söndag, februari 28, 2010

Kasino

Kasino

Kasino är ett kortspel för 2-4 spelare som går ut på att samla på sig öppna kort från bordet genom att själv lägga kort av passande valörer. Kända varianter av kasino är byggkasino, krypkasino och mulle.

I krypkasino ska man, tvärt emot i vanlig kasino, ta så få poäng som möjligt.


I spelets början väljs en kortdelare, kortdelaren ger två kort till varje spelare vänder sedan 2 kort upp på spelplanens mitt, ger sedan 2 kort till var spelare igen och återigen lägger två kort upp på spelplanens mitt.

Efter detta så lägger varje spelare ett kort i tur och ordning som utgår ifrån kortdelaren.

När alla har lagt sina kort så delar kortdelaren ut 2 kort till var och en, och sedan återigen 2 kort till var och en. Detta fortsätter tills alla kort i kortleken är lagda.

Spelregler

Då en spelare lägger ett kort bör han ta upp alla kort som kan summeras till det kortet som lades. Ex. på bordet ligger 4,5,6 och spelaren lade 9, då kommer han få ta upp 4,5 och nian han lade själv.


Om alla kort på bordet kan summeras till ett och samma kortvärde så säger man att det är tabbe på det kortet. Om spelaren vars tur det är har det kortet, bör h*n lägga det och får då en "tabbe" vilket ger 1 poäng. Exempel: på bordet ligger dam, 4, 9 och 7 som kan summeras till 16, vilket är värdet för storan. Om spelaren vars tur det är, har storan, bör den läggas. Spelaren efter får då spela ut ett kort utan möjlighet att ta något då bordet är tomt.

En specialregel kan vara att man med spader 5 kan plocka hem alla korten som ligger på bordet.

När spelet är slut räknar alla spelare sina kort och spader för att avgöra vem som har flest kort och spader.

Poäng

Tabbe: 1 poäng
Sista sticket: 1poäng
Flest kort: 1 poäng
Flest spader: 2 poäng
Ess: 1 poängLillan (spader två): 1 poäng
Storan (ruter tio): 2 poäng
Kortvärden Knekt: 11
Dam: 12
Kung: 13
Ess: 1 på bordet och 14 på hand
Lillan (Spader 2): 2 på bordet och 15 på hand
Storan (Ruter 10): 10 på bordet och 16 på hand
Ett - tio

Kortspel fem hundra


Femhundra

Antal spelare: 2-5

Antal kort: 52, ingen joker

Given: 6 kort till alla spelare (12 med dubbla kortlekar). Resterade kort placeras mitt på bordet med baksidan upp. Givaren vänder sedan översta kortet i högen och lägger det med framsidan upp bredvid högen.

Kortens värde: Korten 2-9 är värda som motsvarande kort. Ess lagt som 1 är värda 5p, korten 10, J, Q och K är värda 10p och ess lagt som 14 är 25p.

Det här går spelet ut på: Att först nå 500 poäng, genom att lägga ut kort på bordet.

Spelregler: Spelaren kan välja mellan att dra ett kort från högen med oanvända kort, eller "ta upp" hela högen med använda kort. Om spelaren väljer att ta upp högen så måste den lägga ut minst tre nya kort på bordet, annars blir spelaren bestraffad genom att fråntas 100 poäng. Spelaren avslutar sin tur med att lägga ett kort på högen med använda kort så att inte underliggande kort syns, vad som ligger i högen med använda kort är upp till varje spelare att komma ihåg.

Lägga ut kort på bordet kan man göra under sin tur när man samlat på sig tretal eller fler av en valör (t.ex. tre femmor), eller en stege om minst tre kort i samma färg. Om man lagt ut minst tre kort på bordet får man även "bygga vidare" på andras kort. Tex. spelare A har lagt ut 3, 4 och 5 så kan spelare B bygga vidare med 6:an, spelare A kan sedan fortsätta med 7:an osv... Berätta för medspelare på vilka kort man bygger vidare på, detta är speciellt viktigt när man använder flera kortlekar. Om någon spelare blir av med alla sina kort på handen ("går ut" eller "gör slut") så är given slut. Given tar även slut om högen om oanvända kort tar slut och nästa spelare inte vill plocka upp högen med använda kort. Övriga spelare räknar då ihop de poäng man har på bordet och drar ifrån de man har på handen. Den spelare som "gör slut" belönas med en bonus på 50 poäng.


Canasta


Canasta

3 lekar inkl 2 jokrar per lek

Upplägg/spel Spelarna får 13 kort var och ett kort läggs upp bredvid högen. Den spelare som är i tur tar två kort och lägger ut ett.

Alternativ: Om spelaren kan lägga ut en triss med två kort på hand (max en tvåa/joker) och det översta kortet kan spelaren göra det och sedan plocka upp högen på hand och därefter lägga ut ett kort. Om spelaren inte tidigare lagt ut krävs att kombinationen tillsammans med ev. andra kombinationer som samtidigt läggs ut har en viss poängsumma (summan av de individuella kortens poängvärde)

Lägga ut: De kombinationer man lägger ut på bordet första gången måste ha ett visst värde. Värdet är kortens sammanlagda poängvärde, inklusive ev. kort som man plockar högen på. Man får alltså inte plocka högen om man inte tidigare lagt ut om man inte når upp till den aktuella poängsumman. Poängsumman avgörs av ens poängsaldo efter omgången innan. Specialkort Röd trea läggs på bordet och ett nytt kort dras. Tvåor och jokrar wildcards. Svart trea överst i högen gör att nästa spelare inte kan plocka högen. Joker/tvåa spärrar högen (läggs på tvären). Då krävs ett extra kort för att plocka högen (fortfarande max en joker/tvåa) tills dess att högen plockats. Minst ett vanligt kort eller en svart trea måste läggas emellan innan ny tvåa/joker får läggas på kasthögen. Canastor En canasta består av en kombination på bordet med minst sju kort. Korten samlas ihop till en hög. Är canastan jokerfri är den röd, och då läggs ett rött kort (ej joker) överst. Innehåller den minst en joker/tvåa är den svart och ett svart kort läggs överst. Man får inte ta högen på en valör man gjort canasta i. En canasta får aldrig ha övervägande eller hälften jokrar. En canasta med bara jokrar och/eller tvåor räknas som röd. Gå ut Man måste ha minst tre canastor varav minst en röd för att kunna gå ut. Dessutom måste man göra sig fri från kort på hand. Man kan lägga ett kort på kasthögen allra sist eller lägga alla korten på sina kombinationer. Man får inte gå ut om man har 1-5 svarta treor på hand. Har man alla 6 svarta treorna får man lägga ut dem när man går ut, och de räknas i så fall över huvud taget inte.

När en spelare gått ut räknas alla spelares poäng samman.

Poängberäkning
Röd 3 +100 (-100 om man inte lagt ut, +200 för den spelare som har alla röda treor)
Svart 3 -100 om man inte har alla sex och har gått ut.
4-7 5 p
8-kung 10 p
Ess 20 p 2 20 p
Joker 50 p
Svart canasta 300 p
Röd canasta 500 p
Jokercanasta 1500 p
Utgång 100 p
Lyfta högen 50 p
Kort på bordet ger plus, kort på hand ger minus.
Dock inga extraminus för canasta på hand.
<0>
5-1495 Öppna på 50
1500-2995 Öppna på 90
3000-4995 Öppna på 120
5000-9995 Öppna på 200

För att vinna krävs minst 10 000 poäng

Gin Rummy

Gin rummy

Omgång
1. 2 st triss
2. 1 st triss, 1 stege i 4
3. 2 stegar i 4 4. 3 triss
5. 2 st triss, 1 stege i 4
6. 2 stegar i 4, triss
7. 4 st triss
8. 3 stegar i 4 inklusive sista kortet

Poäng:
Joker 50p
Ess 25p
Klädda kort 10p
Övriga kort 5p

Regler:
Man måste ha minst två kortlekar och jokrarna ska vara med. Jokrar och tvåor är trumf, de kan alltså vara vad som helst.

11 kort delas ut till varje spelare. Det gäller att först bli av med korten. Den som har minst poäng vinner. Vid varje omgång gäller det att ha det som står på listan, därefter får man lägga ner fler tretal eller stegar, de måste vara på minst tre kort. Det går också bra att bygga på andras stegar eller tretal (efter man lagt ner sina egna kort). Man får köpa kort i högen, dock endast det som ligger överst och endast två gånger. När man köper ett kort måste man även ta upp ett ur leken. Alltid när det är ens tur så börjar man med att ta upp ett kort i leken, om man dessutom vill köpa det kort som ligger så måste man ta upp två kort. Man kan alltså max ha 15 kort på handen. Det gäller att vara observant på vad det är som spelas, för vissa gånger måste man köpa kort för att klara av att lägga ut och andra gånger är det fördelaktigt att inte köpa alls.

Kille (uttalas tjille)Kille (uttalas: tjille) är ett av de äldsta svenska kortspelen. Spelet som spelas med en egen sorts kortlek, har anor till 1300-talets Italien och spelet Cucu.

Kortspelet förändrades på sin vandring genom Europa och blev känt i Sverige som cambio, eller camfio när det kom hit på 1600-talet. Det mer folkliga namnet kille är sannolikt slang för det högsta kortet i killeleken, harlequin.

Varje spelare tilldelas 5 kort och är berättigad till ett byte av valfritt antal kort (som i vanlig femkortspoker).

Sedan spelar man stick, där det i varje stick gäller att lägga så höga kort som möjligt, utom i sista sticket där man istället ska lägga så låga kort som möjligt.

Vänster om given börjar spela ut. Spelarna ska därefter i tur och ordning spela ut det kort de har som är närmast över det hittills högst kortet i valör. (Ett kort av samma valör är högre om det spelades senare.)

Om man inte kan lägga ett högre kort måste man saka sitt lägsta. Den som lade stickets högsta kort får börja att spela ut i nästa.

När man bara har varsitt kort kvar får den som vann senaste sticket välja om han vill spela ut sitt kort. Om han inte vill går turen vidare till nästa spelare. Om ingen vill spela är omgången slut och alla får 0 poäng. Vill någon spela måste alla visa sina kort. Den som har lägst kort vinner och får 0 poäng. Alla andra får lika många poäng som deras kort är värt. Om man valde att spela och en annan spelare hade lägre eller lika lågt kort får man 10 poäng.

De spelare som når en förutbestämd summa poäng blir utslagna.

Poäng

Harlequin (Kille) 18 poäng
Kuku (Gök) 17 poäng
Husar (Husse) 16 poäng
Husu (Svin, Gris, Svinhugg) 15 poäng
Kavall 14 poäng
Värdshus 13 poäng
Lilja 12, 11, 10...3, 2 ,1
Kransen (Krans) 0 poäng
Blompottan (Potta, Blomkrukan) 0 poäng
Blaren (Blarre) 0 poäng

Tremanswhist Bismarck

Tremanswhist Bismarck

Antal spelare: 3
Antal kort: 52, ingen joker
Given: Alla kort, utom fyra fördelas lika mellan spelarna. De fyra sista korten i leken läggs ut på bordet med bildsidorna uppåt. Varje spelare har i det här spelet alltså 16 kort.
Kortens värde: Det vanliga, Esset är högst, tvåan är lägst.
Det här går spelet ut På: Principen är densamma som i t ex Whist. Det gäller att antingen ta så många spel som möjligt (i spel) eller att ta så få som möjligt (i pass). Spelet är individuellt. Spelregler: Varje omgång går i tre ronder. l första spelar man "trumf", i andra "spel" och i tredje ronden "pass". Såväl i "trumf" som i "spel" gäller det att ta så många stick som möjligt och i "pass" alltså så få stick som möjligt. Det först utlagda av de fyra korten på bordet, bestämmer i rond ett vilken färg som blir trumf. Men också i ronderna två och tre ska korten läggas upp. Det är nämligen så, att förhand har rätt att ta upp de fyra korten på sin hand. Därefter ska han, efter att ha behållit något av korten eller alla, lägga tillbaka fyra valfria kort som därmed är ute ur spelet. Ingen får se dessa fyra kort. Förhand har alltså den favören att han kan förbättra sin hand med hjälp av de fyra korten. Detta gäller i alla tre ronderna. Men är detta inte orättvist? Hur ska de andra spelarna ha någon chans mot förhand, när denne får sådana favörer? I slutänden blir det rättvist. Förhand måste nämligen ta fler spel (i "pass" färre spel) än övriga spelare. Vi ska strax återkomma till poängberäkningen. När förhand lagt tillbaka fyra kort, börjar spelet. Förhand spelar ut och nu gäller traditionella Whist-regler. Man måste bekänna färg, det finns inget trumftvång, d v s om du inte har den utspelade färgen, har du rätt att ta med trumf, men det är inget tvång. Däremot måste du naturligtvis följa färg, om trumf spelas ut. Den som tar hem ett stick, spelar ut nästa kort. l rond ett och två ska förhand ta minst 8 stick för att gå hem, de två andra spelarna ska ta minst 4 var. Varje stick över dessa minimigränser ger 1 poäng i protokollet. Den tredje ronden skiljer sig från de två första genom att det nu handlar om att ta så få spel som möjligt. Reglerna är desamma, du måste alltså hela tiden bekänna färg, men det finns ingen trumf. Förhand ska i den här ronden kvittera favören av att ha fått ta upp korten från bordet med att ta bara 4 stick, medan de övriga spelarna får ta 6 stick. Varje stick under dessa maximi-gränser belönas med 1 poäng i protokollet.

Fyrmanswhist

Fyrmanswhist

Det här är ett av de mest klassiska spelen. Det spelas över hela världen. Det har blivit stilbildande och givit upphov till en massa varianter. Det är ett spännande, och enkelt spel som är lätt att lära sig. Spelet bygger visserligen mycket på vilka kort man begåvats med, men går samtidigt att påverka genom egen skicklighet. Har man lärt sig spela Whist, då kan man också i princip en rad andra spel. Spelsättet, spelföringen, taktiken och idén går igen, och det gör att Whist egentligen är det spel man borde lära sig allra först. Kort sagt, ett "allmänbildande" spel. Förutom en massa avläggare - alla i sig intressanta, spännande och roande - finns det också i Sverige några varianter på själva Whisttemat. D v s man spelar Whist lite olika. Det finns Whist med trumf och utan, det finns whist där man begär spel på ett bridgeliknande sätt. Men det allra vanligaste spelsättet, det är det som vi ska beskriva.

Antal spelare: 4
Antal kort: 52, ingen joker
Given: Alla kort fördelas, ett i taget, bordet runt. Spelarna ska sitta mitt emot varandra, två och två. Spelet är nämligen ett parspel. Sedan korten delats ut, tar varje spelar upp sina tretton kort, sorterar dem i färger och sätter dem i fallande valörordning i handen. Ingen får lov att se den andres kort.

Kortens värde: Också i det här fallet kan man säga att en mängd spel följer Whist-ordningen, d v s tvåorna är lägst, essen är högst och räknas som 14. Det innebär att efter tiorna kommer knektarna (=11), damerna (= 1 2), kungarna (= 1 3) och till sist essen.

Det här går spelet ut på: Det finns två olika spelsätt, antingen "spel" (eller "rött") eller "pass" (vilket också kallas "svart"). l det förstnämnda fallet gäller det att ta så många stick som möjligt, i det andra fallet så få stick som möjligt. Det finns ingen trumf.

Spelregler: Whist är som sagt ett parspel. Det betyder att du hela tiden måste vara mycket uppmärksam på hur spelet förs, så att du så snabbt som möjligt kan bilda dig en ungefärlig uppfattning om hur korten sitter. Framför allt är det mycket viktigt att du tror dig förstå vad din medspelare har. Ni två ska ju tillsammans ta så många spel som möjligt, eller så få som möjligt. Spelet börjar med att var och en avger ett bud. Det går så till att spelarna, efter det att de sorterat och gått igenom sin hand, bestämmer sig för om de vill "spela" eller "passa". Självklart är det så att ju bättre kort du har, desto större är chanserna att du tar många spel. Har du väldigt dåliga kort, d v s låga kort, inga följder med t ex ess och kung i topp, då är chanserna större att spela "pass". När du funderar över om du ska "spela" eller "passa", ska du ha din medspelare i tankarna. Om du själv tror dig om att kunna ta åtminstone fyra säkra stick, då är det rätt troligt att också din medspelare ska kunna hjälpa till och ta åtminstone tre stick. Då ska du begära ”spel” För att gå hem, d v s vinna spelet, måste du och din medspelare ta 7 stick. Varje stick över sex ger 1 poäng. När ett par bjuder spel och inte går hem, tar motspelarna straff, d v s de får 2 poäng per stick över sex. Om du inte tror dig om att själv kunna ta fyra stick, då är det säkrast att "passa". l "pass" gäller det att du och din medspelare inte får ta mer än 6 stick. Klarar ni det, får ni 1 poäng. Varje stick mindre än sex ger också 1 poäng. Det här med att fyra säkra stick är detsamma som att du ska bjuda "spel" och tvärtom, det är förstås en tumregel. Självfallet kan du få sådana kort att du har både fyra säkra stick och fler och ändå inte bör bjuda ”spel”. Det är nämligen så att om du begär spel, så ska din motspelare till höger om dig spela ut första kortet. Du kanske sitter med sådana kort att du aldrig får en chans att ta något stick. Du kanske aldrig kommer in och får spela ut dina säkra kort. Och du vet ju inte vad din medspelare har, och framför allt, han vet inte vad du har, så han kan kanske inte spela sådana kort att du får ta dina säkra stick. Nu återgår vi till budgivningen. När alla sorterat upp sina kort och funderat över "spel" eller "pass", lägger spelarna ihop korten. Underst lägger var och en ett rött eller svart kort. Det röda kortet visar att du begär "spel" (rött), det svarta kortet att du vill ha "pass" (svart). Spelaren till vänster om givaren börjar visa. Om alla visar svart kort blir det "pass". Så fort någon eventuellt visar ett rött kort, avbryts budgivningen, för därmed är det redan klart. Det blir "spel". Det spelar ingen roll om det är en eller flera spelare som visar svart, så fort någon visar rött, blir det "spel". l Whist måste du hela tiden bekänna färg. När du är renons i en färg, får du saka. Det är inget krav på att du ska sticka över. Du får hela tiden spela det kort du vill. När budgivningen är klar, är det spelaren till höger om den som visat rött som spelar ut. Är det pass-spel är det spelaren till vänster om givaren, d v s förhand, som börjar. i pass-spelet ska du så snabbt som möjligt försöka bli ren (renons) i en färg, eftersom du ju då får saka och kan bli av med höga eller farliga kort. Det kan alltså rentav vara bra att ta ett par spel i början för att sedan kunna saka. Naturligtvis kan det också vara förnuftigt i pass-spelet att spela ut kort i en sådan färg som din medspelare är renons i. Då får han saka. För att på regelrätt sätt kunna tala om för medspelaren vilka kort du har, kan du ta till de här knepen: När du spelar ut i "spel", drar du ett av de lägre korten i din bästa färg. Medspelaren går då in och lägger sitt högsta kort för att visa vad han har. l bästa fall kan han ta sticket och då ska han omedelbart replikera med att spela tillbaka i din färg. Kan han inte ta sticket, så vet han till nästa gång, då han kommer in och får spela ut, vilken färg som är din bästa och som du kan ta spel i. På motsvarande sätt kan du göra i pass-spelet. Du spelar ut ett kort i din bästa pass-färg, d v s den som du har lägst kort i eller som du tror dig om att slippa ta så många spel i. Medspelaren tar sticket och spelar ut i din färg. Det finns ännu ett sätt att tala om för medspelaren vilken färg som är din bästa. När du sakar, så gör du det i den färg som du vill få utspelad. På motsvarande sätt måste du naturligtvis då se upp med hur dina motspelare "signalerar" till varandra. Du ska förstås, om det är möjligt, undvika att spela deras färger. Det par som först fått 13 poäng vinner spelet.

Stadshotellet i Enköping ska rivas

Klicka på bilden så blir den störreHäromdagen stod Sofia och jag på torget framför Stadshotellets entré. Sofia undrade vad de skulle göra med det vackra huset och blev inte glad över beskedet att Statt snart ska rivas.

Det är många i stan som delar hennes känslor, men det är ännu flera som anser att huset redan borde vara jämnat med marken.

Jag har faktiskt ingen åsikt, men som av en händelse finns det en artikel i veckans Ena-Håbotidningen, om några som tycker.

En värmlänning kan också tycka
:
"I dagarna påbörjar fastighetsägaren Peab AB, anförda av regionchef Lennart Anderén, rivningen av Enköpings Stadshotell, uppfört 1879 av byggmästaren J F Lindberg, efter ritningar av arkitekten E J Magnusson från Gävle, och Q-märkt sedan 1987."

"Att, som nu sker i Enköping, riva ett stadshotell av den här typen är i mina ögon ett absolut lågvattenmärke i det moderna svenska stadsbyggandet."

Jag återkommer med bilder och tidningsartiklar från rivningen som antagligen kommer igång inom en vecka.

Nyheter om andra stadshotell

Klicka på Stadshotellet ▼ för alla blogginlägg om rivningen

lördag, februari 27, 2010

Curling och ytterligare en kvartett som sprängde


Den sista svenska stenen gav Team Canada ett hyfsat läge


Om den sista kanadensiska stenen hade gått en centimeter till höger, hade guldet gått till Team Canada.
De fyra fantastiska koncentrationsfenomenen gjorde det igen. De vann som vanligt, men nu vann de under den massiva pressen från hela curlingvärlden som förväntade sig guld. Det är nog lätt att svikta i det avgörande ögonblicket och Anette Norbergs sista sten lämnade ett hyfsat läge för Canada där dock svikten var total och ett misstag gav Svenskorna det guld de förtjänar.

De två sista stenarna
Guldintervjun
OS 2006 i repris

Resultat

torsdag, februari 25, 2010

Kvartetten som sprängde

Gårdagens stafett var en uppvisning i kylig taktik från den fantastiska fyran, men jag kan inte bortse från att "stora stygga vargen" som han kallades i tevestudion, Petter Northug gjorde en rent otrolig upphämtning från ett omöjligt underläge. Han silver har definitivt platinaglans!

Segrarna Daniel Rickardsson och Johan Olsson i klassisk stil samt Anders Södergren och Marcus Hellner i fristil, gjorde var och en på sitt sätt en fantastisk prestation, men jag minns särskilt Johan som i stort sett tvingades ploga sig fram i ledningen eftersom föråkarna, trots det ymniga snöfallet, slarvade med spåret.

Hela OS-programmet och alla resultat här.
Stafettresultatet.

Klicka här ▼ för flera olympiska glädjestunder

onsdag, februari 24, 2010

Saab avsnitt 33 ¾


Klicka på rubriken om du vill läsa de senaste nyheterna om Saab-spektaklet. Det är nämligen så att det kommer många nya och intressanta detaljer med tiden.

Troligtvis är Saab styckat om några år. Möjligen finns en mindre verksamhet kvar i Trollhättan för att tillverka små elbilar, direktdrivna vindkraftverk och vågkraftverk samt några andra produkter som är lämpliga för marknaden vilket Saab-bilarna definitivt inte är.

Mest troligt är det att några finanshajar snart blir väldigt rika efter att ha lagt beslag på väldigt många miljarder i bidrag, utvecklingsgarantier och struktureringsstöd.

Dagens Eko

"Saab-affären klar till slut", är dagens rubrik som följs av detta: "Igår klockan 16.30 avslutades Saab-affären". Enligt min ringa mening började då det som om några år kommer att benämnas "Saab-affären".

Allt om Saab i bloggen

tisdag, februari 23, 2010

Microcars - MC-bilar - Minibilar

Som vanligt när jag läser Enköpingsposten, finner jag något som sätter igång minnesmaskineriet. När jag började intressera mig för motorfordon i mitten av femtiotalet, var det motorcyklar som gällde. BSA, Triumph, AJS och Royal Enfield i första hand. 1957 vaknade intresset för mc-bilar och med dagens EP triggades minnesbanken igång.Gammal minibil och nyare minibil


Den övre bilden visar en svensktillverkad Fulda som cykelfabrikerna Fram och King gick ihop för att producera.

Den undre bilden visar den mc-bil som var vanligast i mina hemtrakter

Efter kriget fick inte Tyskland tillverka flygplan.
Här visas Heinkels sista flygplan och första mc-bil


Här visas Messerscmitts sista flygplan och första mc-bil


Här finns många microcars till beskådande.
Här finns länkar till många intressanta sidor.
Här finns antagligen alla minicars som har tillverkats.

Dancing queens Anna Haag & Charlotte Kalla
Ännu en gastkramande rysare i tevesoffan. Anna Haag och Charlotte Kalla kämpade i täten ända till sista kurvan på stadion då Tysklands slutåkare lade in en magnifik spurt och vann, men liksom förra gången när Anna Haag vann silver, är det platinastuk på svenskornas silver.

Nu blir det omladdning inför torsdagens stafett och det skulle inte överraska någon om de här glada damerna står på pallen igen.

Det kommer att blir svårt med anpassningen till en OS-tömd teveapparat på måndag 1/3.

På fredag 6/3 blir det dock höjdarteve igen då "På spåret" återvänder efter två veckors avstängning på grund av tramsiga programplanerare på SvT.

De sände flera gånger samma evenemang i ettan och 24 och borde i stället ha sänt Sveriges populäraste teveprogram mellan klockan 20.00 och 21.00 de två drabbade fredagarna.

De flesta av oss sportnördar hade föredragit På spåret som vanligt om vi hade fått välja.

Resultatlistan

söndag, februari 21, 2010

Äntligen sol!Klicka på bilderna och välj bland fröpåsar från Nelson. Tänk att det snart är dags att sätta plantor där snön nu ligger nästan metertjock. I spaljen mot tegelväggen slingrar sig en vinranka som snart ska ge härligt söta vindruvor.


För en stund sedan hördes ett väldigt tjattrande från altanen. På en spalje satt en koltrasthona som tydligen hade något viktigt att säga. Först tog jag en bild från dörren fyra meter från henne. Sedan gick jag närmare och närmare. Den här bilden är tagen på armslängds håll. Klicka på pippin och se hur vacker hon är. Hon åt snö och har därför vattendroppar på näbben. Jag förstod inte vad hon ville så hon tröttnade och gav sig av igen.

Superduon Johan Olsson och Markus Hellner

Per Elofssons glädjetårar gladde medaljörerna


I går kväll blev det ytterligare en OS-rysare när Sverige vann guld och brons i 30 kilometer dubbeljakt på skidor. Det luktade taktik från svenskarna under de första 15 kilometerna i klassisk stil. När sprinten började tog Johan Olsson ledningen direkt efter ett blixtsnabbt skidbyte. Han behöll ledningen till 300 meter före mål då Markus Hellner satte in drömspurten. Trots total utmattning lyckades Johan hålla bronsplatsen.

Klicka på rubriken för att läsa resultatlistan.

Sveriges Televisions sammanfattning

Smolket i guldpokalen är att Petter Northug bröt sin ena stav en kilometer före stadion och att det var i kontakt med Markus Hellner. Petter ville inte uttala sig om det hela efteråt. SvD

lördag, februari 20, 2010

Anna Haag - gladast i Whistler Mountain Vancouver

Klicka på bilderna så blir de lite större och ännu vackrare


Anna Haags silvermedalj från gårdagens dubbeljakt ser ut att vara av platina och det beror på att Anna strålar av sprittande glädje när hon visar upp den.

Se och lyssna på smittsam belåtenhet!
Bilder
Klicka på rubriken och ta del av resultatlistan i programtablån.

Marit Bjørgens makalösa uppvisning var i en klass för sig och jag gläds med norrmännen.
Dagbladet hyllar två suveräna segrare som visade absolut överlägsenhet under gårdagen. Tora Berger tog först Norges OS-guld nummer etthundra i skidskytte och de övriga bara fyller på. Det mäktiga landslaget från Norge är totalt sett oslagbart.

fredag, februari 19, 2010

Veckoprognos från SMHI med sju diagram

Uppdatering lördag 20/2. Den övre bilden är från gårdagen och den undre är dagens.

Uppdatering söndag 21/12
Uppdatering måndag 22/2 - Minus 29,5°C klockan 06.00

Uppdatering 23/2
Uppdatering 24/2
Uppdatering 25/2
Klicka på bilderna och studera den nya grafiska veckoprognosen från SMHI, som för närvarande utvecklas och blir klar om några veckor.

Jag är fascinerad av grafisk exponering när det handlar om förhållanden med många komponenter som skulle bli svåröverskådliga i tabellform.

Det här är ett väldigt bra exempel på välbyggd grafik. Det enda jag saknar är en notering om vad nederbörden blir i uppmätt snötäcke.

Här kan du jämföra med långtidsprognosen från YR. Klicka på bilden.
På radiorapporten som nyss lät förfärligt otrevlig, förutspåddes snöoväder de närmaste dagarna, men jag hoppas att SMHI visar hur det egentligen kommer att bli. Vi behöver inte många snöflingor till under den här vintern i Enköping. Uppdatering 12/2 - Nu ser det riktigt illa ut även för Enköping. Fortsättning följer....

Det är rätt intressant att Svenska Dagbladet i den här artikeln, hänvisar till SMHI trots att de använder uppgifterna från YR i sina prognoser.

Klicka där▼ för mera om väder

onsdag, februari 17, 2010

Björn Ferrys triumf

Klicka på bilden och njut! Klicka på rubriken och läs Björn Ferrys hemsida Ferry Tales.

Hela loppet var en klassisk skidskyttethriller med oslagbar kombination av fysisk explosion och psykisk hårdkoncentration. Björn Ferry berättar själv här och i SvT-intervjun
Resultatlistan
Om guldmedaljören

Kuriosa:
Björn Ferry valde skidskytte på grund av Uschi Disls stringtrosor (enligt Aftenposten)
Norrmännen deppar enligt Dagbladet, men jag är övertygad om att de kommer igen innan OS är över.
Mera från Dagbladet om Björn Ferry.

tisdag, februari 16, 2010

Jordskred i San Fratello på Sicilien

Klicka på bilderna så blir de större


Efter jordskredet i Surte 1950, har jag några gånger haft mardrömmar om att bo i ett hus som glider sakta och obönhörligt ned i älven.

När kommunen byggde ett äldreboende på en lersluttning ned mot älven i min hemby, såg jag det som en ättestupa och väntade bara på det ödesdigra skyfall som skulle dra ned husen i vattnet.

Raset i Tuve 1977 påminde mig om äldreboendet, men det står fortfarande stadigt på sin lerjord i sluttningen mot älven Ljusnan.

Klicka på rubriken och läs om jordskred.

Under gårdagen inträffade ett stort jordskred i San Fratello på Sicilien. 1922 förstördes staden helt av ett jordskred, men återuppbyggdes och nu evakueras staden efter ett nytt omfattande jordskred.
Video.
Video.