söndag, juni 13, 2021

Elefanten i friskolorna

Under många år har väldigt många skolor hamnat i fokus på grund av könssegregering, konfessionell undervisning och förskingring av skolpeng.

Medierna och politikerna vill få det att se ut som ett generellt friskoleproblem trots att alla ser den gemensamma faktorn.


Politikerna och nyhetsredaktörerna håller för öronen, de blundar och de tiger för att det inte är politiskt korrekt att erkänna verklighetenSå har det hänt igen. Skolinspektionen stänger två skolor i Örebro efter larm från Säkerhetspolisen om att barn troligtvis har utsatts för radikalisering och rekrytering till våldsbejakande miljöer. Bland annat ska en person som tidigare har suttit i Al-Azhar Stiftelsens styrelse ha rest till Syrien för att ansluta sig till IS.

Det är en så absurd nyhet att den borde vara ett unikum. I själva verket har vi fått vänja oss vid den här typen av friskoleskandaler. Förra året stoppades Safirskolan i Göteborg efter att den förre rektorn och ägaren bedömts utgöra en säkerhetsrisk av Säpo och fått ett utvisningsbeslut. Minst fyra anställda på skolan ska ha varit IS-återvändare.

Nu har lokalerna tagits över av den hårt kritiserade Römosseskolan, som bland annat har bedrivit könsuppdelad undervisning under många år. 

Och apropå Al-Azhar Stiftelsen så är skolan i Vällingby fortfarande i drift, trots att flera tidigare ledamöter i ägarstiftelsen har dömts för grova ekobrott och trots att Skolverket har krävt tillbaka drygt en miljon kronor för satsningar på bland annat lärarlöner som inte går att spåra i redovisningen.

En annan skola som får fortsätta trots massiv kritik genom åren är Alsalamskolan i Örebro, som har bekräftat att den har tagit emot miljonbidrag från Saudiarabien. Stiftelsen bakom skolan har för övrigt betalat ut lön till Osama Krayem, året innan han anslöt sig till IS i Syrien och sedermera deltog i terrorattentaten i Bryssel 2016. En ren slump, enligt Örebrostiftelsen.

När nyhetsbyrån Siren kartlade runt 550 personer kopplade till radikal islamism i Sverige fann man starka band till just friskolesektorn, där stora pengar finns att hämta från det offentliga.

Det är så provocerande att borgerligheten har låtit denna oseriösa skolmarknad växa fram. Extremistskolorna är bara de mest iögonfallande avarterna. Det finns också mer vardagliga systembrister, som att lärarbehörigheten är lägre i friskolorna liksom att betygssättningen är för generös.

Det skapar en osund konkurrens mellan skolor. Ta Järvafältet i Stockholm, där flera av landets mest utsatta områden ligger. Där har det etablerats en rad friskolor som är berättigade till en extremt hög skolpeng på grund av elevernas socioekonomiska bakgrund liksom riktade bidrag från staten. 

Men medan den kommunala Rinkebyskolan har över 90 procent behöriga lärare, extremt hög lärartäthet och gott om stödpersonal ser situationen helt annorlunda ut på friskolorna. Numera är statistiken hemligstämplad, men när man fortfarande kunde göra jämförelser var lärarbehörigheten anmärkningsvärt låg på flera av skolorna. Den enda stapel som verkar peka rakt upp är betygen.

– Är det verkligen rimligt att tro att dessa elever lyckas så mycket bättre på skolor med så mycket färre högskoleutbildade lärare och så många fler elever per lärare? Jag skulle önska att media följde pengarna. Det är bedrövligt att våra skattepengar används till annat än undervisning. Dessutom bussar flera skolor eleverna, vilket innebär att flickorna aldrig får vara ute i det svenska samhället, säger en tjänsteman i Stockholms stad som vill förbli anonym.

Det är de undermåliga friskolorna som verkligen borde bekymra oss. Många skolkoncerner flyger under radarn i debatten – inte minst på gymnasiesidan – eftersom både friskolornas vänner och argaste kritiker verkar vara så besatta av just IES.

Visst finns det gott om friskolor i Sverige som fungerar alldeles utmärkt. Det är inte de skolorna som är problemet, vilket man ibland kan tro i debatten. En orimligt stor del av det offentliga samtalet handlar om Internationella Engelska skolan (IES), som trots allt presterar förhållandevis väl (även om koncernen kan sägas snedvrida konkurrensen med för generösa betyg med mera). 

Det är de undermåliga friskolorna som verkligen borde bekymra oss. Många skolkoncerner flyger under radarn i debatten – inte minst på gymnasiesidan – eftersom både friskolornas vänner och argaste kritiker verkar vara så besatta av just IES. 

Hur kommer det sig att borgerligheten inte ser de uppenbara problemen med dagens marknadsskola? Ett skäl skulle kunna vara att man har hamnat i en ideologisk försvarsställning. När valfrihetsreformernas grundvalar ifrågasätts väljer man reflexmässigt att gå till motoffensiv. 

En annan möjlig förklaring är de osunt nära banden mellan borgerligheten och friskoleföretagen. Strömhoppen från politiken till intresseorganisationer och välfärdsbolag på den andra sidan tycks aldrig sina. I veckan kom nyheten att det tidigare skolborgarrådet Lotta Edholm (L) har värvats till styrelsen i den börsnoterade skolkoncernen Tellusgruppen.

Oavsett bakgrunden så måste borgerligheten vakna och erkänna baksidorna med det stora skolexperiment som man sjösatte på 90-talet. Det är dags att rensa upp bland alla oseriösa aktörer och skapa lite ordning och reda på skolmarknaden:

• Skolinspektionens besök måste vara oannonserade så att skolorna inte kan ge en tillrättalagd bild av verkligheten.

• Det måste bli betydligt lättare att stänga skolor med allvarliga och återkommande brister. En ägarprövning infördes 2019 och en skärpning av lagen är tydligen på gång under 2022. Det är absurt att vi efter tre decennier fortfarande inte kan sätta stopp för oseriösa skolaktörer. 

• Samtidigt bör det bli betydligt svårare än i dag att få tillstånd att starta en ny skola. Det ska inte vara en rättighet att bedriva skolverksamhet i Sverige, utan ett privilegium för huvudmän som bedöms vara särskilt lämpade för uppgiften. 

• Inför offentlighetsprincipen. Dagens hemlighetsmakeri är absurt. Vill man vara verksam inom skolan måste man tåla insyn.

• Sänk skolpengen till friskolorna, eftersom dessa inte har samma övergripande ansvar som den kommunala skolan. 

• Koppla betygssättningen till resultaten på externt rättade nationella prov. Skolor ska inte kunna konkurrera med generös betygssättning. 

• Försök hitta en modell för att vikta skolpengen mot andelen behöriga lärare. Det är lättare sagt än gjort, men det är stötande att skolor i dag har drivkrafter att anställa icke-behöriga lärare för att spara pengar.

• Täpp till andra kryphål som antalet undervisningstimmar, fjärrundervisning, läromedelsanvändning med mera. 

• Förbjud religionsutövning i skolans regi. 

Det finns ännu fler åtgärder som skulle kunna ingå i en sådan upprensning av skolmarknaden. Men det vore i alla fall en bra början, som inte på något sätt hotar de seriösa friskolor som finns, som vill konkurrera med kvalitet. 

Dåvarande MUF-ordföranden Benjamin Dousa tog initiativet till en borgerlig självrannsakan för något år sedan. Det var välbehövligt. Fler borde följa efter.
lördag, juni 12, 2021

Jordens inre

 (Wiki) År 1970 startade sovjetiska geologer ett jätteprojekt - att borra så djupt de kunde. Tretton år senare hade de kommit 12 261 m ner i jordskorpan där en temperatur på 180 grader tvingade dem att avbryta borrningen. Projektet lades senare ner och borrplatsen på Kolahalvön, bara två mil från Norge, är idag övergiven. Andra har försökt komma djupare, men Kola Superdeep Borehole, även kallat SG-3, är fortfarande världens djupaste hål skapat av människor.

Det som lärs ut av skolan och SGU är hypoteser baserade på analyser av lava.
Spekulationerna om Månens inre är riktigt vilda.

tisdag, juni 08, 2021

Trojan Shield – AnOm

Insatsen Trojan Shield förstärker intrycket av att Sverige har blivit slöddrets favoritland på grund av politikernas handfallenhet och hysteriska korrekthet.Inrikesminister Mikael Damberg uttalar sig i alla nyhetsmedier och "är stolt" över att Sverige har en central roll i Trojan Shield.

Han borde skämmas över att Sverige har blivit ett favoritland för slöddret!

Han jublar över avlyssningar som drabbar brottslingar men han vill förbjuda avlyssningar.


Sverige har en viktig roll i brottsbekämpning av det trista skälet att Sverige är hemvist för så stor del av den globala kriminaliteten.

Inte för att vi är bra på brottsförebyggande utan för att vi är inkompetenta.Slöddrets försvarsadvokater ylar om kränkta svenska medborgare.

Statsheraldikern verkar lite vilsenmåndag, juni 07, 2021

Ungdomsbrottsligheten

Häpnadsväckande stolligheter
som är ett hån mot alla drabbade!

lördag, juni 05, 2021

Kriminella klaner
Klanerna flyttar fram sina positioner


Släktbaserade kriminella grupperingar, så kallade klaner, har tillåtits bygga upp sina imperier under decennier.


Den senaste tidens våldsdåd kan vara ett tecken på att de försöker avancera.


Jag är rädd att det här bara är början, säger klanexperten Per Brinkemo.

Förra helgens hastigt uppblossade konflikt mellan två konstellationer i Hjällbo i nordöstra Göteborg satte ljuset på den kraft och det våldskapital som finns i anslutning till de kriminella släktbaserade nätverken.

Trots en pågående polisinsats i området sköts en man i 40-årsåldern mitt på dagen till döds med flera skott utanför en butik, och flera andra skadades.

– Det är naturligtvis förfärligt att vi släppt det såhär långt. Människorna i de här områdena är otroligt utsatta och lever i skräck för de här grupperna, säger Per Brinkemo, författare som skrivit uppmärksammade böcker om klansamhället.

Offret var tidigare ostraffad. Dödsskjutningen kan ses som en maktdemonstration, enligt Brinkemo.

– Budskapet till polisen och samhället är: "Vi tillskriver inte er någon auktoritet, vi skiter i er". Man är till och med beredd att ta ett fängelsestraff. Man tar det för familjen och kommer ut som en hjälte, säger Brinkemo.

– Det är en normförskjutning som är otroligt stor, stark och farlig.

Systemhotande

Enligt polisen handlar det eskalerande våldet i Hjällbo i grunden inte om en konflikt mellan olika släkter. Däremot finns på båda sidor individer från stora släkter, varav åtminstone en av polisen tidigare beskrivits som en kriminell klan.

Klaner har bosatt sig även på andra håll i landet, bland annat i Stockholm, Södertälje, Malmö, Landskrona och Jönköping.

I en hemlig underrättelserapport från polisen listas 36 kriminella släktnätverk. Ett mindre antal av dem är väletablerade i Sverige och har varit brottsligt aktiva under lång tid, ofta 30–35 år. De största familjerna har starka förgreningar utomlands till länder som Danmark, Nederländerna och Tyskland.

Per Brinkemo beskriver hur klanerna utövar en stark social kontroll.

– De har en tendens att muta in geografisk yta som de anser att de bestämmer över. Vilka barn får leka på vilken lekplats, vilka får passera vår gård. Man har också tidigare satt upp en form av vägspärrar. Det är oerhört allvarligt. Det faller inte under terrorism, men det har nästan den digniteten för att det blir så systemhotande, säger han.

Lägre respekt

Våldshändelserna fick flera kännbara konsekvenser på stadsdelen. Högstadiet på Hjällboskolan tvingades fortsätta med distansundervisningen på grund av "rådande läge". De lokala fotbollsföreningarna i Angered Allians ställde in all ungdomsverksamhet veckan ut.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp konstaterar att storfamiljerna blivit en parallell kraft i områdena där de verkar.

– De har ett tungt våldskapital. Går du på en medlem så går du på alla, då kommer de hem till dig.

Han fick inblick i klanernas inflytande när han studerade extremism och kriminella nätverk i Göteborg 2012. Sedan dess har situationen som han bedömer det blivit värre.

– Det finns en lägre och lägre respekt för polisens våldsmonopol, som utmanas. Det blir heller inga jättekonsekvenser för dem att visa vem det är som bestämmer i området, säger han.

Delar av släktnätverken utövar enorma påtryckningar mot enskilda individer.

– Det kan vara alltifrån att de stoppar bilar, utpressar näringsidkare eller går på myndighetspersoner som fattat beslut om LVU med direkta repressalier, säger Ranstorp.

Små kränkningar eskalerar

Ursprunget till bråket i Hjällbo ska ha varit en bagatellartad händelse, där en pojke blev knuffad av sin moped. Enligt Per Brinkemo är det inte ovanligt att fejder börjar med en småsak och sedan eskalerar.

– Det hänger ihop med hederskulturen. Man agerar som kollektiv och som om det inte finns någon polis att ringa. Och det innebär att man måste ta varje minsta kränkning på blodigaste allvar och inte vika ner sig.

Han betonar samtidigt att klaner i sig inte är kriminella. Det är ett sätt att överleva på platser där det inte finns en stat. Men när klaner muterar in i kriminalitet blir det en närmast "perfekt" organisation.

– Med många människor besitter man ofta ett stort våldskapital, man har en stark tystnadskultur och en lojalitet som är monumental – som inte de mer löst sammansatta gängen har som blir ovänner hela tiden. De gängen kommer sannolikt förr eller senare att upplösas, men kriminella klaner blir otroligt svårangripbara, säger Per Brinkemo.

Flyttar fram

I tyska städer som Berlin och Essen har kriminella storfamiljer spridit skräck under många år. Per Brinkemo är rädd att Sverige kan vara på väg mot en liknande utveckling.

– I Tyskland har de här stora släktkonstellationerna funnits sedan sluten av 70-talet eller början av 80-talet, medan de familjer som styr nu här i Sverige har kommit betydligt senare och inte har hunnit etablera sig lika kraftfullt som i Tyskland.

Han befarar att klanerna är på väg att flytta fram sina positioner i Sverige.

– Detta (händelserna i Hjällbo) är ju ett exempel på det. Om vi inte kommer tillrätta med klanproblematiken är risken att vi får in illojala människor i samhällsapparaten på viktiga funktioner, säger Per Brinkemo.

Släppt frågan

Klanerna har haft decennier på sig att skaffa sig den plattform de har i dag. Magnus Ranstorp konstaterar att det svenska samhället varit alldeles för frånvarande.

– Har man tagit upp frågeställningarna har den offentliga debatten inte klarat av det. Ingen vill bli stämplad som rasist eller islamofob eller säga något negativt om utsatta områden. I och med att vi haft den beröringsångesten har vi släppt på frågan, den har varit för jobbig att ta i, säger Magnus Ranstorp.De kriminella klanerna har tagit Göteborg som gisslan

Göteborgarna upplevde den gångna helgen de första riktiga sommardagarna. Uteserveringarna i centrum var sprängfyllda, Slottsskogen täcktes av filtar och det skålades i hopp om en återgång till ett slags postpandemisk normalitet.

Samtidigt i Hjällbo hölls stadsdelen i ett våldsamt grepp av en pågående blodig konflikt. Kontrasten är ett slags koncentrat av det splittrade Sverige: Livet i Sverige och livet i utanförskapsområdet är två olika verkligheter.

Det började med upplopp under fredagen. Sannolikt var den tändande gnistan en händelse då en fjortonåring puttades ned från en moped. Polisen omhändertog 32 personer från det efterföljande tumultet. Inspelningar från platsen vittnar om en kaosartad situation och ett fåtal poliser som försöker få läget under kontroll. Som mest var ett hundratal personer inblandade, meddelar Göteborgspolisen.

Under helgen eskalerade konflikten och i söndags sköts en man till döds på öppen gata. GP:s krimreporter Peter Linné redogör för den invecklade konflikten och dess kopplingar till den omskrivna Ali Khan-släkten. Även om detaljerna kommer ta lång tid för polisen att reda ut är det tydligt vilken sorts konflikt som skakat Hjällbo under de senaste dagarna: En blodsfejd mellan klaner.

Förra veckan visade Brottsförebyggande rådet i en omfattande jämförande studie att Sverige som enda land i Europa bryter med en nedåtgående trend i det dödliga våldet. Bland män i 20-årsåldern har dödsskjutningarna ökat under flera år. Extra besvärande är att det finns andra länder med liknande ekonomiska och demografiska förutsättningar som inte har samma utveckling med ökat skjutvåld.

Det visar att problemet med organiserad brottslighet, vare sig den sker i anslutning till kriminellt belastade släkter eller andra nätverk, har en extra allvarlig komponent just i Sverige. Som polischefen Erik Nord uttryckte det på GP:s debattsida i helgen är en orsak till detta att den svenska polisens synlighet och bemanning under lång tid varit för svag.

Förutsättningen: Den omfattande invandringen under lång tid från länder med en svag statsmakt och en central roll för den stora släkten. En invandring till ett land utan erfarenhet i modern tid av klanfejder.

Politiken har varit handfallen inför situationen. Åtgärder och insatser har haft tveksam effekt. Assimilationen har gått på tomgång och delvis bakåt. Den segregation som blivit följden utgör en fertil mylla för rekrytering till organiserad brottslighet där värdegrunden består av machoideal, blodshämnd och hederstänkande.

Den svenska lagstiftningen har inte hängt med i utvecklingen. Tungt kriminellt belastade personer sitter inne allt för kort tid och dessutom är det svårt att komma åt de som styr verksamheten. De som buras in är ofta unga och längre ned i hierarkin medan ledarna kan hålla sina händer rena. Det gör att polisens arbete ofta är att betrakta som ett evighetsarbete; de kriminella klanerna och nätverken naggas ständigt i kanten, utan att verkligen slås sönder.

Det som hände i Hjällbo under helgen vittnar om hur nära tillhands användandet av dödligt våld är för vissa i Sverige. Och då spelar det ingen roll om den tändande gnistan är att betrakta som en bagatell.

I Johanna Bäckström Lernebys bok Familjen ges flera exempel på hur fejder börjar med något litet och sedan snabbt eskalerar. Familjehedern är viktig och upprätthålls genom att aldrig låta en oförrätt förbli obesvarad. Det bådar därför inte gott för framtiden. Det vi har att göra med är inte isolerade extremfall utan exempel på ett kulturellt system där blodsfejderna är en naturlig beståndsdel.

Rättskipningen påminner snarast om den ordning som rådde i Västergötland för omkring tusen år sedan. I avsaknad av fungerande stat var det upp till släkterna att skipa rättvisa. En oförrätt kunde gottgöras med monetär kompensation. Men inte sällan kunde blodsfejderna leda till en spiral av mord och våld. Denna klankultur försvann gradvis sedan från Sverige men har nu, med invandring från Mellanöstern, återvänt.

Det som utspelar sig i Hjällbo drabbar inte "bara" kriminella. En hel stadsdel hålls gisslan av ett antal kriminellt belastade släkter och kriminella nätverk. Det här är ett av Sveriges allvarligaste samhällsproblem och inget som försvinner av att vår regering återigen förklarar hur oacceptabelt det är. Samhället måste precis som för tusen år sedan tillintetgöra de våldsamma klanstrukturerna.


Kriminella klaner förklarade i tre steg


De kriminella storfamiljerna härskar genom hot, våld och tystnadskultur.

Polisen räknar till omkring 40 släktbaserade kriminella gäng i Sverige.

Vissa av nätverken har funnits i landet i decennier medan andra har kommit hit nyligen.

En del anser att begreppet "kriminella klaner" leder fel, eftersom många i storfamiljerna också är laglydiga, och menar att det är bättre att tala om släktbaserade kriminella nätverk.


Tre steg

1. Sysslar både med lagliga affärer och brottslighet

Ofta har släkterna byggt upp en storskalig verksamhet med både legala och illegala inslag.

Lagligt drivs olika företag inom exempelvis grönsakshandel, livsmedelsbutiker, bilverkstäder, växlingskontor, pant- och guldaffärer. Det kan också finnas ett inflytande inom lokalpolitik och föreningsliv.

Men delar av verksamheten används för att möjliggöra brottslig aktivitet. Det kan handla om narkotika- och vapensmuggling, stölder, utpressning, kvalificerad välfärdsbrottslighet och beskyddarverksamhet.

De kriminella delarna av familjerna kan också vara involverade i skjutningar och sprängningar.

Handlar om kontroll

2. Vill kontrollera områden

Kring klanerna finns ofta tendenser till ett ”parallellsamhälle” där Sveriges lagstiftning inte gäller och där viktiga samhällsfunktioner tagits över av släkten. De bestämmer vem som får driva företag, löser tvister och lånar ut pengar.

Ibland är det bara nätverkens kärna som är släkt. Till denna knyts unga brottsaktiva killar som vill komma upp i hierarkin. De har inte alltid samma etniska tillhörighet som kärnan, men har ofta vuxit upp i samma bostadsområde.

De personer som rekryteras till de mest riskfyllda uppgifterna är oftast inte en del av samma familj och släkt som kärnan.

Personer föds också in i släktnätverkens organiserade brottslighet. Särskilt fäder och äldre bröder kan påverka ungdomar att själva börja med brott. Det kan även röra sig om släkter där brott hör till vardagen, och har gjort så i generationer.

Heder

3. Hederskultur

Klanerna har starka inslag av hederskultur. Det har varit ett sätt att skapa ordning i samhällen där det inte finns någon statsmakt, inga lagar, ingen rättsstat och inga skyddsnät.

Den egna gruppen är då allt man har att lita till.

Uppfattade oförrätter och kränkningar måste besvaras för att gruppen ska upprätthålla sin heder och respekt. Triviala konflikter kan resultera i allvarligt våld och användning av skjutvapen. Det förekommer också mycket internt våld.

Ofta präglas klanen av en starkt patriarkal struktur och en ovilja att integreras i samhället. Äktenskap kan arrangeras för att stärka klanens position.

Att klanerna bygger på blodsband gör dem mer slutna.

Källa: Fakta i denna artikel är hämtat från Brå rapporten Kriminella nätverk och grupperingar, Kvartal-artikeln Hederskultur – ett sätt att skapa ordning, samt polisens hemliga underrättelserapport om kriminella klaner som Aftonbladet tagit del av.fredag, juni 04, 2021

Svenska Kyrkan

Ärkebiskopen är inte Svenska Kyrkan!

Ärkebiskopens politiska agitationer är inte Svenska Kyrkans!

Ärkebiskopens ställningstaganden är inte Svenska Kyrkans!

Ärkebiskopens offerkofta skyddar henne inte från kritik!


Kommunikativa haverier i Svenska kyrkan måste få ett slut
Jonas Eek, opinionschef

För andra gången på kort tid havererar kyrkans kommunikation. Det behöver få ett slut, eftersom det är förödande när en organisation gång på gång behöver parera sin egen kommunikation.

”Man lyckas inte varje dag på jobbet”, sa Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö med anledning av att ett av stadens mer kritiserade nybyggnationer blivit både större och högre än planerat (GP 31/5). Det är ett bekvämt konstaterande av en tjänsteman, kan man tycka. Och det har kanske sin bäring också på några av Svenska kyrkans kommunikativa insatser under våren.

För en tid sedan blev det rabalder när kyrkostyrelsen levererade ett opåkallat remissvar avseende språktest för medborgarskap. Irritationen kom från flera håll. Den bottnade i sakfrågan, men framför allt i frågans hantering. Går det att tycka olika i Svenska kyrkan och vem uttalar sig egentligen i Svenska kyrkans namn? Reaktionerna var så starka att en handläggare på kyrko­kansliet tvingades gjuta olja på vågorna.

Någon månad senare var det dags igen. Det så kallade transbrevet, där omkring tusen personer inom Svenska kyrkan brev­ledes uttryckte stöd för transpersoner, väckte känslor. Återigen var det inte primärt sakfrågan som stod i fokus – det borde vara en fullständig självklarhet att Svenska kyrkan är en gemenskap där transpersoner kan finna stöd och livsmod. I stället är det frågans hantering som ännu en gång hamnar i centrum. På nytt var det en grupp människor som i officiella kanaler (Västerås stifts hemsida) uttalade sig i Svenska kyrkans namn, med följden att andra upplevde sig överkörda. Än en gång fick utspelet vanliga kyrkomedlemmar att undra om det finns plats för dem i Svenska kyrkan.

Det som verkligen stack ut denna gång var tonen i skrivelsen. I väldigt svepande ordalag identifierades medierna som ett problem, oliktänkande klassificerades som ”högerpopulister” och ifrågasättanden avfärdades som hat med ”sin näring ur några av mänsklighetens mörkaste sidor”. Men sådana enkla avfärdanden – som dess­utom på trumpistiskt manér klandrar media och stänger alla ansatser till samtal – imponerar inte. Alldeles särskilt eftersom frågan om könsdysfori tycks alltmer komplex ju mer man skrapar på dess yta.

Precis som i fallet med språktester tvingade debattens höga vågor kyrkan att agera. Västerås stiftsledning fick gå ut med förtydliganden om att brevets formuleringar inte var officiellt förankrade i stiftet och man tvingades be om ursäkt för den förvirring och otydlighet som uppstått. Samtidigt ligger brevet i skrivande stund kvar på Västerås stifts hemsida och så länge det gör det ligger det nära till hands att tro att stiftet på något sätt ger sitt godkännande.

Kommunikativt är detta ett haveri och inte värdigt Svenska kyrkan. Vad ska människor tro om Svenska kyrkan? Hur värderar kyrkan vad, hur och vem som kommunicerar i de officiella kanalerna? I vilken annan organisation tillåts kommunikationen löpa sådan amok?

Så har vi det rent själavårdsmässiga:

• Vad ska journalister tro – de som gör vad de kan och rapporterar om en svår och angelägen fråga för att skapa kunskap och samtal? Att i en tid och värld när den fria journalistiken på riktigt är hotad (se till exempel Helle Klein i DA 3/5 2019) tycker Svenska kyrkan, och drevar för, att publicistisk verksamhet är en del av problemet?

• Vad ska Angela Sämfjord tänka – psykiatrikern som behandlat ungdomar med könsdysfori, men som slutat på grund av det bristande kunskapsläge som råder och eftersom den psykiska ohälsa hon mött inom barntransvården ofta har andra orsaker (SVT:s Agenda 16/5)? Att Svenska kyrkan eller åtminstone ett av stiften tycker att hon med sin erfarenhet och kompetens uttrycker hat?

Denna typ av kommunikativa haverier är generande för oss alla inom Svenska kyrkan. Och förödande. De behöver få ett slut. Det här är betydligt allvarligare än en dålig dag på jobbet, för att parafrasera stadsarkitekten.

” På nytt var det en grupp människor som i officiella kanaler uttalade sig i Svenska kyrkans namn, med följden att andra upplevde sig överkörda.

torsdag, juni 03, 2021

Hjärntvätt

 

Politik – Miljö – Religion – PandemiSCB Väljaropinion maj 2021

LÄNK 

onsdag, juni 02, 2021

Regeringen och journalisterna

Kriminella klaner regerar inofficiellt!

Den folkvalda regeringens ministrar hör inget!
De ser inget!
De säger inget!

Den borgerliga regeringen var också döv, blind och tyst!

Nästa regering kommer högst sannolikt också att vara som de tre klassiska verklighetsförnekande aporna!

Makt korrumperar och de politiker som klättrar på karriärstegen tills de är kvalificerade för ministerposter är ideellt korrumperade och maktberusade.

Journalisterna är ännu värre!

De ser och hör men de säger inget för om de gör det, stängs dörrarna till finrummen!tisdag, juni 01, 2021

Apor och elefanter

I debatten om gängkriminalitet och dödsskjutningar hävdar polisinformatörer, nyhetsjournalister och politiker att det saknas gemensamma faktorer trots att de vet vad som är roten till det onda.
måndag, maj 31, 2021

Mångkultur – Kriminalitet –Ali Khan

 


Man skjuten till döds i Hjällbo mitt på söndagseftermiddagen
GöteborgEn man i 45-årsåldern dödades i en skottlossning i Hjällbo centrum mitt på söndagen. Ytterligare fem personer fördes skadade till sjukhus. Dådet skedde trots att polisen kraftsamlat i Hjällbo efter fredagens våldsamheter i stadsdelen.

Larmet om skjutningen kom klockan 13.23, och polisen kunde relativt snabbt därefter gripa en man som under kvällen anhölls misstänkt för mord. Han uppges vara i 20-årsåldern.

Enligt uppgifter till GP ska den gripne mannen ha befunnit sig i anslutning till ett vapen.

Inledningsvis meddelade SOS Alarm att fyra personer hade förts till sjukhus. Senare på söndagskvällen uppgav Sahlgrenskas presstjänst att fem personer vårdas på sjukhuset till följd av händelserna.

Enligt uppgifter till GP hade den avlidne mannen blivit skjuten i bakhuvudet. Ytterligare två personer ska ha skottskadats: en i armen och en i benet. Övrigas skador har inte vållats av skjutvapen.

Polisen beskrev situationen på platsen som rörig efter skjutningen.

När GP:s reporter kom till Hjällbo på söndagseftermiddagen var det flera stora grupper av människor i rörelse i stadsdelen.

GP:s team på plats hade svårt att röra sig fritt i stadsdelen. Flera upprörda och maskerade personer uppmanade GP:s reporter och fotograf att gå därifrån.

Skjutningen hör ihop med fredagens händelser
Enligt polisens presstalesman Fredrik Svedemyr finns det en koppling mellan söndagens dödsskjutning och våldshändelserna i fredags, vilka polisen klassat som upplopp.

Hur kunde detta hända mitt på dagen, på en plats där ni har en pågående särskild händelse?

– Ja, olyckligtvis har detta skett ändå. Vi har så klart alltid ambitionen att förebygga brott. Men det är inte alltid vi når ända fram, säger Fredrik Svedemyr, som tillägger att de första polispatrullerna var ”väldigt snabbt” framme vid brottsplatsen:

– Vi var på plats i stort sett när det hände. Vi klev på direkt.

Efter söndagens skjutning fortsätter den särskilda händelsen tills vidare. Den polisiära åtgärden ger myndigheten speciella möjligheter att rekvirera extra personal till insatsen.

Särskild händelse tillsvidare
– Det är en händelsestyrd insats, som nu rullar vidare så länge det finns ett behov, säger Svedemyr.

Polisens hävde avspärrningarna av mordplatsen klockan 20.48, uppger presstalesman Thomas Fuxborg.

Han uppger att polisen har samma dimensionering av sin styrka i Hjällbo efter skjutningen som man hade innan. Den är betydande, men Fuxborg kan inte säga hur stor den är på söndagskvällen.

– Men just nu har vi 18 poliser som genomför dörrknackning i Hjällbo, förutom vår övriga personal på plats.

Fuxborg påpekar att polisen var i Hjällbo centrum, i omedelbar anslutning till platsen där skjutningen skedde.

– Vi var där, men inte just där skjutningen skedde. Det visar hur hänsynslösa personerna i de här nätverken är. När de ser varandra, då smäller det. Det viktigaste för dem är att få genomföra sin vendetta, säger Thomas Fuxborg.

Enligt vad GP erfar handlar upploppen i fredags mer om uppblossade schismer mellan ett flertal klanbaserade släkter i nordost, än om regelrätta konflikter mellan rena förortsgäng. De tre män som sitter anhållna efter fredagens våldsamma upplopp tillhör alla Ali Khan-sidan. En av dem, en man i 25-årsåldern, anses vara ledande kriminell i Hjällbo.

Fredrik Svedemyr kan i nuläget inte bekräfta några kopplingar till Ali Khan-släkten men säger att man tittar brett på händelsen, både upploppet i fredags och söndagens skottlossning.

Enligt GP:s källor är det en person ur det ena klanbaserade nätverket som avlossat skott mot en man från en annan stor familj i området.

Bakgrunden till striderna i Hjällbo sägs vara en händelse i fredags eftermiddag.

Då blev en 14-årig kille avsparkad eller nedknuffad från sin moped när han kom åkande. Efter detta uppstod handgripligheter.

Denna misshandel var motiv för en av grupperna att försöka hämnas på den andra.

Under fredagskvällen uppstod ett större tumult och bråket accelererade ytterligare i och med söndagens dödsskjutning i Hjällbo centrum.

Efter söndagens skottlossning skickades nio ambulansenheter till Hjällbo. En ambulanshelikopter landade nära händelsens centrum, men lyfte inte någon person från platsen.

Polisens fortsatta insatser i Hjällbo är inriktade på att förhindra ytterligare brottslighet, genomföra utredningstekniska insatser för att att lösa söndagens mord samt arbeta trygghetsskapande i stadsdelen.

söndag, maj 30, 2021

Dödsskjutningarna


När det brinner våldsamt i ens hem, är det meningslöst att börja diskutera om brandsläckarna fanns på rätt plats när branden bröt ut.


När det brinner våldsamt i ens hem, är det meningslöst att börja diskutera om vem som borde ha använt brandsläckarna.

När det brinner våldsamt i ens hem, är det meningslöst att börja diskutera om hur en brandsläckare fungerar.


När det brinner våldsamt i ens hem ska branden släckas och brandhärden saneras!


När det brinner våldsamt i ens hem, är det meningslöst att börja diskutera hur branden började.


När det brinner våldsamt i ens hem, är det dags att släcka branden med den effektivaste brandsläckaren som står till buds!

PUNKT.


Den storskaliga invandringen till Sverige har resulterat i att många områden, hela skolor och stora delar av ungdomskullarna kommit att präglats av social desorganisation. Eller som det heter på vanlig svenska; kaos. I detta kaos har gangsterkultur och destruktiva värderingar frodats, vilket skapat förutsättningar för våldet. I avsaknad av ett starkt rättsväsende har det eskalerat hejdlöst.

Glöm aldrig att det var Moderaterna som skapade kaoset tillsammans med Miljöpartiet när de predikade om "Öppna hjärtan och öppna dörrar"!

De senaste 20 årens regeringar delar skulden för kaoset. Alla har betett sig som de tre aporna.

Nyhetsjournalisterna har sett elefanten men förnekat den i sin enfald.

Samtliga ministrar och nyhetsjournalister har under 21 år förnekat och bortförklarat kaoset.


Svidande kritik efter Brå-studie om dödligt våld: ”En skam för Sverige”
Sveriges Television 26 MAJ 2021

Sverige är det enda landet i Europa där det dödliga våldet med skjutvapen ökat sedan år 2000, det visar en ny Brå-rapport. Nu får regeringen kritik för sin hantering av det dödliga våldet.

– Det här är en skam för Sverige att Sverige nu befinner sig i Europatoppen, säger Johan Forssell, Moderaternas rättspolitiska talesperson till SVT Nyheter.

I studien från Brottsförebyggande rådet (Brå), som presenterades på onsdagen, har man jämfört dödsskjutningar med 22 andra europeiska länder under 19 år, mellan 2000 och 2019 – och kommit fram till att Sverige ligger på högst nivå i Europa när det gäller dödligt skjutvåld.

8 av 10 dödsskjutningar i Sverige sker i kriminell nivå, visar rapporten.

– Vi har tyvärr varnat, från Moderaternas sida, under flera års tid att man skulle få den här utvecklingen om man inte vidtog helt andra åtgärder, säger Johan Forsell, rättspolitisk talesperson.

Är ni självkritiska på något sätt?

– Jag tror att mer borde ha gjorts tidigare, det är helt uppenbart. Både av Alliansregeringen och den socialdemokratiska regeringen som satt innan. Sen är det också uppenbart att det, precis som Brå säger, under de senaste åren har hänt något. Så det huvudsakliga ansvaret av frånvaron av åtgärder faller tungt på den här regeringen.

Åkesson: ”En skandal”

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson säger i en skriftlig kommentar:

– Det är skandal att det gått såhär långt, regeringen har kapitulerat och totalt tappat greppet.

Åkesson anser att de åtgärder och ”så kallade satsningar” som regeringen presenterat inte hjälper.

– De kriminella utvidgar och expanderar sin verksamhet. Sverige kommer aldrig lyckas ta tag i denna problematik så länge nuvarande, verklighetsfrånvända, regeringen sitter kvar.

”Sju förlorade år”, twittrar Kristdemokraternas rättspolitiska talesperson Andreas Carlson.

”Regeringen har satt i system att göra alldeles för lite, alldeles för sent mot gängkriminaliteten. Sverige behöver en ny borgerlig regering”, skriver Carlson vidare.

Liberalerna skriver på Twitter att det ”behövs en liberal och borgerlig regering” för att få stopp på dödsskjutningarna, och länkar sedan till partiets förslag på området.

Fler reaktioner

Centerpartiets pressekreterare Oscar Ljunggren skriver i ett mejl till SVT Nyheter:

”Detta är ett misslyckande. Flera bär ansvaret och det är alltid lätt att vara efterklok och att skylla på varandra löser ingenting framöver. Vi vet att vi når längre med samarbete istället för tjafs. Centerpartiet är alltid beredda att ställa upp och ta ansvar för att lösa allvarliga problem, även om det innebär att sätta politisk prestige på spel.”

Vänsterledaren Nooshi Dadgostar twittrar också:

”Oerhört allvarliga uppgifter om dödsskjutningar. Nu behövs krafttag mot insmugglingen av vapen och narkotika. Men också mot arbetslöshet, bostadsbrist och segregation. Ett jämlikt samhälle är det bästa värnet mot gängbrottslighet.”

Tror på förändring

Inrikesminister Mikael Damberg (S) säger till SVT Nyheter att det dödliga våldet tyvärr har pågått under en ganska lång tid, och att det finns lärdomar att dra.

– Man får inte låta staten abdikera från de fattigaste bostadsområdena, låta gängen ta plats med narkotikaförsäljning och låta dem sprida ut sig.

Nu har vi hårdare vapenlagstiftning, vi har längre straff och så vidare. Varför funkar det inte?

– Vi har 1 000 fler frihetsberövade jämfört med för två år sedan. Vi ser väldigt många gängrättegångar där gängledare sitter och väntar på långa straff. Det vi ser i början på det här året är minskningar av skjutningar på närmare 40 procent, jag menar att de här insatserna ger effekt, säger Damberg.

torsdag, maj 27, 2021

BRÅ 2021-05-27

 Fortsättning följer...
måndag, maj 24, 2021

Guillou

 Svansbitare Guillou är sannolikt rätt förvirrad.

När hans böcker om agent Hamilton kom ut, köpte jag samtliga och lämnade dem till Återbruket efter läsning.

Jag ville inte ens skänka dem till Röda Korset eftersom någon annan då skulle ha lurats till att ta del av skräpet.

Intrigen i böckerna är intressant men Guillous eländiga språkhantering placerar böckerna i samma division som de av Henning Mankell och Liza Marklund – Skräplitteratur!

Nu har den vilsne Guillou bitit sin svans igen!