lördag, december 22, 2007

Knutby - ett religiöst haveri.


Religiös fanatism, är ett rött skynke för mig och jag föraktar de charlataner som mentalt förslavar människor som är tillräckligt naiva för att gå på lögnen om Guds speciella sändebud bland människorna.

Dessa bedragare finns i moskéer och i små pingstförsamlingar som har drabbats av narcissistiska lycksökare.

I Gränsta i Knutby håller ett stort gäng så kallade pastorer, alldeles för många unga människor isolerade i ett religiöst rus av utvaldhet.

De är utvalda att följa pastorsmupparnas ledare när hon innan mänsklighetens undergång, vigs som maka till Jesus Josefsson, snickarsonen från Nasaret, som snart ska hämta sin, sedan tidernas gryning, korade drottning Tirsa.

Klicka på rubriken och ta del av länkar till information om dödskulten på dödskullen i Gränsta - Knutby. Där finns det massor med dårpippipredikningar och andra hårda fakta om om gruppen som leds av en människa med denna omvärldsanalys. Lyssna noga på budskapen! Det handlar om riktiga amerikanska män, samt om lydnad och städning på order av högre makter.


Klicka på bilden och studera den ende potentat som kan känna sig nöjd med situationen. ( Tack LA för bilden)

Eva Westman, mor till två knutbysnärjda, berättar här om villkoren för en mor till Kristi Bruds slavar.
"Redan på skärtorsdag år 2004 varnade läkaren och psykoterapeuten Rigmor Robèrt, i en artikel i Expressen, för risken att medierna skulle falla för frestelsen att mystifiera en pastor som kallat sig Kristi brud. Hon varnade för försök att "göra bra tv" på människorna i Knutby. Det läkaren varnade för har nu hänt. Medierna har gjort den självlärda Åsa Waldau till kändispastor, som får uttala sig som expert och företrädare för kristna människor i teve och press."

"Människorna i Knutbygruppen säger att de är lyckliga. De skänker allt de har till församlingens många pastorer: sina pengar, sin fritid, sin karriär, sina liv, ja till och med sina barn som uppfostras i Knutbyandan. De flesta föräldrar som har barn i Knutby vågar inte längre framföra sin åsikt. Uttrycker man sin åsikt får man inte längre ha kontakt med barn och barnbarn. Det är straffet från Åsa Waldau, som då känner sig kränkt."

"Vill ni att era barnbarn ska växa upp i Åsa Waldaus värld? Åren går fort. Snart ska barnbarnen ha en utbildning. Ska inte heller de få normala liv eftersom deras föräldrar tror på Åsa Waldaus förkunnelse om att eftersom världens undergång är nära är det inte någon idé att skaffa sig en utbildning?"

Uppdatering - Sektmupparna går till motattack och försvarar bydrottningen.
Här kan du lyssna till hur sektföreståndaren Kom Wincent låter. Försök stå ut med att lyssna en kvart.
Här finns det flera prov på stolligheterna.

Uppdatering-2 - Nu vaknade Pingströrelsen äntligen!

"Församlingen i Knutby var tidigare intimt förknippad med Pingströrelsen. Men i dag har alla band kapats. Pingströrelsens föreståndare, pastor Sten Gunnar Hedin, anser att Åsa Waldau och församlingen i Knutby agerar tvärt emot det kristna budskapet."

"- Hon gömmer sig bakom påståendet att hon inte kan styra medlemmarna. Men i själva verket är det hennes undervisning som lett till den här isolationen. Hon predikar att medlemmarna måste skärma av sig från omvärlden för att inte bli "besmittade", säger han."

"Sten-Gunnar Hedin har träffat flera av församlingsmedlemmarna i Knutby. Han säger att de flesta möter honom med en väldig skepsis. Det finns en tydlig uppdelning mellan "vi och dom", berättar han. Liksom de anhöriga utanför församlingen blir han betraktad som en av "dom".

Uppdatering-3

Ärkebiskopen tar upp Knutby-dramatiken i Sveriges kristna råd.

Uppdatering-4

Tidningen Dagen som blir bättre och bättre sedan de fick ny chefredaktör, tar upp Pingströrelsens blödande och svårläkta varböld.

Uppdatering-5

Den uppenbart nervösa vice chefsåklagare Gunilla Strömblad, framträdde i TV4 och berättade med flackande blick och svag röst, att hon avslår begäran från advokat Althin om ny förundersökning. Hon vet säkert att fruarna åklagare som hade hand om fallet, gjorde ett slarvjobb, men vill knappast se detta avslöjat för allmänheten. Det faller ju tillbaka på henne.

"- Det gick ovanligt snabbt. Jag hade väntat mig att beslutet skulle ta längre tid, då åklagarmyndigheten fick ett rätt så omfattande material. Nu kom svaret i stort sett med vändande post, säger juristen Anton Strand vid Advokatfirman Althin."

Klassiskt mygel!

"– Det är ett omotiverat beslut. Men beslutet är taget av samma åklagarkammare som skötte förundersökningen."

Kliar du min rygg så kliar jag din.

Det som i morse började likt en besvärlig fläkt av ovälkommen publicitet för drottning Tirsa och hennes hattifnattar, har utvesklats till rena isstormen.

Uppdatering-6

Sten-Gunnar Hedins ord är mycket viktiga och jag hoppas att han inte släpper taget nu. Det handlar om nästan 100 unga människor och barn som kan få sina liv förstörda om de fortsättningsvis bedras av ett gäng andliga skojare.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Ha! Den största religösa haveristen i svensk nutid är väl den kristna böghataren -tillika pingstpastor - Åke Green.

Att se hur den självupptagna karln hånflinande marcherade med nynazzar i tv efter frikännandet visar åtminstone vad frikyrkosverige står för numera....

Som konsumentupplysning är detta givetvis både avslöjande och nyttigt.

Anonym sa...

Oj Oj Oj, kan ni lugna ner er lite på den här bloggen?

Det är klart att kristenheten kommer i dålig dager i ljuset av Knutby, men det kunde ju vara klädsamt om man inte tog det tragiska händer där till intäkt för att totalt spy upp sitt hat och förakt för allt vad kristet är.

Germunds Blog sa...

Jag tror inte att någon som har följt med i debatten om Knutbydramat, hatar "allt vad kristet år".

Däremot känner de flesta av oss att slutna sekter som den i Knutby, bör upplösas snarast möjligt genom att ledarskapet lämnar över till utifrån kommande interimsledare.

Vi som har lyssnat till Knutbypastorernas predikningar, anser att det driver en rent skadlig verksamhet.