fredag, december 07, 2007

Kristi Bruds tukt i Gränsta - Knutby


Jag är Knutbiten! Jag försöker hålla mig fullt informerad om vad som händer i den lilla byn Gränsta i Uppsalakommundelen Knutby. På "Kullen", som de säger i tätorten, regerar bydrottningen Tirsa över allt och alla.

Tidningen Världen i dag har i en serie riktigt bra artiklar, granskat hur det i ett pingstperspektiv såg och ser ut i den minst sagt kuriösa församlingen med fyrenighetsteologin; Fadern, Sonen, Den Helige Ande och Kristi Brud.

Publicerad 2007-12-07 08:59

"Sara Svensson, dömd för mord på Helene Fossmo, utsattes för tortyrliknande tukt under sina år i Knutby. Det vet vi från förhör och rättgångshandlingar. Men det som inte kommit fram är att liknande behandlingar drabbat flera andra kvinnor i Knutby. Alexandra Fossmo var en av dem."

Där skrev Carin fel. Helene, Helges första hustru, antas ha dött av en olycka i sitt badkar, men den allmänna uppfattningen är att hon eliminerades för sitt högmod. Den som inte dyrkar drottningen får sitt straff. Sara dömdes för mord på Helges andra hustru Alexandra, men är troligtvis oskyldig till det dödande skottet. Saras tortyr är antagligen korrekt beskriven.

Såväl den mördade Alexandra (Kristi Bruds yngre syster), som den förmodade mördaren (som antagligen sköt mot den redan mördade kvinnan), utsattes för tukt av bydrottningen.

"Kvinnotukt tycks vara ett grundläggande drag i Knutby-församlingen och också det redskap som håller församlingen i skräck och lydnad. Flera av kvinnor i den inre kretsen har drabbats av långvarig och plågsam tukt, som bland annat innebär att det äktenskapliga samlivet inte får upprätthållas, kanske under lång tid."

Efter att ha sett Drottning Tirsa i en rad teveframträdanden, är jag inte överraskad.
En totalt egotrippad och förvirrad kvinna som obildad och outbildad lyckats skaffa sig ledarposition och oinskränkt makt över 100 människor i en isolerad församling.
En kvinna som knappt kan uttala en komplett mening utan att tappa spåret och glida över i något annat ämne.
En kvinna som ser alla yngre, intelligentare och vackrare kvinnor som hot.

Tre ingredienser som bara kan mixas till en giftig soppa.

"I rättegången mot Sara Svensson räckte Åsa Waldau henne sin hand efter att ha vittnat. Det uppfattades av personer med insikt i Knutby-kulturen som att Sara efter alla år åter togs till nåder."

Hon hade fullgjort sin plikt.

Hon hade slutfört skådespelet och tagit bördan.

Hon hade varit lydig.

Publicerad 2007-12-07 08:59

"Läkaren och psykoterapeuten Rigmor Robèrt har genom egna efterforskningar och kontakter med en lång rad personer i och kring Knutby-församlingen skaffat en god bild av församlingens innersta liv. Hon beskriver behandlingen av kvinnorna som en grundläggande kultur som skapar lydnad och binder medlemmarna i en gemensam rädsla och skam."

Det kommer att krävas massiva terapeutinsatser när sekten imploderar av inre röta och de stackars vilseförda i bänkutfyllnaden, som Tirsa kallar församlingsmedlemmarna, ska hitta sig själva igen.

"- Tukten utdöms godtyckligt när Åsa Waldau "känner i Anden" att så ska ske, säger hon. Ofta riktar den sig mot kvinnor som Waldau av olika skäl tycker konkurrerar med "drottningen". Någon hade blivit vackrare och fått bättre självförtroende, någon skrev fina lovsånger som församlingen gärna sjöng."

Tirsa beter sig som en bortskämd femåring.

"Hur länge tukten pågår är också godtyckligt. För Sara Svensson kom den att vara i flera år och hävdes aldrig. Successivt bröts Sara ner."

- Och blev ett lydigt redskap för sjuka instinkter.

"Tuktens första steg ska verkställas av maken, genom att det äktenskapliga samlivet upphör. Steg två är församlingstukt, vilket innebär att församlingen deltar i en utfrysning av den som ska tuktas."

Ledarna som styr andra människor på detta brutala sätt, kan inte straffas juridiskt. Det finns inget bra lagrum, men tvångsvård i trånga vita jackor, kan bli en bra tukt för missdådarna.

"- Tukten är en hemlig motor som vidmakthåller gemenskapen i en sjuklig fromhet, säger Rigmor Robèrt. Den tuktade känner en darrande lättnad när hon återupptas i församlingen, efter en drottninglik gest av Åsa Waldau. Tirsa "räcker spiran" och visar på så sätt att den tuktade tagits till nåder. "

Hur håller man sig då informerad om sektmupparna i Knutby.

Det här är ett bra ställe och det här ett annat.
Teorier
Avslutningsvis min favoritföreläsning om män, städning och lydnad.

2 kommentarer:

UltraV:s värld sa...

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_677941.svd

Man blir matt av alla turer i denna historia. Eftersom jag själv vuxit upp inom pingströrelsen och upplevt kvinnoföraktet på nära håll kom skotten i Knutby knappast som en överraskning. Jag hade under hösten innan försökt att ta upp andra sexuella övergrepp utförda av en annan känd pastor här i Sverige genom en insändare i tidningen Dagen, bara som en slags påminnelse om vad för kultur som odlas inom pingst. Jag blev avvisad och tråkad av tidningen.
Nu är det dags att fördela skuld igen, anser Peter Althin enligt SvD och länken ovan och får benäget stöd av den enligt min åsikt, något skumma Rigmor Robert.
Vad säger man?
Ha det gott!

Germund sa...

Religiös fanatism är farlig oavsett om rubriken är islam eller kristendomen. Likheterna är stora. Förtryck, våld, exkludering, tukt, tvång med mera. Mycket bra att SvD tar upp fallet. Det ger mera tyngd än när Världen i dag uppmärksammar underlighetern i Gränsta- Knutby.

Vi ses igen på webben!