lördag, juni 29, 2019

Nyamko Sabuni

Sverige har fått en partiledare som vågar stå upp rakryggad för döttrar systrar och hustrur som förtrycks och misshandlas av pappor, bröder, makar och andra slavägande skamsvin.
Islam i en narrspegel

SvT-satir

Omvända världen skrattas det åt men verkligheten blundas det för.

Om islamsatir


Mera SvT-satir
torsdag, juni 27, 2019

Muslimsk friskola ett näste för rufflare och terrorister?

Skattemedel går till terrorister och skitstövlar som förskingrar skolpengen.

Dessa förbannade taqiyyaorcher ska i fängelse hela bunten!
söndag, juni 23, 2019

Islam säsong 9 avsnitt 1

Muslimer hävdar att vers 9:5 i koranen är en del av historien om Muhammeds gärningar och då undrar vän av ordning vad alla människor i västvärlden i nutid och framtid har att lära av Muhammeds krigståg på den arabiska halvön på 600-talet.

Är koranen mest en historiebok om arabiskt 600-tal?

Det är ovanligt med muslimska nobelpristagare inom
partikelfysik och andra naturvetenskapsområden.

Endast en lättlurad och naivt desperat vilsen människa kan acceptera att en allsmäktig gud utanför tid och rum väljer att ge sitt sista budskap till mänskligheten via en arabisk 600-talskrigare som målmedvetet mördade sina meningsmotståndare för att få makt.

När denna felprogrammerade gud dessutom bestämmer att alla människor på hela Jorden i evighet ska be på arabiska flera gånger per dag vänd mot Saudiarabien borde stollighetsvarningarna yla även hos de viljesvaga.

Lägg därtill böneritualerna som islams gud kräver så blir tokigheterna övertydliga.


Bönemanualen är hämtad hos svensk islams stora hemsida islamguiden


Saker som gör att islams gud godkänner eller underkänner bönen.


onsdag, juni 19, 2019

Uniti säsong 7 avsnitt 2

De korkade motorjournalisterna på Ny Teknik, Teknikens Värld och Veckans Affärer hoppade villigt som marionetter när Unitis bidragsentreprenörer predikade för dem.

Nu när det är uppenbart att de blev blåsta, tiger de skamset.

Kanske minns det att de blev lika blåsta när den pimpade Messerschmitten presenterades som  Smite, nästa elbilssuccé.


Muslimsk skola

Skolsystemet har kapitulerat för kraven på könssegregering och konfessionell utbildning.

Underkastelsen har gått för långt när terrorister tillåts arbeta i svanska skolor med svensk skolpeng.Samtliga terrorister som smyger hem till Sverige med svansen mellan benen är fega ynkryggar som inte står för sina gärningar.

De hävdar att de har varit bussförare, taxiförare, ambulansförare, brandbilsförare och kockar, brevbärare, sjukvårdare, sophämtare med mera.

Dessa usla kräk ska nu Sveriges skattebetalare försörja tills de hittar någon ny terrororganisation att ansluta sig till.

fredag, juni 14, 2019

Islam och kristendom

Båda religionerna har en andlig förebild.

Islam har Muhammed som fick uppdraget från ärkeängeln Gabriel att, som Guds sista sändebud till alla länders människor i alla tider, förmedla Guds sista budskap.

Kristendomen har Jesus som offrades på korset för människors synder.

Muhammed fick uppdraget av Gud att sprida budskapet med alla medel och att förgöra de otrogna.

Fredsfursten och krigsfursten är centralgestalter och föredömen i varsin religion.

Symbolerna för islam och kristendomen ger tydliga budskap.

Korset med den offrade Jesus i kristendomen.

Korsade svärd under koranen i islam.

Kors med olika innebörd!

Det är inte politiskt korrekt att belysa den viktiga ideologiska skillnaden mellan islam och kristendom!

När jag gjorde det för sex år sedan kallades jag rasist.

torsdag, juni 13, 2019

Teofys telogisk fysik


En molekyl består av en hyfsat stabil ordning med atomer.

En atom består av neutroner och protoner med cirkulerande elektroner.

Mellan molekylens atomer finns det som inget vetenskapsgeni kan förklara.

Mellan elektronerna, protonerna och neutronerna finns samma odefinierade jox.

Cirka 5% av allt på Jorden och i Cosmos kan verifieras.

Resten är joxet som vetenskapskreatörerna kallar mörk materia och mörk energi för att lura av politikerna mera bidrag.

Jordskorpan är mellan 3 och 7 mil tjock.

Jordens diameter är cirka 1280 mil. Det djupaste borrhålet är 1,2 mil och borrades på Kolahalvön.

Det som finns drygt en mil under våra fötter är ren spekulation!

Vi kan observera ganska mycket i vårt soslsystem med teleskop men det som finns utanför solsystemet kan vi bara spekulera om eftersom det vi försöker analysera är så avlägset så att det tar ljuset minst 4 år att nå hit.

Från Vintergatans utkant tar det ljuset 50 tusen år att nå Jorden!

Det som astronomerna analyserar nu kan vara helt inaktuellt eftersom mycket hinner hända på 50 tusen år.

Vi kan lika gärna kalla de 95 okända procenten för Gud!

tisdag, juni 11, 2019

Biskop Eva Brunne del 2

Trion Antje Jackelén, Eva Brunne och Anna-Karin Hammar
verkar dela ideologisk värdegrund.


De som inte håller med dem är inga pålitliga kristna.

Själva är de ständiga offer för mörka krafter.


Glöm aldrig deras kampanj mot gruppen "Mitt Kors"!

söndag, juni 09, 2019

Assange vs AA säsong 12 avsnitt 33

Våldtäktsmisstänkte Assange häktas inte.

Julian Assange är misstänkt för en våldtäkt som ska ha begåtts i Enköping 2010.

På måndagen hölls häktningsförhandlingar i Uppsala tingsrätt. Tingsrätten ansåg att det inte fanns skäl att häkta Julian Assange.

Uppsala tingsrätt har ansett att det inte är proportionerligt att häkta Julian Assange och har därför avslagit åklagarens häktningsframställan.

Åklagaren beslutade den 13 maj 2019 att återuppta förundersökningen beträffande våldtäkt, mindre grovt brott, som ska ha skett i Enköping den 17 augusti 2010.

Åklagaren har därefter begärt att Julian Assange ska häktas i sin utevaro.
Tingsrätten anser att Julian Assange är på sannolika skäl misstänkt för brottet och att det finns risk för att han undandrar sig lagföring.

Eftersom Julian Assange nu avtjänar ett fängelsestraff kan utredningsåtgärder vidtas med stöd av en europeisk utredningsorder som inte kräver att Julian Assange häktas. Tingsrätten anser därför inte att det är proportionerligt att häkta Julian Assange.

Åklagaren hänvisade till flyktrisken, men Julian Assanges advokat hävdade att ingen sådan risk finns – hans klient sitter ju bakom lås och bom i brittiskt fängelse.

Uppsala tingsrätt gick på advokatens linje, rapporterar Sveriges Radio.
Julian Assange är internationellt känd för sitt engagemang inom organisationen Wikileaks, som bland annat har avslöjat amerikanska krigsförbrytelser. Av rädsla för att bli utlämnad till USA höll sig Julian Assange undan på Ecuadors ambassad i London under flera års tid. Han tvingades i år lämna ambassaden och kunde då gripas av brittisk polis.

Den målsägande kvinnan har i polisförhör berättat att Julian Assange i augusti 2010 var på besök i Sverige för att hålla föredrag om Wikileaks. Efter föredraget ska Julian Assage och kvinnan fattat tycke för varandra.

Julian Assange och kvinnan ska senare ha bestämt träff i Stockholm och sedan tillsammans åkt till kvinnans bostad i Enköping. Övergreppet ska enligt förhöret ha bestått i att Julian Assange inte använt kondom, trots att kvinnan insisterade på att hon inte ville ha oskyddat sex.
Erik Hjärtberg

onsdag, juni 05, 2019

BRÅ och Jerzy Sarnecki

Från Dagens Samhälle

Varför vill brottsforskarna inte forska?

BRÅ släppte häromdagen en uppmärksammad rapport om sexualbrottsutvecklingen 2005-2017. DN gjorde en intervju med professor Jerzy Sarnecki som kommenterade med att säga att “Rapporten visar att invandringsvågen inte har påverkat antalet sexualbrott”.

Många som är något så när insatta i ämnet förstod direkt att Sarneckis uttalande om att invandringen inte påverkat antalet sexualbrott med allra största sannolikhet måste vara felaktigt. Till exempel var överrisken för att folkbokförda utrikesfödda skulle misstänkas för sexualbrott 3,3 och för våldtäkt/våldtäktsförsök 5.0 under åren 1997–2001 (Brå 2005).

Stödet för Sarneckis uttalande kommer framförallt från en delstudie där BRÅ undersökt om antalet asylsökande i kommunerna korrelerade mot ökningen av sexualbrott de senaste åren, och man fann inte något sådant tydligt samband. Denna delstudie har dock mötts med hård kritik från flera forskare. Bland forskare som uttalat sig kritiskt till BRÅs rapport hör epidemiolog Amir Sariaslan, nationalekonomen Tino Sanandaji, kriminolog Christoffer Carlsson, professor i medicin Agnes Wold.

Sanandaji skriver i sociala media om BRÅs metod att “deras analys är full av brus att det lätt missar samband” och att “De flesta kommuner är små och har extremt få sexualbrott varje enskilt år, så variation i en så kort period är mest slump och hoppar vilt”. Agnes Wold är inte nådig när hon avfärdar slutsatserna på Twitter med kommentarer som: “Det är grundkursen i statistik: frånvaro av belägg är inte belägg för frånvaro av effekt” och “Man blir riktigt skär om öronen av sekundärskam för BRÅ:s räkning”. 

Idag (4/6) har en ny rapport kommit ut. Den är gentemot BRÅ oberoende, men bygger på data som har beställts från myndigheten i syfte att uppdatera tidigare BRÅ-rapporter som myndigheten själv har slutat att göra. Patrik Engellau har författat rapporten som bygger på en pågående studie av Göran Adamson, doktor i sociologi.

I rapporten syns både positiva och negativa förändringar av tidigare överrisker att begå brott i allmänhet men även för sexualbrott. Till exempel framgår det för perioden 2013–2017 att överrisken för att misstänkas för våldtäkt för utrikes födda är 2,4. För de som har ursprung i västra Asien från vilka många flyktingar kommit de senaste åren är överrisken 3,5. Bägge dessa är nedgångar gentemot tidigare perioder, men är fortfarande tydliga överrisker gentemot de som har svensk bakgrund.

Rapporten visar också andra intressanta saker, till exempel att de med svensk bakgrund misstänks för fler sexualbrott inklusive fler våldtäkter i den senast undersökta perioden gentemot tidigare perioder. Andra intressanta slutsatser från rapporten är att brott begångna av icke folkbokförda ökar kraftigt, och att andra generationens invandrare med två utrikes födda föräldrar över tid har en ökande överrisk för brott, vilka är de två mest oroande punkterna i rapporten.
Några enkla slutsatser man kan dra utifrån de rapporterade överriskerna är att invandring visst påverkar brottsutvecklingen inklusive sexualbrottsutvecklingen. Där det bor fler som har överrisker begås fler brott i snitt och flyktingvågen har därför naturligtvis påverkat antal begångna sexualbrott, och kommer även påverka brottsutvecklingen framöver via andra generationens invandrare sprungna ur denna flyktingvåg. Dessutom kan man dra slutsatsen att ökningen av sexualbrott begångna av de med svensk bakgrund också har påverkat ökningen i sexualbrottsstatistiken kraftigt de senaste åren.
Sammanfattningsvis är invandringsvågen långt ifrån hela förklaringen till ökningen i anmälda våldtäkter och rapporterad utsatthet för sexualbrott i NTU de senaste åren. Ändrad definition av våldtäktsbegreppet, attitydförändringar gentemot sexualbrott och andra dejtingvanor, har troligen haft stor påverkan på sexualbrottsstatistiken.

Sarnecki och BRÅ gör uppenbarligen allt de kan för peka på sådana förklaringar, men när de använder en så bristfällig studie för sin argumentation och som i Sarneckis fall framför så uppenbart osannolika slutsatser så blir det bestående intrycket minskat förtroende både för hans och för BRÅs objektivitet. Sarneckis återgivning av BRÅs rapport var så felaktig att till och med BRÅ själva var tvungna att ta avstånd ifrån redogörelsen, vilket får anses minst sagt pikant.
Värt att notera är också att BRÅ nu aviserar att det ska göras studier som analyserar och bygger på härkomst också, "längre fram". Det är bra. Men det är något väldigt märkligt med denna nödbedda vetenskap. Varför präglas svensk brottsforskning av denna utbredda motvillighet när det gäller sitt huvuduppdrag, nämligen att forska om brott? Det är ju rent löjeväckande att det ska krävas privata initiativ där folk beställer statistik av uppenbart allmänintresse från en motsträvig myndighet.

Islam i Sverige 2019

Sveriges radio visar att Pandoras ask är öppen!Extremismkopplingar på Sis-boende

Terrorforskaren: Det är helt obegripligt

1:44 min
Flera män med nära kopplingar till salafistiska extremismmiljöer har jobbat med utsatta ungdomar i yngre tonåren.

– De har en tydlig missionerande, religiös och salafistisk inriktming. Vissa har också varit med och rekryterat till extremism. Då tycker jag att det är direkt olämpligt att de har kontakt med ungdomar som har psykosociala problem säger Magnus Ranstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan.
Det statliga Sis-boendet i Västsverige tar emot pojkar i skolåldern med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk enligt deras egen hemsida.
Bilder och aktiviteter på Facebook som Ekot tagit del av visar hyllningar till IS från männen som jobbat på boendet och de har nära kopplingar till den Da´wa rörelse som finns i Sverige som handlar om att rekrytera unga personer till att göra jihad.
En rapport från Försvarshögskolan beskriver männens engagemang i Sveriges Förenade Muslimer, en organisation som rapporten beskriver har samlat både salafistiska predikanter och våldsbejakande individer. En beskrivning SFM själva dock tar avstånd ifrån.
En av männen har i Sverige företrätt den tyska organisation DWR som förbjöds i Tyskland efter att 140 medlemmar rest till Syrien och Irak för att ansluta sig till IS. Han har också nekats att bli väktare för att han ansågs som säkerhetsrisk.
– Det är för mig helt obegripligt, i ett fall har personen ansökt om att bli väktare men nekades av Länsstyrelsen på grund av att han inte ansågs lämplig och rekorderlig. Det brister väldigt mycket i bakgrundskontrollen av personerna säger Magnus Ranstorp terrorforskare vid Försvarshögskolan.
På Statens institutions styrelse, Sis, beklagar man det som hänt och pekar på att man gjort rutinmässiga kontroller men tjänsterna inte är säkerthetsklassade vilket innebär att man inte har tillgång till Säpos register.
– Det ska inte vara så naturligtvis, men det är väldigt svårt att upptäcka eftersom personerna inte har pratar om det här - det är väldigt små tecken som vi måste upptäcka och se säger Stefan Hell Fröding, pressansvarig Sis.
Sis har nu skärpt kraven på eftergymnasial utbildning för att få anställning och personerna med visstidsanställning har fått sluta.
– Uppenbart har det varit en brist men vi har agerat och personerna jobbar inte längre kvar, säger Stefan Hell Fröding.

tisdag, juni 04, 2019

Biskop Eva Brunne

Rubriken kunde lika gärna ha varit "naiv biskop talar ut i Sveriges Radio Människor och tro"Eva Brunne lever i ett samkönat förhållande vilket är totalt oacceptabelt för alla praktiserande muslimer.

Eva Brunne bör Studera alla länder som domineras av islam!

Beakta dessa länders förhållande till demokrati, jämställdhet, jämlikhet, religionsfrihet, samkönad kärlek, konfessionsfri utbildning, tryckfrihet,religionsfrihet och inställning till kristna!

Brunne menar att terrorister tillhör en "liten, liten minoritet" av alla muslimer och hon jämför med de kristnas korståg på medeltiden.

För att motivera sina preferenser jämför hon dagens muslimer med medeltidens tempelriddare!

Om det fanns lika många uttalat kristna terrorister som det finns muslimska, skulle det sannolikt betraktas som fullständigt oacceptabelt.

Eva Brunne är nog korkad på riktigt!

Tempelriddarna stred på medeltiden för att ta tillbaka Jerusalem från muslimerna.

Idag år 2019 strider korantrogna våldsbejakande muslimer för att utrota kristendomen!

Boko haram, al-qaida, islamiska staten och al-shabaab hämtar all inspiration i koranen men det förstår inte naiva Brunne.

Eva Brunne, biskop för Svenska kyrkan i Stockholm, har ibland mer gemensamt med muslimer än med så kallade högerkristna. Det förklarar hon i Sveriges Radio.

Brunne diskuterar människovärdet och hur religionerna förhåller sig till det, och om alla människor är lika mycket värda.

"Demokrati och människovärde hänger ihop, och jag tänker att demokrati mår väldigt bra av mångfald, för då måste vi alla fundera på vilka människor är vi och vilka är de vi lever tillsammans med. Vi har faktiskt samma värde allihopa, även om vi inte pratar samma språk, ber till Gud på samma sätt eller ser likadana ut. Vi ska leva i ett land tillsammans, säger Eva Brunne i SR-programmet."

– Jag har ibland mer gemensamt med muslimer, de jag träffar, än med högerkristna, fortsätter hon.


Brunne menar också att terrorister tillhör en "liten, liten minoritet" av alla muslimer. Vidare säger hon att ytterligheter finns i alla religioner, och nämner då de kristna så kallade korstågen. Själv vill hon inte bli sammankopplad med högerkristna, förklarar hon.Jag håller med Brunne om att alla människor har samma värde men hon glömmer att värdegrunder kan se olika ut och det finns sannolikt massor med muslimer som aldrig reflekterar över att deras idol, deras mänskliga förebild var en blodbesudlad krigsherre som beordrade dödandet av alla som inte trodde på hans budskap.

Det är politiskt korrekt att hävda följande:
Muslimer i Sverige skiljer sig värdegrundsmässigt från muslimer i Mellanöstern, Asien och Afrika.

Tror Brunne att islam i Sverige skiljer sig från islam i Mellanöstern, Asien och Nordafrika?

Eva Brunne bör Studera alla länder som domineras av islam!

Beakta dessa länders förhållande till demokrati, jämställdhet, jämlikhet, religionsfrihet, samkönad kärlek, konfessionsfri utbildning, tryckfrihet,religionsfrihet och inställning till kristna!

Pennan och svärdet

Tempelherreorden var den mest kända av de medeltida riddarordnarna och dess medlemmar deltog i korstågen till det Heliga landet. "Gud vill det!" Så ljöd ropen genom gränderna i franska Clermont. Året var 1095 och påven Urban II hade samlat till kyrkomöte. Vid den här tiden var de flesta européer kristna. Nu skulle de enas mot ett gemensamt mål: återtagandet av den heliga staden Jerusalem. "Gud vill det!" Snart spred sig budskapet över Europa.Redan tidigare hade kyrkan haft ett ambivalent förhållningssätt till vapen, krig och våld. Nu blev det allvar. Om krig var nödvändigt för att främja den kristna saken var det inget att tveka om. Under ett par århundraden framöver drog europeiska riddare ut på korståg för att främja Guds ord med vapen i hand. Det kom att bli sju stora korståg.


Korstågen


I det första korståget samlades tusentals vapenföra män under korsfanorna och med män som Bohemund av Tarent, Raimond av Toulouse, Robert av Normandie och Gottfrid av Bouillon i spetsen bröt de olika kontingenterna upp efter det att deras rustning och organisation pågått bortåt ett år.


Gottfrid av Bouillon

Gottfrid av Bouillon, en av de ledande gestalterna i det första korståget. 1099 valdes han till kung i det erövrade Jerusalem, men kallade sig enbart "den heliga gravens beskyddare". Han dog redan året därpå. Samtida träsnitt.Striderna blev blodiga och till en början gick det bra för de kristna riddarna. Jerusalem återerövrades från muslimerna 1099 och kom under kristen kontroll. Kungariket Jerusalem etablerades, men denna stat, fjärran från Västeuropa, blev hårt ansatt av de olika muslimska härskarna i omgivande områden. Det bristfälliga försvaret var ett problem från början. Lösningen på problemet med att samordna de kristna stridskrafterna blev riddarordnarna. En av de mest kända var Tempelherreorden, uppkallad efter templet i Jerusalem och direkt underställd påven. De stridande munkarnas uppgift var att försvara pilgrimerna och det Heliga landet.

Kungariket Jerusalem kunde bestå tack vare en väldig tillströmning av nya korsfararskaror från Europa, men vid 1100-talets mitt blev de fientliga angreppen starkare och de kristna led en rad motgångar. En påvlig korstågsappell 1145 ledde till ett nytt stort krigsföretag, det andra korståget, men framgångarna uteblev. Snart föll även Syrien i muslimernas händer och 1187 kom det hårdaste slaget: Jerusalems fall.

Detta gav upphov till det tredje korståget, som från början tedde sig lovande. Västerlandets tre främsta härskare drog ut i spetsen för välrustade riddarhärar. Kejsar Fredrik Barbarossa drunknade dock redan vid en flodövergång i Mindre Asien och större delen av hans här vände om. Rikard Lejonhjärta av England och Filip August av Frankrike lyckades inta hamnstaden Akko, men råkade därvid i tvist med varandra. Den franske kungen återvände inom kort till Europa och Rikard Lejonhjärta misslyckades med att inta Jerusalem.Korstågshären går till anfall mot Jerusalem.

Korstågshären går till anfall mot Jerusalem. Kastmaskiner slungade stenar mot murarna, medan de rullande belägringstornen närmade sig. Träsnitt av Gustave Doré.Sedan följde ytterligare en rad korståg, som varken i omfattning eller i betydelse kan mäta sig med de tre första. Korstågstiden brukar anses sträcka sig fram emot 1300-talet. Den sista resten av kungariket Jerusalem försvann med Akkos fall 1291, men även under 1300- och 1400-talen företogs krigståg i korsfararsyfte, samtliga utan nämnvärt resultat.

I tredje korståget 1189-1192 samverkade Europas tre stora härskare

I tredje korståget 1189-1192 samverkade Europas tre stora härskare. Trots detta blev det ingen framgång. Illustration: Samuel Svärd.


Tempelherreordens uppkomst och blomstring

Tempelherreorden instiftades 1118 av Gottfrid av Saint Omer och den burgundiske riddaren Hugo av Payens, som blev ordens förste stormästare. Inför patriarken av Jerusalem avlade de och sex andra riddare de vanliga munklöftena om kyskhet, lydnad och fattigdom enligt S:t Benedikts regel.


Jacques de Molay, Tempelherreordens siste stormästare.

Jacques de Molay, Tempelherreordens siste stormästare. Medlemmarna av riddarordnarna känns igen på de kors de bär på sina dräkter och ibland även på sina vapensköldar. Tempelriddarna känns igen genom det flammande blodröda korset på den vita manteln.

Orden fick snabbt många anhängare och erhöll storartade donationer, både i kungariket Jerusalem och i Europa. En av medeltidens giganter, Bernhard av Clairvaux var en ivrig gynnare av orden och såg till att den fick påvlig stadfästelse på kyrkomötet i Troyes 1128.

Ordens stadgar, den s.k. statuten, hemlighölls för alla utomstående. I spetsen för orden stod en stormästare med furstlig rang, vilken för livstid valdes enligt en mycket invecklad valprocedur. Upptagandet i orden skedde under vissa högtidliga, hemliga ceremonier. Medlemmarna var av tre typer:
1. Riddare, de egentliga tempelherrarna, som var av adlig börd och vanligen yngre söner i feodala familjer.
2. Präster, som genom att inträda i orden förlorade rätt till befordran inom kyrkan. Det bekväma liv och den frihet från biskoplig kontroll som orden i stället erbjöd synes ha utövat stark dragningskraft.

3. Servienter, ofrälse lekmän. Av dessa användes en del till krigstjänst såsom s.k. väpnare, vilka i orden intog en hedrad ställning. De övriga var hantverkare, jordbrukare, betjänter m.fl.

Ordens besittningar bestod av ordenshus (tempel), kyrkor, kapell, tionderättigheter, bondgårdar, kvarnar, skogar, fisken m.m. Antalet ordenshus skall under ordens blomstringstid ha varit 9 000 och antalet ordensmedlemmar mellan 15 000 och 30 000.

Bilden visar tempelherreborgen Monzon i Aragonien.

Tempelherreordens krigiska verksamhet bars upp av en mäktig multinationell organisation som blomstrade ekonomiskt tack vare betydande donationer samt effektiv förvaltning av stora gods och en banbrytande internationell bankverksamhet. Stora resurser satsades på underhåll och bemanning av ordens borgar. Bilden visar tempelherreborgen Monzon i Aragonien.

Ordens affärsverksamhet

Från början var tempelherrarna skyddsvakter åt pilgrimerna och kristenhetens elitsoldater. Med stora områden att skydda och väldiga inkomster via donationer och erövringar svällde emellertid organisationen ohämmat. Tempelherrarna kom att driva en allt mer omfattande affärsverksamhet. De ombesörjde med god vinst på egna skepp pilgrimernas transporter till Palestina och drev i samband med det lönande grosshandel med orientaliska varor och blev sin tids största bankirer. Till pilgrimerna sålde de resekreditiv, bestående i anvisningar på underhåll i ordenshusen på vägen. De förmedlade internationella penningtransaktioner och tjänstgjorde som kassaförvaltare åt kungarna i Frankrike och England, vilka hos dem deponerade en del av sina statsinkomster.

Denna penninghandel väckte föreställningar om ordens rikedom, vilket kom att bli deras fall. Då orden upplöstes i början av 1300-talet och dess tillgångar i reda pengar visade sig vara jämförelsevis obetydliga började folk tala om att antingen Filip IV eller påven stulit "tempelskatten" eller att den blivit gömd. Det verkliga förhållandet synes dock ha varit att vinsten dels plöjdes ned i köp av markegendomar, dels användes till krigen mot de otrogna; förutom sina egna krigarskaror underhöll orden nämligen betydliga legotrupper.


Ordens nedgång och fall

Med ökandet av ordens makt försvagades dess asketiska karaktär, medan det ridderliga trädde i förgrunden. I de ståtliga och praktfullt inredda tempelhusen utvecklade sig tidens mest lysande riddarliv, där rådde hövisk och förfinad ton och hägnades trubadurpoesin, men med lyxen torde även åtskilligt "sedefördärv" ha smugit sig in. Detta i förening med ordens maktlystnad och starka förvärvsbegär började småningom ge den dåligt rykte. Särskilt hemlighetsmakeriet väckte misstankar.


Saladin var sultan i Egypten och Syrien

Saladin var sultan i Egypten och Syrien. 1187 erövrade han Jerusalem efter strider med de kristna, något som ledde till det tredje korståget. Träsnitt av Gustave Doré.

Tempelherrarna hade den brinnande korstågsandan att tacka för sina framgångar. Glöden började dock falna under 1200-talet. Ordens karaktär av mäktig internationell korporation stod dessutom i vägen för de nyligen framvuxna nationalstaternas maktsträvanden. Dessa var de viktigaste anledningarna till ordens nedgång och fall. Att Johanniterorden och Tyska orden undgick att krossas i denna konflikt berodde på att de konsoliderat sig på egna statsområden, vilket inte tempelherrarna gjort.

Tempelherrarna bränns på bål efter Filip IV:s anklagelser om bl.a. kätteri.

Tempelherrarna bränns på bål efter Filip IV:s anklagelser om bl.a. kätteri.

Det var i Frankrike som orden gick sin undergång till mötes. Genom att ta parti för påven Bonifatius VIII i dennes strid med Filip IV i Frankrike hade tempelherrarna stött sig med fel person. Då senare en fransk biskop blivit påve (Clemens V) började Filip bearbeta honom mot tempelherrarna. Ett av alla tiders värsta justitiemord tog sin början. 1307 såg Filip till att fängsla alla tempelherrar i Frankrike, däribland stormästaren Jacques de Molay. Kungen lät framställa en lång rad anklagelser och tvingade genom tortyr fram bekännelser om kätteri, hädelser och avgudadyrkan. En period av förföljelser av tempelherrarna inleddes, deras egendomar beslagtogs och själva kunde de torteras till döds. Påvens ställningstagande mot orden avgjorde saken. 1310 kom straffet för de påstådda synderna: 63 tempelherrar brändes på bål. Utrensningarna fortsatte några år tills påven formellt upplöste orden 1312. Processerna fortsatte ännu en tid och domarna blev grymma. Sista bladet skrevs när de Molay brändes på bål i Paris 1314.

Tempelriddarna kom dock att bli odödliga, kanske tack vare deras blodiga slut, och deras väsen lever vidare i myter och legender.
Tempelriddaren Guillaume av Clermont leder försvaret av Akko mot muslimerna 1291


Tempelriddaren Guillaume av Clermont leder försvaret av Akko mot muslimerna 1291. De sistnämnda segrade emellertid och Akko föll. Kungariket Jerusalem var nu dödsdömt.