onsdag, november 07, 2007

Higgs partikel

Svaret på frågan om livet, universum och allt.

Vetenskapsmagasinet SvT tisdag kväll 21.00Allt i bloggen om LHC

Hemsida för LHC
Bilden är från programmet och föreställer en proton i en partikelaccelerator, en magnetiserad cirkelformad tunnel, där elementarpartiklar accelereras och krockar med varandra
♥♦♣♠
I går kväll såg jag på SvT Vetenskapsmagasinet. Programmet handlade om Higgs partikel, den förmodade komponent som mer eller mindre, är en förutsättning för att kvantfysikens förklaringsmodeller, ska hålla för en bevisgranskning. Grafik.

Higgs partikel ska bland annat ge oss svaret på vad som hände efter moment ett under Big Bang.

Egentligen tycker jag att det är ointressant hur universum har tillkommit, eftersom det aldrig kommer att ges något trovärdigt svar. Douglas Noel Adams svar "42" i världens första femdelade trilogi "Liftarens guide till galaxen (h2g2), är lika trovärdigt som alla vetenskapsmodellerna. "Gud skapade världen", håller lika bra som de fysikaliska förklaringsmodellerna och kanske går alla svaren ihop i ett enda helt trovärdigt:

"Jag vet inte!"

Vi vet inte vad som finns utanför det kända universum som vi i alla fall har en aning om strukturen i. Vi vet inte vad som fanns före Big Bang. Vi tror att vi vet att absolut tomhet, inte kan existera, eftersom det som är absolut tomt, inte existerar.

Före Big Bang intefanns alltså ett gigantiskt ingenting, som sedan fylldes av en expanderande materiefrigörelse från ingenting. Visst låter det lite konstigt?

Dock är teorierna om Higgs partikel helt fascinerande för mig, eftersom den teoretiskt nödvändiga partikeln, är kittet som får resten av elementarpartiklarna att fungera tillsammans och hålla ihop. Det är grundläggande fysik om villkoren för att vi själva ska hålla ihop och inte lösas upp i de olika beståndsdelarna.
I programmet nämndes bara strängteorin, men den har lika pedagogiskt, tidigare behandlat i Vetenskapsmagasinet

Om Higgs partikel ger massa och storlek, gör strängarna att det hela rör sig.

Det handlar om urkrafterna och vi närmar oss pudelns kärna.

Jag var på en föreläsning i Stockholms Universitet för många år sedan när Stephen Hawking fortfarande orkade turnera. Han avslutade sin föreläsning ungefär så här:

"När vi förstår fysikens innersta lagar, talar vi med Gud".

Varsågod och skölj!

Skapelseberättelserna.

Till programmet!

Citat:
Higgspartiklar ger andra partiklar massa.

Den analogi forskarna brukar använda är att Higgs partikel är kopplad till en slags Higgskraft som finns överallt. När de andra partiklarna rör sig i det här kraftfältet så är det som att röra sig i en sirap. För en del partiklar går det trögt, de har stor massa. Runt dessa gör Higgskraften att det bildas och förintas en mängd Higgspartiklar - som en svärm Higgspartiklar som hänger och klänger och gör partiklarna tunga. För andra går det lättare, de har liten massa. Runt dessa bildas och förintas ett mindre antal Higgspartiklar. Och en del, som fotonen, påverkas inte alls - de saknar massa. Runt dessa bildas inga Higgspartiklar alls.
Problemet att bevisa att teorierna om Higgs partikel stämmer är att den själv antas vara mycket tung, tyngre än alla andra partiklar. Dessutom är den mycket kortlivad. En Higgspartikel lever i genomsnitt bara en bråkdel av en sekund, och faller sen sönder i andra partiklar, som ljuspartikeln fotonen.

Strängteorin - en teori om "allt"Det finns olika idéer för hur detta skall göras - hur en "teori om allting" skulle kunna se ut. En populär sådan kallas strängteori, som grovt sett går ut på att alla partiklar - kvarkar, elektroner, kraftpartiklar, Higgspartiklar - ytterst består av mycket små, vibrerande strängar. Beroende på hur strängarna vibrerar ger de upphov till de olika partiklarna. Arbetet med strängfysiken är emellertid långtifrån klart. Framför allt har forskarna svårt att få fram några förutsägelser ur strängteorin som är möjliga att mäta och testa.
Till krångligheterna hör att matematiken runt strängteorin är mycket komplicerad. Bland annat förutsätter den att strängarna finns i 11 dimensioner - bra många fler än de vanliga tre vi ser runt omkring oss. Extradimensionerna skall enligt strängteorin vara mikroskopiskt små och "hoprullade", så att de är omöjliga att upptäcka annat än på ytterst små avstånd, mycket mindre än en atoms storlek.
Både strängteorin och många andra försök till en "teori om allting" förutsäger emellertid att det borde finnas en hel uppsättning till med partiklar. Alla vanliga partiklar - kvarkar, elektroner och kraftpartiklar - borde ha en slags supertunga kusiner. Många hoppas att de här superpartiklarna ska kunna skapas med LHC. Det skulle kunna vara en första indikation att strängfysikerna skulle kunna vara på rätt spår.

Klicka på rubriken och läs om kvantfysik.

Uppdatering 9/9-08
HÄR - HÄR - HÄR

Mera om LHC och annan vetenskap

2 kommentarer:

Hasse sa...

Å hittar man inte Higgs partikel så kan man endera konstatera att den inte finns och börja försöka hitta på nya teorier om hur man skapar massa från ingenting. Eller så kan man hävda att den finns, den har bara inte hittats.

Dock återstår det att få teorin om Big Bang att harmonisera med termodynamikens första huvudsats.

Germund sa...

Hej Hasse,

Det har gått drygt två år sedan jag skrev det inlägget och sedan dess har LHC havererat, men nu är spårningen igång igen och jag följer den HÄR