lördag, september 29, 2018

Hatet - Hotet - Humanismen


Hat på nätet har blivit legitimt men bara om det kommer från den politiska vänstern.

Journalisterna, som oftast hyllar Miljöpartiets skruvade vänsterpolitik, använder nätet för att bredda och förstärka hatvågorna från vänsterns opinionsbildare.

Det goda hatet, det fina hatet riktar sig mot alla som kritiserar hederskultur, islam, politisk feminism, förortsklankultur och knäppgökar som Önnefors brukar höjas till skyarna av vänsterfolket men han gav sig på fel person och fick ta emot rekylen.

Det onda hatet kommer från oss som gillar hela paketet med demokrati, jämlikhet, jämställdhet, religionsfrihet, tryckfrihet, åsiktsfrihet och FN-deklarationen om mänskliga rättigheter.

Farligare än hatet är dock tystnaden!

Tystnaden och viskningarna från de politiskt korrekta är urkraften som banar väg för, och legitimerar finrumsondskan!
fredag, september 28, 2018

Klanen och DN vs Alice Teodorescu och sunt förnuftSvensk polis är maktlös inför gängskjutningarna i svenska storstäder. De tvingars vädja till klanledarna om lugn och därmed legitimerar de klanstrukturen.

I klanstrukturerna är kvinnan underordnad gubbarna och det är inte bättre i svensk vänsterpress dit jag räknar Vidrige Wolodarskis DN.

Som tur är finns det modiga kvinnor som vågar utmana de politiskt korrekta ynkryggarna!

Artikel Alice GP

Artikel Sakine VLT
torsdag, september 27, 2018

Uniti säsong 2 avsnitt ett

Bidragsentreprenörerna i Uniti-projektetet jagar vidare  och korkade journalister ger sitt stöd till dem.
Det verkar som att massproduktionslokalerna i Landskrona var ett luftslott.

Det indiska flygfraktbolaget Bird Group blev visst också en flopp.

Mediamarkt ser ut att ha ledsnat på svamlet.

Siemens, Kuka robotics  och Landskrona kommun sällar sig till gruppen som börjar tröttna men tydligen finns det väldigt många som klamrar sig fast vid hoppet om att finna bidragsgivare. Jag vet inte om det är korthus eller luftslott som bäst illustrerar dumheterna.

Politrukerna i Regeringskansliet


onsdag, september 26, 2018

Vänsterpartiet och hederskulturen

Jämställdhet - Jämlikhet- Kvinnors rättigheter

 I flera länder i MENA-området (Middle East North Africa har inte flickor samma rätt till utbildning som pojkar har.


Detta sopar svenska politiker och journalister villigt under ett osynlighetsdraperi.
Sannolikt är cirka 95% av världens muslimska kvinnor tvingade att följa en klädkod som innebär döljande av håret, benen och armarna.

De politiskt korrekta politikerna och journalisterna hävdar att svenska muslimska kvinnor döljer sig av fri vilja och det tror jag på. De inser nämligen konsekvenserna av ett normbrytande!

Testa fenomenet genom att låta en muslimsk kvinna gå barhuvad, barbent och bararmad på Rinkeby torg så visar frivilligheten sitt rätta ansikte.

Till detta hör att dessa kvinnor får visa sig fritt för prepubertala gossar men inte för könsmogna män.

Det handlar alltså om sexuell fixering!


tisdag, september 25, 2018

Gymnasielagen

Jag förstår inte detta.

Svensk lag ska gälla lika för alla i Sverige oavsett etnisk härkomst.
Svensk lag ska gälla lika för alla i Sverige oavsett social situation.
Svensk lag ska gälla lika för alla i Sverige helt enkelt.

Hur får juristerna ihop parametrarna identitetskontroll och brottslighetsbakgrund?

Den som har skyddsskäl ska naturligtvis prövas för detta och eventuellt få asyl i Sverige men den som saknar skyddsskäl måste ses som tillfällig besökare om inte synnerliga skäl leder till andra beslut.

Jag förstår inte hur man, i juridisk mening, kan ha andra ståndpunkter.
Om en grupp ungdomar beviljas speciella villkor genom domslut, blir detta prejudicerande och kan medföra mycket komplicerade konsekvenser.


Var ska de bo och vem ska ordna boendet?

Hur ska de klara ekonomin innan studiebidragen fastställs?

Hur ska CSN administrera bidragshanteringen utan identitetsunderlag?Jag förstår inte hur juristerna får ihop det hela utan en rättslig konsekvensanalys.

Det blir konstigare och konstigare
nazism och kommunism

Den borgerliga alliansen behöver stöd från Sverigedemokraterna för att kunna regera och Socialdemokraterna behöver av samma skäl stöd från Vänsterpartiet.

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har rötter i de två vidrigaste ideologier som hittills har drabbat Europa.

Nazismen och kommunismen är båda elitistiska ideologier som avhumaniserar alla oliktänkande.

När demokratiska partier misslyckas med att leda landet, är vägen breddad för V och Sd.söndag, september 23, 2018

Sverigedemokraternas maktposition

Nu höjs idignerade ylanden mot att Moderaterna låter Sverigedemokraterna bli ett stödparti i Riksdagen.

Märkligt nog ylar ingen mot att Socialdemokraterna låter Vänsterpartiet vara ett stödparti.

Sd och V har liknande rötter!

De är sprungna ur de två vidrigaste ideologier som hittills har pestsmittat Europa.

Kommunismen och nazismen har format V och Sd men ändå bryr sig de politiskt korrekta journalisterna bara om nazismens barn.

Det är märkligt.

Det är obegripligt om inte det är så att journalisterna sympatiserar med kommunismens röta.Islam i juridiken
lördag, september 22, 2018

Migration

Något håller på att hända i den svenska migrationsdebatten.

Medierna börjar spekulera om migrationsrelaterad brottslighet.
Poliktikerna börjar mumla om utanförskapsområdenas rötter.

Klimatet hårdnar.


Den tillfälliga gymnasielagen som Miljöpartiet pressade
fram kan aldrig implementeras i grundlagen.


Alla utvisningsbeslut kan inte verkställas.

Hamas

Hamas är en extremt högerprofilerad terrororganisation och det är obegripligt att den svenska vänsterrörelsen hysteriskt bortförklarar alla illdåd som utförs av Hamas.fredag, september 21, 2018

Nazister - kommunister och islamister

Det råder inte minsta tvivel om att det finns tre partier i riksdagen som har kopplingar till de tre dödligaste ideologier som har drabbat mänskligheten.

Sverigedemokraterna kan kopplas till nazismen.
Vänsterpartiet kan kopplas till kommunismen.
Miljöpartiet kan kopplas till islamismen.

De tre ideologierna skulle aldrig ha fått politiskt inflytande om det inte vore för PK-ismen!

Det är de politiskt korrekta landsförrädarna och ynkryggarna som släpper fram brutala ideologier.

Alltid!torsdag, september 20, 2018

Mattias Gardell och Rashid Musa

Det här handlar om två femtekolonnare!


Vänsterpartiet

Det här är Löfvens regeringsunderlag!
Grattis Svenska väljare!
Ni lyckades igen!


onsdag, september 19, 2018

Muslimska brödraskapet

MB kan tacka Mp och V samt T&S för sin starka ställning i Sverige.

En islamist är en bokstavstrogen muslim som kämpar för den politiska delen av islam och MB är islamismens frontsoldater.

I Mp (Miljöpartiet) och V (Vänsterpartiet) har MB (Muslimska brödraskapet) sina allierade men även den socialdemokratiska avdelningen T&S (Tro och solidaritet) har genom sina företrädare Ulf Bjereld och Peter Weiderud samt Anna Ardin (känd som sextorped för att sätta dit Wikileaksgrundaren Julian Assange) stor del i skulden för att de extrema islamisterna får makt i Sverige. I Mp är det främst Alice Bah Kuhnke och Gustav Fridolin som går brödraskapets ärenden.

Mattias Gardell är nog ändå den som främst ska klandras för att extremreligiösa krafter vinner mark i Sverige. Han är innehavare av Nathan Söderbloms professur i jämförande religionsvetenskap vid Teologiska institutionen på Uppsala universitet. Hans kopplingar till Muslimska brödraskapet, Studieförbundet Ibn Rushd, Myndigheten för stöd till trossamfund och Kulturdepartementet bör närgranskas av SÄPO snarast möjligt.

Bilden visar en del av den här artikeln


Utdrag


Muslimska brödraskapets två varianter på logotyp talar för sig själva!


tisdag, september 18, 2018

Leila Ali Elmi

Leila Ali Elmi lyckades kryssa sig in i riksdagen från tjugoförsta plats på listan vilket är en fantastisk prestation!

Jag har studerat hennes kampanj i den mån den har översatts och kan inte finna något demokratiskt klandervärt.

Hon har utnyttjat sina rättigheter på ett smart sätt och jag gratulerar henne till framgången.

Med till visshet gränsande sannolikhet har hon vunnit sin plats för att hennes agenda har tilltalat andra somalier men hon har bott i Sverige största delen av sitt liv och de intervjuer jag har lyssnat på, förstärker känslan av att hon lyckades utan rävspel.

Alla politiska val handlar, för kandidat A, om att få likatänkande att rösta på kandidat A.

Det positiva om Leila måste balanseras mot det negativa:

Rebecca Weidmo Uvell om Leila Ali Elmi

Joakim Lamotte om Leila Ali Elmi

Glorian ruttnade snabbt


Hon visade sig vara en ynkrygg!
Jag tycker väldigt illa om islam och slöjtvånget som medföljer.

Islams skapare var en krigsherre som med svärdet erövrade den arabiska halvön! Alla muslimer ska efterlikna honom med hela sin förmåga.

Slöjan är ett tvång för minst 95% av världens muslimska kvinnor och ingen kan övertyga mig om att det är annorlunda i Sverige.

Tar en muslimsk kvinna av sig slöjan publikt i en muslimskt dominerad svensk förort, kommer hon sannolikt att få problem med männen där.

Det förändrar inte mitt erkännande av Leila Ali Elmis prestation och mina gratulationer till henne.

Hon var helt enkelt bäst på att sälja sitt budskap och jag tror att hon kommer att bli en tillgång i riksdagsarbetet där det gäller att omsätta idé till praktisk handling trots att jag knappast kommer att gilla hennes agenda.

Antisemitism

Antisemitismen slog rot i de politiskt korrekta kretsarna på vänsterkanten för länge sedan.

Utrikesdepartementet, domarkåren och Advokatsamfundets generalsekreterare borde bekämpa antisemitismen men verkar i stället göra sitt yttersta för att bortförklara den.