fredag, augusti 14, 2020

torsdag, augusti 13, 2020

Islamic Relief


En parodi på verkligheten

AV AJE CARLBOM, MAGNUS RANSTORP OCH PEDER HYLLENGREN • 13 AUGUSTI 2020

REPLIK. Det är ett faktum att Islamic Relief har kopplingar till Muslimska brödraskapet, skriver forskarna Aje Carlbom, Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren i ett svar på repliken från Islamic Relief.

Mohamed Mohsen vidhåller i sin replik på våra artiklar att Islamic Relief ”har inga kopplingar till några politiska organisationer, varken Muslimska brödraskapet eller några andra”. Detta stämmer inte.

Islamic Relief i Sverige etablerades av svenska Muslimska brödraskapet, det vill säga Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS)…

Islamic Relief i Sverige etablerades av svenska Muslimska brödraskapet, det vill säga Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS), och är en av organisationerna som IFiS själva lyfter fram som en viktig del i det nätverk av olika verksamheter som etablerats de senaste trettio åren. Uppgifterna finns att tillgå på IFiS hemsida där förbundet berättar vilka organisationer som ingår i deras sfär.1

Mohsens förnekande överensstämmer inte heller med vad som sägs under en intervju med Abdel Al-Malejji, tidigare medlem i Muslimska brödraskapets shura-råd, när han beskriver hur Islamic Relief styrs.2 ”I slutänden styrs [Islamic Relief] av Muslimska brödraskapets ideologi. Muslimska brödraskapet skulle inte heller tveka att intervenera i Islamic Relief om de ansåg detta som nödvändigt”.3 Uttalandet gäller Islamic Relief Worldwide och verksamheten i Storbritannien. Det finns dock inga skäl att tro att det skulle vara annorlunda för Islamic Relief i Sverige.

Global rörelse

Muslimska brödraskapet är inte bara en organisation i Egypten. Det är också en global islamistisk rörelse där aktivisterna är lojala med en idé om hur islam ska spridas i världen. Som politisk-religiös rörelse har den flera organisatoriska ansikten där samtliga strävar mot samma mål. När vi säger att Islamic Relief och Ibn Rushd är två av de viktigaste ”kassakorna” så betyder det att två formellt sett olika organisationer erhåller skattemedel, men att pengarna går in i en och samma ideologiska rörelse som, i det svenska fallet, binds samman av det svenska Muslimska brödraskapets huvudorganisation IFiS.4

Det är välkänt i forskningen om Muslimska brödraskapet i Europa att rörelsen hålls ihop av en förhållandevis liten klick av aktivister som har upprättat såväl vänskapliga som äktenskapliga band. Ett svenskt exempel på det är Lamia Elamri som sitter på flera stolar samtidigt. Hon är ordförande för Islamic Relief Sverige, samtidigt som hon är ordförande och en av fyra medlemmar i Islamic Relief Worldwides förtroenderåd.5 Hon är dessutom verksamhetschef hos studieförbundet Ibn Rushd.6

Ledningen inom Islamic Relief Sverige och Ibn Rushd är i mångt och mycket samma persongalleri. Idag är en majoritet (minst fem av åtta) av styrelsemedlemmarna inom Islamic Relief direkt verksamma inom Ibn Rushd. Denna union är inget nytt utan har funnits sedan Ibn Rushd upprättades för över tolv år sedan. Årligen sedan dess har Islamic Relief och Ibn Rushd varit trogna parhästar och sponsorer av samma konferenser, som antingen bjudit in utländska talare som fått avbokas på grund av antisemitiska åsikter eller bjudit in det högsta ledarskapet inom internationella Muslimska brödraskapet som leds av Yusuf al-Qaradawi i exil i Qatar.

Ett exempel på en sådan konferens, som Islamic Relief och Ibn Rushd gemensamt sponsrade, var Sveriges Unga Muslimers årskonferens 2012. Mest anmärkningsvärt var att konferensen också sponsrades av ”International Support Organization” (ISO), en internationell muslimsk kraftsamling som leddes av Muslimska brödraskapets ledare Qaradawi och som skapades för att piska upp tryck mot Danmark och Sverige under respektive karikatyrkriser. Exempelvis under hösten 2007 gav ISO ut ett pressmeddelande där man visade att man följde och koordinerade IFiS aktioner mot Nerikes Allehanda och andra muslimska protestaktioner i Sverige i samråd med Muslimska brödraskapets paraplyorganisation inom Europa – FIOE. Året efter – 2008 – stod IFiS och ISO som värdar för en gemensam gala/konferens på Åsögymnasiet i Stockholm. Dessa kopplingar mellan IFiS, Ibn Rushd och Islamic Relief handlar inte om isolerade exempel utan är ett mångårigt och väletablerat mönster av organisationsband och samarbeten mellan samma ledarfigurer.

Ingen demokratisk rörelse

Mohsen uppfattar det som om vi vill dra Islamic Reliefs varumärke ”i smutsen”. Vi förstår om det känns obekvämt med kritik. Frågan om Muslimska brödraskapet är emellertid så viktig att den överskuggar andra hänsyn, exempelvis om Islamic Relief bedriver ett framgångsrikt biståndsarbete.

Runt om i världen har allt fler regeringar insett att de bör avsluta sin samverkan med Islamic Relief på grund av kopplingar till Muslimska brödraskapet och andra, mer radikala, grupper.

Muslimska brödraskapet är inte – och har aldrig varit – en demokratisk rörelse ideologiskt eller organisatoriskt. Det senaste exemplet är att man i samband med maktövertagandet under den arabiska våren försökte införa en islamisk konstitution trots motstånd såväl hos folket som i statsapparaten. Vi kan inte ha en ordning där svenska skattebetalare finansierar en rörelse med uttalat politiska mål som döljs under täckmanteln att det enbart handlar om biståndsarbete.

Runt om i världen har allt fler regeringar insett att de bör avsluta sin samverkan med Islamic Relief på grund av kopplingar till Muslimska brödraskapet och andra, mer radikala, grupper. Det handlar inte bara om att Israel och Förenade arabemiraten förbjudit Islamic Relief för kopplingar till Hamas och andra extremistgrupper.

Tyska säkerhetsmyndigheter har slagit fast att Islamic Relief Deutschland är kopplade till Muslimska brödraskapet. Schweiz har dragit in sitt biståndsstöd till Islamic Relief.7 I Storbritannien skakades moderskeppet Islamic Relief Worldwide (IRW) nyligen av en praktskandal, då brittiska The Times avslöjade att Heshmat Khalifa, en IRW senior förtroenderådsledamot och tidigare chef för Islamic Relief i olika länder, kallat judar för ”avkommor till grisar och apor” på sin Facebooksida och hyllat palestinska Hamas som den ”ädlaste motståndsrörelsen genom tiderna.”8 Han fick avgå omedelbart. Även om IRW vill påstå det var ett isolerat fall är vi inte lika övertygade. Fler avslöjanden är säkert att vänta då brittiska Charity Commission, som är kontrollorgan, har initierat en djupgranskning av Islamic Relief.

Sammantaget, när Islamic Relief påstår att de saknar kopplingar till Muslimska brödraskapet finns ingen trovärdighet och blir en parodi på verkligheten.

Det är inte bara vi, utländska expertmyndigheter och andra forskare som beskrivit kopplingarna mellan Islamic Relief och Muslimska brödraskapet. Lyssna även på Kamal Helbawy, som under flera decennier var en av Muslimska brödraskapets ledande personer i Europa. Han är tydlig med att ledarskiktet i Islamic Relief styrs av seniora individer inom brödraskapet, samtidigt som det ligger i deras intresse att ha anställda som inte är medlemmar och förnekar att sådana kopplingar finns.

Sammantaget, när Islamic Relief påstår att de saknar kopplingar till Muslimska brödraskapet finns ingen trovärdighet, och det blir en parodi på verkligheten. Tyvärr fastnar skrattet i halsen då detta involverar hundratals miljoner svenska skattekronor till en organisation med alltför många frågetecken.

Aje Carlbom är biträdande professor vid Malmö universitet samt fil.dr. i sociantropologi, specialiserad på etnisk och religiös identitet och mångkulturalism.

Magnus Ranstorp är docent i statsvetenskap vid Försvarshögskolan samt senior rådgivare vid EU:s Radicalisation Awareness Network.

Peder Hyllengren är analytiker vid Försvarshögskolan.

Fenomenet ibn rushd och muslimska brödraskapet


Stryp bidraget till Ibn Rushd, Alliansen

Göteborgs Stad delar årligen ut miljonbidrag till studieförbundet Ibn Rushd, en organisation med kopplingar till ideologiskt tveksamma organisationer. Ska skattebetalarna verkligen bekosta en sådan verksamhet?

Vad gör ett studieförbund? De flesta tänker sig nog en verksamhet av kvällskurser i keramik, samtal om demokrati, studieförberedande kurser, studiecirklar om prepping eller matlagningskurser som utforskar det italienska köket.

Men det islamska studieförbundet Ibn Rushd utmärker sig inte främst med att vara en sådan aktör. Länge har det funnits misstankar om att Ibn Rushd har kopplingar till Muslimska brödraskapet (MB), en global islamistisk rörelse med politiska ambitioner.

Forskarna Aje Carlbom, Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren har återkommande gånger pekat på detta, senast i en granskning av Ibn Rushd publicerad i den digitala tidskriften Kvartal (16/6). När Folkbildningsrådet, som ansvarar över statens utdelning av verksamhetsstöd till landets studieförbund, valde att granska Ibn Rushd 2019 framkom det att studieförbundet hade ”idémässiga svagheter”.

Folkbildningsrådet ansåg inte att det fanns några organisatoriska kopplingar till Muslimska brödraskapet, men noterade att företrädare för Ibn Rushd, och dess medlemsorganisationer, var inspirerade av rörelsen. Det fanns alltså en ideologisk koppling till MB.

Genom åren har Ibn Rushd samarbetat med ideologiskt tveksamma organisationer. Studieförbundets Malmöavdelning avslöjades 2018 med att ha delat ut ekonomiskt bidrag till Milli Görus, en islamistisk organisation från Turkiet och vars företrädare ofta uttrycker sig rasistiskt. Tysk säkerhetstjänst har tidigare varnat för att rörelsen bidrar till radikalisering av muslimer och att föreningen arbetar aktivt för sharialagar.

Här i Göteborg har Ibn Rushds västra avdelning samarbetat med Bellevuemoskén som länge förknippats med islamistisk extremism (Försvarshögskolan 2018). Fram till 2019 arrangerade även Ibn Rushd de muslimska familjedagarna, ett årligt evenemang som skapade rubriker då man blev påkommen med att ha bjudit in homofoba, antisemitiska eller rent av våldsbejakande gästföreläsare. Detta upptar också ett stort utrymme i Folkbildningsrådets egen granskning av Ibn Rushd.

Ibn Rushd är alltså långt ifrån ett vanligt studieförbund. Dess verksamhet är befläckat av högst märkvärdiga samarbeten som långt tidigare borde ha förbrukat organisationens rätt till offentliga medel. Men ändå fortsätter skattebetalarna att bekosta studieförbundet. Bara mellan åren 2012-2018 ska Göteborgs Stad ha gett Ibn Rushd över nio miljoner kronor i verksamhetsstöd. Och 2019 fick studieförbundet över en miljon kronor av kommunen.

I Göteborg tycks dock bara Sverigedemokraterna och Demokraterna vara villiga att skruva åt bidragskranen till Ibn Rushd. SD har lagt fram en motion om att stoppa kommunens bidrag till studieförbundet, något D valt att stödja.

Men allianspartierna yrkar på avslag till motionen i sitt gemensamma svar. Det är besynnerligt, inte minst vad gäller Liberalerna. På nationell nivå har Liberalerna nämligen gjort en stor sak av att skattemedel ska strypas till antidemokratiska organisationer. Men i Göteborg tycks partiet alltså se mellan fingrarna när det kommer till Ibn Rushds många, många snedsteg. Varför?

Motiveringen bakom allianspartiernas nekande svar på motionen är svagt. Dels gömmer sig partierna bakom ett S-initiativ om att kompetens inom exempelvis kunskapscenter mot organiserad brottslighet ska kunna användas i bidragsbedömningar av studieförbunden. Men det utesluter ju inte att man redan idag stoppar kommunalt stöd till en tveksam organisation som Ibn Rushd. De borgerliga partierna tycks helt enkelt ha accepterat att Ibn Rushd ”tagit till sig” kritiken som följt Folkbildningsrådets rapport. De påstår dessutom att Ibn Rushd börjat arbeta aktivt med frågor om HBTQ och antisemitism, men ger inget konkret exempel på att så skett.

Det duger inte. Vill Alliansen inte bifalla SD:s motion är de välkomna att skriva en egen. Oavsett är de svaret skyldiga varför de anser att göteborgarna år ut och år in ska bekosta Ibn Rushds verksamhet.


onsdag, augusti 12, 2020

Kamala Harris

 Kamala Harris kan bli en lysande president om Joe Biden avgår.

Det är typiskt att jubelidioterna på SvT kallar henne "svart"


Donald Duck Trump Har med sin gnälliga röst, i vanlig ordning, försökt smutskasta sin motståndare men gensvaret visar på kontraproduktivitet.

tisdag, augusti 11, 2020

Mustrum Ridcully – Skivvärlden
Mustrum Ridcully (the Brown) is the current Archchancellor of Unseen University. Before becoming the Archchancellor he had been away from the University for almost 40 years living in the countryside in the Ramtops. He had relatives near Bad Ass, where he was the one-time romantic interest of Esme Weatherwax.

A wizard of the 7th level by the age of 27. He rejoined the Unseen University when it was thought that he would only last for just long enough for the Wizards of the Unseen University to take a break from all the changes in Archchancellor that result from several hundred wizards all wanting the top spot at the university, and all being willing to use any means necessary to get it. The wizards thought they would be getting the sort of countryside wizard who talks to birds in soft voices, wears brown and reveres mother nature (y'know, a push over).

What they got was someone who shoots birds (and anything else), talks at a consistent shout, wears jogging suits and has about as much respect for mother nature as he does for the members of the faculty (which is not a lot). Early attempts to bump off Ridcully resulted in the ambitious Wizard being stabbed with his own knife, having his head repeatedly slammed in doors or being surreptitiously shot with a crossbow. As a result, any upwardly mobile wizards are now less upright, immobile and enjoying the huge dinners and lack of effort that comes with a stable hierarchy.

As a leader, Ridcully is completely closed off to any new ideas and refuses to listen to anyone whose problems don't take more than a minute to explain. He reasons that if someone is still trying to explain it after a few minutes, it's probably just about important enough to warrant some attention. He is simple, in that his mind is very hard to change, but he is by no means stupid, and he knows Wizardry inside out, and back to front. It's just all these new "uncertainty principles" and other strange ideas from the younger wizards that he can't, or refuses to, understand. In fact, that is just as well, because the younger wizards don't understand it, either; what they do is speculate very extensively.

There is a downside though. Ridcully seems to think that all everybody needs is some good exercise, to get up at the crack of dawn and a team spirit. To that end, he organises paintball matches between faculties and encourages wizards to get some exercise, such as running round the octangle a few hundred times. The wizards do not like this one bit, but they seem to be able to avoid it. The only wizard who manages to get in the way of Ridcully's high spirits is the Bursar, a quiet Wizard who enjoys numbers and not much else. Ridcully seems to think that what he really needs is lightening up, and tries to do this by jumping out from behind doors and screaming at him. The Bursar's already fragile sanity has since snapped.

He has played a prominent role in preventing many of the larger disasters (usually of a trans-dimensional or magical nature) that have threatened the Disc since he became Archchancellor. Although brash and loud and seemingly unable to listen, he is nevertheless capable of extreme erudition and insight, and occasionally displays formidable magical prowess. He often sees through Ponder Stibbons' cleverness and - whilst being defiantly boneheaded about things until they are important enough for him to bother understanding - he can cut to the bone of an idea incisively and often winks at people (Ponder, Susan etc) to show that he knows far more than he tells.

His hat is a work of wonder, and his bed is not far off. This bed and a half is 8 posted containing a small bar, library and privy. Presumably it's a very hygienic privy, as the Archchancellor has strong feelings about hygiene. He has even a - of course pointy! - shower cap of his own design.

In his youth, Mustrum rowed for the university for 5 years and was awarded a University Brown. He was classmates with Dean Henry.

His brother Hughnon Ridcully is the high priest of Blind Io in Ankh-Morpork.

Ridcully is introduced in Moving Pictures as a countrified, squirearchical wizard (read: homicidal crossbow-wielding maniac) who had spent his time managing his family's estates. In Unseen Academicals, however, we learn that his father was an Ankh-Morpork butcher, and his father was a prizefighter, from which one may deduce that there is an untold story in the background, involving a high-born lady running off with a 'bit of rough' from the Big Wahoonie. Ridcully's mother, incidentally, was still alive as at the events of Reaper Man, when he was chided by his brother for not writing to her.

The Ridcully family appear to have had a long association with Ankh-Morpork: the Annotated Directory of Streets, Alleys, Roads Lanes and Yards of Ankh-Morpork and its associated street map (The Compleat Ankh-Morpork) lists an Ephram Ridcully Street* (A6-B6) leading from Farnicle Lane*(A6) to Saddlesore Road*(B6). Farnicle Lane connects to Snapcase Street and Endless Street, while Saddlesore Road leads to the Edgeway Road].

Belarus

Belarus, Deutschland, Italy, France, Magyarország, Türkiye, Bǎlgarija, România, Great Britain och España är några länders beteckning på deras hemspråk men i Sverige säger vi normalt Vitryssland, Tyskland, Italien, Frankrike, Ungern, Turkiet, Bulgarien, Rumänien, Storbritannien och Spanien.

I ett fall har den politiskt korrekta pöbeln lyckats förändra nomenklaturen.

Vitryssland kallas Belarus i Sverige av någon outgrundlig anledning.

Knäppgökar!

söndag, augusti 09, 2020

torsdag, augusti 06, 2020

No go zoner NGZ-områden i det nya Sverige

Vi har många No-Go-Zoner i Sverige och riksdagspolitikerna blundar!

Vi har många No-Go-Zoner i Sverige och nyhetsredaktörerna tiger!

Vi har många No-Go-Zoner i Sverige och Regeringen håller för öronen!


Migrationspolitik

Migrationspolitiken byggs på nya myter
Regeringen Reinfeldt liberaliserade inte asylpolitiken mer än på marginalen och den nya lagen stoppade inte flyktingarna
Profilbild Petter Larsson

I morgon träffas den Migrationspolitiska kommitten för sista gången. Den har nu kommit fram till ett förslag som ger Sverige den minst generösa asylpolitiken i modern tid: i grova drag att göra den tillfälliga utlänningslagen permanent.

Med detta är nästan ingen nöjd.

Högerblocket vill ha ännu hårdare tag och gärna hålla flyktingfrågan levande i nästa valrörelse.

Flyktingvännerna menar att sådant som tillfälliga uppehållstillstånd och separering av familjer skadar integrationen, och i vart fall inte spelar så stor roll för att få ner antalet asylsökande, som redan är rekordlågt.

Socialdemokraternas ledning hoppas förmodligen att den interna oppositionen ska vara glad med att förhandlarna trots allt inte gått med på högerns så kallade volymmål – som man för övrigt felaktigt utmålar som ett brott mot asylrätten – och därför vara redo att svälja alla andra inskränkningar.

Samtidigt har ett slags vilseledande myter åter dammats av för att ge understöd till den nya politiken.

"Min företrädare Tobias Billström (M) drev igenom Europas mest generösa asylpolitik, och världens mest generösa system för arbetskraftsinvandring. Det var moderaterna som ledde in Sverige i flyktingkrisen (....) Det har vi fått strama upp. När flyktingkrisen kom 2015 införde vi gränskontroller, ID-kontroller och den tillfälliga lagen. Efter det så har antalet asylsökande till Sverige minskat med nästan 90 procent."

Så lyder den socialdemokratiska historieskrivning som pumpats ut de senaste åren. Just denna gång är det justitieminister Morgan Johansson som för pennan, men redan för över två år sedan hävdade statsminister Stefan Löfven att han hade "ärvt" en ohållbar politik. De rörde till det, vi städade upp.

Påståendet har fått så stor spridning att det stelnat till ett slags offentlig sanning.

Det beror på att de övriga partierna mer eller mindre håller med. När Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard ska bemöta Johansson, svarar hon att "Vi förnekar inte vår del av ansvaret för den integrationskris som nu råder. Till skillnad från Socialdemokraterna har vi däremot lärt oss läxan". På så vis bestyrker hon berättelsen om att regeringen Reinfeldt tillsammans med Miljöpartiet skulle ha bedrivit en naivt generös politik. Det moderater och socialdemokrater kivas om är vem som är bäst på att ta avstånd från den.

Okritiska nyhetsreportrar som fått för sig att journalistik är att ställa en utsaga mot en annan, snarare än att själv söka sanningen, har därför fått höra samma story från olika håll och snällt vidareförmedlat den.

Problemet är att berättelsen förfalskar historien. Den senaste större ändringen av Utlänningslagen gjordes av regeringen Persson 2006, då migrationsdomstolarna inrättades för att skapa en mer rättssäker process. Man införde en möjlighet att få skydd mot förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning. Begreppet humanitära skäl ersattes av synnerligen ömmande omständigheter, men syftet med det var inte att fler eller färre skulle få skydd. Och man skapade en möjlighet att åberopa verkställighetshinder, som ett slags sista nödventil.

Samtliga riksdagspartier utom Vänsterpartiet stod bakom lagen.

Jag skriver det igen: Alliansregeringen och Miljöpartiet genomförde INTE några stora asylpolitiska reformer, och absolut inget av den dignitet att det skulle ha påverkat antalet asylsökande till Sverige mer än försumbart.

Regeringen Reinfeldt avreglerade mycket riktigt arbetskraftsinvandringen kraftig. Men det är en annan fråga, som inte har med asylpolitiken att göra. På asylområdet nöjde sig nämligen Alliansen med att justera detaljer. Föräldrar fick söka asyl på plats i Sverige om deras barn hade uppehållstillstånd (tidigare var man tvungen att söka från utlandet). Papperslösa fick ökad rätt till skola och vård. Och man gjorde det enklare för asylsökande att arbeta i väntan på besked.

I den mån miljöpartisterna verkligen hade den ambition att tokliberalisera flyktingpolitiken som de tillskrivs i efterhand, så var det ett magert resultat.

Jag skriver det igen: Alliansregeringen och Miljöpartiet genomförde INTE några stora asylpolitiska reformer, och absolut inget av den dignitet att det skulle ha påverkat antalet asylsökande till Sverige mer än försumbart.


Det var inte heller den hårda tillfälliga utlänningslagen som vände flyktingströmmen. Det var turkiska och europeiska gränspoliser.

Det är bara att titta på tidsaxeln.

I mitten av november 2015 infördes gränskontrollerna. I januari året därpå kom sedan ID-kontrollerna. I februari hade antalet asylsökande minskat med över 90 procent jämfört med november och låg sedan på det högst normala nivån kring 2000 per månad under resten av våren.

Detta skedde alltså utan att man hade ändrat reglerna för asyl. Man gjorde det bara svårare att ta sig in i landet. Den tillfälliga lagen man nu skryter om trädde ju inte i kraft förrän 20 juli det året.

Långt viktigare var Turkiet-avtalet från 20 mars som hindrade flyktingar från att ta sig från Turkiet till EU, och, inte minst, att också flera länder söder om Sverige införde gränskontroller, så att flyktingarna inte längre kunde passera norrut.

Det går med andra ord inte att använda det lägre antalet asylsökande sedan dess som ett argument för att göra den tillfälliga lagen permanent.

Berättelsen om 2015-16 som politikerna nu saluför är skapad för oss, medborgarna, som ska övertygas om att våra kloka företrädare nu med kraft tar itu med de problem deras föregångare orsakat.

De vet med andra ord inte. Och de vet att de inte vet.

När politikerna förhandlar internt låter det annorlunda. Här råder en betydligt större osäkerhet kring orsaker, samband och effekter. I den Migrationspolitiska kommittens senaste förslag fastslår man mycket riktigt att antalet asylsökande sjönk kraftig redan innan den tillfälliga lagen infördes och man vågar inte säga vad lagen egentligen har betytt. "Hur lagstiftningen i Sverige påverkat antalet människor som har sökt asyl i Sverige är dock svårt att isolera. Många, både tillfälliga och permanenta, ändringar har skett inom en kort tidsperiod samtidigt som även andra EU-länder infört lag- och praxisändringar", skriver man.

Åtstramningarna nämns alltså bara som en av flera tänkbara förklaringar.

