fredag, augusti 30, 2019

Gängkriminaliteten


För en tid sedan hade jag ett långt samtal med en pensionerad polischef från en av Sveriges största kommuner.

Vi talade om möjligheterna att få bukt med gängkriminaliteten och samtalets slutsats var uppgivenhet.

Det enda som kan knäcka buset är punktmarkering av samtliga kända brottslingar.

Problemet med det är att då punktmarkerar brottslingarna poliser, åklagare, domare och andra som upprätthåller lagen.

Det värsta är att skitstövlarna ger sig på barn och barnbarn till lagens tjänstemän!

Det är sällan direkt våld men konsekvent hot om våld vilket är katastrofalt för barntryggheten.

Möjliga medel är följande:

1. Ett totalt förbud mot ansiktsmaskering på offentlig plats. Det ska även gälla hjälmar som hojåkare använder och religionsutövare med kulturellt ansiktstäckande.

1b. De enda som får täcka ansiktet är de med lagreglerat våldsmonopol som ska bekämpa buset.

2. Vi behöver en kraftfull anonym polisenhet med befogenhet att gripa kända brottslingar i förebyggande syfte.

3. Det behövs civila poliser som närstuderar fritidsgårdar och andra samlingsplatser.

Statsministern
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/statsminister-stefan-lofven-om-valdsspiralen

torsdag, augusti 29, 2019

Meningen med livet – Meningen med allt.

Enligt Douglas Noel Adams H2G2 kan det vara 42 men jag tror att meningen med livet är det vi formar våra liv till.onsdag, augusti 28, 2019

Livspusslet

Jag antar att de flesta människor under sin livstid, lägger ett livspussel.

Mitt livspussel har reviderats några få gånger.

Bitar som jag har lagt och senare funnit att de inte passar riktigt bra, har jag bytt ut och lagt de gamla i en låst låda så att endast jag kan studera dem för att se hur de blev fel.

En del av pusselrevideringarna har varit svårhanterade men när jag studerar hela pusslet efteråt känns det rätt.

Jesus

Jag växte upp i ett hem där kristendomen var en naturlig grundbult i tillvaron.
Om tillvaron kunde beskrivas som en kub var alltså en av fyra grundbultar tron på Jesus Kristus.

Kubens innehåll är allt det som händer i livet.

En annan grundbult var självförsörjningen. Marken och djuren gav mat och dryck. Skogen gav pengar till räkningarna för elektriciteten.

En tredje grundbult var den sociala tryggheten genom släktbanden, kyrkan och föreningslivet.

Den fjärde grundbulten var naturens finurliga skönhet.

Kristendomen som fundament var naturlig ända fram till 90-talet då jag började ifrågasätta allt religiöst som vidskepelse.

Jag köpte böcker om kristendomsforskning för att få veta om Jesus bara är en myt.

Två av böckerna gav mig många uppslag till vidare forskning. Där finns källhänvisningar som ledde mig till Kungliga Biblioteket och till Carolina Rediviva.


Det var en jobbig tid när allt som tidigare var viktig trygghet, skulle ifrågasättas och motbevisas.

Under tiden var jag ändå aktiv i Kyrkan.

2010 hände det som förändrade allt.

Mitt barnbarn Jonny lämnade mitt livsrum.

In kom prästen Anna som med sin milda vishet visade mig vägen tillbaka.

Hon lärde mig att läsa livskartan utan förutfattade villkor.

Nu bryr jag mig inte om att ifrågasätta autenticiteten i beskrivningen av Jesus.

Det räcker mer än väl med allt det goda som följer med budskapet som tillskrivs Jesus Kristus.


En prästs reflektion


tisdag, augusti 27, 2019

måndag, augusti 26, 2019

Gud är rimlig

Jag vet absolut inget om Gud, men det gör ingen annan levande människa heller!

Jag tror på en övergripande kraft utanför tid och rum. Den kraften är för mig Gud.

En allsmäktig gud är naturligtvis gud för alla livsformer i evig oändlighet. Enligt den hypotesen skapar och förvaltar Gud allt liv och all materia i hela universum med alla dess miljontals planeter som kan bebos av olika livsformer.

Tanken att Guds ande tar plats i en människokropp känns inte orimlig om än svårbegriplig men kanske tar Gud plats i alla livsformer när intelligent reflektion har utvecklats hos de olika arterna.

Tankarna på en enda allsmäktig gud formades hos människor för flera tusen år sedan hos ett folkslag i Mellanöstern.

Det är rimligt att dessa människor såg sig som "Guds utvalda folk" eftersom "de andra" hade flera gudar.

Det vimlade av profeter hos Folket och en del förutsade ankomsten av en frälsare, en smord. Messias.

Så hände det för drygt tvåtusen år sedan!

Jesus föddes.

Han levde en kort tid och var förkunnare under tre år fram till sin död på korset.

Väldigt många har skrivit om Jesus men inget tyder på att Jesus själv skrev något om sin lära.

Så avrättades Jesus och återuppstod som genom ett mirakel.

Det är svårt att begripa hur det gick till men inte orimligt med tanke på att ett minst lika stort mirakel sker varje sekund över hela Jorden!

När en ny människa föds kan det biologiska skeendet på ett hyfsat sätt förklaras men hur ett helt nytt medvetande föds är oförklarligt,

Varje människa föds med förutsättningar för en kreativ förmåga till abstrakt tänkande.

Varje ny människa har ett individuellt medvetande.

Det är det största miraklet som upprepas och upprepas och upprepas i oändlighet.

Det accepterar vi som rimligt för att det är meningslöst att försöka reda ut hur det går till.

Det bara är så!


Det som känns fullständigt orimligt är att en allsmäktig nåderik och barmhärtig gud utser en människa till sitt sista sändebud till alla folk i alla tider på hela Jorden.

Det känns orimligt att en barmhärtig och nåderik gud dikterar sitt sista budskap till en människa som anbefaller dödandet av alla människor som inte tror på hans gud.

Denna befängda idé avfärdar jag som nonsens!

Extra stolligt blir det när det är uppenbart att "sändebudet" var ensam med den ängel som förmedlade gudens sista budskap till mänskligheten.

Ingen annan människa kunde bekräfta det hela och ändå gick det hem hos berörd klan och resten är historia – en bisarr historia!

Gudspartikeln – Higgs boson


Higgs partikel är en teoretisk konstruktion!

Genierna i CERN har bestämt sig för att de vet mer än vad de kan verifiera.

Sitt hävdade vetande baserar de på att de har löst standardmodellens mysterium med hjälp av den dynamiska konstanten QNär tankarna flyger fritt ser jag hur CERN-genierna betraktar partikelfysiken ungefär som Michelangelo såg Gud och Adam


 Allt i bloggen om livets och materiens minsta förmodade element ◄klicklänk

 Teorierna om gudspartikeln ger CERN miljardbidrag!

söndag, augusti 25, 2019

Islam del 666


Lindströms bild

Jag känner bara sympatiska muslimer och jag tror inte att någon av dem har reflekterat över islams innebörd.

Grundstenen i islam är profeten Muhammed och Muhammed var en krigsherre som ansvarade för tusentals människors död.

De muslimer som över huvud taget vågar diskutera Muhammed, hävdar att allt hans dödande var självförsvar vilket innebär att Muhammeds krigsmakt självförsvarade sig genom hela den arabiska halvön och halva Afrika.

När denna orimlighet blir odiskutabel upphör vänskapen så vi kommer aldrig till hur det ser ut i alla samhällen där islam har den politiska makten.

Alla politiskt korrekta  bör Studera alla länder som domineras av islam!

Beakta dessa länders förhållande till demokrati, jämställdhet, jämlikhet, religionsfrihet, samkönad kärlek, konfessionsfri utbildning, tryckfrihet,religionsfrihet och inställning till kristna!

Det bör räcka så men sunt förnuft kvävs varje gång islams fundament och innehåll diskuteras.

Det här är en av nästan 300 svärdsverser i koranen.

SAHIH INTERNATIONAL

And when the sacred months have passed, then kill the polytheists wherever you find them and capture them and besiege them and sit in wait for them at every place of ambush. But if they should repent, establish prayer, and give zakah, let them [go] on their way. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful.
Kompetensregnet 2015


När Sveriges desinformationstekniker arbetar är lögnen ett tillåtet redskap för att cementera den politiska korrektheten.
lördag, augusti 24, 2019

AntjeborgJag är skeptisk till ledarskapet i Antjeborg!

Det började med attackerna mot rörelsen "Mitt Kors" och det fortsätter med undfallenhet inför religiöst förtrycks- och tvångssystem.


Mitt Kors kom till som en reaktion på Ärkebiskopens totala ovilja att kritisera förföljelsen av kristna.

När hon under galgen till sist medgav att förföljelsen existerade, vägrade hon ändå att kommentera förföljelsen av kristna på svenska asylboenden.

Sveriges Radio gjorde narr av Askop Bintje på ett rätt provocerande sätt en gång.


Citat Kyrklig Samling:

"Antje blir 65 nästa år. Hennes svaga svenskkyrkliga förankring gör att hon inte riktigt förstår vilken kyrka hon ska vara ärkebiskop för. Alltså måste hon ägna sig åt annat. Inte minst undvika den dagliga kanslitristess, som hennes företrädare fick ta tag i. Det var något liknande i Lunds stift. Antje kunde ställa in ett sammanträde med stiftsstyrelsen eftersom hon skulle utomlands. Nu har hon många resdagar och struntade t ex i kyrkostyrelsen när kyrkomötesskrivelsen om kyrkohandboken och alla andra skrivelser skulle beslutas. Antje skulle i stället stå på Petersplatsen när Frasse fick en tavla av ikonmodell som tack för att han varit i Malmö.

Detta betyder att göromålen i Antjeborg strukturerats om. Tjänstemän tar över uppgifter som ärkebiskopen normalt har hand om, dvs följer från start till mål. Antje driver i stället sina älsklingsidéer men de är, på gott och ont, inte riktigt sådant som grott och växt i Svenska kyrkans vardag. För detta ska förstås inte Antje kritiseras. Hon twittrar också, hon Hanif Bali och Donald Trump. De som valde henne ville väl ha just detta, det är grundhållningen. Endast ett fåtal frågar om elektorerna visste vad de valde. Inga namn! Det rimliga är nu att förbereda tacket och farvälet till Antje. Hon presterar inte vad en ärkebiskop ska prestera, men hon är sysselsatt under tiden och roar sig med sina kompisar.

Men ordnar inte generalsekreteraren det hela?

Helén Ottosson Lovén är en förträfflig person. Hon var duglig ekonomichef, men i turbulensen när Lars Friedner sparkades av Wejryd fick hon ta över tillfälligt och det tillfälliga blev förlängt och permanent. Hon avses sitta i fem är till… Men hur svenskkyrklig är hon, var träffar man henne söndag förmiddag? Hon externrekryterades som ekonomichef, jag upprepar. Internrekryteringar kan man med skäl undra över och det är skillnad på en generalsekreterare som blir generaldirektör eller hovrättsråd eller en som varit statssekreterare och chefredaktör. Helén har inte varit statssekreterare och blir aldrig generaldirektör eller hovrättsråd. Nu är det sagt. Denna lilla omständighet kan förklara de besinningslösa besluten om juridiska granskningar i multimiljonklass. Det är en självklar räddhågsenhet som styr i Antjeborg. Denna räddhågsenhet måste jag se som ett plus för en ekonomichef, men inte lika självklart en tillgång för en generalsekretarre, som behöver hålla ihop den information hon får med den intuition hon har. Och intuitionen måste vara kyrkligt formad/präglad.

Det är alls inte konstigt om denna nervositetskultur sprider sig och resulterar i långsamma beslutsvägar eller, som värst, i förlamande beslutsångest. Det är här som SKUT-kulturen (bortsett från familjekultur) illustrerar. Men det handlar inte bara om SKUT.

Skifte på två stolar; ärkebiskop och generalsekreterare och därefter med nya i ledningen en sedvanlig städning av kansliet. Det är inte konstigare att en sådan behövs än att allt växande måste hållas efter. Äpplen faller i vår trädgård och ska tas upp, björken släpper ris och snart måste det höstgrävas för att inte tala om mödan med gräsklipparen. Helt naturligt alltså."

fredag, augusti 23, 2019

Religiöst våld


22/8 är FN:s dag för offren för religiöst våld. En dag att vara tacksam för den svenska religionsfriheten, och se till att ingen försöker inskränka den.

I söndags högtidlighöll den katolska kyrkan Jungfru Marias upptagning i himlen, en mässa som hade speciell betydelse i Qaraqosh, Irak. Där återinvigdes kyrkan som vandaliserats av IS. Ärkebiskopen stod vid det altare som jihadisterna bränt, mellan nymålade vita väggar som för några år sedan var svarta av rök. 

Andra kyrkor i staden var nedklottrade med slagfältsinstruktioner och förvandlade till ammunitionslager.

Just Qaraqosh blev för fem år sedan en symbol för IS framgångar, och den skräck terrorgruppen spred bland alla som inte delar dess blodiga tolkning av islam. Men också för hela den pågående religiösa rensningen av Mellanöstern och andra regioner. Kristna flydde för sitt liv från Qaraqosh på samma sätt som deras trossyskon fortfarande tvingas att göra från andra städer i Irak, Syrien, Egypten, Indien, Pakistan...

En brittisk rapport i våras kallade förföljelsen av kristna för ”närmast ett folkmord”. För hundra år sedan svarade de för 20 procent av befolkningen i regionen. Nu är de färre än 5 procent.

Det är passande att kyrkan i Qaraqosh återinvigdes samma vecka som FN för första gången tillägnar en dag åt offren för religiöst våld. Torsdagen den 22 augusti ska från och med i år vara minnesdag för de miljontals människor som utsätts för våld för sin tros skull.

Hur svårt kan det vara att låta människor tro på vad de vill?
De kristna är den mest utsatta gruppen. Men muslimer förföljs skoningslöst bland annat i Kina och Burma. I Indien växer hindunationalismen, som alltmer utgör ett hot för andra trosriktningar.

En rapport från ansedda Pew Research Center slog i juli fast att regeringars begränsning av religiösa rättigheter ökat de senaste tio åren, framför allt vad gäller att favorisera vissa religioner och stifta lagar som stryper friheten för andra. 

Förföljelse av religiösa, i synnerhet minoriteter, innebär inte bara våld och fysiska trakasserier. I det toleranta Västeuropa, också i Sverige, lurar en växande intolerans mot människor som väljer att söka sanningar även där ingenting syns eller hörs. 

Att staten ska säga blankt nej till troende som utsätter andra för religiöst tvång är självklart. Det irriterade motståndet mot fenomen som offentliga böner, kyrkklockor, utrop från avlägsna minareter och slöja på vuxna människor är något helt annat.

Attityden gentemot religiös tro är ett lackmustest för toleransen generellt i samhället. Där man förnekar religiösa rätten att synas och verka är risken stor att andra misshagliga minoriteter blir nästa offer. Hur svårt kan det vara att låta människor tro på vad de vill?

Greta Thunberg säsong 2 avsnitt 1Greta Thunberg är en symbol för den nya generationens protest mot rovdriften på naturresurserna.

Greta har aldrig utgett sig för att vara expert!

Greta ber oss bara att vi ska lyssna på experterna!

Även om Greta har kidnappats av entreprenörer som kapitaliserar Gretas goda rykte, anser jag att hon är obeskrivligt viktig som symbol för det nya förnuftets krafter!


Bagdad Bildt

Jag gillar inte Hanif Bali!
Jag gillar inte Carl Bildt!

Båda är uppblåsta egotrippade pratkvarnar!
Båda är fantastiska debattörer!

Bildt känns alltid oärligt manipulerande
Hanif Bali känns i alla fall ärligt övbertygad.Hanif Bali säger det som bör sägas om Iran och Turkiet, två skurkstater som förtrycker oliktänkande.

torsdag, augusti 22, 2019

Tro och vetande

De flesta som kallar sig troende har just en tro men det är rätt många som anser att de vet något om Gud och om Jesus.

De är alltså inte troende utan vetande.

Jag har aldrig diskuterat tro och vetande med muslimer, buddhister eller hinduer men några av mina kristna vänner tror sig veta vilket kanske känns tryggt.

När jag frågar hur de har fått sina kunskaper om Gud och Jesus, blir svaret; det står i Bibeln.

Jag gillar Bibeln!

Jag gillar den faktiskt så mycket så att jag har tio olika utgåvor i bokhyllan och en i bilen men jag ser inte Bibeln som en faktasamling.

Bibel ger mig inspiration och stärker min tro men den ökar inte mitt vetande.

När jag läser Bibeln delar jag min tro med alla människor som har författat bibeltexterna under inspiration av tankar om Gud och Jesus.

Det gör mig trygg!

tisdag, augusti 20, 2019

Slöjan 6


Den dyrbaraste ägodelenSlöjan som islamisk religiös symbol är ett sexuellt attribut eftersom det hänger ihop med könsmognaden.

Frånsett det så kan ett slöjförbud utlösa hederskulturkonflikter (skamkonflikter) när mannens kontrollbehov ifrågasätts.

Enligt min ringa mening är det onödigt att följa en kultur som en arabisk krigsherre på 600-talet hävdade som Guds vilja förmedlad av ärkeängeln Gabriel (utan vittnen).

I alla länder som styrs av islam är slöjan obligatorisk.

De politiskt korrekta i Sverige hävdar att den är frivillig trots rapporter om klädpoliser i Göteborg, Stockholm, Uppsala och Malmö.


I en Moské i Uppsala ska kvinnorna hållas avskilda från männen år 2020!

Ibland undrar jag om de islamiska ledarna helt enkelt är korkade när de arbetar för könssegregering och visar det så här öppet.

Radikalisering i Nyköping: Rapport larmar om månggifte och moralpoliser

Publicerat tisdag 19 juni 2018 kl 06.00

Området Brandkärr i Nyköping är på väg att bli "ett samhälle i samhället" visar kommunens rapport.

– Jag blir oroad och jag blir rädd. Uppenbarligen har radikaliseringen här i Brandkärr gått väldigt långt, säger Jan Bonnier (M), andre vice ordförande i kommunens utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnd.

Enligt rapporten tar sig radikaliseringen i området bland annat uttryck i:

Moralpoliser i området och i skolan
Månggifte
Flera koranskolor
Rapporten redovisades i november förra året för att få en aktuell lägesbild av Brandkärr, som underlag för fortsatt integrationsarbete. Den bygger på intervjuer med 26 personer, de flesta medarbetare i kommunen och några utifrån, som polis och bostadsbolag.

Nu står kommunen inför ett vägval menar Björn Littmarck, som är en av författarna till rapporten.

– Om vi jobbar med integrationen nu och gör ett bra jobb, då kommer Sverige och Tyskland vara de stora vinnarländerna. Därför att vi har fått en ung befolkning till oss, det är precis det vi behöver. Men om vi inte jobbar bra med integrationen och gör det nu, så kan det bli tufft, säger han. 

Per Thyrén
p4sormland@sverigesradio.se

Imamer
Imamerna kan nog inte utvisas enligt regeringen eftersom de hotas i sina hemländer.

I stället får de stanna i Sverige och hota medborgarna i Sverige.

Logik? Javisst, enligt den politiska korrekthetens manual.

Mörk materia – Mörk energi

Mörk materia är fysikgeniernas fantasiobjekt nummer 1
Mörk energi är fysikgeniernas fantasiobjekt nummer 2

Tillsammans utgör de cirka 95% av allt.

95% av dig. 95% av datorn framför mig. 95% av kaffekoppen. 95% av hela universum.

Dessa 95% kan ingen människa verifiera eftersom mänskligt genererad strålning/energi inte reflekteras av dessa 95%.

Det där är inte bra alls!

Bidragen till fysikgenierna kommer att bantas om bidragsgivarna får veta att fysikgenierna inte har fakta bakom sina forskningsresultat.


Därför har fysikgenierna uppfunnit den dynamiska konstanten Q.

En dynamisk konstant är en omöjlighet men det är lika omöjligt för fysikgenierna att verifiera de 95% som de hypotetiserar omkring.

För att lura bidragsgivarna och nobelpriskommittén plockar de i Q i sina ekvationer. De ger Q ett hypotetiskt värde som får ekvationerna att gå ut och sedan får de sina bidrag som vanligt.

Higgs partikel är den mest kända hypotesen och inget av fysikgenierna har ännu kunnat verifiera den.

De är duktiga de där fysikgenierna som arbetar i LHC-laboratoriet i CERN. (LHC = Large hadron collider)

Allt om LHC i bloggen◄klicklänk

Allt om mörk materia/energi◄klicklänk

Allt om teofys◄klicklänkFysikgenierna har fantastiska grafikkonstnärer till sin hjälp

Sanningen