måndag, september 28, 2009

När telefonförsäljaren ringer

Klicka på bilden så blir den större. Följ instruktionerna när telefonförsäljaren ringer om du har tid. Det blir garanterat kul. Klicka på rubriken och läs mera.

söndag, september 27, 2009

God is back - Gud är tillbaka


John Micklethwait och Adrian Wooldridge har skrivit boken "God is back" som har blivit uppmärksammad för en modern syn på en ålderdomlig verklighetsuppfattning.

Religionerna var för några tusen år sedan minst lika många som antalet stammar. När stammarna slogs samman till större och så småningom till nationsliknande socioekonomiska och kulturella gemenskaper, blev religionerna färre och större, men definitivt inte trovärdigare.

Varför ökar just nu religionernas samhällsinflytande?

För oss i Sverige är utvecklingen inte ännu tydlig annat än i ett avseende. De muslimska invandrarnas oförtjänta och orealistiska krav på det svenska samhällets islamanpassning, stöds av nästan alla på den politiska vänsterkanten. De som tidigare stred ideologiskt för det sekulära samhället, tävlar nu om att vara den primitiva ideologin islams främsta beskyddare.

Boken God is back ger en bild av samhällen som kantrar mot vidskeplighet. och kulturkrönikan recenserar.

NewStatesman reagerar:
"Religion has become a competitive business, they point out, with faith entrepreneurs actively creating and serving their customer base. They describe a Hindu temple in Bangalore that “uses every modern method to entice and service believers”, including “a website that is as user-friendly as that of any American mega-church”.

"Here Micklethwait and Wooldridge repeat the canonical fallacy of American theorists of globalisation such as Thomas Friedman. It is true that some American business methods have been widely adopted. That does not mean humankind is embracing an American model of capitalism, or of religion."

"God Is Back may not show that the American way of religion is uniquely well suited to the modern condition. Where this urgently relevant book succeeds triumphantly is in demolishing the myth of an emerging secular civilisation."

Gud var nog aldrig här!

Här finns dock några av mina tankar om gud.
Ännu flera här och här.

Kapitulation för överflödets Transparente Blanche


Klicka på bilderna så blir de större

Halvtid efter en timme


Färdigt!

Äldsta dottern har ett stort Transparente Blanche, äpplet som från barndomen har varit mitt favoritäpple på grund av att de kan ätas som stora syrliga kart redan i juli.

Dotterns TB är inte omtyckt av ägarinnan eftersom gräsmattan under trädet fylls av halvrutten fallfrukt i massor.


Så mycket är det väl ändå inte, har jag försökt försvara det underbara trädet och tuktade det kraftigt förra hösten för att få en reducerad skörd.

Ta rätt på skräpet själv då! - blev kommentaren när gräset skymdes av äpplen även i år och så blev det.

Nästan 300 kg äpplen packades i sopsäckar för transport till kommunens kompostaläggning, men som tur var kom en granne och frågade om har fick ta frukten till ett rådjurshägn.


Som bilderna visar, har jag nu tagit ned trädet till traditionell enköpingsmodell så att det förhoppningsvis nästa år, ger en komsumtionsanpassad skörd. Trist, men faktiskt nödvändigt.

torsdag, september 24, 2009

Tomater och höst

Klicka på bilderna så blir de störreI den bakre stora krukan står en Dansk Export som köptes alldeles för sent men som växte med en ohygglig fart jämfört med de tio likadana som sattes på friland. Från början fanns det två monsterplantor, men den ena förolyckades en stormnatt. I den hitre stora krukan står en planta av okänd sort. För en månad sedan upptäckte jag ett femtiotal små tomatplantor utspridda i rabatterna. Jag satte de största i krukor och den här hoppas jag på att få minst en röd tomat från. Det är första gången det har hänt att jag har fått vildsådda tomater. Förra året hade jag många olika sorter och tydligen hade någon av dem förmågan att låta fröna utvecklas i komposten. Kompostjorden som spreds över planteringarna var antagligen berikad med tomatfrön.


Trots kalla nätter mognar frilandstomaterna bra och busktomaten Totem i krukor har givit en ofattbart riklig skörd. Barn och barnbarn plockar dem. Jag äter så mycket jag kan och två gånger i veckan ger jag mina gymledare en påse. Ändå hinner vi inte plocka av alla som mognar. När den första tomaten började rodna, räknade jag drygt 600 kart, men så många har nog redan plockats och fortfarande kommer det nya kart och cirka 20 mognar varje dag.


Den sista bilden visar plantan som stormen knäckte. Trots att jag grävde ned stammen en halv meter samt vattnade och gödslade, gick det inte att få liv i den, men de kart som fanns, mognade och de har smakat lika bra som de andra.

Klicka på rubriken om du vill se alla mina tomatrapporter.

torsdag, september 17, 2009

Enköpings vattenreningssystem

Klicka på bilderna så blir de större
I går eftermiddag fick jag en snabbkurs av Ulf Pilö i hur Enköpings vattenreningssystem fungerar. Det blev en fascinerande upptäcksfärd från Enköpingsåsen till Mälaren.
I det perfekta kretsloppet kommer allt till nytta och materialet jag fick av Ulf, beskriver hur allt avfall blir tillvarataget.

Energiskogen i närheten av vattenreningssystemet gödslas med kväve och slam därifrån och salixen blir till energiråvara i värmeverket som också ligger i närheten. Ett kretslopp med minimala transporter alltså.

Vattenparkens naturliga reningsprocess sköter sig själv och processen beskrivs i korthet i de här två bilderna.
Det finns egentligen inte mycket att tillägga. Ulf kan vara stolt över att leda en verksamhet som beundras av forskare från hela världen.

Tematrädgårdarna vandaliserade

Klicka på bilderna så blir de större. Den övre visar några av eleverna som gjorde jobbet. Mittbilden togs under anläggningsarbetet och den undre visar den skövlade kaktusträdgården när den var nyanlagd.

Allt om tematrädgårdarna

Dagens Enköpingsposten innehöll en deprimerande artikel om hur tematrädgårdarna efter åpromenaden i Enköping har förstörts av svinaktiga människor. Kaktusgroparna

När idéträdgårdarna invigdes 12/6 frågade jag trädgårdsanläggarna om de inte var rädda för vandalisering. Nejdå, blev svaret. Varför skulle någon vilja förstöra dessa vackra växtarrangemang?

Nu kan vi konstatera att det faktiskt finns människor som förtjänar ett dagligt salthagelskott i ryggslutet.

Jag önskar att de grottmänniskor som har förstört de fantastiska trädgårdarna, drabbas av svår ångest samt fågelinfluensa och svininfluensa i kombination för att de har raserat det som trädgårdsanläggarna med stor entusiasm och glädje, i ur och skur, byggde upp för att glädja oss som ofta flanerar efter åpromenaden.

Klicka på rubriken och läs om Enköpings berömda parker.

Uppdatering 18/9
Tack vare att Louise kommenterade det här inlägget, upptäckte jag denna härliga hemsida.

söndag, september 13, 2009

Gaia versus Medea - Jorden som organism eller produkt

Klicka på bilderna så blir de störreJag läste en intressant artikel i Svenska Dagbladet om Gaia-hypotesen eller Gaiateorin som den egentligen heter, ställd mot Medea-hypotesen.

Gaiateorin bygger på att naturen skapar sin egen positiva balans om den får sköta sig själv utan klåfingriga och rovgiriga människor.

Medeahypotesen bygger på att jordens organismer strävar efter att förgöra varandra samt att jorden själv är instabil vilket är helt korrekt. Tänk på att jordskorpan bara är ett tunt skikt utanpå en glödande massa omsluten av en glödhet elastisk och rätt oberäknelig substans.

Jag är övertygad om att Gaiateorin är mest trovärdig just nu med de geologiska förutsättningar som råder, men ingen vet vad som händer om vi får en serie enorma vulkanutbrott eller ett asteroidnedslag. Då tar faen bofinken.

Artikeln ger en bild av att människan kan rädda planeten vilket är helt galet. Människan kan bara rädda mänskligheten. Planeten klarar sig definitivt bäst utan människan.

Intresanta artikelcitat:

"Granskar vi frågorna ser vi att det egentligen ryms två olika frågor här. Den ena är om människans inverkan på det biologiska systemen är negativ, och den andra om det skulle räcka att stoppa människans negativa inverkan för att återskapa ett ursprungligt harmoniskt Eden. "

Det har aldrig funnits "ett ursprungligt naturligt Eden"!

Eden är fantasiskapelse som numera bara omhuldas av Jehovas Vittnen.

Livets ursprung är en mikroorganism som genom årmiljoners evolution har blivit korpar, sälar, människor, snokar och en massa andra varelser.

"Gaia-hypotesen är falsk, skriver Ward. Det finns ingen överorganism, det finns inte ens en balans i systemen som kan rubbas. Livet är suicidialt och utplånar sig självt om det inte regleras. Ward menar att vi behöver en ny hypotes, och han formulerar den själv: summan av biologiska system på planeten är instabil och förstärker negativa skeenden på ett sätt som bara kan beskrivas som självdestruktivt."

Summan av de bilogiska systemen är instabil, skriver Ward och det stämmer väldigt väl med Gaiateorin som bygger på att planetens organismer strävar efter en balans som aldrig fulländas på grund av fysikaliska incidenter.

" Ward skriver att den enda utsikten till räddning för livet – som sitter fast i en låda där det antingen kommer att förgiftas, frysa ihjäl eller brännas till döds – ligger i att vi människor bygger om biosfären. Vad han föreslår är inte mindre än att vår flykt undan Medea bara kan lyckas om vi bygger Gaia: ”Det finns bara en väg ut ur den dödliga låda som livet tvingats in i av det darwinistiska livet: uppkomsten av en intelligens som kan skapa en planetär ingenjörskonst. Teknisk, verktygsproducerande intelligens är den enda lösningen på det planetära dilemma som livets medeanska egenskaper ställer oss inför."

Välkommen till Liftarens Guide Till Galaxen ( h2g2) herr Ward! Där byggdes jorden och alla andra planeter med ett gäng råttor som byggmästare. Jorden var egentligen bara den ultimativa datorn.

En mycket intressant artikel, men jag finner ändå James Lovelocks teori mera trovärdig.

lördag, september 12, 2009

Sveriges Radio Naturmorgon

Klicka på bilden så blir den tydligareSenast jag rapporterade om mitt intresse för Naturmorgon, var jag irriterad på den nya programledaren Elin Lemel. Jag tyckte att det var en trist figur, men efter dagens program, kan jag notera ett lyft. Hon var helt enkelt lysande!

Dagens program innehöll dessutom en kort hälsning från Jan Danielsson som antagligen svävar över naturens egen himmels sköna ängder.

Jag har noterat att en mygga men ingen geting har hälsat på mig denna välsignat sköna sommar. En enda fästing har försökt bita sig fast på mig. Även Naturmorgonfolket konstaterade bristen på onödiga djur och frågan är vad det innebär för konsekvenser i naturens växelspel. För mig personligen har det känts skönt att slippa avrätta en massa småkryp som bara följer sina naturliga instinkter.

Jag är skeptisk till flumvänsterns aktiviteter, men eftersom jag inte har några synpunkter på hur resten av redaktionen använder sin fritid och eftersom ingen av dem låter sina politiska preferenser påverka världens bästa radioprogram, sänder jag ett varmt tack för ännu en fulländad Naturmorgon.

Nu ska jag ut och leta svamp i det härliga sensommarvädret.

onsdag, september 09, 2009

Den nya vattenkraften i Klotet


Förgäves har jag bland vänner och ovänner, hävdat att all energi från vatten som rör sig, är god energi som enkelt kan omvandlas till elektricitet.

Ett förstrött "jaså du", blir i bästa fall svaret.

I dagens Klotet presenterades det som kallas Strömkraft. Omvandlingsprincipen liknar vindkraftens och kan etableras i alla vattendrag. Speciellt effektiv blir strömkraften nedanför de traditionella vattenkraftverken, men tekniken kan också användas för att ladda ett batteri med energi från bäcken intill fritidshuset.

Lyssna på Emilia Lalander

Mera i bloggen om energiomvandling från vatten i rörelse:här och här

Energin i strömmande vatten är outtömlig inom överskådlig tid och i motsats till all teknik som bygger på olika sorters förbränning, krävs inga råvarutransporter. Ingen miljöstörande råvaruutvinning behövs och det blir inget avfall som måste slutbehandlas för att skydda planetens organismer där människan ingår.

Totaleffekten av vattenkraftens ekonomiska och ekologiska fördelar är helt enkelt oslagbar!

Allt i bloggen om energi och miljö

Bruna moln av sot förstärker växthuseffekten


För drygt ett halvår sedan kunde jag läsa i Svenska Dagbladet om de bruna sotmoln som förstärker växthuseffekten. Många tvivlar på att människors livsstil har någon inverkan på klimatet, men sotmolnen kan ingen förneka. Det finns där som ett ovedersägligt bevis.

Artikelcitat: "De väldiga molnen – av en mix av damm, sot och svavelpartiklar – har stor inverkan på klimatet. Så mycket som en fjärdedel av den globala uppvärmning som har uppmätts under 1900-talet kan bero på dessa så kallade bruna moln, eller lika mycket som hälften av det koldioxidutsläppen har orsakat."

Internationellt har problemet uppmärksammats länge och NASA presenterade i november 2007 denna rapport. Klicka på rubriken för mera läsning om klimatövervakningen hos NASA.

Bättre sent än aldrig. I dag 09-09-09, nådde nyheten Sveriges största nyhetsmedium Dagens Eko.

09-09-09-09-09-09 - Åsa Waldau Knutby i P3 Morgonpasset

Klicka på bilden så blir den tydligare
Nio sekunder över nio minuter över nio den nionde i nionde år 09, tjoades det till i radions P3 där Åsa Waldau var gäst. Med sitt förvirrade pladdrande, förstärkte hon den ökända bilden av en person med starkt begränsad verklighetsnärvaro och obegränsad exhibitionism.

Jag noterade med visst intresse att hon, enligt egen uppgift, numera inte gör något alls och undrar försynt hur hon i så fall försörjer sig. Det kan väl inte vara så att församlingsmedlemmarna låter henne behålla sin lön utan arbete?

Det substansbefriade pladdret hakade upp sig när Åsa fick frågor om de homosexuellas plats i Guds rike. På frågan om hur en vanlig dag ser ut för henne, kom ett tveksamt svar som borde få hennes församlingsmedlemmar att dra in apanaget.

Jag lyssnade visserligen bara den sista timmen, men jag har aldrig tidigare hört en person använda så många ord utan att egentligen säga något.

Här säger hon desto mera på fyra minuter

Ljudklippmix av okänd härkomst

Åsa svarar på lyssnarfrågor
Lyssna här
Lyssna mera
Åsa om Kristi Brud
Åsa om Helge Fossmo
Kristi Brud i Expressen
Om Morgonpasset och Kristi Brud i Dagen

I Januari 2004, var det uppenbart att Knutby Filadelfiaförsamling var ett kristenhetens träsk med hysteriska kultinslag och det fanns många skäl till varför massmedierna och polisen borde ha grävt djupare i datorer och mobiltelefoner hos hela pastorsligan.

Hade de gjort sin plikt hade sannolikt flera suttit i fängelse och Sara Svensson hade lika sannolikt vårdats där hon nu vårdas, men inte för att ha mördat utan för att ha haft för avsikt att mörda i religiös galenskap och för likskändning då hon, för att bli tjatig, sannolikt sköt mot en redan mördad pastorshustru.

Helge Fossmo sitter där han bör sitta, men de huvudskyldiga till knutbydramat går fria. De som skapade den anda som fick Sara att skriva denna
dagboksanteckning, är de som bär hela ansvaret för morden i Knutby.

Allt i bloggen om mupparna i Knutby här.

måndag, september 07, 2009

Orkaner över Stilla havet

Klicka på bilderna så blir de större och tydligare

Oväderssäsongen har börjat över Stilla Havet och orkanen Jimena inledde hotfullt, men tynade bort till en vanlig storm och den i onsdags väntade katastrofen uteblev.

Klicka på rubriken och följ utvecklinen på orkanfronten.

Alla inlägg om orkaner i bloggen.

yr.no - Sveriges bästa vädersida från NorgeKlicka på bilderna så blir de större och tydligare

I Svenska Dagbladet läste jag om den norska vädertjänsten yr.no och sökte där på Enköping. På den nedre bilden ser du resultatet. Tre mätpunkter och blixtsnabb sidöppning.

Artikelcitat: "Framgångarna för väderlekstjänsten Yr, som drivs gemensamt av det meteorologiska institutet och NRK, har sänt chockvågor ut i Europa. 2,3 miljoner unika besökare klickar sig in på vädersajten varje vecka. 25 procent av dem är svenskar som upptäckt att de norska prognoserna är mer detaljerade än de svenska. "

SMHIs vädersida (mellanbilden) är också detaljerad, men slås med hästlängder av den från YR. Nu verkar det som om SMHI kommer att ta lärdom av konkurrensen. Uppdatering 25/11

SMHI är dock mycket mer än aktuella väderprognoser. Där finns fantastiskt intressanta forskningsrön på ett lättbegripligt språk. Havsnivåförändringarna är bara ett av många exempel.

Vill du ha information om verkligt extremt väder finns det här.
Klicka på rubriken och besök orkanernas hemsida.

Uppdatering 10/9
Från Leif Stenbom kom tips om betaversionen av den nya SMHI-sidan.

Uppdatering 3/10 Bilder på robusta och bergsäkra prognosinstrument

Uppdatering 18/10
Jämförelse mellan SMHI och YR

Klicka där▼ för mera om väder

lördag, september 05, 2009

Trädgårdsdag i Enköping

Klicka på bilderna så blir de tydligareÅrets trädgårdsdag blev en fullträff. Kanonväder och den
enorma Skolparken fylldes med utställare och besökare

Lasse Anrell höll föredrag för fyllda bänkrader och svarade på frågor om pelargoner. Tänk att pelargoner kan vara så fascinerande.