söndag, juli 28, 2019

Peter Weiderud


Från Ledarsidorna.se

"Sverige byter allierade i Mellanöstern – Sämre relationer med Saudiarabien och Egypten

Tisdag 13 Aug 2019

Rökridåerna kring stängningen av Svenska Institutet i Alexandria skingras nu. Det finns nu skäl att anta att det inte var på Sveriges initiativ som institutet stängdes. Det provocerades fram genom att den svenske direktören agerade på ett för den egyptiska regeringen olämpligt sätt. Oavsett vad så blir Sveriges nya inriktning av utrikespolitiken, med nya allierade i Mellanöstern, tydliga med de samarbeten direktören byggt upp innan han lämnade Alexandria under brådstörtade former. Och som visar sig fortsätta när han väl kom till Stockholm.

Peter Weiderud, S, lämnade under sommaren 2018 utan förvarning sin tjänst som direktör vid Svenska Institutet i Alexandria och tjänstgör idag som opolitisk handläggare vid Utrikesdepartementet. De förklaringar som ges av UD, att institutet stängde utan förvarning på grund av höjd hyra visade sig inte stämma. Tvärtom förhandlades avtalet om redan 2017 och löper ut först i februari 2020 varför lokalerna står tomma idag. Med samma hyra.

Weiderud var sedan den 1 april 2015 direktör på Svenska institutet i Alexandria med uppdrag att bredda, fördjupa och utveckla dialogen med ett område som sträcker sig från Marocko till Persiska viken men återvände till Sverige utan egentlig förklaring under sommaren 2018.

Weideruds sorti har numera fått en sannolik förklaring baserat på vad han gjort under mellantiden i Stockholm tills han, enligt uppgift, den 1 september inleder en fast anställning vid regeringskansliet med placering på UD KH. Utrikesdepartementets enhet för Konflikthantering.

Som en av Weideruds första arbetsuppgifter sedan han omplacerades från Alexandria till UD i Stockholm har han studerat och analyserat de rapporter om Muslimska Brödraskapet och motsvarande som beställts eller publicerats av bland annat MSB, Försvarshögskolan och Försvarets forskningsinstitut. Dessa rapporter belyser bland annat salafism och jihadism i allmänhet och Muslimska Brödraskapet i Sverige i synnerhet.

Rapporten till UD:s politiska ledning och Per Enarsson som beställare, enhetschefen vid UD KH, är ett exempel på politiskt färgade förslag som om de genomförs innebär poltitisk intervention från UD in på andra departement och myndigheters ansvarsområden. En logisk konsekvens av en politiserad tjänstemannakår. Per Enarsson är en av undertecknarna av 261-listan vars existens Ledarsidorna var först med att rapportera om. Per Enarsson är idag aktuell med att flytta till New York med sin hustru Anna Karin Eneström som blir ny FN-ambassadör. Enarsson är sedan tidigare väl etablerad i UD:s ”Dirty Dozen”.

Weideruds slutsatser och förslag i denna första rapport innebär att arbetet mot jihadism och våldsbejakande islamism i praktiken skall lyftas från de statliga myndigheterna som idag ytterst ansvarar för frågan till enheten på UD där han själv tjänstgör som skulle få ett övergripande ansvar. Samtidigt kommer Weiderud med en rad påståenden som att Sveriges internationella samarbetspartners som till exempel att både den tyska och den holländska säkerhetstjänsten har en allt för spänd inställning till jihadism.

Weiderud framför i rapporten slutsatsen att UD tar över det övergripande ansvaret för arbetet mot islamistisk terrorism i samarbete med Uppsala Universitet (där bland annat professor Mattias Gardell arbetar), istället för de myndigheter som ansvarar för arbetet idag; Säpo, MUST, FHS och MSB.

Mer läsning: UD intervenerar i andra departements ansvarsområden

Detta var den första signalen på att regeringen nu byter kurs. Den andra kom under vårvintern 2019 i en underlagspromemoria framtagen som besluts- och budgeteringsunderlag beslutad av samme Per Enarsson för en interreligiös konferens med Weiderud som handläggare och där kabinettsekreterare Annika Söder skulle invigningstala.

Konferensen var resultatet av en längre tids samarbete med tankesmedjan Institute for Islamic Strategic Affairs, IISA, i London. IISA är en i praktiken helt okänd tankesmedja med, vad det ser ut som, fem anställda. Weiderud beskriver den som ”en organisation med smal administrativ bas” men med goda kontakter i regionen för att kunna anordna en interreligiös fredskonferens under svenskt värdskap vid ambassaden i Amman, Jordanien.

IISA präglas av att systematiskt ha raderat tidigare rapporter från sin hemsida. Sökträffar ger omfattande resultat men bakom sökträffarna är alla dokument och andra spår raderade. På dess Facebooksida, med lågt uppdateringsintervall, framkommer dock desto mera. IISA tar en tydligt allmän USA-fientlig position och i är i synnerhet negativt inställda till USA:s president Donald Trump redan vid presidentvalskampanjen 2016. En annan tydlig position i deras egna uppdateringar och få rapporter som fortfarande är tillgängliga är att IISA är öppet kritiska och motståndare till den egyptiska regeringen och dess president, den tidigare generalen och fältmarsalken Abd al-Fattah al-Sisi.

Konferensen som Weiderud föreslår att UD skulle fördela 650 000 kronor till skulle inte omfatta inbjudningar till GCC-länderna som domineras av Saudiarabien och Förenade Arabemiraten och inte heller Israel. I praktiken skulle de enda länder som passerade IISA och det svenska utrikesdepartementets nålsöga vara de som antingen har en positiv relation till eller domineras av Muslimska Brödraskapet, Iran, Turkiet samt Hezbollah i Libanon. Det vill säga, endast en av sidorna i den komplexa konflikt som har minst tre poler eller sidor.

Sverige klev in som sponsor och värd till en interreligiös fredskonferens exklusivt för de parter som redan har allierat sig mot Israel, USA och Saudiarabien.

De signaler detta skickar ut till omvärlden och slutsatserna som kan dras är därmed tydliga:

Sverige närmar sig allt tydligare tillsammans med Iran, Turkiet samt de länder där Muslimska Brödraskapet har någon form av inflytande,
Peter Weideruds plötsliga sorti från Alexandria kan nu förklaras med hans alltför intima samarbete med organisationer som ISA som öppet markerat sin sympati för Muslimska Brödraskapet och sitt motstånd mot dagens egyptiska regim. Även tankesmedjans explicita avståndstagande till president Donald Trump, en av Egyptens viktigaste allierade, spelar in,
Närmandet bör inte ses som Weideruds eget initiativ. Weideruds goda kontakter är kända sedan decennier tillbaka med dessa religiösa miljöer och han fick sin tjänst i Alexandria med anledning av dessa. Inte trots dessa,
Det intima samarbetet med tankesmedjan som Weiderud vitsordar började i Alexandria enligt underlagspromemorian fortsatte att fördjupas även efter hans plötsliga flytt till Stockholm samt
Sprickan mellan utrikesdepartementet som vill fjärma sig från USA, och försvarsdepartementet som på sin sida fördjupar samarbetet är uppenbar för alla verksamma i den utrikespolitiska kontexten.
Med konferensen, men även andra uttalanden, bör Sveriges positionsbyte, från att i huvudsak varit allierad och strategisk partner till USA i regionen sedan decennier tillbaka till att istället närma sig den i huvudsak USA-fientliga axeln Doha-Teheran-Ankara. Därmed förändras även Sveriges roll och synen på svenskarna.

Sverige står allt närmare och agerar allt oftare med den axel som domineras av Muslimska Brödraskapet, Turkiets president Recep Tayyip Erdogan, mullorna i Teheran samt de terrorklassade organisationerna Hezbollah och Hamas."

fredag, juli 26, 2019

Uniti & Lewis Horne Säsong 7 avsnitt 4

Journalisterna har ledsnat på flosklerna.

Till och med de korkade hattifnattarna på Ny Teknik och Teknikens Värld har gett upp hoppet om "världssuccén" Uniti.

Tillbakablick:
Megalomani?

tisdag, juli 23, 2019

Anna Ardin

Hon är förmodligen väldigt trasig i själen och extremt korkad!


Tro och vetande

Ingen levande människa vet något om Gud! Punkt!

Jag har mött många som tror sig veta och de inser inte att de har flyttat tron på Gud till tron på att veta något om Gud.

De mirakel som tillskrivs Jesus kan vara svåra att smälta och svårast för de flesta är uppståndelsen.

Miraklet att ett liv som har släckts åter väcks är svårsmält men det största miraklet kan alla bevittna åter och åter och åter!

När en ny människa blir till är det en hyfsat begriplig biologisk process med arvsmassa och cellförening men det största miraklet, är att ett nytt medvetande väcks.

Det kan ingen biolog förklara helt enkelt för att det är ett mirakel.

Ett mirakel som upprepas åter och åter och åter!måndag, juli 22, 2019

Herrnhutismen – Evangeliska Brödraförsamlingen

Herrnhutismen en dödskult med idealiserad barnadöd?

Fatalism styrd av 1700-talets höga barnadödlighet?

Galenskap?


En kär vän skrev om Herrnhutismen för en tid sedan men först i dag har jag börjat analysera den.

Mera om ämnet

Wiki om Herrnhutismen – Evangeliska Brödraförsamlingen

Herrnhutismen är en religiös, kristen rörelse som uppstod kring greve Nikolaus Ludwig von Zinzendorfs (1700–1760) gods Berthelsdorf i staden Herrnhut i Oberlausitz (idag i tyska delstaten Sachsen). Zinzendorf gav 1722 skydd åt de så kallade böhmiska bröder, som tvingats fly motreformationen i bland annat Böhmen och Polen, och från denna ort fick alltså rörelsen sitt namn. Det officiella svenska namnet på rörelsens verksamhet i Sverige är Evangeliska Brödraförsamlingen.

I början anslöt de sig till den lutherska församlingen Berthelsdorf. Efterhand anslöt sig allt fler pietister och separatister till församlingen, vilket skapade konflikter inom denna. Zinzendorf slog sig då själv ned på platsen och införde religiös endräkt genom att skapa vissa religiösa statuter, vilka enhälligt antogs 12 maj 1727. Zinzendorf blev tillsammans med friherre von Wattewille församlingen föreståndare.

De nya statuterna och kyrkans omorganisation firades genom en högtidlig nattvardsgång 13 augusti 1727, vilket fortsatt firas som församlingens grundläggningsdag. Herrnhutismen var ursprungligen en inomkyrklig sammanslutning, men tvingades dels genom missionen och dels genom motstånd utifrån 1735 bilda ett eget kyrkosamfund, och införde ett biskopsämbete. Kyrkans namn blev Den förnyade brödrakyrkan. 1736 landsförvisades de ur Sachsen, men sedan bröderna 1746 erkänts som augsburgska religionsförvanter erhöll samfundet statligt erkännande i Sachsen. Samma år erkändes brödraförsamlingen i Storbritannien och dess kolonier, här kallade Unitas fratrum.  Årtiondena efter Zinzendorfs död erhöll kyrkan genom flera synoders arbete en fast författning. Drivande var biskopen August Gottlieb Spangenberg. Den på synoden 1775 antagna författningen är den som sedan kommit att bilda grund för den fortsatta verksamheten.

Det viktiga för herrnhutismen är varken rätt lära eller rätt ordning för omvändelsen, utan istället det rätta hjärteförhållande till Jesus. Känslomässiga upplevelser av Kristi lidande och glädjen över försoningen i Kristi blod är centrala. Liksom den äldre pietismen är man inriktad på individen och på förnyelse av de lutherska kyrkorna istället för separatism.

Under 1740-talet framträdde herrnhutismen i sin mest radikala form som känslosvärmisk med sensuella inslag. Bröllops-, blod- och sårmystik blev mycket framträdande. Man kunde tala om Jesus som den "söte brudgummen" och sig själva som "blodiglar" som levde av såren på Jesu kropp (det vill säga de sår på händer, fötter och i sidan som uppstod vid Jesu försoningsdöd på korset).

Med deras egna ord:

Evangeliska Brödraförsamlingen i Stockholm är en församling med anor från 1700-talet. Vi är framsprungna ur den herrnhutiska väckelsen i Tyskland och är en fristående församling inom Svenska Kyrkan. Vår historia är rik med många gripande livsöden. Herrnhutarna var de första inom den lutherska kyrkan att skicka ut missionärer.  Flera kristna rörelser som exempelvis, Metodismen, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och pingströrelsen räknar herrnhutismen som en viktig inspirationskälla, en del av rötterna. Vi är övertygade om att vår församling fortfarande har en viktig uppgift att nå människor med det glada budskapet om Jesus Kristus! Du hittar oss centralt på Östermalm i Stockholm på Sibyllegatan 13.

Något om vår historia

Herrnhutismen är en väckelserörelse som växte fram på det tidiga 1700-talet. Motreformationen hade skapat en hätsk stämning mot olika protestantiska grupper i framförallt i Böhmen och Mähren, nuvarande Tjeckien och de tvingades fly norrut hotade till livet. Den unge greven Nikolaus von Zinzendorf öppnade sitt gods Berthelsdorf i Nordöstra Tyskland. Där fick dessa flyktingar en fristad och byggde en koloni vid berget Gutberg. Den nya byn fick namnet Herrnhut som betyder ”Herrens beskydd”. Greve Zinzendorf blev deras ledare och man försökte skapa en radikal gemenskap efter urkristet mönster. Alla titlar lades åt sidan och man blev bror eller syster med varandra. I många avseenden var man långt före sin tid, exempelvis på ekumenikens och missionens område, jämlikhetens och pedagogikens. Några år efter att byn hade grundats kom Guds Ande över dess invånare på ett överväldigande sätt. Det skedde efter en djupgående försoningsakt som resulterade i att man fick en djup kärlek till varandra och till hela världen. Dagen då detta skedde, den 13 augusti, räknas som herrnhutismens egentliga födelsedag.

I denna gemenskap växte sig kärleken till Jesus och till trossyskonen allt starkare, och bönelivet utvecklades. Man hade dagliga bönesamlingar och dessutom en bönevakt vilket innebar att det under dygnets alla timmar fanns någon som bad för den växande rörelsen.  Herrnhutismen har kallats för en glad kristendom där sången fick ett stort utrymme. Man skrev många lovsånger och psalmer av vilka den för oss mest kända är Sv. Ps, 58 (Hjärtan, enigt sammanslutna). För att uppmuntra kolonins invånare lät greve Zinzendorf varje dag sätta upp ett särskilt bibelord som alla kunde läsa, ett ”lösenord” för dagen. Andaktsboken ”Dagens Lösen” som utkommit sedan dess är den andaktsbok i världen som längst har varit i bruk, spridd över hela världen.

Kärleken till de lidande folken i världen var mycket levande i den herrnhutiska gemenskapen. De första missionärerna som sändes ut var unga, tyska män som lät sig säljas som slavar till danska godsägare för att nå de lidande slavarna på ön S:t Thomas i Västindien, en dåtida dansk koloni. Också Grönland fick missionärer och många andra platser i världen. Herrnhutismen nådde Sverige relativt tidigt, inte minst genom hemvändande karoliner och påverkade kyrkan på flera sätt. Många präster i Svenska kyrkan tog starka intryck. Den lutherska ortodoxin hade skapat en situation där längtan efter en mer innerlig och levande kristedom blivit stark. När rörelsen var som störst i Sverige var över tusen personer berörda över hela landet. Ofta fick de utstå förföljelse från kyrkan eftersom det rådande Konventikelplakatet förbjöd kristna samlingar om inte leddes av en präst. Trots denna press förblev man lojal mot kyrkan och visade aldrig några ambitioner att bilda en egen kyrka. Tron var ju densamma!
I Sverige finns det idag två herrnhutiska församlingar, vår församling här i Stockholm, och en församling i Göteborg. Herrnhutismen är än idag en världsvid rörelse, internationellt känd som The Moravian Church. Den största Herrnhutiska kyrkan finns i Tanzania och har närmare 800 000 medlemmar. Fortfarande inspireras kristna från alla samfund av det som hände i den tyska byn Herrnhut på 1700-talet, som exempelvis 24/7-rörelsen och IHOP KC.

Vår historia i Stockholm
I Stockholm hade embryot till vår församling börjat samlas på bönemöten under 1720-talet. Det var framförallt kring Erik Tolstadius, kyrkoherde i Holmskyrkan, (tidigare Amiralitetsförsamlingen på Skeppsholmen) och dåtidens mest tongivande väckelsepredikant i Stockholm som människor samlades på söndagskvällarna. Man samlades i hemmen i Stockholm, sjöng psalmer, bad och lyssnade på levande förkunnelse. Ofta gick Erik Tolstadius igenom den predikan han hade hållit tidigare under söndagsgudstjänsten och lade ut bibeltexten ytterligare. Under 1740-talet kom två pastorer sända ifrån Herrnhut till denna grupp, och under 1760-talet fick man lov att bygga sin egen kyrkbyggnad i Stockholm. Den byggdes på nuvarande Kungsträdgårdens mark som tillhörde familjen Hjärne. Denna byggnad var den första kyrkobyggnad sedan reformationen som inte betalats av medel från Svenska kyrkan.

onsdag, juli 17, 2019

Bön på arbetstid

När dumheten får ett ansikte.

Debattören kräver att få be för de utsatta som hon kommer i kontakt med på jobbet. Det är jag övertygad om att alla uppskattar. Det är att engagera sig djupt i sitt arbete. Det är föredömligt!

Ett böneförbud handlar om att inte ha rätt att avbryta arbetet för att be på bestämda tider för att någon religiös ledare har bestämt att det ska vara så.

Religionsfrihet handlar inte om rätt att sätta religion före plikt!
Religionsfrihet innebär också rätt till frihet från religion!

Tänk om Poliser, militärer, bussförare, lastbilsförare, taxiförare, ambulansförare, brandmän, läkare, piloter med flera får rätt att lägga ned arbetet fem minuter klockan 10.00 - 12.00 - 14.00 - 16.00 och så vidare!

Det är bättre att tiga och låta andra tro att man är korkad, än att tala och bevisa det.


tisdag, juli 16, 2019

integration säsong13 avsnitt 1

Två helt olika sätt att se på bidrag och integrerering


lördag, juli 13, 2019

Politisk parasit avsnitt två

Min goda vän som håller koll på mina belackare har metoder som jag inte vill veta allt om men resultat blir det när hon gräver i diverse politiska pajasers gnällande.

Tydligen läser en av dessa clowner min blogg och och det roar mig eftersom det handlar om en megalomanisk narcissist med virus i självbildsprogrammet.

Tidigare


Islam säsong 13 avsnitt 1torsdag, juli 11, 2019

Imamer som radikaliserar

För drygt två år sedan varnade VLT för packet.

VLT
23 mar 2017 

Sakine Madon: Håll ett öga på Västerås moské på Råby. Ge inte extremister inflytande!

Västerås har inte gjort sig känd som en stad med våldsbejakande islamister. Jämfört med till exempel Örebro har det varit lugnt. Men det finns, som det går att läsa på sidorna 4-5 i dagens VLT, orosmoln även här.

Västerås moské på Råby visar sig ha anlitat imamer som är strikt salafistiska, och det är inte vilka imamer som helst. Den hårdföra salafisten Fekri Hamad säger sig predika på moskén och ge familjerådgivning. Även den kontroversielle Gävleimamen Abo Raad har regelbundet föreläst och till och med varit tilltänkt som anställd imam i moskén.

Raad har öppet hyllat Islamiska staten och av jihadister beskrivits som deras ledare i Sverige. När tidningen Gefle Dagblad (GD) granskade Gävles extremister förekom vittnesuppgifter om att Raad uppmanat sina moskébesökare att skänka pengar till jihadistiska självmordsbombares anhöriga.

GD:s granskning visade även att Ali Al-Ganas från Gävlemoskén hade hyllat IS och uttryckt önskan om resa till "Kalifatet". Samme Al-Ganas visade sig vara anställd på förskolan "Bilaal" som påstår sig ha "integration" som profil.

Faran med att våldsförhärligande salafister predikar för unga arbetslösa män, som söker identitet och sammanhang, är lätt att lista ut.

Det är en brokig skara som dras till den våldsbejakande islamismen, en del är högutbildade. Men just förortsområden är särskilt drabbade. Bilbränderna och stöket på Råby och Bäckby har undgått få. Faran med att våldsförhärligande salafister predikar för unga arbetslösa män, som söker identitet och sammanhang, är lätt att lista ut.

Yttrande- och åsiktsfrihet har även den som har extrema åsikter. Det ska det inte råda något tvivel om. Politiker och tjänstemän bör dock ställa sig frågor som: Hur undviker vi att ge våldsbejakande islamister legitimitet och inflytande? Hur skyddar vi ungdomar från ideologiskt driven extremism? 

Inte nog med att imamen Abo Raad har predikat regelbundet i Västerås har han också, vilket framkommer i VLT:s granskning, föreläst för socialtjänsten i kommunen. Det tycks ha handlat om hur man bör göra när personer av religiösa skäl inte vill ta vissa jobb då de till exempel inte vill skaka hand eller hantera fläskkött. 

Att kommunen har en dialog med imamer behöver inte vara fel, men visste man att det var en våldsbejakande salafist man bjöd in? Och har socialtjänsten tagit fasta på råd från Raad?

I senaste kommunfullmäktige fick Roger Haddad (L) stöd för sin åtgärdsplan mot våldsbejakande extremism. Det råder bred enighet om att alla former av extremism ska motverkas. Då behöver beslutsfattarna även se varningssignalerna där de finns.

Håll minst ett öga på Västerås moské på Råby.

tisdag, juli 09, 2019

Sverigedemokraterna och Vilhelm Moberg

Elitnissarna som leder Sverigedemokraterna ger mig kalla kårar.

De påminner om de hänsynslösa illusionister som formade nazismen, fascismen och kommunismen.

Det är alltid den enfaldiga politiskt korrekta fårskocken som tillåter vålds- och förtrycksideologerna att ta makten!

Nu verkar det som att fårskallarna tar alla chanser att hjälpa fram islamismen som den nya maktfaktorn genom att tvinga Distriktsombudsmannen och domarkåren samt alla politiska ledare till religiösa eftergifter vars motsvarigheter aldrig skulle tillåtas med kristna förtecken.

Dessa Politiskt korrekta ynkryggar är Sverigedemokraternas nyttiga idioter!

SD-tomtarna kan sitta lugnt i båten och låta PK-mesarna göra valarbetet åt dem.

Vilhelm Mobergs Astrid Lindgrens Povel Ramels, Ivar Lo Johanssons och andra klassiska författares verk stämplas som rasism om fel person citerar deras texter.

Citat:


Videolänk.Grums säsong 1 avsnitt 1


I en så liten kommun som Grums ska inte det här kunna ske!

lördag, juli 06, 2019

Uniti säsong 7 avsnitt 3

Nu när de svenska motorjournalisterna börjar inse att de är blåsta av bidragsentreprenörerna, söker sig Unitifolket till Australien och har anställt ytterligare en direktör "Dr Michael Molitor"
Jag hoppas innerligt att inga privatpersoner kommer att bli lurade av de här illusionisternas cirkuskonster.

Asteroid 2007 FT3 vs älgjaktsförbudfredag, juli 05, 2019

Politisk parasit som nyttig idiot

En vän som googlade mitt namn hittade en bloggare som tydligen lider av traumatisk stress efter att jag kallade honom för politisk parasit för många år sedan.

Min googlande vän blev fascinerad och grävde lätt i vederbörandes handel och vandel.

Det verkar vara en tämligen harmlös korpulent person som är marionettdocka för de starkare krafterna i sitt parti.

Nu kanske vederbörande dock är bitter över att ha blivit passerad på vägen mot den ledande posten när kompetens vägde tyngre än vilja och……...

Vederbörande verkar vara en fåfäng person som lägger ned mycket arbete på ansandet av sin ansiktsbehåring.

Det kanske blir så när man i brist på genuint positiv självinsikt känner sig manad att försöka kompensera sina egna begränsningar.

Jaja; Uppmärksamheten roar mig 😂

Den här filuren läste två avsnitt i min blogg och tolkade dem som djävulen tolkar Bibeln.

I det ena spred jag en videosnutt där ett ökänt snattarpar stoppade kosmetika i tantens kjol och jag raljerade om hur man kan använda en Z-kjol.

I det andra skrev jag om den så kallade hederskulturen som jag kallar skamkultur.

Där hävdade jag att det finns så många svenska skamsvin så att importen från Mellanöstern blir droppen.

Han och en miljöpartist, en vänsterpartist och en partivän som jag hade inkompetensförklarat gick ihop och övertygade en nybakad journalistpraktikant att skriva en story om mig.

Journalisten ringde mig för att få storyn godkänd och när han var klar avfärdade jag honom som oseriös med en vänsterpolitisk agenda.

Skriv vad du vill sade jag och det gjorde han.

Det märkliga med den artikeln var att de enda tre som åberopade den, var upphovspersonerna.

Inte en enda av mina vänner verkade ta den på allvar och det märkligaste är att jag fick en massa nya vänner.


torsdag, juli 04, 2019

Jättebjörnloka Giant hogweed Heracleum mantegazzianum

En giftig monsterblomma som inte hör hemma här men som är svår att utrota.

Det står hundratals och blommar nu på en biväg till Stockholmsvägen strax före E18 i Enköping.

Malva moschata

Myskmalva.

För tre år sedan hittade jag ett blomstånd i en hög med grus och byggavfall.

Rötterna gick väldigt djupt så jag fick med ungefär en halv meter av dem.

Efter omplantering hemma hände inget på två år men i år blommar de fantastiskt. Hundratals rosa vackra blommor!


Vårfrukyrkan i Enköping

Herrestads kyrka i Linköpings stift är den äldsta kyrka som används i Sverige.

Resmo kyrka på Öland kan vara ungefär samtida.

Vårfrukyrkan i Enköping blev klar 1125 och är alltså trea bakifrån.
Wiki