lördag, december 15, 2007

Människan - Naturens fiende


Människans tid på jorden, är en parentes historiskt sett och det ser ut att bli en kort parentes.

Människan tros evolutionsmässigt, ha blivit en särart för cirka 160 000 år sedan.

Urcellen skapades antagligen för 4 000 000 000 år sedan. För cirka 40 000 000 år sedan uppstod de första små däggdjuren och för ungefär 2 000 000 år sedan, reste sig ett av dem och gick på bakbenen.

Med förmågan att tänka abstrakt har människan fångat in elden, uppfunnit krutet, lärt sig att manipulera livets byggstenar och bygga vapen som kan pulverisera alla mänskliga konstruktioner på några timmar.

Hittills har ett slags kallt krig, förhindrat kärnvapenkatastrofen, men nu när teknikutvecklingen och tillgången till vapenplutonium, har blivit handelsvaror, kommer troligtvis ett atombombsmoln snart att utvecklas över någon strategiskt väl vald plats i västvärlden och därefter kommer nog rätt många taktiska kärnvapen att riktas mot terroristgrupperna.

Detta leder antagligen inte till den slutliga katastrofen direkt, men som en effekt av konflikterna, kommer genteknikforskarna att utveckla DNA-styrda utrotningsmedel och med den teknikens kända avknoppningseffekter, kommer de hoppande generna att göra resten.

Oavsett om klimatförändringarna är en effekt av mänskliga misstag, eller naturens autonoma växlingar, blir resultatet samma.
Människor tvingas flytta från torkans och översvämningarnas länder och samlas på det norra halvklotet.

Då blir upphovsrättsliga konflikter oundvikliga och vårt mardrömsscenario blir verklighet.

Låt oss säga att det dröjer 100 år till innan vi är där och att så gott som alla biosystem kraschar då, så blir människans tid på jorden, en försumbar parentes och facit blir att människan inte har bidragit med något gott till planeten Jordens samlade livsformer.

Dystopi?

Varsågod och ge mig en annan framtidsbild.

Inga kommentarer: