måndag, december 03, 2007

Åter till Gränsta i Knutby


Enligt TV4-nyheterna, finns det uppgifter som Kling & Klang-poliserna från Uppsala. missade under mordutredningen efter januari 2004 i Knutbydelen Gränsta. Tidningen Dagen uppmärksammar nyheterna. Bra Dagen!

Det är ingen nyhet för oss som har sett förundersökningsprotokollet. Det är en enda stor verifikation på inkompetens hos poliser, advokater och åklagare i Uppsala.

Det är däremot en god nyhet att
TV4 intresserar sig för vad som är sant och vad som är osant/osagt. Se och lyssna här.

Efter Malou von Sievers bedrövliga intervju med Kristi Brud, har mitt förtroende för TV4-journalistiken, varit lågt.

Nu ska vi se vad som är nytt.

Citat:
"Kan fler ha varit inblandade i Knutbymordet på pastorshustrun Alexandra Fossmo för snart fem år sedan?"

I Drottning Tirsas/Kristi Bruds lilla by Gränsta, råder en sektmentalitet som kan få vem som helst där att döda och det råder knappast några seriösa tvivel om att ledningen är moraliskt huvudskyldiga till alla brott som har begåtts i församlingen.

Tirsaligan har skapat en fyrenighetsteologi där Gud har utvalt dem och allt de gör är rätt inför Gud. Gud talar bara genom sektledarna och främst genom ledarnas ledare.

Alltså behöver de inte respektera de jordiska lagarna. De begår inget brott om de dödar på Guds befallning. De bara assisterar hemgång.

Mera citat:
"Och bland de mängder sms som Alexandra Fossmo fick veckorna före sin död kommer ett stort antal från hennes syster, Åsa Waldau. I sms efter sms skriver hon om längtan hem, det vill säga till himlen".

"Älskade...ja, jag längtar hem....Och ni fort efter...NU." "Ja, nu vill jag hem - och fort ska ni komma. Din syster och Drottning...!"

Bydrottningens dödskult är naturligtvis hela anledningen till dessa människors förvirrade omvärldsanalys.

Slutcitat:
"I hittills opublicerade inspelningar från församlingens predikningar framgår det också att flera av pastorerna fokuserar på att det vore bäst om alla i församlingen fick dö - komma hem."

För den som vill ta del av de skruvade predikningarna och föreläsningarna finns det gott om material
här.

Här pågår debatten mellan dem som med klar blick, har läst förundersökningen, på ena sidan och en del av sektens nyttiga idioter, på den andra.

Här finns också bruksanvisningar för hur man blir en bra man respektive kvinna.

Då var det bara riktiga amerikanska män som gällde. Numera duger tydligen till och med pajaserna Merkoolio och Bert Karlsson.

Tirsaprofetian berättar om hur Snickarsonen Jesus från Nasaret, redan i tidens begynnelse, valde ut Gränstas bydrottning till sin maka.


Här är min favoritföreläsning där profetissan lär ut kunskaper om riktiga amerikanska män, lydnad och städning.

Klicka på rubriken och läs flera inlägg om Gränsta i Knutby. Där finns Kristi Bruds bok recenserad.

Den boken är mycket intressant om man läser mellan raderna. En del av det hon är beskylld för och anser sig oskyldig till, skriver hon om, men det hon undviker att förneka är ännu intressantare. Där finns det material för en grävande journalist!

Uppdatering 3/12

Hoppas att hon har tillförlitligt skydd mot gränstatorpederna.

Inga kommentarer: