant - men då var bilden av Knutby redan ett faktum."

"Den sammantagna bilden om vem som är den starkaste ledaren i församlingen är tämligen entydig. Ändå säger Waldau i boken: Det har aldrig vare sig predikats eller talats i församlingen om att jag skulle ha en särskild position, inte mer än den som alla ledare har."

"Tyvärr kan man bara konstatera att frågorna kring Knutby Filadelfia kvarstår. Och den största av dem har Åsa Waldau själv förmulerat. Vem kan man lita på?"


Åsa Waldau har vid otaliga tillfällen fått chansen att i teverutan, visa upp den rätta sidan som hon anser har kommit bort i massmedierapporteringen.

I stället har hon svamlat och virrat till det ännu mera i sin tydliga strävan efter att bli en respekterad kändis.

"Vem kan man lita på?"

Inte Tirsa sade Bill
Inte Kristi Brud sade Bull


tisdag, oktober 23, 2007

Kan man lita på Kristi Brud?Det senaste om Knutby-sekten

Man borde bilda en förening, tänkte jag i morse, när jag i en bisarr tankekedja, hamnade i sektbyn Gränsta i kommundelen Knutby i kommunen Uppsala.

Föreningen skulle kunna heta "Glöm aldrig Knutby"

Knutby är en helt normal kommundel på uppsalaslätten mot Norrtälje.

Knutby var rättare sagt en normal kommundel tills dess att ett gäng tokkristna i byn Gränsta, satte Knutby på världskartan.

Nu står överstepastorskan Åsa Waldau, aka Kristi Brud, aka drottning Tirsa, som författare till en bisarr bok som jag har kommenterat här.
Bert Karlsson, en annan pajas, skrev förordet som jag tycker så här om.

När boken bara var ett rykte tyckte jag så här.
Boken är en lång försvarsakt för Kristi Brud och en lika lång anklagelseakt mot Helge Fossmo.

Sara Svensson är på något sätt bortglömd. Hon som dömts för mord, trots att hon kanske bara är målvakt i ett sjukt sektdrama.

Hade inte Helges inblandning i nedbrytningen av Sara, blivit känd, hade han gått fri och hela historien hade varit helt glömd av alla utom av Sara och hennes anhöriga.

I dödskulten i Gränsta var det normalt att folk skulle "gå hem" av olika anledningar. Folk drömde om att än den ena. än den andra skulle befrias från jordelivet, antingen som belöning, eller som straff för att inte ha varit helgad nog.

Sara Svenssons anteckningar visar att hon gick i ständig skräck för att inte få nåd från drottning Tirsa (eller T som hon skrev). Nåd från Tirsa/Kristi/Brud Åsa Waldau, verkade vara Saras viktigaste mål eftersom det var enda sättet att få nåd från Gud. Vägen till Gud gick endast genom Tirsa.

Helge Fossmo sitter bra där han sitter, men jag är övertygad om att han borde ha sällskap av minst ytterligare en sektmedlem.

Enligt boken, var allt bra i Gränstasekten innan Helge tog makten och började förändra den andliga andan i byn.

Detta är kvalificerat skitsnack!

Tidslinje Knutbysekten 1992 - 2018 


Ett år efter mordet gjorde tidningen Dagen denna sammanfattning

Några citat:

"Den centrala pingstledningen –med Sten-Gunnar Hedin, Stockholm i spetsen – hade begärt samtal med församlingens ledarskap redan innan problemen i Knutby blevlöpsedelsstoff. Många i närregionen fick också rapporter att det inte stod rätt till i det lilla samhället. Kent Cramnell, pastor och församlingskonsult inom pingströrelsen, var föreståndare i Uppsala 1991–2000. Han hörde berättelser
frånmedlemmar som bestämt sig för att lämna sitt medlemskap i Knutby. – Jag hörde ganska tidigt, i mitten av 1990-talet någon gång, att församlingen där började fjärma sig.

"Kristi brud"-ryktet hörde jag, likaså att den som hade avvikandeåsikter från ledarskapet ansågs vara besatt.

Arbetade ihop i Uppsala
Kent Cramnell kände till Åsa Waldau, den kvinna som utpekats som
"Kristi brud", sedan tidigare: de arbetade tillsammans i Uppsala. Hennes ankomst till Knutby betraktades till enbörjan allmänt som positiv, men ganska snart började många av de gamla medlemmarna att reagera. Cramnell besökte då Knutby och varnade föreståndaren Kim Wincent för att låta det gå för långt, för att släppa för mycket till Åsa Waldau. Men han önskar självkritiskt att han gjort mer.– Nu, med facit i hand, vet jag hur snett det kan gå i en församling. Men då
ville jag inte tro att det kunde vara så illa. Självklart kan jag önska att jag gjort mer, men samtidigt var det en process som ingen annan än de själva kunde ha stoppat. Även långt utanför närregionen var Knutby kända. Åsa Waldau och ett team från församlingen besökte många pingstförsamlingar och hade möten och konferenser. Hennes adress ochtelefonnummer fanns från 1993 till 1999 i Pingströrelsens årsbok under rubriken "Resande vittnen". Listan fungerar för församlingar runt om i landet i praktiken som förslag på rekommenderade talare."

Det ställer Kristi Brud i en annan och mera trovärdig dager än bokens självbild.

"Utan nåd och barmhärtighet"

Mats Jönsson var pastor i Karlshamn när en länskonferens för ungdomar anordnades 1999. En avtalarna var Åsa Waldau.– Hon talade mycket om helgelse, vilket givetvis är en viktig del av den kristna vandringen. Men hon gjorde det utan nåd och barmhärtighet, det var bara fördömande. Enligt Mats Jönsson var hon "kallhamrad",även vid sidan om estraden."
Kallhamrad var ordet sade Bill
Iskall sade Bull"


"– Visst, människor kan vara dubbelnaturer och han måste ta ansvar för vad han gjort, men utifrån de intryck jag fick vid deras besök här nere så är Åsa ansvarig för att ha skapat en kultur som har lett till osunda beteenden.

"Vi borde konfronterat henne"

Efter konferensen med Åsa Waldau kände pastorerna iKarlshamn ett starkt behov av att samtala med sina ungdomar för att förvissa sig om att alla mådde bra, så extrem bedömdes undervisningen. Men till Åsa Waldau sas ingenting. – Viborde ha konfronterat henne, sagt vår mening, det ångrar jag att vi inte gjorde.Men hon är en stark personlighet som det är svårt att stå upp emot."
Kristi Brud och alla andra karismatiska sektledare har samma agenda. Det handlar om makt och kontroll

"Försöken att handplocka ungdomar – bland annat från Karlshamn – till bibelskolan i Knutby gjorde att många ungdomspastorer kände tillförsamlingen. Mats Särnholm är nu föreståndare i Karlstad, men har tidigare arbetat som ungdomspastor i pingströrelsen i cirka 15 år och har vidett antal tillfällen hört ungdomar fundera på att flytta till Knutby. Han har avrått samtliga.– Jag har sagt att det är deras val men att jag inte rekommenderar det om de vill ha mitt råd. Redan för tio år sedan hörde jag ryktena om slutenhet, isolering och att en del av dem som flyttade dit tappade kontakten med sina familjer. Risken att det dyker upp ett "nytt Knutby" tror han finns, det går inte att gardera sig mot det onda. Inte ens i den kristna församlingen.–Därför måste vi undervisa varje person att de har rätt att reagera, att de till och med bör och ska reagera. Att ha självförtroende att ifrågasätta hör till den andliga mognaden. Det är den stora lärdomen vi dragit det senaste året, tycker jag".

Hade inte komplotten i Gränsta blivit avslöjad,hade kanske flera tvingats "gå hem" i förtid.

I favorittråden "Knutby" på forumet
Flashback, finns hela historien korrekt beskriven (med mycket trams insprängt). Dag för dag från dag ett, har väl insatta grävlingar påtat fram sanningen om sekten på Uppsalaslätten. Ett gäng nyttiga idioter försöker blanda bort korten, men för den intresserade finns mycket att hämta.

fredag, oktober 19, 2007

Djurhumor

Djuriskt kul från Karin Långström Vinge

Kunskapskanalen

Klicka på rubriken och besök SvT-sidan där PK-terrorister lyser med sin frånvaro. Välj program längst upp till höger och klicka på hållbart. Där har Utbildningsradion UR skapat en oas för vetenskapstörstiga .. I går sändes ännu ett av många hoppingivande program som visar på den enda naturliga energikällan för oss. Direkt solenergiomvandling är den optimala lösningen på människors elenergibehov.

Amory Lovins gav hopp om framtiden med sin information om tandemcellerna och cyanobakterierna.

Tandemceller bygger på att man under den ursprungliga cellen, placerar en med lägre bandgap. Fotonerna som inte används för att exaltera elektroner i den första cellen, går vidare till den andra. Teoretiskt sett skulle en tandemcell med två lager kunna nå upp till 40% effektivitet, även om man än så länge inte har kommit över 30%.

Det går i princip inte att ha fler än två celler, eftersom ljuset reflekteras emellan de olika skikten. Forskare tror dock, att man någon gång på 2000 talet kommer att kunna omvandla runt 80% av det infallande solljuset till elektricitet med hjälp av tandemceller!

Om solceller
Mera om solceller
Tidigare om solenergi
Tidigare om solceller
Om vätgas via fotosyntes
- Lunds Universitet
Mera om vätgas via fotosyntes - Uppsala Universitet

På lördag 23.00 kommer reprisen från i går, i serien om solenergi. Gör Kunskapskanalen till din favoritkanal!

På TV lör 20 okt 23:00 Hållbart - Miljöserie.
Del 4 av 8. Solens kraft. Är de stora förhoppningar som finns kring solkraft berättigade? Kan den vanliga människans användning av solenergi verkligen göra någon skillnad? I kvällens dokumentär ser vi exempel på hur solenergin utnyttjas i dag och hur dess framtid kan se ut. Och kommer konstgjord fotosyntes att revolutionera vår energiförsörjning?
* Från 16/10 i K
* Textat sid. 793

Lockerbie åter aktuellt

Blir detta nästa terrormisstänkte nysvensk att tycka synd om, när han utvisas för sina brott?

Klicka på rubriken och läs artiklar om sprängningen av PAN AM-planet över Lockerbie 1988. Läs mera här.

Det attentatet gjorde Libyen till en skurkstat för västmakterna och ett problem i arabvärlden. Ledaren och diktatorn Muammar al-Gaddafi, utvecklades till en klassisk arabisk slingerbult som till slut gav med sig och kompenserade offrens anhöriga.

Flygplanssprängningen skedde under den tid som jag satt onödigt ofta i ett flygplan och de närmaste månaderna kunde det inte hjälpas att det pirrade till i magen varje gång jag lämnade markytan för en kanske osäker färd.

torsdag, oktober 18, 2007

Hunden muhammed

Dagens Vilks handlar om tiken Muhammed som ska skydda Lars Vilks mot burkaklädda mordänglar och andra farliga typer. Bilden som visar Muhammed på bönemattan är denna morgons finaste bonus.

Genmodifieringens baksida


Ibland känns det bara så skönt att säga "Vad var det jag sade?"

I femton år har jag och många andra försökt att varna för just det som Jordbruksverket nu har upptäckt.

Mera genteknik i bloggen här

Årets nobelpristagare i medicin/fysiologi, fick sina utmärkelser för genmodifierade möss. De representerar genteknikens goda sida.

De som leker med gener i vår fauna och flora för att öka det kommersiella utbytet, utsätter oss för okontrollerbara risker och jag hoppas att debatten tar fart nu.

Klicka på rubriken och ta del av andra risker med genmodifiering.

Jordbruksverket om dagsläget och framtiden.

onsdag, oktober 17, 2007

Har Gud humor?


Bland Guds representanter hos oss människor, finns det många som tror sig veta att Gud saknar humor . Dessa präster, pastorer, imamer, munkar, mullor, rabbiner, gurus och bankdirektörer, är sällan några muntergökar.

Alla tjänar de en högre eller inre makt, men få av dem tycker om att deras Herre blir föremål för ordvitsar och satir.

Gud, Allah, Shiva & Co, Mammon och övriga potentater, ska enligt fundamentalisterna , tas på stort allvar och inget i de ursprungliga heliga skrifterna får ifrågasättas.

I Enköpingsposten (varifrån bilden är snodd) pågår en insändardebatt om bibeltolkning. En strikt bibeltrogen kvinna och en ateistisk man, båda med god bibelkunskap, debatterar Bibelns trovärdighet.
Den debatten är långt från nätforumens intensitet med möjlighet till hundratals kommentarer och genmälen per dag. Här blir det varannandagsdebatt på det gamla hederliga sättet, men humor saknas där som i forumen.

Överstepastorstan Åsa Waldau från Knutby, sade i en av sina många stolliga predikningar, att Gud har humor. Det såg hon när hon var i Australien. Alla konstiga djur som fanns där har Gud, enligt henne, skapat för att roa människorna. Gud hade jättekul när han skapade alla dessa konstiga djur, proklamerade profetissan.

Det där är en episod från religionernas mörka bakgård, men det finns gott om ljusgestalter bland de svenska kristendomsledarna.

Martin Lönnebo blev som biskop i Linköpings stift, en banbrytare; en kyrklig ledare med sökande, nyfikenhet och humor som kännetecken förutom den gränslösa vänligheten.

KG Hammar lade i en växel till och ifrågasatte som ärkebiskop, offentligt de gamla doktrinerna. För detta blev han älskad, respekterad, föraktad och avskydd.
Oavsett vad man tycker om KG H (jag respekterar honom djupt), har han förändrat prästernas villkor i Sverige. Det blev med Hammar, på ett sätt legaliserat att ta ut svängarna och tycka självständigt i stället för att endast hänvisa till Bibeln.

Två unga präster har på ett påtagligt sätt markerat den nya tiden genom sina metoder för att marknadsföra den största kraften av alla; den obegripliga och okontrollerbara.

Båda lägger ut sina predikotexter i sina bloggar och båda predikar på ett sätt som gör varje gudstjänst till en manual i livskonst.

Båda inspirerar till öppen och ibland hetsig debatt i sina bloggar vilket får många att tänka friare när det bundna ordet blir omtvistat.

Karin Långström Vinge och den finlandssvenske språkekvilibristen Karl af Hällström (skriver flytande på minst fem språk), är två präster med enormt stor betydelse för den moderna kristendomen. De når tillsammans flera hundra religionsintresserade människor varje dag med sina kloka budskap.

Uppdaterat 2/11 på grund av skorret. Förlåt mig Kalle, jag visste ju men lät slentrianen styra pekfingret.

Har Gud humor var frågan.

Här är resultatet av humorsökning hos Svenska Kyrkan.
Hälsa för övrigt på hos Svenska Kyrkan genom att klicka på rubriken.

Här finns flera tusen skämtteckningar med samma tema.

För oss skeptiker som har följt Livets Ords utveckling med och på distans, är Ulf Ekman den svenska kristenhetens clown. Hans framträdanden i början, med illvrålanden och galna profetior, var helt i klass med galenskaparnas produktioner. Nu försöker han med troget stöd från husmagasinet Världen i dag, bli rumsren och presentabel i Svenska Kyrkan. Visar det sig att han är så korrumperad som det antyds i pressen, lär han dock tvingas att ta till mera sofistikerad och trovärdig humor.

fredag, oktober 12, 2007

Äntligen!


Nobels fredspris, delas äntligen ut enligt normen "långsiktigt fredsarbete".

Om vi inte kan stoppa de miljöstörande processerna, blir enorma landområden omöjliga att leva i och människor börjar krig därför att de behöver mark att bygga och leva på.

De naturnedbrytande utsläpp som våra fossilbränsleförbränningar ger upphov till, har hittills relativt hyggligt absorberats, men en systemkollaps är oundviklig om inte vi snabbt tillämpar utsläppsfri energiomvandlingsteknik.

Inget behöver uppfinnas för att nå målet. All kunskap finns för att ersätta förbränningsmotorernas emissioner med rent vatten från vätgas.

Vind- och vågkraft samt direkt solenergiomvandling kan ersätta alla jordens kärnkraftverk, kolkraftverk och oljekraftverk.

Tekniken är välkänd och det enda som saknas är politisk vilja.

Årets fredspris kan bli den frigörande faktorn.

Äntligen!

Uppdatering eftermiddag
Al Gore gjorde redan som vicepresident många uppmärksammade uttalanden om den miljökatastrof som närmade sig, men det mesta drunknade i Bill Clintons karismatiska svada. Nu lyssnar folk till Al Gore och även om han skjuter över och vid sidan om målet många gånger, är budskapet kristallklart och otvetydigt;

Skärp dig människa eller vänj dig vid kolskyffeln. Det går åt helvete!

Senaste nytt från tomatplantagen

Glaskulor eller tomater?

Kung Bore den förfärlige, invaderade min oas, med hela sin arsenal i går. Minus fem grader vid midnatt och minus 4,5 på morgonen. När jag gick ut för att mumsa på mitt vanliga morgongodis, såg det ut så här. De i förrgår så vackra blommorna är döda. Bladen är döda och tomaterna smakar helt annorlunda. Klicka på bilderna om du vågar; det är inte vackert.

onsdag, oktober 10, 2007

Rapport från tomatplantagen
Klicka på bilderna så blir de tydligare.

Varje dag äter jag minst 25 små gula körsbärstomater och det är minst 500 kart kvar samtidigt som blomningen fortsätter oförminskat på mina två enorma tomatplantor. Klicka på rubriken och se mera från min gröna värld.
Många klagar på den sommar som vad tomaterna beträffar, fortfarande lever, men tomatskörden slår alla rekord.

onsdag, oktober 03, 2007

Människan och framtiden.Människosläktet förbereder sin egen utrotning genom rovdrift på naturresurserna och därav följande nedskräpning/förgiftning av miljön.

När Asiens och Afrikas befolkning har tagit till sig västvärldens ovanor med fossilbränsleförbränning, kollapsar de naturliga reningssystemen.

När bakteriedödande och virushämmande mediciners överdoserande, har skapat ohanterliga multiresistenta stammar av mikroorganismer, är människosläktet dömt till undergång, som skapelsens krona betraktat.

De spillror av stryktåliga människor som återstår, kommer att vara i minoritet i alla avseenden bland faunan.

Innan dess, på vägen mot undergången, kollapsar infrastrukturer, ekonomisystem, produktionsapparater, återvinningsorganisationer, energiomvandlingsanläggningar, reningsprocesser med mera.

Då avslutas människosläktets strävan mot frihet och oberoende från, och av religioner. I dessa omställningstider kommer disciplin och underkastelse att vara nödvändiga för att inte människor i sin jakt på föda och värme/kyla, ska ta kål på varandra.

I en värld med konstant brist på föda och komfortabel logi, lockas rovdjuret inom människan fram i all sin nakna brutalitet.

I denna övergångstid innan kollapsen, kommer med största säkerhet en religionernas renässans att leda till tävlan mellan kristendomen och islam om herraväldet över den degenererade människan.

Eftersom muslimerna med all önskvärd tydlighet har demonstrerat hur de löser konflikter, är oddsen höga i deras favör.

Dock är det inte för sent ännu.

En dramatiskt snabb utveckling av solenergins direktomvandling så att elenergidistributionen rationaliseras och erfordeliga förbränningssystem i fordon, industrier och bostäder, kan drivas med vätgas, löser tillsammans med vind- och vågkraft, jordens totala energianvändningsbehov med råge, utan skadliga avfall.

Vilken väg väljer vi?

Vad vi än väljer så har vi kvar problemet med multiresistenta livshotande mikroorganismer och avfallshanteringen.

Det löser vi, eller hur?


Klicka på rubriken och läs om Utopia

Bert Karlsson om Kristi Bruds bok

Dags att läsa Bert Karlssons förord till Kristi Bruds bok.

Det här har jag skjutit på i två dagar på grund av en stark obehagskänsla inför allt som har med den ständigt smackande Bert Karllsson att göra. Den pajasen väcker en olust hos mig, som jag mycket sällan upplever inför kända personer. Jag vet inte riktigt varför, men Bert inger hos mig en känsla av grov och kväljande osundhet.

Han har skrivit förordet till Kristi Bruds självbiografi, en bok med det absolut sämsta språk och innehåll som jag någonsin har skådat i en tryckt skrift. Det mesta verkar vara skrivet av en virrig liten flicka och resten ser ut att komma från en spökskrivande journalist från den absolut sämsta skvallerskribentkåren.

Här börjar skräpet med att Bert skriver:

"Varför låter jag Åsa Waldau berätta sin historia? För det första för att
hon aldrig har fått tillfälle att berätta sin version av vad som hände i
Knutby."

Bert har inte hängt med i denna patetiska cirkus. Kristi Brud har givits otaliga möjligheter att i TV framföra sina åsikter, men på grund av oförmåga att uttala en hel mening och att sedan sätta ihop två meningar till syntax och kontext, har behållningen blivit rent kaos.

"Det hemska är att Helge hade kunnat klara sig även från det andra mordet och mordförsöket. Det var nämligen så att Sara, som är astmatiker, inte orkade ta bilen direkt när hon skjutit de två personerna i Knutby. Visserligen fastnade hon i en trafikkontroll, men släpptes utan någon helst notis. Hade polisen gripit henne direkt med pistol och allt, så hade hon förmodligen tagit på sig hela skulden och det hade lett till att Helge aldrig blivit misstänkt. Och då hade han kunnat fortsätta att mörda – han hade många på sin lista. Men i det här fallet var Gud god och satte stopp för det."

Helges hittills okända dödslista hoppas jag att Bert har överlämnat till Polisen eftersom det annars handlar om döljande av brottsplanering.

"Helge har visserligen godkänt alla protokoll i utredningen
men hävdar bestämt att han inte är skyldig. Tyvärr har det lett till att han har hög status i fängelset."
Vafalls?!

Helge har medgivit att han är skyldig till anstiftan genom att manipulera Sara.

Bert slår in en hel korridor med öppna dörrar när han mal på om Helges skuld. Att Helge Fossmo är en skitstövel, är nog alla med kunskap om sektdramat i Gränsta - Knutby, överens om. Att han är skyldig, har han själv erkänt.

"Ett av huvudvittnena, en pastor från Mönsterås, säger att Åsas stora
misstag var att hon lät Helge få så stort utrymme och att han fick hållas. Han bekräftar också att idéerna om Kristi brud kom från Helge. Här ser vi bilden av en psykopat."
Regin av kristi-brud-komedin, var naturligtvis ett samarbetsprojekt med två skruvade tokkristna charlataner. Den som åtog sig rollen som blivande hustru till den sedan tvåtusen år, bortgångne Jesus från Nasaret, är enligt min ringa mening nipprigast.

"Vem är då Eva Lundgren? Hon är en galen professor som tyvärr har
fått alltför stort utrymme i TV och tidningar."

"Eva Lundgren har allierat sig med den polis som ansvarade för utredningen av Helge Fossmo,"
Bert Karlsson har med detta bedrövliga förord till en bedrövlig bok, bekräftat mina värsta fördomar om skaraclownen.


Jag avslutade recensionen av Åsa-texten, med att den var en litania om Helge Fossmo, och kan enkelt konstatera att Bert har haft samma ambitioner med förordet. Bland en massa fjant och trams, handlar det mesta om Helges, för alla redan uppenbara skuld.

Stolleprov är det enda rätta omdömet om denna bok.

Solenergi är en lysande idé!

Marknaden har vaknat men svensk industri och svenska politiker, sover stilla när det gäller direktomvandling av solenergin.


"Under tio år har världsmarknaden för solceller vuxit med
40 procent per år och omsätter över 100 miljarder kronor. En stor industriell våg av solcellsenergi byggs i många länder. Miljövinsterna är enorma. Tyskland satsar stort, men Sverige tvekar, skriver Björn Sandén, som efterlyser en nationell strategi för solenergi."
Sverige var länge världsledande inom forskning och utveckling av den nya tunnfilmstekniken, men kommersialiseringen, det naturliga steget uteblev.


"Årligen träffas jordytan av 10000 gånger mer solenergi än vad vi gör av med i fossila bränslen. Med solcellernas effektivitet på över
10 procent är det möjligt att tillgodose världens totala energibehov utan att konkurrera med mat­försörjning och bevarad bio­logisk mångfald.Med avancerad solenergi behöver vi ingen global expansion av kärnkraft, ett alternativ som ter sig allt mer skrämmande i en värld präglad av slarv, krig och terrorism. Solenergins potential pekar på en utväg som kommer att visa sig allt intressantare i en värld med ökande behov, klimatförändringar och säkerhetspolitiska pänningar.Solcellernas överlägsna effektivitet är ett faktum också i Sverige. I Sverige tillverkar vi fordonsetanol av vete.Av de cirka 1000 kWh solenergi som träffar en kvadratmeter åker under ett år omvandlas 1–2 kWh till etanol. Drivmedel från energi­skog kan öka utbytet till 2–3 kWh. En
solcellsanläggning däremot ger drygt 100 kWh el från samma yta."

Lyfter man ena benet utan att ta det första steget, får man hoppa på ett ben och så ser det ut för svensk del när det gäller utnyttjande av naturliga energikällor.

Sverige grävde undan det första jobbiga lagret, men omvärlden utvinner det lönsamma ur fyndet.

Det senaste året hade Maud Olofsson och Andreas Carlgren chansen att ge svensk industri ett försprång genom att föra ut forskningsresultaten till de industriella kommersiella krafterna.

Det bidde bara en tumme!

Det är naturligtvis alldeles utmärkt och underbart att sol & vind, äntligen uppskattas efter sitt lättbegripliga energiförsörjningsvärde, men det är rent korkat av de svenska aktörerna att sova över festen.

Klicka på rubriken för mera solenergiinformation.

tisdag, oktober 02, 2007

Kristi Bruds bok


Så blev det då dags för recension av Kristi Bruds självbiografiska litania.

Efter 190 sidor ville jag bara kasta skräpet i komposten men dels för att boken var lånad, dels för att det kunde skada komposten, avstod jag.

Färdigläst efter två timmar kan jag konstatera att detta är en litterär djupdykning i dynghögen.

Hon missar å det grövsta dramats innersta orsak. Om hon aldrig hade trott sig vara blivande hustru till Jesus Kristus när tidens ände nalkades, hade det inte blivit några skriverier och sannolikt inga mord i Gränsta - Knutby.

De makabra rollspel som översteprästinnan och de övriga hattifnattarna iscensatte, skapade den stämning som ledde fram till morden. Hade all planering fungerat kanske inte ens Helge Fossmo hade suttit i fängelse i dag.

Så här skriver Kristi Brud:

"Abrupt hamnade jag i händelsernas centrum. Någon talade då om
min nödvändiga tid av ensamhet – inte från vänner, inte heller från
arbete, men från att alltid finnas till hands – som att jag var avskild,
satt i en grotta och styrde allt möjligt med en järnhand."

Skrivet av den som säger sig vara en bland många jämställda

"Jag blev dragen ut i hela mediavärlden genom en
galnings onda handlingar. På grund av ett mord som kan stå helt och
hållet för sig självt utifrån hur hemskt det var."
Hon kom i fokus av den enkla anledningen att hon själv hade placerat sig i centrum för allt som hände i sekten.
"Vem har rätt att skriva allt som skrevs om mig på det viset? Hur
i hela världen kan det fungera så att en civil person, som varken är
folkvald eller offentlig och absolut."
Så får man skriva om den som anser sig vara universums mittpunkt.

"Faktum är att det inte var en sanning som beskrevs. Inte om mig, inte
om den lilla församlingen i Knutby. Inte ens min mördade syster fick
sanningen om sin person omskriven. Men mördaren, den som orsakade
allt, fick plats. Han blev stundtals nästan exakt citerad. En dåres
försvarstal, att hela tiden skylla på andra. På mig och på sammanhanget han varit i. Han projicerade sina egna handlingar hela tiden."
Märkligt nog överensstämmer allt som skrivs i Kristi Bruds bok med det som har sammanställts i de forum som jag länkade till i förra inlägget. Det är bara sanningsupplevelserna som skiljer sig mellan forumversionen och bokversionen. Detta är i sig rätt anmärkningsvärt. Vi talade i bland om att en forumsammanställning skulle kunna bli en bok. Nu blev det en bok; om än med en lite skruvad verklighetsuppfattning från författaren.

"Sara verkade i alla fall klok nog att inte vilja göra mer skada. Hon
har inte ens försökt att försvara sig."
Sara verkar för mig fortfarande vara livrädd för att mista den nåd från Kristi Brud, Jesus och Gud, som hon trodde sig kunna få om hon lydde order.

"Jag tror inte att det bara var allmänna fördomar mot en tro på Gud
som gav människor idén att vi skulle vara en galen sekt. Det var ren
manipulation av media."
Och en stor portion genomskådande av lögner och dimridåer.

"Men ändå! Det här tycker jag är otäckt. Att man så ogranskat kan
få skriva och överdriva. Det innebär att i princip varenda människa
faktiskt kan råka ut för liknande övergrepp. Bara det finns någon
som är villig att skapa en historia."
Ingen rök utan eld lilla damen!

"Det är för mig skamligt att journalister ens vill ta del av
dylika detaljer. Han borde få stå till svars för sina brott. Och att han
faktiskt gjorde sina barn moderlösa."
Eftersom han har fått lagens hårdaste straff, undrar jag vad hon menar här. Vill hon ha dödsstraff? Menar hon att hon har bevis för att Helge mördade Helene? I så fall är hon skyldig till skyddande av brottsling när hon inte har överlämnat dessa bevis till polisen.

"Helge och Daniels fru häktades vid en razzia morgonen därpå. Det
var enormt omtumlande. Vi tänkte att nu har polisen totalt tappat
spåret. De tror på något som är helt omöjligt. Vi kände dessa människor väl. Allt verkade ju helt galet. Kommer de att anhålla oss alla? Vi – och framförallt jag – hade målats ut som fasanfulla människor i media. Man kunde ju tro vad som helst utifrån det."
Den eventuella skulden gjorde sig påmind; det är tydligt. Hon undviker dessutom noggrant att nämna att Daniels hustru är hennes svägerska.

"Hur kommer det sig att Sara inte sökte hjälp? Jag kommer aldrig någonsin förstå just det. Hon påstår att hon trodde det var Guds vilja. Ingenting i den lära hon trodde på eller som alla andra undervisade i, innehåller någon som helst tanke om att det skulle vara rätt."
Sara vågade inte söka hjälp eftersom hon levde under hot om att bli krossad av Gud utan nåd från Kristi Brud/Drottning Tirsa vilket framgår av hennes små noteringar.

Om när andra pingstledare besökte församlingen:

"De skulle säkert säga att det var just vad de gjorde. Det har till
och med framställts som om de gjorde stora försök att revidera vår
teologi, att tala ledarskapet till rätta. Mig veterligt gjordes bara två
besök av dessa stora ledare. Det första är det jag nyss beskrev. Ett
annat var någon månad senare där man samtalade med vårt ledarskap
och förklarade att vi inte längre kunde vara en del av Pingströrelsen.
De ställde en del krav som vi inte ville möta just i det läget. Bland
annat krävde de att de skulle få tala med mig. Men min styrelse gick
inte med på det."
Hennes styrelse!

"För mig har det alltid känts viktigt att det jag predikar om måste
ge något. Naturligtvis vill jag att det ska vara av betydelse för den
som lyssnar. Annars finns det väl ingen mening med det?"
Lysande Sickan. Lyssna på några av hennes predikninger som det länkas till i tidigare inlägg!

"Han fick Sara att bli en mördare. Han fick ytterligare en kvinna
att bedra sin man genom att bli hans älskarinna. Han planerade mord
på flera och lyckades mörda sin hustru."
Häpnadsväckande avslöjanden som jag hoppas att hon låter Polisen få kunskap om.

Det var ett väldigt jagande i denna bok. Ordet "jag" är tveklöst det vanligaste och säger nog det mesta om författaren. Ungefär vid sidan 190 hade jag ledsnat totalt på allt svammel som finns i boken, men den skulle läsas till slutet.

Förmodligen oavsiktligt, eller präglad av sin egen betydelse, ger översteprästinnan här i boken ett tydligt besked om att det hela tiden sedan hennes upphöjning till pastor i församlingen, har varit hon som bestämmer PUNKT!

Efterpunktering.

Slutintrycket är att detta är en bok om Helge Fossmo, skriven av en mycket förvirrad liten dam med ett gigantiskt ego och mikroskopisk omvärldsanalys.

Kristi Brud i Gränsta - Knutby

Klicka på rubriken och ta del av vad som hände i Riket Annorlunda efter januari 2004.

Nu har Åsa Waldau (Kristi Brud) och Bert Karlsson (fd musikproducent, fd politiker, fd nöjesfältägare och numera bokförläggare) publicerat en försvarsskrift för översteprästinnan i Gränsta - Knutby.

Jag rekommenderar den som tycker att Kristi Brud har fått löpa gatlopp i överkant, att lyssna noga här, när hon undervisar om genusordning, lydnad, städning och manlighet.Lyssna gärna två gånger, det är hon värd.

Tirsaprofetian om hur Kristi Brud ska få sin Jesus till make finns här, kapitel för kapitel.

För övrigt rekommenderas den som är intresserad av hattifnattarna i Gränsta - Knutby att följa diskussionerna om fyrenighetens skara här och här. Den sista länken går till ett evighetsforum, men med länken hoppar du in i den aktuella bokpubliceringstiden.

Jag skriver Gränsta - Knutby för att kristi-brud-mupparna håller till i en del av uppsala-kommundelen Knutby, som heter Gränsta. Knutby är en stor kommundel som har fått dålig klang på grund av de stolle-kristna rollspelstokarna.