torsdag, februari 23, 2006

GAIAI begynnelsen fanns endast Kaos!

Så är det i alla skapelseberättelser.

I den grekiska mytologin befordrades Kaos till gud. Kaos födde Mörkret och den Svarta Natten. Dessa två födde Dagen, Sömnen, Drömmarna med flera gudomligheter samt Gaia och Uranos.

Gaia fick huvudrollen i skapelsen. Hon och Uranos födde havet och floderna samt Hyperion och Theia som i sin tur födde Solen, Månen och Gryningen. Gaias sista barn, Kronos och Rhea födde de stora gudarna Zeus, Poseidon, Hera, Hades, Demeter m. fl.

Kronos trodde att hans barn skulle ta ifrån honom hans makt och åt därför upp dem så snart de föddes. Rhea lyckades rädda Zeus från att bli uppäten genom att ge Kronos en sten inlindad i trasor. Zeus tvingade senare Kronos att spy upp alla barn han slukat.

I kalabaliken efter detta utbröt den stora gudastriden där Kronos besegrades. Zeus den yngre efterträdde sin far och införde en stabilare gudsordning. Gaia födde nu jättarna för att hämnas några av hennes barn titanerna som Zeus straffat. Jättarna anföll Olympens gudar genom att kasta hela berg och skogar mot dem. Gudarna segrade naturligtvis.

Nu beordrade Zeus Prometheus och Epimetheus att befolka Jorden med vackra och kloka varelser. I den begynnelsen begicks många misstag som fick korrigeras när intelligens, redskap, vapen och eld fördelades. Zeus grep in och straffade Prometheus för att han givit människorna för stor makt över djuren.

Detta är en mycket kort sammanfattning av en fascinerande grekisk skapelsemyt som beskrivits i detalj av många olika författare. Den romerska är snarlik.

Den nordiska myten om skapelsen och gudarna, Eddan diktad av Snorre Sturlasson, är kanske den mest kända hos oss, men bäst av alla är enligt min ringa mening ”Antikens historier” av Alf Henriksson. Han beskriver flera olika skapelsemyter från olika kulturer.

James Lovelock har skrivit boken Gaia – Planeten Jorden, en fantastisk teori om Jorden som ett samverkande system där alla biologiska organismer tillsammans reglerar atmosfären, oceanerna, klimatet och jordskorpan så att ett för livet optimalt tillstånd alltid återställs efter störningar i systemet.

Gaiateorin beskrivs utförligt i Lovelocks bok, men kortfattade redovisningar finns här:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gaiateori

och här där teorin ställs mot fysikens villkor: http://etnhum.etn.lu.se/~fg/written/stuff/gaia/gaiasnf.htm

Inga kommentarer: