onsdag, juni 13, 2007

Mera vindkraft


Klicka här och läs om planerna på ytterligare utbyggnad av vindkraftsparken i Piteå.

Citat: "Siktet är inställt på 4 000 megawatt"

Det motsvarar mer än fyra av våra tio nuvarande kärnkraftsreaktorer vilket är en bra mätare av möjligheterna att avveckla kärnkraften som totalt kan ge maximalt nästan 10 000 megawatt. (enligt SKI)

Piteå kommun kan alltså ersätta 40% av kärnkraftverken.

I ett globalt perspektiv
Mera här

Citat: "Vindkraften avvisas av många som en marginell energikälla. Nu visar en global kartläggning att rådande vindar skulle räcka för att producera 72 terawattimmar el, tillräckligt för att klara världens energibehov."

Min anmärkning: Det ska stå 72 terawatt.

Stockholms Län
Storuman
Energimyndigheten
Proventus

Fortum
Eon
Vattenfall

Utnyttjad energi från kärnkraften i Sverige är cirka 50 terawattimmar av teoretiskt tillgängliga 84/år. Räknat på samma nyttjandegrad skulle Piteå vindkraftpark ge 20 terawattimmar per år.
Efter våra långa kuststräckor kan vi bygga vindkraftverk som täcker vårt elbehov och möjliggör en mycket stor elexport.

Klicka på rubriken och besök Sveriges Kärnkraftsinspektion.

Släng er i väggen kärnkraftskramare!

Uppdatering 14/5
Förnybar energi

Uppdatering 17/6
Vattenfall på gång

Inga kommentarer: