söndag, juli 15, 2018

Dagens illusioner

Det Miljöpartiet och Sverigedemokraterna pysslar med är illusorisk politik vilket betyder; De lurar skjortan av dig!

De har kortsiktiga lösningar på långsiktiga problem.

Glöm dessa två populistiska bondfångarrörelser och återgå till de gamla fem.

Visstja; Glöm KD också!

Här kommer passande illustrationer för illusorisk politik.


lördag, juli 14, 2018

Rasism

Jag instämmer helt i att rasistiska organisationer bör hårdgranskas och aktivitetsbegränsas men absolut inte förbjudas eftersom vi då hamnar i ett prejudikatsdilemma!

Var går gränsen mellan kulturkritik och rasism?
Vem avgör gränssättningen?
Gäller omvänd rasism?

fredag, juli 13, 2018

Socialdemokrati i fritt fall

Jag har vant mig vid att S är den naturliga basen i svensk politik.

Visst kändes det som att normen bröts när Fälldin ledde C till regeringsmakten men samtidigt fanns mullret från S där.

Ända sedan 40-talet har S lyckats få in politiska tjänstemän i alla viktiga myndigheter och tunga organisationer.

När Fälldin skulle genomföra politiska reformer bromsades det effektivt av de exekutiva S-märkta tjänstemännen och efter lite sprattlande återgick makten till S.

SD är enligt min ringa mening en hop dårfinkar med en smart ledare och deras kortsiktiga lösningar på långsiktiga problem tilltalar LO-medlemmarna vilket kan vara den första inbrytningen i S-fortet.

Det största hotet mot S är dock Mp som är minst lika populistiska som SD.


Nazism kommunism och islamism

Likheterna är fler än skillnaderna!

Nazismen och islamismen förenas i det som skiljer dem och kommunismen närmar sig islamismen.torsdag, juli 12, 2018

IOGT NTO


Det är minst sagt kusligt att våldsbejakande islam har infiltrerat den svenska nykterhetsrörelsen.

Jag är nykterist men har aldrig velat organisera mig på grund av att jag bara har valt att vara nykter för hälsans skull.

Islam igen!onsdag, juli 11, 2018

Politisk korrekthet och ismerna
Titta noggrant på alla länder som domineras av islam!

Drar du några slutsatser eller gör du som de tre aporna?
Gymnasielagen och juridikenmåndag, juli 09, 2018

Migration integration och PKIslam och PK-knäppskallarna


Ismerna

De tre våldsbejakande ismerna är tickande bomber.

Alla tre kan ta makten genom demokratiska val och sedan utrota demokratin.

Nazism, kommunism och islamism är avhumaniserande ideologier vars mål är utrotandet av oliktänkande.

Just nu är alla tre lika stora hot.Den fjärde ismen är den farligaste för det är den som legitimerar ondskan.

söndag, juli 08, 2018

Ensamkommande

Artikel Expressen


Jag tar inte ställning eftersom jag är otillräckligt insatt i hela ärendet men det här tar jag absolut ställning till:

Svensk grundlag gäller samtliga som vistas i Sverige!

Om de asylsökandes vandel ska kunna fastställas, måste de styrka sin identitet.
torsdag, juli 05, 2018

Stonehenge

Skriv en nonsensartikel och sätt rubriken; "Nya teorier om Stonehenge som kommer att ruska om historieskrivarna".

Den artikeln kan säljas till fåntratten Wolodarskis pk-megafon.

När jag var i Stonehenge första gången var det bara ett enkelt rep som omgärdade stenarna och inga vakter.

Naturligtvis klev jag över repet och strövade omkring mellan stenarna.

Vid ett senare besök var bevakningen rigorös.

Jag har svårt att se en naturlig förklaring till mysteriet och tror gärna på extraterestiella influenser.


Mina bilder från 80-talet och ringen från Stonehenge, som jag har burit i drygt 30 år.