torsdag, december 13, 2007

Behöver miljöskyddare eget skydd?


Miljöbloggaren rapporterar om höjd säkerhet under Balikonferensen för världens ledare.

Det är djupt tragiskt att de som samlas för att försöka finna lösningar på problemet med vår sargade planets miljöstörningar, ska behöva skyddas.

Enligt min ringa mening, borde till och med terroristerna respektera de få globala miljösamarbeten som kommer till stånd på den här nivån, men ondskans representanter godkänner inga gränser.

Mera om miljö här.

Klicka på rubriken och läs om Balikonferensen

Inga kommentarer: