måndag, januari 08, 2007

Vindkraft


Klicka på rubriken och läs om vindkraft. Klicka på bilden och se hur vindkraften kan fördelas ut till konsumenterna.

Den som har tillgång till min favorittidning Enköpingsposten, kan i dag på sidan 12, läsa om hur småhusägare nu kan investera i ett eget vindkraftverk på tomten.


Några citat ur artikeln:

"Nu kommer de nya minivindkraftverken som inte kräver bygglov och inte belastas med energiskatt.

Det finns redan flera produkter på marknaden som riktar sig direkt till vanliga villaägare"

"Ett krav för att slippa bygglovet är att turbindiametern är mindre än
två meter och att hela verket är fristående, till exempel infäst i en gjuten bottenplatta. Vidare får masten inte vara så hög att den hamnar utanför den egna tomten när den läggs ner. Med tanke på att masten bör vara minst sex meter hög gäller det därför att ha en tomt med tillräckligt avstånd till grannen, och verket får inte bullra mer än de aktuella gränsvärdena som i dag ligger på 40 decibel."


"– Fastighetsägaren kopplar in verket på sitt eget elnät för att låta verket bidra till elförsörjningen. Om vindkraftverket producerar två kilowatt per timme och villan behöver fem kilowatt per timme innebär det att man köper tre kilowattimmar från den ordinarie elleverantören. Allt sker automatiskt utan att villaägaren behöver övervaka systemet."

Artikeln skrevs av
peter.fredriksson@ttspektra.se

Mera om vindkraft finns här:
www.hannevind.com
www.svensk-vindkraft.org
www.stem.se

Inga kommentarer: