torsdag, april 26, 2018

Ensamkommande del 1


Sju fenomen framträder för mig som tydliga opinionsfaktorer:

1. Nättidningen Nyheter idag citeras alltmer i "seriösa medier".
2. De afghanska unga männen som kallas ensamkommande.
3. Centerpartiets kohandel.
4. 25% av väljarkåren är 65+
5. Den ideologiska barriären mellan S,M och SD rivs.
6. Nättidningen Ledarsidorna som ägs av socialdemokraten Johan Westerholm citeras på twitter men inte i de "seriösa medierna".
7. Google bildsök på ensamkommande tyder på skepsis inför politikernas bild.


onsdag, april 25, 2018

Val 2018 avsnitt 2

Dumhet, feghet och inkompetens bland riksdagspartierna släppte in extrempartier som Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Nu kommer ytterligare ett extremparti röra till det!


Nu kommer utspelen att hagla under de närmaste två månaderna.

Det handlar om försöksballonger för att lista ut vad väljarkåren låter sig duperas av.


Nu gäller det att ha is i magen och inte göra förhastade uttalanden.

Väljaropinionen är lättflyktig och även de snurrigaste förslagen påverkar. Därför kommer de seriöst menade förslagen inom två månader före valet. Längre sträcker sig inte väljarkårens minne.
Det var bättre förr!

tisdag, april 24, 2018

Hederskultur = Skamkultur

Inom Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ, förnekas förekomsten av migrationsrelaterad hederskultur och de har rätt!

Det handlar om migrationsrelaterad skamkultur!

Männen som tvingar döttrar, systrar och hustrur att leva efter normerna i de länder de har flytt från, har ingen heder att försvara!

De har bara skammen att kompensera för!

Fortfarande råder en hysterisk beröringsskräck inför den gemensamma nämnaren men några modiga politiker och några orädda journalister har börjat testa de politiskt korrekta gränser som har satts upp i ren enfald.Val 2018 avsnitt 1

Det blir riksdagsval 9/9 2018 och nu försöker S och M att profilera sig som de mest migrationsrealistiska partierna.

Hittills ser det ut som att S lyckas bäst.

Målet är naturligtvis att neutralisera SD och jag tror de har funnit de rätta verktygen för att möjliggöra en stabil ny regering.


Allt om valet här
Så här ser slagfältet ut


Så här ser det ut i praktiken om man tror på opinionsinstituten.
Allt kan blockeras av SD.Så här kan det bli om väljarna vaknar och börjar närgranska partiernas agendor.

Extrempartierna SD och MP förlorar inflytande över regeringspolitiken.
Svenska Akademien säsong 1 avsnitt 2

Den korrumperade elitens skyddsrum.

Fortsättning följer.....

söndag, april 15, 2018

Diesel eller bensin?

Redan på slutet 70-talet visste vi som pysslade med motoranalys för de största biltillverkarna att bensinmotorer kunde renas effektivt men forskningsresultaten kunde inte omsättas i kommersiell praktik på grund av tekniska begränsningar.

Med dagens sofistikerade motorstyrningssystem handlar det bara om hur mycket vi är villiga att betala för en ren förbränningsmotor.

Dieselmotorn har haft sin naturliga plats i stora transportfordon på grund av sin energieffektivitet men den var en fruktansvärd källa till farliga utsläpp.

Så är det än i dag men biltillverkarna har försökt vilseleda köparna med manipulerade givarsystem som lurar typbesiktningslaboratorierna.

Ännu år 2018 försöker BMW, Mercedes, Volkswagen och Audi vilseleda marknaden fast det är uppenbart att koldioxid och kvävedioxid är pest och kolera.

Tar man ned det ena så ökar det andra.

En effektiv förbränningsmotor som drivs med alkohol ska kombineras med en elmotor och ett batteri för minst 30 mils körning.

Det är lösningen till dess att bänslecellen är färdigutvecklad.

Punkt!söndag, april 08, 2018

Kvartal

Sveriges Radio, Dagens Nyheter och Sveriges Television framstår som styrda av politiskt korrekta krafter och jag anser att redaktionsledningarna är idékorrumperade.

GP, VLT, NT och ett fåtal andra nyhetsmedier verkar styras av hederliga redaktioner och samhällsanalyserande Kvartal speglar verkligheten utan PK-filter.

Här ska jag rada upp hederliga journalister efter hand som upptäcker dem.

Sakine Madon
Alice Teodorescu
Anna Dahlberg
Paulina Neuding
Johan Westerholm
Johan Hakelius
Jörgen Huitfeldt

Bland de idékorrumperade framstår följande som varande direkt ohederliga:

Peter Wolodarski


VW är i exklusiv särklass så DN tar hela prispallen!

fredag, april 06, 2018

Verkligheten och islam

För fyra år sedan kallades jag rasist och islamofob för att jag skrev det som de flesta tunga nyhetsredaktörer numera skriver.

Säkerhetspolisen och terrorforskarna är överens om att terrorismens rötter finns i koranens våldsinspirerande texter.

Det här är bara ett av många exempel:

Sura 9:5

De så kallade svärdsverserna vill de lärde bland muslimerna bortförklara med att det handlade om historiska händelser på 600-talet.

För mig verkar det konstigt att Guds sista budskap till alla människor i alla tider, handlar om de arabiska krigen på 600-talet

Ännu konstigare är det att inga politiker och nyhetsjournalister uppmärksammar konstigheterna.

Som jag har förstått det, består koranen i huvudsak av fragment från judiska, kristna, persiska och arabiska texter, kompletterat med massor av information från Gud om att Muhammed är ofelbar samt att han i allt följer Guds befallningar.

Islams absoluta mänskliga förebild är alltså Muhammed som med svärdet i hand erövrade hela den arabiska halvön. Hans efterföljare spred med svärdet islam till hela norra Afrika och stora delar av södra Europa.

Alla muslimer oavsett om de är moderata, radikala eller fundamentalistiska, har krigsfursten Muhammed som förebild.

De muslimska symbolerna innehåller svärd korsade ovanför koranen medan den kristna symbolen visar fredsfursten Jesus offrad på korset för sitt uppror mot våldet och förtrycket.

Islams utbredning i Arabien, Afrika, Asien och Europa, förklarade muslimernas lärde med att det handlade om självförsvar.

De självförsvarade sig alltså väldigt effektivt!

Muslimska brödraskapets breda nätverk har lyckats få in infiltratörer i maktpositioner i de politiska partierna.

Moderaterna hade Abirizak Waberi.
Miljöpartiet hade Mehmet Kaplan.
Socialdemokraterna hade Omar Mustafa.
Centerpartiet hade Mahmod Aldebe.

Det där är bara några exempel på infiltratörer men nu pågår en sund sanering inom Moderaterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet medan Miljöpartiet och Vänsterpartiet verkar göra som de tre aporna.

Journalisternas kramfavorit är imam Leif Karlsson aka Abd al Haqq Kielan
i Eskilstuna.

Han försöker övertyga nyhetsredaktionerna om att islam spreds till Asien, Afrika och Europa via fredliga handelsmän men världshistorien har fakta!


Journalistikens ljus i tunneln är Johan Westerholm som långsamt lyckas väcka nyhetsredaktionernas ynkryggar till handlingskraft.

måndag, april 02, 2018

Klan i Sverige 2018

Per Brinkemo, Magnus Norell och Magnus Ranstorp är tre av många kloka människor som länge har försökt förklara hur klansamhället fungerar.

Nyhetsjournalister och politiker är immuna mot all information som handlar om invandrares integrationssvårigheter om dessa problem är kulturrelaterade.

De kloka har försökt förklara hur människor i länder med klansystem aldrig har litat på staten eftersom statsledningen alltid utgörs av den för tillfället mäktigaste klanen.

De kloka har försökt förklara hur nyanlända i Sverige har med sig sitt klansystem och hur de helt enkelt inte kan förstå genuin demokrati.

De kloka kämpar mot dumhet och politisk korrekthet.

Politisk korrekthet PK är samhällsfienden nummer ett i Sverige!

PK fungerar som ett effektivt synfilter med 99% spärr mot verkligheten.

Fridolin & Schyman är bara två av många naiva redskap för klansystemets vapendragare.

Muslimska brödraskapet är centrum i organisationssystemet som infiltrerar de politiska partierna med idéer om att Sverige ska anpassas till klansystemets medeltidsstruktur.

Folkpartiet (liberalerna) är det enda parti som har undkommit klansmittan.

Moderaterna hade en partistyrelseledamot som är i europeisk elitklass inom islamismen.

Centerpartiet och Socialdemokraterna har till slut börjat sanera men har mycket kvar att göra.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har ledare som saknar all förmåga att förstå verkligheten så där frodas kulturdödgräveriet.

Sverigedemokraterna växer enbart på grund av de övriga partiernas oförmåga att hantera verkligheten.

Sverigedemokraterna mal på med sitt enfaldiga enkelspåriga budskap och deras förslag till lösning på problemen de larmar om, har redan visat sig vara ogenomförbara.

I Sverige finns minst 80000 (åttiotusen) migranter med utvisningsbeslut men bara några få per vecka flygs tillbaka och detta till enorma kostnader.

Om ledarna i de övriga partierna hade accepterat verkligheten tidigare hade SD varit ett marginellt parti som Fi.

SD och Fi är partier på de yttersta tok-flankerna och bör tillerkännas lika lite tilltro!

Naturligtvis måste vi som är anpassade till det svenska politiska systemet, först förstå klansystemet innan vi kan bekämpa det.

Naturligtvis ska vi respektera migranternas bakgrund och oförmåga att förstå det goda i demokrati, religionsfrihet, jämlikhet, tryckfrihet, jämställdhet och konsensustradition.

Naturligtvis ska den svenska staten kräva av migranterna att de ska lära sig svenska och demokratins villkor om de vill bli en del av det svenska samhället.

Naturligtvis ska den svenska staten kräva av alla arbetsföra migranter att de finner sig i exakt samma villkor för försörjning som avkrävs svenska medborgare.

Naturligtvis ska den svenska staten visa absolut nolltolerans mot klan-enklaver i Sverige.