De forskningsstudier man refererar till pekar åt olika håll. De ger sällan "entydiga svar på frågan varför vissa länder är mer attraktiva som destinationsländer än andra" (... )"Vad gäller Sveriges roll som mottagande land och anledningar till att en betydande del av de asylsökande som kommer till Europa har sökt sig till just Sverige finns det endast ett mindre antal forskningsstudier och rapporter om som möjliggör slutsatser. Även för dessa gäller i regel att de är kontext- och tidsspecifika och därför inte nödvändigtvis generaliserbara."

De vet med andra ord inte. Och de vet att de inte vet.
Ändå vill de i den offentliga debatten slå i oss att Sverige tidigare hade en helt ohållbar och naiv politik och att vi nu måste permanenta skärpningarna för att "inte hamna i 2015" igen, som det brukar heta.

På så vis används myterna om gårdagens flyktingpolitik för att legitimera morgondagens.

Koranbränning

MALMÖ Rasmus Paludan, advokat och partiledare för det lilla danska partiet Stram Kurs, har tidigare bränt koraner i Danmark. Nu kommer han och Stram Kurs till Rosengård för att en bränna en koran vid en moské innan den muslimska fredagsbönen. – Jag tror att de kommer att försöka mörda mig, säger Rasmus Paludan till Nyheter Idag.

– Jag träffade Dan Park i lördags och då bjöd han in oss. Vi har länge velat komma till Sverige och bränna en koran. Men det känns mest rätt om vi blir inbjudna, säger Paludan till Nyheter Idag.

– Vi kommer att bränna koranen fredagen den 28 augusti i Rosengård, en timme innan fredagsbönen, vid moskén. Men jag är tvivlande att svenska polisen kommer tillåta det här. Jag tror inte att de har tillräckligt med pistoler för att skydda den här typen av demonstration. Men om de har det så blir vi jätteglada. Då kommer vi självklart.

Varför vill du bränna en koran i Rosengård?

– Det finns en skillnad hur långt det gått i Sverige jämfört med Danmark. Där Sverige kring 2015 tog in hundratusentals människor från en kultur i Mellanöstern som aldrig kommer att fungera med den svenska kulturen.

Varför kommer den inte att kunna fungera?

– Den svenska, och danska, kulturen är präglad av demokrati och upplysningskultur. Det är i direkt motsats till vad islam står för. För mig är det ganska självklart. Men många svenskar har svårt att förstå det.

– Som danskar har vi en moralisk skyldighet att visa det svenska folket vad det här handlar om. Vi måste visa hur de här gästerna reagerar när man gör något sånt här (bränna en koran). För vi måste vara ärliga och säga att de flesta som bor i Rosengård är bara gäster. De har inte blivit en del av Sverige och kommer aldrig heller att bli det.

Rasmus Paludan hymlar inte med att det handlar om att provocera, att utmana. Men han är tydlig med att han kommer att hålla sig inom lagen när

– Jag kommer inte att säga något om olika folkgrupper. Jag kommer bara att säga att islam är en korkad religion, säger Paludan.

Du har bränt koraner tidigare. Varför?

– Jag började säga till danska säkerhetstjänsten i januari 2019 att vi skulle bränna koranen. Då varnade de mig och sade att det var mycket farligt. Då tänkte jag: Vi kan inte ha det så. Radikala muslimer kan inte få diktera villkoren i en demokrati, säger Rasmus Paludan och fortsätter:

– Det finns politiker som tycker att alla är samma, att muslimer är fredliga och demokrater. Då får vi se hur det går i Rosengård. Jag tror att de kommer att försöka mörda mig.

I juni blev Rasmus Paludan utsatt för en attack då en knivbeväpnad man gick till attack vid en demonstration. Den beväpnade mannen oskadliggjordes av polis med en pistolkula i benet.

Varför tror du att det blir sådana reaktioner?

– Det är för att islam och den islamiska kulturen är byggd mycket på våld.

Om muslimer bränner den danska flaggan eller kommunister bränner bibeln, är det något som du har problem med?

– Jag skulle tycka det var dumt. Den danska flaggan symboliserar något bra. Bibeln tycker jag i någon mån står för något bra. Kanske jag skulle känna mig litet kränkt på något litet sätt, kanske. Men de får göra vad de vill. Det är ju också ett av villkoren i en västerländsk demokrati – att du ska kunna bli kränkt.

Hur mår yttrandefriheten idag?

– I Sverige mår den mycket, mycket dåligt. Där finns en mainstream media som ljuger. Vi vet att vanliga pojkar och flickor blir rånade, slagna och förnedrade. Men man berättar helt enkelt inte om orsakerna.

Vad säger du till dem som anser att du bara är en oseriös provokatör?

– De har ju inte förstått vad det här handlar om, säger Rasmus Paludan. Han menar att koranbränningen blir ett prov på hur toleranta och demokratiskt sinnade de boende i Rosengård är.

Borde det brännas fler koraner?

– Det borde brännas så många koraner att det till slut inte dyker upp några som protesterar, säger Rasmus Paludan och får en idé.

– Jag tänker att det vore fint om man kunde stå i något getto i Göteborg, där är det visst en massa AFA-aktivister. Och så kunde man bränna en koran framför dem.

2019 började Rasmus Paludan att bränna koraner i Danmark. De första gångerna blev det rejäla protester och även våldsamheter. Men Paludan har även kunnat genomföra koranbränningar utan attacker.

onsdag, augusti 05, 2020

Titanic
En okontrollerad brand i Titanics kolförråd kan ha försvagat skrovet så mycket att stöten från kollisionen med isberget räckte för att ge ett skrovbrott.LawfareBegreppet ”Lawfare” är muslimska organisationers metod för tystande av kritik genom hot om legala komplikationer.

Definitionen av begreppet användes först i en uppsats 2001 av Charles Dunlap Jr och definierar begreppet Lawfare som att med juridiska medel i domstolar använda ett lands lagstiftning mot dem själva av främmande makt i syfte att vinna politiska, ekonomiska eller territoriella fördelar.

Carlbom beskriver Lawfare som att pressa tillbaka kritik riktad mot islam i allmänhet och islamism i synnerhet. Skrämma till tystnad genom att hota med domstolsprocesser. Aje Carlbom menar att islamisters, å sin sida bruk av Lawfare syftar till

Islamister vill att omvärlden på olika sätt ska uppfatta dem som hotfulla och beredda att gå så långt i sitt försvar av islam och muslimer att det blir jobbigt och otrevligt för dem som kritiserar dem. De vill etablera en ”image” av sig själva som kraftfulla och skrämmande. Därigenom hoppas man kunna disciplinera kritiska röster.

Lawfare är i Sverige och svenskt rättsväsende för att stanna. Det är en medveten strategi från muslimska brödraskapets nätverksorganisationer och det är inte alltid helt nödvändigt att dessa organisationer lyckas vinna processerna. Retoriskt kan även en förlust omformuleras till en vinst och bara hotet om en stämning skrämmer med stor sannolikhet bort merparten av alla granskande journalister, kritiker och opinionsbildare.

textcitat från Ledarsidorna

Migration - integration - kriminalitet
Kommer dessa mördare jagas till världens ände?

Efter dödsskjutningar hörs hårda ord från regeringen. Men sällan följer verkliga handlingar.

Hösten 2019 reagerade svenska politiker med avsky efter mordet i Malmö där en mamma sköts till döds när hon höll i sin bebis. Flera kraftfulla uttalanden gjordes. Morgan Johansson skrev på Twitter om mördarna att: “de ska jagas till världens ände om det behövs. Kallblodiga mördare kan inte få gå lösa”. Statsministerns konto twittrade “Vi ska med beslutsamhet besegra dessa mördare”. Ardalan Shekarabi lovade att “samhället kommer att besegra denna ondska”. Mikael Damberg menade att “så här kan vi inte ha det. Det får inte fortsätta”.

En flicka född 2007 dog efter att ha blivit skjuten utanför en Shell-mack i Botkyrka i helgen. Kommer Morgan Johansson att även denna gång komma med kraftfulla uttalanden om att jaga mördarna till världens ände? Vad viktigare är; kommer han att göra något mer än kraftfulla uttalanden för att verkligen hindra dödsskjutningarna?

Sist hände tyvärr inte så mycket. Mest uppmärksammat har Operation rimfrost varit. Polisen lade nyligen ned satsningen och konstaterade att det övergripande syftet att minska och begränsa antalet skjutningar och sprängningar i Sverige inte uppnåtts nationellt. Det hindrar inte Polisen från att starta upp operation Permafrost där man ska använda samma metoder. Att polisen gör ansträngningar riktade mot gängvåldet är gott och väl, men uppenbarligen krävs något mer än så för att faktiskt få skjutningarna att minska.

