måndag, april 28, 2008

Rapport från plantagen

För några dagar sedan blev det sorg i huset. Tomatplantagen hade nästan utrotats. Tre tomatplantor och en paprikaplanta som tidigt avskildes från de övriga, på grund av sin växtkraft, ser dock ut att ta sig bra. Den lilla potatisgrodden som jag planterade i en jordfylld filkartong, ser också ut att trivas. Blir det potatis av den, så blir det en glad överraskning.

Klicka på bilderna så blir de tydligare. Klicka på rubriken och se äldre plantagerapporter. Rulla ned förbi denna som ligger överst.

torsdag, april 17, 2008

Solkraft

Uppdatering 18/4 Solenergianläggningar i ökenområdena kan bli verklighet nu.

Tidningen Ny Teknik presenterar de största solenergiprojekten. 850 MW motsvarar ungefär en av reaktorerna i Ringhals kärnkraftverk. Totalt ger Ringhals fyra reaktorer 3550 MW.

Speglar samlade i form av paraboler, koncentrerar solinstrålningen till en Stirlingmotor som driver en generator. Stirlingmotorns funktion

Stirling Energy Systems bygger de största solenergiomvandlingsanläggningarna. Tekniken.

Klicka på rubriken och läs mera om solenergiomvandling.
Rulla ned förbi detta inlägg som ligger överst.


Omvandling av solenergi, ger tillsammans med alla sorters vattenkraft och vindkraft, en outtömlig källa med all energi världen behöver nu och i framtiden.

Tekniken är välkänd och fullständigt fri från miljöstörande avfall. Ingen råvaruutvinning krävs. Ingen råvaruförädling behövs. Inga bränsletransporter. Energin finns där outsinlig och färdig att utnyttja.

Hindren för avvecklingen av fossila bränslen (dit hör uran) är bara en fråga om girighet och politisk vilja.

*Drygt en timmes solinstrålning mot jorden motsvarar hela världens årliga energiförbrukning.

*Arton timmars solinstrålning över Sverige motsvarade landets totala energiförbrukning under ett år.

*Över Sverige strålar det in 750 gånger mer energi än vad vi gör av med.

*Ett solfångarfält ger ungefär 30 gånger mer energi än vad energiskog ger på samma yta.

*Ett ordinärt villatak tar emot 5 gånger mer solinstrålning på ett år än villans totala energibehov.

*I Sverige varierar solinstrålningen från 850 kWh/m² i norr till ungefär 1250 kWh/m² och år i söder.

En varm sommardag får varje kvadratmeter i södra och mellersta Sverige, ta emot en solenergi-mängd som motsvarar en liter olja.

1 kW = 1,36 hk 1 hk = 0,736 kW

1 kcal = 1,16 Wh = 427 kpm = 4,19 kJ

1 kcal/h = 1,16 W 1 Wh = 368 kpm

1 kcal/s = 4,19 kW 1 W = 1 J/s = 1 Nm/s

1J = 1 Ws = 1 Nm = 0,239 kcal

1 kWh = 860 kcal = 3600 kJ

1 kpm = 9,81 J = 2,34 cal

1 kpm/s = 9,81 W


Konverteringsguide

söndag, april 13, 2008

Rapport från plantagen

Klicka på bilderna så blir de tydligare

Trots de senaste dagarnas grå tristess, växer mina tomatplantor helt enligt produktionsplanen.

Tomatens släkting potatisen är också ett intressant projekt. Sättpotatisarna har nu legat på förgroning i två veckor och om en vecka ska de utplanteras.

De placeras ovanpå luckrad jord med 20 centimeters mellanrum och täcks med 15 centimeter väl bearbetad jord. Allt täcks med en uppklippt svart sopsäck som förankras runt om med stenar.

När det syns på plasten att plantorna vill upp, klipps försiktigt ett kryss ovanför dem så att de får komma upp i ljuset.

När plantorna är cirka 15 centimeter höga, tas plasten av och jorden vattnas om så krävs.

Det blir potatis till midsommarsillen!

I år ska jag testa något nytt. Några av de längsta potatisgroddarna bryts av och planteras i krukor eller mjölkpaket, så att en liten del syns ovanför jorden. Det ska bli potatis av detta enligt flera uppgifter.

Det låter konstigt, men jag blir gärna positivt överraskad,

onsdag, april 02, 2008

Knutby igen

Klicka på etiketten "Knutby längs ned och ta del av mera om Knutbysekten. Rulla ned förbi detta inlägg som ligger överst. Här och här får du inblick i vad som pågick och pågår i byn Gränsta i uppsalakommundelen Knutby.

Gränstamupparna har samma grundsyn som stollarna i
denna video.

Församlingens tidigare föreståndare Helge Fossmo ska studera religionspsykologi och de kvarvarande så kallade pastorerna (ingen av dem har mer än Livets Ords bibelskola som utbildning), blir panikslagna.

De inser naturligtvis att när Helge skaffar sig djupare kunskaper om de drivkrafter som leder tokreligiösa, blir han en fara för dem.

Helge Fossmo med insikt om de mörkaste sidorna av kristendomen, kan när han ser det utifrån, bestämma sig för att avslöja vad som pågick i församlingen efter att Kristi Brud började skruva upp stämningen och forma församlingen till en dödskult.

Sedan behövs det bara att den dömda skytten Sara Svensson förmås att börja berätta så lär det bli nya rättegångar.

De som nu sitter i fängelse, sitter bra där de sitter, men jag är absolut övertygad om att de bör få sällskap av några till från Gränsta i Knutby.