måndag, december 03, 2007

Vindkraft


Fler och fler inser att vindens energi måste omsättas till den nyttoenergi vi människor kräver i allt högre grad.

"För att klara målet bör vindkraften lyftas bort från förordningen om miljöfarlig verksamhet. Elhandelsbolagen bör tvingas ha mer förnyelsebar energi när systemet med elcertifikat ses över."

Dessutom måste tillstånds- och expropriationssystemet effektiviseras för snabbare utbyggnad.

Läs MiljöAktuellt (tidigare Dagens Miljö) dagligen och häng med!

Klicka på rubriken och läs mera om vindkraft.

Läs också om direktomvandling av energin från
havsvågorna och solinstrålningen.

1 kommentar:

johan sa...

Tysklands vindkraftverk producerar ungefär lika mycket elenergi som de svenska kärnkraftverken. Kan vara intressant att känna till. Hälsar Carl-Johan