måndag, december 24, 2007

God Jul!
Klicka> Julevangeliet

Det får vara hur det vill med autenticiteten i julevangeliet. Det är något alldeles speciellt att läsa det högt.

Lukas är den ende av de fyra evangelisterna som nämner skattskrivningen och dramat med Herodes barnförföljelse. Anledningen var att Messias skulle födas i Betlehem enligt profetian.

Jesusforskarna är tämligen överens om att Jesus Josefsson föddes i Nasaret, om han över huvud taget är en verifierbar historisk person.

Flavius Josefus som var en energisk samtida historieskrivare, nämner bara i förbigående Jesus som "Jakobs broder". Det utgör den enda utombibliska informationen om Jesus från Nasaret.

"Josefus uttalanden om Jesus (främst den i Judisk historia 18.3.3, det s.k.
Testimonium Flavianum, den andra återfinns i Judisk historia 20.9.1) och Jakob är problematiska. Forskare är i stort sett eniga om att delar av texten Testimonium Flavianum utgör senare kristna interpolationer (exv. "Han var Messias"). Ändå anses stycket innehålla tillräckligt med okontroversiella uppgifter om Jesus, samt för kristna ovanliga beskrivningar av Jesus (exv. att kalla honom "en vis man"), att stycket i sin helhet bedöms ha trots allt en historisk förankring. Texten utgör därmed en utombiblisk källa om uppmärksamhet som väcktes av Jesu liv och verksamhet på 30-talet.".

Jesus i ett historiskt perspektiv.

I dag och i kväll, spelar det historiska en underordnad roll. Nu blir det familjejul och senare i afton, får prästen meddela sitt julevangelium för oss trogna lyssnare. Ingen kommer då på tanken att ifrågasätta "ordet".

Klicka> God Jul

I webbadressen som du får upp, kan du ändra det sista talet 68 nedåt och få fram flera jukort.

Inga kommentarer: