söndag, december 29, 2019

ledig sida


Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet

Riksdagens två ytterlighetspartier behöver aldrig presentera hållbara politiska program eftersom de bara är populistiska påtryckarpartier utan ansvarstagande.

Den grå lättmanipulerade massan väljer de enklaste budskapen med de slagkraftigaste argumenten.

Därför går det bra för extremisterna i SD & V.torsdag, december 26, 2019

Osiris–Isis–Horus–Ouroboros–Tredje ögat


Tallkottkörteln det  tredje ögat

Det tredje ögat kopplas till tallkottskörteln som i österländska traditioner symboliserar chakrat ajna.

Osiris stav har tallkotten i toppen omgiven av två ormar som symboliserar kundalini-energin som stiger upp.

Den babyloniska guden Ashur håller en tallkotte i handen i en avbildning.

Den hinduiska guden Shiva har håret format som en tallkotte med ormen slingrande runt.

Den romerska guden Bacchus håller en stav med en tallkotte.

Den grekiska guden Dionysos har tallkotten på sin stav.

Buddhas hår är format som en tallkotte.

Vatikantorget har en tallkottestaty och påven har en stav med en tallkotte i mitten.

Ouroboros eller Uroborus är den omättlige ormen eller bevingade reptilen som äter sin egen svans.
Ouroborus beskrivs av Platon som den första levande varelsen. Inom alkemin uttrycktes detta genom en symbol för Ouroboros som ormen vilken äter sin egen svans. Ouroboros sägs [källa behövs] stå för evighet eller helhet. I den gamla bilden av Ouroboros ligger tanken på sluka sig själv och vända sig till en cirkulatorisk process, för det var klart för de mer skarpsinniga alkemisterna att prima materia av konsten var människan själv.

Ouroboros är en dramatisk symbol för integration och assimilering av det motsatta, det vill säga skuggan. Denna "feed-back"-process är på samma gång en symbol för odödlighet, eftersom den sägs av Ouroboros som han dräper sig själv och ger sig till livet, befruktar sig själv och föder sig själv. Han symboliserar Den Ende, som utgår från sammandrabbningen av motsatser, och han därför utgör hemlighet prima materia som utan tvekan[förtydliga] härrör från människans omedvetna.

Det allseende ögat
Det allseende ögat är en symbol som visar ett öga som omges av solstrålar, ofta innesluten i en triangel. Det allseende ögat brukar ofta tolkas som en symbol för Guds öga som vakar över mänskligheten.

Symbolen visade sig i sin nuvarande form i västerlandet under perioden sena 1600-talet till tidiga 1700-talet, men tidigare gestaltningar av det allseende ögat kan spåras tillbaka till egyptisk religion och Horus öga. Under 1600-talet avbildades det allseende ögat oftast omgivet av moln, medan senare versioner oftast innesluter ögat i en triangel, vilket tolkats som en referens till Treenighetsläran och den kristna guden.
Baksidan av en endollarsedel.

År 1782 antogs det allseende ögat som en del av den symbolik som finns på baksidan av USA:s stora sigill. Det allseende ögat introducerades av den ursprungliga designkommittén år 1776 och tros ha föreslagits av den ursprungliga konsulten Pierre Eugene du Simitiere.
Det allseende ögat är omgivet av frasen Annuit Cœptis, som betyder ungefär "Det [det allseende ögat] är vänligt inställt till vårt företagande." Korrigering: ordagrant '[han/hon/den/det] nickade bifall åt de påbörjade [sakerna]'. 

Det allseende ögat är placerat över en ofärdig pyramid med 13 steg, vilket är avsett att symbolisera de ursprungliga 13 staterna och den framtida expansionen av landet. Den kombinerade implikationen är att ögat, eller gud, finner USA:s framgång som föredömligt.
Det stora sigillet används på officiella dokument i USA och förekommer av den anledningen bland annat på USA:s valuta, dollarn (endollarsedeln).

En tidig version av det allseende ögat med moln.
Det allseende ögat förekommer även i frimurerisk symbolik. Det allseende ögat är avsett att vara en påminnelse att en frimurares handlingar alltid ses av Hela Världens Store Byggmästare (the Grand Architect of the Universe). Även här förekommer det att det allseende ögat är inneslutet i en triangel, men i detta sammanhang är det en referens till frimurarnas preferens för siffran tre i numerologi. Även andra varianter förekommer.
Den första uppkomsten till det allseende ögat i detta sammanhang har spårats till The Freemasons Monitor av Thomas Smith Webb år 1797, några år efter det att USA:s stora sigill skapats. Enligt en sägen så visar frimurarnas användning av det allseende ögat i sin symbolik på kopplingen mellan frimurarorden och USA:s grundare (senast i filmen National Treasure), i verkligheten är nog relationen troligtvis den motsatta att frimurarnas användning influerats av USA:s sigill.

Av den kommitté som skapade USA:s stora sigill var det endast Benjamin Franklin som tillhörde frimurarorden, men hans idé antogs inte till en början av kommittén och Franklin kan även själv ha varit omedveten om influensen. Många av ordnarna har själva förnekat någon särskild koppling.

Horus var en viktig och gammal fornegyptisk himmelsgud. Han var den främste av gudarna i falkgestalt, och hans ögon utgjordes av solen respektive månen. Namnet Horus betyder "den avlägsne"

Horus var en lokal gud i Hierakonpolis och knöts där till härskarkulten vilket gjorde att farao identifierades med Horus. Horus har många aspekter av skilda ursprung som assimilerats till samma gudom, vilket gör Horus till en komplex gud med många namn och funktioner. Horus sammansmälte exempelvis med solguden Ra som Re-Harakhte som dyrkades i Heliopolis.

Från den första dynastin blir Horus och guden Set ständiga rivaler som förenades i övre och undre Egyptens harmoni. Senare blev Osiriskulten central vid faraonernas begravningsriter. Till dessa riter knöts en annan Horus, Horusbarnet som var son till Osiris och Isis och brorson till Set. Både Horus och Horusbarnet kämpar med guden Set. Set mördar Osiris och Horus segrar till sist över Set och hämnas därmed Osiris och blir härskare. Horus vänstra öga (månen) skadas i striden, vilket enligt myten förklarar månens faser. Horus helas av guden Thot.

Horus öga (Wedjat; även Ras öga) eller (”Udjat”) är en fornegyptisk symbol för vaksamhet och gudomligt skydd, företrädesvis från Horus eller Ra. Den förekommer ofta på skyddsamuletter. Symbolen syns vanligen på avbilder av Horus mor, Isis, liksom gudomligheter nära förknippade med henne. Ögat är en kraftfull symbol och symboliserar makten att se, upplysa och handla. Horus var sedan äldsta tid symbolen för faraos person och stod för mod och styrka. Ögat ansågs som symbol ha läkande krafter, och bars ofta som symbol i Egypten som skydd mot en förtida död.
De gamla egyptierna använde också Horus öga för att skriva bråktal, se Binära talsystemet.
Även i andra religioner spelar ögat en stor roll. Oden offrar exempelvis sitt ena öga för visdom.

Myten om Osiris och Isis berör gudinnan Isis ansträngningar att återföra till livet sin döde make Osiris; kampen mot brodern Set och födseln av makarnas son Horus. Det blev en av de starkaste och mest betydelsefulla gudasägnerna i egyptisk mytologi under det forntida Egyptiska Nya riket, cirka 1550-1100 f.Kr..

Gudarna
Osiris, son till Nut och Geb, var en central gudom i egyptisk religion. Han var ursprungligen en sädes- och fruktbarhetsgud som kom att personifiera pånyttfödelsen. Makan Isis var även hans syster. Som modersgudinna framställs hon ofta ammande Horus, en tidig variant av madonnan och barnet. Set var Osiris motsats: han förknippades med den torra öknen, hans bror med den bördiga Nildalen. Rivaliteten uppstod när deras far delade landet mellan dem. Horus som stod för mod och styrka symboliserar faraos person; i tidigare myter även som son till Hathor och Ra. I en strid med Set skadades hans vänstra öga; därav bruket av skyddsamuletten Horus öga.

I den ursprungliga myten dödas Osiris med en träsarkofag som Set i hemlighet tillverkar utifrån sin brors mått. Set avundas Osiris för att han är kung och planerar mordet för att ta hans plats. På en bjudning utlovas kistan till den som får plats inuti. Några få prövar om de passar kistans form, till ingen nytta. Osiris sporras att försöka. Så fort han lutar sig tillbaka slår locket igen över honom och han är inlåst. Kistan förseglas med bly och slängs i Nilen. När Isis hör att Osiris har försvunnit börjar hon söka efter honom. Hon erfar så småningom att kistan flutit nerför nilfloden upp till Byblos kust (idag i Libanon) och att den har inneslutits i stammen av ett cederträd. Vidare får hon veta att trädet har tagits iväg och används som en pelare för att stödja konungen i Byblos nya palats. Isis förklarar situationen för drottningen. Med hennes tillåtelse lyckas hon utan att skada palatset dra kistan ur trädet. När hon återvänder till Egypten begraver Isis sin make i öknen.

Set finner på nytt Osiris kista. Han tar broderns kropp och sliter honom i 13 delar och sprider dem över hela Egyptens land. Varje kroppsdel representerar en av 13 fullmånar (varje år har 12 eller 13 fulla månar)
Ännu en gång söker Isis efter Osiris och hon finner och lyckas sammanfoga 12 av de 13 lemmarna. Hon får hjälp av Neftys som är Sets syster och fru. Osiris 13:e kroppsdel som är hans penis hittar de aldrig för den har Set ätit. Istället formger Isis en fallossymbol av guld och sjunger en sång runt honom tills han återförs till livet.

Osiris återuppstår och på så vis blir Isis gravid med Horus. Osiris många erfarenheter gör honom till kung i livet efter detta och de dödas härskare.
Dränkningen av Osiris sägs ha utförts av 72 ej namngivna sammansvurna som leddes av Set. Detta refererar till legenden där 1/72-del av månens ljus har vunnits av Thoth för tillkomsten av fem viktiga gudar: Set, Neftys, Osiris, Isis och Horus. Varje 72-del av månens ljus utgiven för de fem dagarna betyder en enskild mörkerdel lämnad på sin plats under de 360. Legenden i sig är baserad på beräkningen att 1/72 över 360 dagar, längden i landets gamla kalender, skapar fem hela dagar vilket återspeglar varaktigheten av Egyptens nyare 365-dagars kalender.

Månen och fisken
I sent egyptiskt tänkande kunde de rättmätigt döda ibland bli stjärnor och därför ansågs månen emellanåt vara i förbindelse med Osiris, de dödas herre.[2] I legenden om död och återuppståndelse framkommer så en koppling till månens faser. Mörker frambringas av ondska som vill förgöra gudomar. Månen förstörs (till synes) först men förs därefter från mörkret till livet. Osiris ska ha styckats i 13 delar som var och en representerar varje fullmåne; vanligtvis 13 på ett år. En annan tolkning är att bitarna av Osiris var 14 till antalet och att dessa representerade en enda månfas. En del skärs av varje natt under 14 dygn och sätts sedan ihop igen under de påföljande 14 dagarna. Ursprungsversionen av Sets brodermord införlivades i denna senare version men det uppgavs att försöket misslyckades när Isis och Nefty fann och befriade kistan.

Som en konsekvens förtäljdes historien så att innan Isis återupplivade Osiris så fick hon ihop 13 av de 14 delarna men hon kunde inte hitta den sista biten, makens penis, som ätits av en oxyrhynchus fisk (arten kallas ibland elefantnäsa och har ett ovanligt svängt tryne som liknar avbildningar av Set). Då skapade Isis en fallos åt Osiris och försökte återuppliva honom. I vissa versioner sjöng Isis en sång kring Osiris tills han vaknade till liv igen. Sedan gestaltade hon sig som en pappersdrake och flög omkring hans kropp för att befruktas och föda Horus. I andra utsagor får Isis vingar och svävar över Osiris. Hon andas liv i honom för att han ska komma tillbaka till livet och avla Horus. Då Osiris på samma gång är levande och död blir han gud och kung av livet efter.

Utveckling och mystik
Som en gudom för liv-död-återfödelse blev Horus-Osiris en spegelbild av de årliga skördecyklerna liksom människors önskan om ett lyckligt efterliv. Legenden blev därför oerhört betydelsefull och överträffade alla andra. Legendens gärningar i både livet och efterlivet ledde till att religiösa riter som förknippades med legenden så småningom antog drag av en mysteriekult i vilken de invigda skulle kunna delta i återfödelsen av Horus/Osiris och renas för att träda in i ett nytt liv.

I Grekland vid i stort sett samma tid uppstod i Eleusis en liknande död-återlivs kult kring gudomarna Demeter och Persefone. Flera sekler därefter började grekerna, inklusive Platon, intressera sig för den egyptiska kulten. Så småningom uppstod en kult som härstammade från den egyptiska och som genomsyrats av platonism. Den fördes vidare till grekiskt-influerade områden, särskilt under den hellenistiska tidens kontroll över Egypten. Eftersom kultens gudar var utländska anpassades den på olika vis efter ändamålsenliga lokala gudar och kulturella element i de grekiska nationerna. På så vis skapades en samling av närstående kultversioner med centrala gudomar som hade deformerats för att likna det egyptiska originalet. Dessa var kollektivt kända vid första århundradet f.Kr. som Osiris-Dionysos.

onsdag, december 25, 2019

Julens under – The wonder of christmas – Karl BarthDet största undret är inte att Jesus uppstod efter döden!

Det var en engångsföreteelse.

Det största undret är att ett nytt medvetande uppstår miljontals gånger varje vecka!

Ett hel nytt medvetande skapas i varje ny människa; ett medvetande med förmåga till abstrakt tänkande och planering.

I varje nyfödd människa skapas ett medvetande helt oberoende av föräldrarnas medvetande.

Det är det största undret!

The wonder of Christmas is described in the article of the Apostles' Creed:

"Qui conceptus est de spiritu sancto, natus ex Maria virgine"; "who was conceived by the Holy Ghost, born of the Virgin Mary."


Or, according to the formula of the Nicene Creed which is recited every Sunday, and on many other days, in the Roman Catholic mass and at least on Christmas and on other high festivals in the German Evangelical Church:

"Et incarnatus est de spiritu sancto ex Maria virgine et homo factus est"; "and was incarnate by the Holy Ghost of the Virgin Mary, and was made man." What does this mean?

It certainly means God's presence in our world, His presence as man among men and therefore God's revelation to men. It means man's reconciliation with God. That this happened and still happens, is the substance of the Christmas message.

God is the "He" of whom the Creed speaks. In Him is present not only light but the Light, the eternal Light, not only help, but the perfect,

ultimate Helper Himself, not only power, but the Lord of all powers, not only love but the Lover in whom all love is founded, who excels all love and who is so infinitely lovable because He is wholly Love, even if no one responds.

This God is conceived where we all are conceived. He is born of Mary. She who conceived and bore Him, plays our part in the wonder of Christmas, for it concerns us. God has come to us. "Disguised in our flesh and blood, is the eternal good."

In the name of the Messianic King whom Israel expected, the Church has rediscovered the name of "the eternal good' in which she believes and which she confesses. The name is "Immanuel," God with us. ( Is. VII.14).

Even described in such general terms Christmas can only be understood as a wonder. That there is this Love of which Paul can say that it never ends, is not a known fact nor some general truth symbolically represented in the Christmas message but also recognisable elsewhere.

Can it really be true: God in our world, God in our world? The facts cry out against it, for they speak of God's remoteness from the world and the world's remoteness from God. It needs a confession of faith to recognise reconciliation as truth, a confession whose strength and weakness lies in the fact that it appeals only to revelation and that it can be made and received only by faith. The Creed of the Christian Church is this confession.

It appeals only to revelation, it is made only by faith, it demands and expects nothing but faith when it calls the Love whichnever fails, an event, saying: "Et incarnatus est."

Karl Barth, Christmas

lördag, december 21, 2019

BRÅ Brottsförebyggande rådet


Islams expansion

Wikipedia

Islamiska expansionen (661–750)
Expansion under Profeten Muhammed, 622–632
Expansion under de fyra första, s k rättledda, kaliferna, 632–661
Expansion under det umayyadiska kalifatet, 661–750

Islamiska expansionen, på arabiska Fatah, فتح, är den snabba territoriella utvidgning mellan åren 632 och 750 e. Kr. som den nya religionen islam gjorde. Religionens grundare, profeten Muhammed, hade varit den som enade beduinstammarna inom Arabiska halvön under islam och utbredningen av religionen fortsatte efter hans död år 632 utanför halvöns gränser. Muhammed hade genom Guds uppenbarelser påbjudit heligt krig mot judar och kristna för att utbreda islams styre:

Kämpa mot dem som, trots att de  fick ta emot en uppenbarad Skrift, varken tror på Gud eller på den Yttersta dagen och som inte anser som förbjudet det som Gud och Hans sändebud har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud - kämpa mot dem till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalat skyddsskatten (Koranen 9:29).

Den islamiska expansionen utgör inledningen på den muslimska guldåldern. Den kallas också muslimska expansionen och arabiska expansionen. Den muslimska guldåldern är den kulturella och vetenskapliga dominans som följde de militära erövringarna och som brukar anges vara från 700-talet till mitten på 1200-talet.

Under det första århundradet efter Muhammeds död expanderade riket snabbt under de fyra första kaliferna, och sen umayyaderna. Riket växte långt utanför arabiska halvön västerut över Nordafrika och långt upp på Iberiska halvön och österut ända till Indiska halvön över Mellanöstern och Centralasien. Abbasiderna övertog makten från umayyaderna år 750 och expansionen avbröts i öst och väst, även om enklaver uppstod under kortare tid till exempel i södra Frankrike kring fortet Fraxinet och i södra Italien och på Sicilien på 800-talet. Expansionen fortsatte delvis söderut över Sudan och Östafrika även efter 750-talet.

Sveriges Television SvT


torsdag, december 19, 2019

Novus 191219


I dagens Sverige är det inte längre realpolitik som väcker väljarnas sympati.

Den ofinansierade och ohållbara sensationspolitik som SD och V står för lockar den lättmanipulerade grå väljarskaran eftersom den slipper fördjupa sig i det komplicerade kompletta politiska pusslet.
onsdag, december 18, 2019

Kronogården

Lamotte är enligt min ringa mening en populistisk fjant som provocerar i onödan men han har rätt att vara en provocerande fjant inom yttrandefrihetens ramverk.

När polisen försöker upprätthålla ordningen och möts av smädelser är det dags att sätta ned foten.

Polisen agerar inte professionellt och på något sätt är jag tacksam för det.

När samhället utvecklas så att poliserna alltid vet hur de ska stävja oro, tyder det på att vi har för mycket oro.

Dock är det hög tid att visa upp elefanten i det offentliga rummet när poliserna möts med kommentarerna; Hora, fitta och knolla din måmmå.

Video

tisdag, december 17, 2019

Knutby säsong 9 avsnitt 1

I Sektpodden berättar pajaspastorn Peter Gemäck om sin syn på sektmiljön i Knutby Filadelfia.

Det är intressant att lyssna på alla karismatiska pastorsskojare. De har en speciell pingstpredikantröst.

Peter Gembäck har den.
Helge Fossmo hade den.
Ulf Ekman hade den.
Ulf fostrades av Kenneth Hagin, Kenneth Copeland och Benny Hinn med flera.
Alla fanatiska pingstpredikanter som fostrades i trosrörelsen som Ulf Ekman hämtade från Kristallkyrkan hade rösten.
Roten till det onda i Sverige var Livets Ord i Uppsala.

När Peter Gembäck försöker framstå som ångerfull, passar det bra med en förklaring till varför han tvättade badrummet efter att Helge Fossmos första hustru Heléne tvingades till hädanfärd genom en mystisk badkarsolycka.


Citat:

Heléne dog i julveckan 1999, samma år som församlingens ledare, Åsa Waldau, fick för sig att hon var omtalad i Gamla testamentet, förutsagd i Nya testamentet och utsedd att gifta sig med Jesus.

Den 29 mars satte Åsa Waldau på sig en ring med sju diamanter och ville bli kallad ”drottning Tirsa”.

På läkarspråk hade hon drabbats av vanföreställningssyndrom med storhetsidéer.

Men de närstående hjälpte henne inte med verklighetskontakt. Istället höll de med och anpassade sig.

Familjen Fossmo hade då bott i Knutby i två år och Helge Fossmo var betagen av Åsa Waldau.

De två körde runt med bil på Roslagens småvägar, pratade nätterna igenom och uppträdde som ett förälskat par.

Jesu brud och himlens drottning
Åsa Waldau utnämnde Helge Fossmo till pastor, till sin högra hand och kallade honom sin kärleksslav.

Under sommaren talade hon om att bege sig till Söul i Sydkorea. Där finns världens största pingstkyrka och Livets Ords ledare, pastor Ulf Ekman, arrangerade en charterresa dit. Åsa Waldau profeterade att tiden var inne för henne att bli känd som Tirsa, Jesu brud och himmelens drottning. Hon sa att hon, liksom Yongi Sho, pastorn i Söul, snart skulle färdas i eget jetplan och tas emot av kungar och presidenter. Församlingen betalade Söulbiljetten och förväntan var på topp.

Men Åsa Waldau kom hem igen utan att ha blivit mer uppmärksammad än övriga resenärer. Den falska profetian fick man inte låtsas om. Hon satte sig i respekt med hårdare grepp över församlingen. 

Om ”Tirsa” hade problem så berodde det på att djävulen siktat in attacker mot Guds ögonsten, himmelens drottning.

Kraven på Helge Fossmo ökade och på att ”Tirsas folk” skulle böja sig inför henne.

Heléne Fossmo tvivlade i det längsta på att Åsa Waldau var Jesu brud och universums härskarinna. Heléne hade våren 1999 fött sitt tredje barn och hade kvarstående smärtor av foglossning.

Hon var trebarnsmamma och det yngsta barnet skrek ofta. Ändå fick hon i praktiken sköta ett gratisdagis i hemmet åt medlemmar.

Inte heller kände sig Heléne väl till mods med den kramkultur som Åsa Waldau infört i församlingen.

Medlemmar kramades länge och kroppsnära. Tog på varandra, såg varandra i ögonen och sa: ”Jag älskar dig, du är ljuvlig”. Heléne ville enbart krama sin man så intimt.

Samuel Frankner, som känt Heléne i hemstaden Kristinehamn, fick i uppgift att vänja henne. Han smekte hennes hud under jumpern.

Heléne ville att maken skulle vara hemma med familjen. Men Åsa Waldau sa att mellan henne själv och Helge Fossmo var det ”himmelsk kärlek”. Om Heléne var upprorisk mot denna himmelska ordning så var hon ett hinder för Guds plan. Och i ”tidens ände” tar Gud bort hinder. I apokalyptiska församlingar signalerar ordet ”hinder” dödsfara, enligt docent Sigbert Axelsson. De eller det som utgör hinder – måste röjas ur vägen.

Vid rättegången 2004 framkom att Helge Fossmo berättat om upprepade drömmar som handlade om att Heléne dog. Han hade bett Sara Svensson, som ansågs höra Jesus särskilt tydligt, fråga Herren om Heléne skulle bättra sig, ”gå hem” (dö) eller om det skulle bli skilsmässa. I Knutby är pastorerna apostoliska, de anses utsedda av Gud och andligt renare än vanliga medlemmar. Därför kom varken Helge Fossmo eller Åsa Waldau på tanken att själva bättra sig.

Efter Helénes död blev medlemmarna rädda för sina pastorers profetior. De hade anmärkt på Heléne – och sedan dog hon. Man kände därefter oro för att bli tillrättavisad. Går det att vara trygg hos ledare som man samtidigt är rädd för?

Hur dog Heléne?
När ambulansen rullade in till akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala lördagseftermiddagen den 18 december var patienten redan död.  Heléne Fossmo hade inte visat livstecken under försöken till återupplivning. Doktor Staffan Welin konstaterade dödsfallet klockan 15.50. Enligt hans journalanteckning och senare polisförhör hade följande hänt:

Heléne och Helge Fossmo hade varit magsjuka. De vilade på övervåningen medan Evelina, en ung inneboende kvinna, pysslade nere i köket, såg till barnen, bar upp frukost och lite Coca cola till sovrummet. Evelina sa att Heléne kommit ned i köket och verkat omtöcknad.

Vid 13-tiden bad Helge Fossmo Evelina ta med barnen till en granne. Han lade sig, somnade och vaknade när Samuel Frankner kom. I bilen utanför väntade dennes svåger. Då hördes rinnande vatten från badrummet. Helge Fossmo fick upp den låsta dörren med en mejsel och fann Heléne flytande på vattnet med ansiktet nedåt. Han drog upp henne och Samuel började med hjärt-lungräddning. Svågern kom in och hjälpte till. Evelina såg de tre männen runt Helénes kropp i badrummet. Helge Fossmo satt på golvet och skrek: – Hon är död, hon vaknar inte!

När rättsläkare Lars Eriksson efter helgen skulle obducera kroppen märkte han att under en svullnad var vänster tinningben eftergivligt. Heléne hade en stor, rund skallfraktur. Utvidgad obduktion gjordes. Besked från Rättskemiska avdelningen visade att Heléne hade toxisk koncentration av läkemedlet dextropropoxifen i blodet.

Genom sin advokat hälsade Helge Fossmo då att han önskade en grundligare utredning av Helénes död.

Magsäcken innehåller cirka 100 ml blodfärgad vätska, inga slemhinneskador eller blödningskällor påvisade i magsäckens slemhinna. Inga tablettrester, ingen doft av alkohol.

I hastigheten övertolkade jag detta som 100 ml rent blod. Det fanns också blod i lungorna som med andetagen dragits in i luftvägarnas tunna grenverk.

Skurade bort blodfläckar i badrummet
Pastor Peter Gembäck satte igång med att skura badrummet medan pastorerna Helge Fossmo, Åsa Waldau och Kim Wincent följde efter ambulansen. Gembäck talade i förhöret om att han sett blodstänk och sa att hans första tanke var: ”här måste ha hänt något”. På badkarskanten fanns ”något som liknade blodfläckar” och det fanns ”smärre blodfläcksliknande förekomster på diverse olika ställen runt badkaret”.

Där fanns också, enligt förundersökningen, en fläck som var större med hårstrån invid. Gembäcks vittnesmål verkar ge stöd åt min vän rättsläkarens hypotes om att Heléne haft en dödskamp där hon hostat och spottat blod.

Badkarsvredet där Heléne dött hade samma runda form som frakturen i hennes tinning. En pligg på vredet tycktes stämma med ett en spets i frakturen. Polisen misstänkte inte att någon dödat Heléne. Hennes död ansågs vara en fallolycka i badkaret där hon slagit huvudet mot vredet.
fteråt. De hade order att hålla utredningen avgränsad.

Eftertankar
Mord, olycka, självmord? Det är sällsynt att en kvinna planerar självmord mitt på dagen med maken intill sig och andra personer i huset. Men Helénefallet handlar om sektrelaterad död. I Helénes miljö kan gränser vara otydliga mellan övertalning och eget beslut, mellan troslära och mind control, mellan idéer om ”hemgång” och verklig bortgång, mellan självmord och mord.

Heléne Fossmo  befann sig i en miljö präglad av maktmissbruk, förtroendemissbruk och de underordnades lydnad och beroendeställning. Beroendet i extrema och slutna samfund kan vara lika vanebildande och svårt att ta sig ur som drogmissbruk eller spelmissbruk. Förnekelse, att skylla ifrån sig och tala osant hör till symtomen vid beroendetillstånd. Den som då är ”snäll” och försäkrar, ”jag tror på allt du säger”, är en möjliggörare till fortsatt missbruk. Att ta sig ur och bli nykter är en vändpunkt. Man gör upp med livslögnerna. I det skedet får inte möjliggörare tack för sin tro på det som inte var sant.Han var Kristi bruds sexansvarige pastor i Knutby, berättar han.
Snart ställs han inför rätta för sexofredande mot en 17-årig flicka.

Flickan utnyttjades för att ge Åsa Waldau ”frid”, enligt misstankarna.

Nu vill Knutbypastorn Urban Fält, 49, träda fram och ta ansvar för sina handlingar.

– Jag önskar att alla kan komma vidare i livet, säger han om sina forna sektmedlemmar.

Waldau är åtalad för 14 fall av misshandel av sex olika kvinnor. Hon nekar till brott men säger att hon förstår att det som pågick i Knutby ”varit osunt”.

Den tidigare Knutbypastorn Urban Fält, 49, står åtalad för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, för att ha haft sex med en 17-årig flicka i församlingen i Knutby.

Urban Fält åtalades tillsammans med 54-åriga Åsa Waldau, kallad Kristi brud, och pastorn Peter Gembäck, 46.

Waldau är åtalad för 14 fall av misshandel av sex olika kvinnor. Hon nekar till brott men säger att hon förstår att det som pågick i Knutby ”varit osunt”.

Gembäck är åtalad för ett fall av misshandel och olaga tvång – han erkänner.

I polisutredningen står att Urban Fält begått sexuellt ofredande mot en 17-årig flicka för att ge Åsa Waldau ”frid”.

Urban Fält träder fram: ”Jag gjorde människor illa”

I ett brev till Expressen, som även tidningen Dagen publicerat, skriver han:

”Jag var en av pastorerna i Knutby! Det var ett sammanhang som var helt galet. En sekt!

Jag har i dag helt tagit avstånd från allt som det handlade om! Där gjorde jag många fel och jag gjorde människor illa!

Med djup ånger ber jag alla de jag skadat om förlåtelse!

Jag tar fullt ansvar för det jag gjorde fel och jag har inte något emot någon av dem som var med i sekten!

Enligt misstankarna och anklagelserna utnyttjade pastorn sin ställning och den 17-åriga flickans ”ungdom och utsatthet” för att ha sex med henne flera gånger under hösten 2015. Han har ”allvarligt missbrukat den beroendeställning” som flickan haft gentemot honom, enligt åklagare Liselott Herschend.

Flickan: Hans ord var lag

I polisförhör har 17-åringen, som nu är vuxen, berättat om extrem rädsla – och samtidigt stolthet över att ge Kristi brud lugn.

”Hans ord var lag, eftersom det han sa var vad Gud sa”, står antecknat i förhör.

– Om alla inte var på plats så blev Åsa orolig. Allas uppgift var att finnas där för henne, har en annan kvinna sagt i förhör.

I utredningen framgår att 17-åringen berättade för bekanta att hon hade en sexuell relation med pastorn ”i syfte att kunna vara för Åsa”.

I dokument från Kriminalvården säger Urban Fält att han hade ansvar för ”predikningar, kontroll och sexualitet”.

”Med ansvar för sexualitet förklarar han att han utifrån religiösa föreställningar förväntades använda sin kropp för att tillfredställa en annan församlingsmedlems sexuella behov.”

Den 14 januari 2020 är rättegången mot Waldau, Fält och Gembäck planerad att inledas i Uppsala tingsrätt.

måndag, december 16, 2019

Greta Thunberg säsong 2 avsnitt 2


Rödvinsclownerna på nyhetsredaktionerna trivs
bäst tillsammans med andra parasiter!
Sverigeddemokraterna säsong 666 avsnitt 13Det är inte Jimmie Åkessons förtjänst att han toppar förtroendeligan!

Det är de övrigas fel!

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är byggd enligt Parkinsons lag


söndag, december 15, 2019

Tredje söndagen i Advent


Sinnesrobönen av Reinhold Niebuhr 1926

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.

Låt dock aldrig min sinnesro bli så total att den släcker min indignation över det som är fel, vrångt och orätt. Att tårarna slutar rinna nerför mina kinder och vreden slocknar i mitt bröst.

Låt mig aldrig misströsta om möjligheten att nå en förändring bara för att det som är fel är lag och normalt, att det som är vrångt och orätt har historia. Och låt mig aldrig tvivla på förståndet bara för att jag är i minoritet. Varje ny tanke startar alltid hos en ensam.
tisdag, december 10, 2019

Terroristens mardröm

Terroristerna i al-shabaab, islamiska staten, al-qaida och boko haram tror att de kommer till helvetet om de dödas av en kvinna.