Det finns starka belägg för att gängvåldet är en följd av långvarigt hög migration och misslyckad integration. Dagens Nyheter fann till exempel att 9 av 10 knutna till mord och mordförsök i Sverige har minst en utlandsfödd förälder. Expressen granskade bakgrunden för 192 gängmedlemmar i Stockholm och fann att 94,5 procent hade minst en utrikesfödd förälder.

Vid en kartläggning av förortsgäng som ökat kraftigt i Sverige sedan 90-talet fann en studie att 76 procent av gängmedlemmarna var första eller andra generationens invandrare, varav en stor andel av dessa med ursprung från västra Asien eller Östeuropa. För Mord, dråp, och misshandel med dödlig utgång har man funnit att tre av fyra skäligen misstänkta är migranter enligt en sammanställning av brottsstatistik för registrerade brottsmisstankar från 2019.

Vad har de socialdemokratiska ministrarna gjort för att strama åt migrationen i Sverige för att vända trenden av ökad rekrytering till gängen de senaste åren? Man har genomfört gymnasielagen som syftar till att ensamkommande som fått avslag men ännu inte fyllt 18 kunde få möjligheten att stanna och studera på gymnasiet. Detta har i vart fall inte bidragit till att minska migrationen under en tid med invandring som ligger på en historiskt hög nivå. 2019 beviljades totalt 119 568 uppehållstillstånd.

Regeringen gick även ut med tuff retorik där man skyllde gängvåldet på rika tonåringar som köpte knark. “Djursholm, Danderyd – det är där du har den största konsumtionen” sa statsminister Stefan Löfvén till DN. Regeringen har sedan dess följt denna analys, och gjort ett antal åtgärder mot narkotika. Men det finns inget som tyder på att narkotikahandeln förklarar varför Sverige har fler skjutningar än våra grannländer.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning skriver i en rapport över utvecklingen av narkotika i Sverige att vi tycks ligga på en genomsnittlig europeisk nivå avseende missbruk. Detta samtidigt som dödsskjutningar bland unga män är tio gånger högre i Sverige jämfört med Tyskland. Jämfört med 13 andra västeuropeiska länder hade Sverige flest skjutningar bland män i åldrarna 15-29 år.

Regeringen har som del av sina ansträngningar för att hindra gängskjutningarna också skärpt vapenlagstiftningen. Bland annat har man försökt utöka mängden vapen för vilka man måste ha tidsbegränsade licenser, och införa licensplikt för magasin, vilket skulle ha försvårat för landets jägare och sportskyttar, men knappast skulle ha minskat dödsskjutningarna. Dessa försök stoppades dock av riksdagen.

Det är känt sedan tidigare att en stor del av de vapen som används av kriminella grupperingar i Sverige är illegala vapen insmugglade i landet. I endast 1–2 fall av grov brottslighet per år var vapnet av legalt ursprung när man studerade använda vapen i brott mellan 2000 och 2010.

Den kraftfulla retoriken från socialdemokratiska ministrar om att jaga mördare till världens ände har alltså inte följts av kraftfulla förslag som stramat åt migration och minskat rekryteringen till gängen i utanförskapsområden. Istället har analys och de politiska åtgärderna till alltför stor del handlat om rika tonårsknarkare i storstäder, legala vapen, jägare och sportskyttar. Åtgärder som på riktigt kan minska gängvåldet på lång sikt lyser däremot med sin frånvaro.

Brotten, skulderna, bakgrunden – sanningen om de gängkriminella i Stockholm
En våg av gängmord skakar Stockholm – och polisen varnar för nya blodiga uppgörelser.

Expressens kartläggning av de kriminella nätverken visar att 82 procent har utländsk bakgrund och 57 procent bor i utsatta områden.

– Underklassen dominerar när det gäller grova brottslingar och i dag består den svenska underklassen i hög grad av personer med utländsk bakgrund, säger kriminologen Jerzy Sarnecki.

Högst upp i gängens hierarki står en grupp personer som lämnat förorten och nu bor i Stockholms innerstad, enligt polisen.

Mellan 500 och 700 gängmedlemmar i 49 olika nätverk kopplas till de många gängmorden – det visar de senaste analyserna från polisens satsning mot gängkonflikterna, projektet Mareld. Expressen har kartlagt en stor del av gängmedlemmarna och nätverken.

Gängen inifrån
De är unga, tungt beväpnade och tvekar inte att skjuta. Många av dem får aldrig uppleva sin 30-årsdag. I en serie reportage berättar Expressen om gängkriget som sen fem år tillbaka rasar i Stockholm. Men också om våldets konsekvenser – för offren, samhället och de gängkriminella själva.

Som startpunkt för de allt brutalare gängkrigen brukar räknas en skottlossning i Hässelby den 14 september 2012. Efter något år av rykten om en begynnande gängkonflikt i nordvästra Stockholm ställde sig okända gärningsmän framför en parkerad Volvo vid Åkermyntans centrum. De sköt vilt mot de båda männen i bilen.

Polisen beskrev senare skottlossningen som "besinningslös". En av de två männen i bilen, båda i 25-årsåldern, träffades i underlivet.

undefined
Skottlossningen mellan "Vargarna" och "Lejonen i Åkermyntan centrum, i Hässelby, blev starten på en våg av brutala konflikter mellan gängen i Stockholm. Foto: Google Earth
Händelsen kopplas senare till gängen "Lejonen" och "Vargarna" och ses som starten på en våg av brutala och gängrelaterade skottlossningar. En våg som ska sluta i rekordmånga ouppklarade mord och ändlösa kedjor av gängskjutningar i Stockholm.

– Det finns i hela Stockholm. Det finns i alla förorter. Gemensamt är att de bor i samma område och ägnar sig åt kriminalitet. Det är det som länkar ihop det. Kriminella i ett visst område bildar ett nätverk, säger kommissarie Gunnar Appelgren, samordnare för Mareld.

17 KONFLIKTER MED RISK FÖR DÖDLIGT VÅLD
Dessa 49 nätverk är just nu involverade i 17 konflikter där polisen bedömer att det finns risk för dödligt våld.

Expressen har tagit del av underrättelserapporter från polisen och kan kartlägga merparten av de pågående konflikterna. Rapporterna beskriver hur beväpnade personer ur olika grupperingar i Järvaområdet åker runt och "letar efter varandra".

undefined
Expressen har kartlagt gängmedlemmar och konflikter i fjorton områden runtom i Stockholm.
undefined
I Botkyrka kommun finns flera av de områden som polisen klassar som ”särskilt utsatta”: Hallunda-Norsborg, Fittja och Alby. Bilden är från en skjutning i Alby 2005. Foto: Ulf Karlsson
Flera av konflikterna är mycket infekterade och i en rad stadsdelar larmar polisen om stor sannolikhet för nya blodiga sammandrabbningar:

• HÄSSELBY: Där grupperingen "Lejonen" har sin bas och slåss mot flera nätverk i nordvästra Stockholm.

• KISTA: Där en tungt kriminellt belastad gruppering, som kretsar kring två bröder, har sin bas. Konflikt med bland annat "Lejonen".

• HALLONBERGEN: Runt Solna och Sundbyberg finns flera nätverk som i olika konstellationer misstänkts för bland annat dubbelmordet i Hallonbergen, där också ett av gängen har sin bas.

• UPPLANDS VÄSBY: I norra Stockholm kring Vallentuna, Upplands Väsby och Åkersberga rasar en strid som bland annat är kopplad till Bandidos undergrupp X-Team.

• RINKEBY: Stadsdelen som hamnat i centrum för gängbråken. Konflikter kretsar bland annat kring rånbyten, narkotikamarknad och personliga dispyter.

• BREDÄNG/ÖSTBERGA: Två konkurrerande gäng i stadsdelarna i södra Stockholm. Ett tiotal skottlossningar hittills.

• BRANDBERGEN: Intern konflikt inom ett gäng som ska handla om skulder.

• HAGSÄTRA: Medlemmar från Black Cobra i konflikt med ett annat gäng i Hagsätra.

– De flesta konflikter ligger mellan individer, upplevda eller riktiga kränkningar. Det kan vara både inom gruppen på grund av rivalitet eller mellan grupper.

Narkotikabrott är på många sätt en gemensam nämnare för gängen. En rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) från 2016, "Kriminella nätverk och grupperingar", visar att brottsligheten i de förortsbaserade kriminella nätverken ofta är inriktad på narkotika.

Problemet med gängkriminalitet växer över hela landet. I de 61 områden som polisen klassar som utsatta finns omkring 5 000 kriminella som är aktiva i runt 200 nätverk, enligt en ny rapport från polisen.

– Det är kriminella som regerar i de här områdena ... Tidigare sköt man i benet för att skrämmas, nu skjuter man i huvudet för att döda, sade Linda Staaf, chef för underrättelseenheten vid polisens Nationella operativa enhet, vid en presskonferens.

EN MAJORITET AV DE GÄNGKRIMINELLA BOR I UTSATTA OMRÅDEN
Expressens kartläggning av 192 personer i Stockholm, som enligt poliskällor är medlemmar i etablerade gäng eller som genom domar och förundersökningar kunnat kopplas till kriminella nätverk, visar också att narkotikabrottslighet är vanligt förekommande.

Några resultat av kartläggningen:

• BROTTSLIGHET: 95 procent av personerna är dömda för brott. Många gällande narkotikabrott (50 procent), misshandel (20 procent) och rån (17 procent).

• NOLLTAXERARE: 53 procent saknar helt redovisad inkomst. Medelinkomsten är 72 210 kronor per år.

• SKULDER: 52 procent har skulder som gått till Kronofogden. Deras skulder är i snitt 258 8312 kronor.

• UTSATTA OMRÅDEN: 56,6 procent bor i områden som av polisen klassat som utsatta och är särskilt prioriterade. Endast två procent bor innanför tullarna i centrala Stockholm.

• UNGA: Medelåldern är 27 år. Äldst är medlemmarna i etablerade mc-gäng, medan medlemmarna i förortsnätverken i flera fall är i yngre tonåren.

• UTLÄNDSK BAKGRUND: 40,6 procent av personerna är utrikes födda, medan 82,2 procent har två föräldrar som är utrikesfödda. Om man räknar dem med minst en utrikesfödd förälder är siffran 94,5 procent.

Främsta ursprungslandet är Irak och bland övriga ursprungsländer märks Bosnien, Libanon, Somalia, Syrien och Turkiet.

Kriminologen Jerzy Sarnecki är inte överraskad av resultaten i Expressens kartläggning. Han förklarar att en stor del av problemen är koncentrerade i de 61 områden polisen definierar som utsatta – och att det bor väldigt många invandrare eller personer med utländsk bakgrund i dessa områden.

undefined
Jerzy Sarnecki tycker att resultatet av Expressens kartläggning stämmer väl överrens med verkligheten. "Underklassen i det svenska samhället består numera i mycket hög utsträckning av personer med utländsk bakgrund, precis som ni finner", säger han. Foto: Ylwa Yngvesson
– När det gäller grova brottslingar dominerar personer från det vi kan kalla underklassen. Och underklassen i det svenska samhället består numera i mycket hög utsträckning av personer med utländsk bakgrund, precis som ni finner, säger Jerzy Sarnecki, professor vid Stockholms universitet.

– Så är den svenska underklassen numera komponerad, åtminstone i storstäder. Det är lite annorlunda med den etniska sammansättningen utanför storstäderna.

– Fattigdom, social utsatthet, dåliga uppväxtförhållanden, splittrade familjer och traumatiska upplevelser i barndomen är viktiga faktorer när det gäller vem som blir brottsling. Det är inte slumpmässigt som de här personerna med utländsk bakgrund rekryteras till de kriminella närverken, säger han.

Sarnecki säger att brottsligheten i dag inte är värre än på 1990-talet. Men eftersom andelen invånare med utländsk bakgrund har ökat till 24 procent av Sveriges befolkning och många av dessa bor i problemförorterna hittar man dem i dag oftare i brottsstatistiken, säger han.

Sarnecki förklarar att antalet fall av dödligt våld var nästan identiskt – drygt 100 – åren 1990 och 2016, efter en stor uppgång under senare år.

– Befolkningen har under tiden ökat med nästan 1,5 miljoner. Detta gör 1,29 fall per 100 000 invånare 1990 och 1,07 fall per 100 000 invånare 2016, säger Jerzy Sarnecki.

undefined
Manne Gerell. Foto: Martin Magntorn / PRESSBILD
Kriminologen Manne Gerell, forskare vid Malmö högskola, konstaterar att många gäng finns i utsatta områden där en stor del av befolkningen är invandrare eller har utländsk bakgrund.

– Att vara invandrare är ganska stor faktor för brottslighet, men det finns också många andra faktorer, säger Manne Gerell.

– Brottsligheten hänger samman med många sociala problem som fysisk och psykisk ohälsa, fattigdom och arbetslöshet. Det är svårt att reda ut vilket som är viktigast. Men det är inte så enkelt som att det bara är fattigdom.

– Det finns många typer av svåra problem, så det är inte förvånande att vi får brottslighet. Att invandrare är överrepresenterade kan också relateras till strukturell rasism. Många som kommer från andra länder och bor i utsatta områden upplever att de är diskriminerade, säger han.

Manne Gerell understryker att det inte är självklart i alla länder att invandrare är överrepresenterade bland kriminella. I till exempel USA är brottsligheten större bland infödda, säger han.

Statistik från folkräkningen i USA år 2000 visar att utrikesfödda begår betydligt färre brott än den inrikes födda befolkningen. Bland män i åldrarna 18-39 år, som är den största gruppen personer i amerikanska fängelser, var andelen som satt i fängelse fem gånger så hög bland de inrikes födda som bland de utrikes födda. Det skriver kriminologen Jerzy Sarnecki på sajten Migrationsinfo.

MC-GÄNGENS VIKTIGA ROLL – BLEV FÖREBILDER
Gängkriminalitet fanns i Sverige långt före skottlossningen vid Åkermyntans centrum 2012. Rötterna går tillbaka till tiden då de kriminella mc-gängen etablerade sig i landet.

Mc-gängen har spelat en historiskt viktig roll i etableringen av kriminella gäng, enligt Brå-forskaren Lars Korsell som nu arbetar hos Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Han säger att mc-gängen har haft en stor betydelse för utvecklingen, främst som kriminell förebild.

– Det finns en mytbildning att det handlar om gigantiska kriminella organisationer med stor makt och som begick otroligt mycket brott. Man överskattade de tidiga gängens kriminella kapacitet men underskattade deras betydelse som förebild, säger Lars Korsell.

När en före detta bilklubb i skånska Staffanstorp 1993 förvandlades till Hells Angels-klubb tog Sverige första klivet mot de i dag etablerade gängstrukturerna. I Brå-rapporten från 2016 är poliser självkritiska och menar att man hade kunnat stoppa utvecklingen om gänget tagits på allvar. Om man hade insett dess symbolvärde och kommande roll som förebild för andra gäng.

POLISEN MISSTÄNKER: HUVUDMÄNNEN BOR I CENTRALA STOCKHOLM
Nätverken har ofta en fast kärna bestående av ett antal tungt kriminellt belastade personer.

Längst ner finns springpojkar i yngre tonåren, som bland annat bär ledarnas vapen. Över dem gängets medlemmar, ofta män i 25-årsåldern. Och ovanför dem, i det översta skiktet, finns ofta tungt kriminellt belastade, något äldre personer. De är involverade i narkotika- och vapenhandel och de samverkar med kriminella grupperingar kring Järvafältet.

En av dessa grupper i toppen av hierarkin kallas Järvanätverket. Poliser pekar ut detta nätverk som en av de tyngsta knarkleverantörerna till flera av gängen i nordvästra Stockholm. Flera personer kopplade till nätverket dömdes nyligen till fleråriga fängelsestraff för grov narkotikasmuggling.

Polisens misstankar riktades då inte minst mot två män i 40-årsåldern som enligt förundersökningen betraktades som huvudmän. Männen har sin bakgrund i Rinkeby, men har på senare år varit skrivna på attraktivt belägna lägenheter i centrala Stockholm.

Expressen har förgäves sökt de båda männen. I polisförhör tar de starkt avstånd från misstankarna och gick båda fria efter att ha suttit häktade.

Fenomenet med tungt kriminella som kommer från förortsnätverken och sedan arbetat sig upp till toppen i den kriminella hierarkin är något som polisen särskilt slår larm om i Brå-rapporten "Kriminella nätverk och grupperingar".


tisdag, augusti 04, 2020

Dödsskjutning – Kriminalitet

Gör något nu!

Sluta upp med det politiskt korrekta pladdrandet!

Använd insatsstyrkorna och militär terrorbekämpning!

Eliminera hotet från slöddret!


lördag, augusti 01, 2020

ASMR – Autonomous sensory meridian respons
SvT Play

Autonomous sensory meridian response, ASMR, är en neologism för ett fenomen som kännetecknas av en distinkt, angenämt kittlande känsla i huvudet, hårbotten, ryggen eller andra delar av kroppen som en reaktion på visuell, audiell, taktil, luktmässig eller kognitiv stimulans. Begreppets natur och klassificering är omstridd, med omfattande personliga redogörelser, men liten eller ingen vetenskaplig förklaring eller evidens.

Personer som upplever ASMR uppger att olika stimuli påverkar dem. Ett stimulus som ofta nämns är viskningar. Som tydligt framgår av YouTube finns det ett mycket stort antal bild- och ljudinspelningar där skaparen viskar eller lågmält talar i en mikrofon och vanligen även en kamera.

En del upplever ASMR genom bakgrundsljud som skrapljud, prassel, knackningar, blåsljud, skrivljud och bläddring i papper. Många videofilmer på YouTube fokuserar just på de här ljuden och många använder sig av stereoinspelning för att simulera en tredimensionell upplevelse. Tredimensionella ljud kan i vissa fall skapa en påtaglig känsla av att vara nära personen som skapar ljuden, medan vissa bakgrundsljud helt enkelt upplevs som trivsamma.

Många videofilmer, såväl som ljudinspelningar, med rollspelssituationer syftar också till att stimulera ASMR. Bland dessa finns företeelser som på ett nästintill hypnosliknande sätt efterliknar upplevelser så som frisörbesök, massage, läkarbesök och öronrengöring. När dessa situationer skapas har tittare och lyssnare vittnat om en ASMR-effekt som hjälper mot sömnlöshet, oro eller panikattacker.

Vetenskapligt bemötande
Den amerikanske neurologen Steven Novella, assisterande professor i neurologi vid Yale University School of Medicine[36] och aktiv inom vetenskaplig skepticism, skrev i sin blogg i mars 2012 om avsaknaden av vetenskapliga rön kring ASMR. Han ansåg i inlägget att funktionell magnetresonanstomografi och transkraniell magnetstimulering borde användas för att studera hjärnan hos människor som upplever ASMR och att resultaten skulle jämföras med motsvarande undersökningar av människor utan denna upplevelse. Han föreslog även möjligheten att ASMR skulle kunna vara en slags positivt anfall eller ett alternativt sätt att aktivera belöningssystemet.

Tom Stafford, föreläsare i psykologi och kognitiv forskning vid University of Sheffield, sade:

Det skulle kunna vara sant, men det är i sig omöjligt att undersöka. Inre upplevelser är föremål för omfattande psykologiska undersökningar, men när man har något sådant här, som man inte kan se eller känna, och när det inte uppträder hos alla, hamnar det i en blind zon. Det är som synestesi – i åratal var det bara en myt, men på 1990-talet kom man på en pålitlig metod för att mäta det.

Enligt en intervju med neurologen Edward J. O'Connor i Santa Monica Colleges tidning The Corsair, förhindras möjligheten att korrekt kunna undersöka ASMR-fenomenet att det inte verkar finnas ett enstaka stimulus som ger alla upplevelsen av ASMR.

Sömnspecialisten Amer Khan vid Sutter Neuroscience Institute ansåg att ASMR som insomningshjälp inte säkert är den bästa metoden för att uppnå god sömn och att det istället kan medföra en ovana som kan likställas med att använda en vitt brus-generator eller att låta ett barn använda napp för att somna.

Psykiatrikern Michael Yasinski stöder tanken på ASMR och anser att det kan liknas vid meditation, eftersom den som upplever det genom fokus och avslappning kan stänga av de delar av hjärnan som hanterar stress och oro.

Det saknas vetenskapliga bevis för att ASMR har några generella för- eller nackdelar. De påstådda positiva effekterna bygger på personliga upplevelser, inte på kliniska försök vars data kan visa på generella effekter.

fredag, juli 31, 2020

Nigeria – black axe – the eye – the airlords

I dag kommer domen i det omfattande narkotikamål vid Göteborgs tingsrätt där 15 personer åtalats för synnerligen grova narkotikasmugglingar och grova narkotikabrott. Flera av de misstänkta ska ha kopplingar till det nigerianska maffianätverket Black Axe. Men enligt Lennart Karlsson, kriminalkommissarie vid Stockholmspolisen, finns fler ligor med ursprung i Nigeria som agerar i Sverige.

– Det som skiljer ut dom här nätverken ifrån andra är att dom har en tydlig struktur men är samtidigt väldigt flexibla och olika aktörer på mellannivå kan väldigt snabbt byta plats med varandra och agera i olika roller vilket gör att dom är ganska svåra att kartlägga.

Lennart Karlsson var sakkunnig i målet vid Göteborgs tingsrätt som pågick i nästan åtta månader. Rättegången avslutades i våras och i dag kommer domen. Det handlar om storskalig organiserad brottslighet med över 130 kilo heroin och kokain till ett värde av 112 miljoner kronor. Dom 15 misstänkta ska alla ha ingått i samma nätverk som införskaffat narkotikan till Nederländerna där den förpackats och sedan transporterats vidare och sålts i bland annat Sverige och Norge. Verksamheten ska ha kopplingar till det nigerianska maffianätverket Black Axe som enligt Lennart Karlsson är ett av flera kriminella nätverk med ursprung i Nigeria som agerar i Sverige.

– Det finns några som kallar sig ”The airlords”. Det finns ”The eye”. Det finns en mängd sådana här olika nätverk, säger han.

Han beskriver dessa som studentrörelser från början men som efter att på 1980-talet ha hamnat under militärdiktaturens kontroll successivt blivit kriminella.

– Medlemmarna i dom här nätverken är otroligt flexibla. Dom reser över hela världen i princip.

Utredningen i narkotikamålet är enligt Tullverket en av deras största någonsin. Tillslag och gripanden under 2018 ledde enligt både polis och Tullverk till att tillgången på narkotika på gatan minskade kraftigt i flera månader.

Gill Eriksson är biträdande chef för Tullverkets kriminalenhet.

– Men som det är med narkotikaverksamhet som med annan verksamhet så har dom byggt upp det här igen. Och de indikationer vi har nu så finns tillgången återigen lika god som innan.

Men är det inte så att vad man än gör så ligger de steget före?

– Ofta är det så att de ligger steget före oss. Och vi har ju lagstiftningen att förhålla oss tilll vad vi kan använda för arbetsmetoder. Men vi har genom utredningen visat på att det gået har vi skaffat oss kr att utreda dom här brotten att det går att hitta dom här personerna. Utöver dunskap om hur den här organisationen jobbar och också skapat internationella kontakter och ett internationellt samarbete. Ett ökat internationellt samarbete är en förutsättning för att lyckas med dom här ärendena, säger Gill Eriksson.

Sanna Ekstedt Larsson
sanna.ekstedt-larsson@sverigesradio.se

Trilaterala kommissionen – Trilateral Commission


Trilateral Commission är en privat organisation, grundad 1973 på initiativ av personer inom Council on Foreign Relations och Bilderberggruppen, bland andra David Rockefeller, Henry Kissinger och Zbigniew Brzezinski. Omkring 300–350 europeiska, asiatiska och nordamerikanska medborgare samarbetar bland annat för att nå ökad förståelse mellan regionerna.

Trilateral Commission syftar bland annat till att ledande personer skall få möjlighet att träffas och diskutera i en informell miljö utan insyn från media, vilket öppnat för konspirationsteorier.

Många påstår att organisationen verkar för en global centralregering som en vidareutveckling av FN.

Svenska medlemmar är bland andra Marcus Wallenberg, Urban Ahlin, Carl Bildt och Annie Lööf.

Bilderberggruppen – Club Bilderberg

Bilderberggruppen är ett årligt möte med 120–150 inbjudna deltagare som representerar den globala makteliten inom affärs- och industrivärld, media och politisk verksamhet. Mötet har hållits varje år sedan 1954. Mötena organiseras av 34 personer i styrkommittén. Ordförande för styrkommittén är Henri de Castries. I övrigt finns inga medlemmar, enbart inbjudna talare/deltagare.

Det sker ingen rapportering från de årliga mötena officiellt, genom intervjuer med deltagare eller genom bevakande journalister, även om också företrädare för mediebranschen deltar. Hemlighetsfullheten kring gruppen har lett till att olika konspirationsteorier om gruppens inflytande på politik och näringsliv fått spridning.

Gruppens namn kommer från Hotel de Bilderberg i Oosterbeek i Nederländerna, där gruppen hade sitt första möte den 29 maj 1954 under värdskap av prins Bernhard av Nederländerna. Kända deltagare har varit Henry Kissinger, Romano Prodi, David Rockefeller, Carl Bildt och Bill Clinton.

När statsminister Fredrik Reinfeldt den 23 april 2010 besökte Tessinskolan i Nyköping svarade han på frågan om varför han deltagit vid Bilderberggruppens möten med: "Vi diskuterar det ekonomiska världsläget, jag har varit med några gånger bara." 


5 saker Bilderberggruppen inte vill att du ska veta
 När den mytomspunna Bilderberggruppen idag startar sitt årliga möte så är sekretessen maximal. Utanför hotel Marriott i Köpenhamn har tusentals demonstranter samlats för att protestera mot mötet – och försöka få en skymt av de hemliga deltagarna.

I 60 år har världens ledare, spionchefer, kungligheter och näringslivstoppar mötts i avskildhet för att ”diskutera världens megatrender”. Lika länge har de lyckats bevara sina största hemligheter.

Hur besluten fattas i det tysta
Det första mötet hölls för exakt 60 år sedan, i holländska Oosterbeek. Initiativtagare var bland andra Jozef Retinger, polsk politiker som tvingats i exil, holländske prins Bernhard, Unileverchefen Paul Van Zeeland och CIA-chefen Walter Bedell. Syftet var att bekämpa antiamerikanska strömningar i Europa. Sedan dess har mötens utvecklats. Men tanken är densamma: ett sätt för världens ledare att samlas i yttersta hemlighet. På senare år har Bilderberggruppen börjat kalla de ämnen som behandlas för ”megatrender”. På årets agenda står bland annat ”Mellanösterns nya arkitektur”, ”demokratins framtid”, ”medelklassfällan” och ”vad väntar Europa?”

Omöjligt för media att få insyn
 
Vilka som egentligen är på plats
Inför årets möte har en lista på 140 namn offentliggjorts. På den finns bland andra Sveriges utrikesminister Carl Bildt, försvarskoncernen Saabs vd Håkan Bushke, Volvos ordförande Carl-Henric Svanberg samt kusinerna Jacob och Marcus Wallenberg. Men gruppens många kritiker är övertygade om att namnen på många deltagare aldrig offentliggörs – i försök att dölja vad som egentligen avhandlas.

Även om Bilderberggruppen själv påstår sig sakna inflytande så menar många initierade betraktare att detta inte stämmer. Dino Kundsen forskar i elitnätverk vid Köpenhamns universitet:
– Gruppen har skyndat på det europeiska samarbetet och integrationen. De har bidragit till att relationerna mellan USA och Europa varit fortsatt goda genom åren. Genom sin agenda har de kunnat påverka vilka frågor som kommer att drivas i de olika länderna.

På årets möte kommer några av de mest aktuella säkerhetspolitiska frågorna att diskuteras, till exempel Ukraina och Mellanöstern. Försvarsindustrin är väl respresenterad. Utöver Saabchefen Håkan Bushke är till exempel Airbus Thomas Enders och förre CIA-chefen David Petraeus på plats.

”Finns det något privatliv” är en av de frågor som gruppen kommer att avhandla. Förre NSA-chefen Keith Alexander och MI6:s John Sawers hör till de inbjudna.Tidigare i veckan greps enligt The Independent tre självutnämnda "infokrigare” i Köpenhamn som ville komma i kontakt med deltagarna.

Ensamkommande barn – enligt Anne RambergMusa är en i Sverige utbildad elektriker, 21 år. Han erbjöds fast anställning som elektriker på sin praktikplats, där han var mycket uppskattad. Han har en gudabenådad tenorstämma.

Han har under sina fem år i Sverige haft många engagemang som kör- eller solosångare, bland annat i svenska kyrkor. Han är fullt integrerad i det svenska samhället. Varför arbetar han inte, varför sjunger han inte, varför går han inte på Musikhögskolan eller förbereder sig för inträdesproven? Skälet är att han inte anses ha asylskäl.

Elias, 20 år, vars familj lever som flyktingar i Iran har tagit svensk studentexamen som IT-tekniker, ett bristyrke, med fina betyg. Han talar och skriver utmärkt svenska, är välorienterad i det svenska samhället och sedan flera år aktiv medlem i ett svenskt politiskt ungdomsförbund. Han förespråkar aktivt jämställdhet mellan könen och har engagerat sig i hbtq-rörelsen. Han är teoretiskt begåvad och har vid sidan om egna studier organiserat och givit stödundervisning i matematik åt andra nyanlända. 

Elias gjorde praktik hos en arbetsgivare som uppskattade honom som ”den bästa anställda företaget någonsin haft”, bl a för hans ansvarskänsla och idérikedom. Elias erbjöds fast anställning med goda villkor.  Men eftersom han är utvisad får han inte arbeta i Sverige. Elias lever gömd sedan snart två år. 

Mohammad misstänktes vara homosexuell; det började gå rykten som kom till hans mammas kännedom. När en pojke dödades i grannbyn som en följd av ryktena om att han och Mohammad setts kyssas, gav Mohammads mor honom de pengar hon hade undanlagda och skickade iväg honom. Hon sa att han aldrig var välkommen tillbaka, men att hon inte ville se honom dödas. När Muhammad kom till Sverige vågade han inte berätta om sin homosexuella läggning. Han redogjorde för hur han jagats iväg av talibaner, men blev inte trodd. Mohammad hoppades ändå att han skulle få stanna i Sverige, om han bara visade sig duktig i skolan och uppförde sig oklanderligt. I juni tog han studenten som svetsare, en yrkeslinje han medvetet valde, eftersom han vill börja arbeta och försörja sig själv så fort som möjligt. Nu har hans ansökan om verkställighetshinder på grunden homosexualitet avslagits av Migrationsverket, men han hoppas på en ändring i domstolen. 

Reza kom till Sverige efter att ha utsatts för allvarliga övergrepp och blivit ivägskickad till släktingar i Iran. Efter svåra upplevelser där rymde han till Europa och hamnade i flyktingströmmen till Sverige 2015. Här har han integrerats väl i ett tryggt hem hos en kvinna som stöttar honom bland annat ekonomiskt. Reza har inte kunnat gå ut gymnasiet eftersom han blev utvisad. Han har haft arbeten inom posten och som lagerarbetare med mycket goda vitsord, såsom punktlig, arbetsvillig och pålitlig. Han har fått beröm för sitt ansvarstagande och för naturliga ledaregenskaper, samt ett trevligt bemötande. Han har fått erbjudande om fast anställning, men blivit tvungen att tacka nej, eftersom han är papperslös. Reza hamnade 2016 på sjukhus efter ett allvarligt självmordsförsök. Han lider av svåra psykiska trauman, men får som papperslös inte tillgång till sjukvård eller terapi för att bearbeta dem. Inte heller får han utlopp för sin arbetslust och den, trots allt, positiva energi som han besitter. Reza älskar Sverige och vill bidra till samhället här. Han är ett stöd för många i sin omgivning, trots sin svåra belägenhet. 

Varför ska Sverige utvisa ensamkommande ungdomar som varit här sedan 2015? Svenska skattemedel har bekostat deras uppehälle, boende och utbildning samt tagit hand om deras fysiska och psykiska hälsa under uppväxtåren. De allra flesta behärskar svenska språket.  De utgör i många fall färdigutbildad arbetskraft som Sverige behöver. Ytterligare många har nått en bra bit på väg. Omfattande resurser har lagts ner inom olika delar av samhället, inte bara av myndigheter, utan även inom idrottsrörelsen och andra folkrörelser, inom kyrkor, moskéer och i många andra sammanhang för att ta emot och integrera dessa ungdomar. Många svenskar har fått djupa personliga kontakter med dessa ungdomar. De har blivit familjemedlemmar. Om Sverige väljer att svika dem drabbar det inte bara dem. Det skadar oss alla. Alla investeringar har då varit förgäves. Istället för att bidra kommer många av dessa ungdomar att gå under jorden och hamna i utanförskap  

Det finns skäl att känna skam och djup sorg över hur Sverige behandlat dessa barn och ungdomar. Amnesti nu är det enda förnuftiga och humana!"