fredag, december 06, 2019

Sverigedemokraterna

Jag vill inte att SD ska ingå i en regering men det som de andra två ytterlighetspartierna gör nu, är att de idiotförklarar drygt 20 procent av Sveriges valbara befolkning!

Min konstellation för koalitionsregering är, om nuvarande väljaropinion står sig, C+L+KD+M+S.

Med ytterlighetspartierna SD, MP och V som oppositionsgrupp, blir det en stark majoritet i riksdag och regering.

Till sist vill jag se Annie Lööf som statsminister.Eget boende EBO


Demokratiministerns förfall
Sverigebildentorsdag, december 05, 2019

Vidrige Wolodarski avsnitt 666

 Ständigt denne Vidrige Wolodarski


Svenska Kyrkan och gängen

När internetgruppen "Mitt kors" uppmärksammade att kristna flyktingar på svenska asylboenden terroriserades för sin kristna tro, teg kyrkoledningen länge.

När de till sist reagerade, kritiserade de kampanjen i stället för att stå upp för de kristna som led.

Nu gömmer de sig igen!
onsdag, december 04, 2019

Greta Thunberg

Greta Thunberg föddes 3 januari 2003 och blev ett mediefenomen 2019.

Fenomenet Greta hyllas som miljöevangelist men vad är hennes evangelium?

Har hon en egen agenda för åtgärder som kan rädda den miljö som vi människor behöver för vår överlevnad som biologisk art?


Fenomenet Greta har bara ett budskap; Samlas runt mig och protestera!

Protesten handlar om politikers ovilja att lyssna på de experter som ser vad som händer med miljön.

Det är bra. Det är väldigt bra!

Det är mindre bra att protestfenomenet skymmer de praktiska lösningarna på problemet.

Det enda Fenomenet Greta predikar är "VAKNA!"

Det räcker nu!

Nu måste politikerna lyssna mindre på Greta och mera på dem som vet vad som måste göras!

De miljözombifierade ropar "Rädda planeten!"

Det enda som kan rädda planeten Jorden är att människorna utrotar sig själva så att naturen får en möjlighet att återhämta sig.


Sverigedemokraterna och medierna

tisdag, december 03, 2019

Sverigedemokraterna och väljarna

Kunde Donald Duck bli president i USA så kan antagligen
Herr Åkesson bli statsminister i Sverige.
Väljarnas vägar äro outgrundliga.

söndag, december 01, 2019

Nobelfesten och Sverigedemokraterna

Nobelstiftelsen bidrar till att SD kan bli största parti i nästa val.

Väljarna älskar martyrer och det nobelsnillena gör, är just att skapa martyrer.

Nobelstiftelsen bjuder in Vänsterpartiet trots att deras historia med kommunismen är lika vidrig som nazismens kopplingar till SD.För de politiskt korrekta ynkryggarna är vänstervåld accepterat.

Nazisternas massmord ska fördömas liksom kommunisternas och deras avkommor Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är samma skrot och korn!Biblioteken och Sverigedemokraterna

Biblioteksbladet

Muslimer

Muslimer är ingen ras!

De flesta muslimer har växt upp i en miljö där islam är en kulturell tradition.

Kristna, judar, hinduer, buddhister, panteister, animister och ateister tillhör en gruppgemenskap som delar tro.

Ditt människovärde är inte avhängigt din tro!

Ingen har rätt att värdera dig som människa utifrån din tro!

Myterna eller instiftelsemyterna handlar om personer med en övertygelse.

Buddha, Muhammed och Jesus Kristus är exempel på centralgestalter som präglar de troendes böneliv.

Jesus offrades och dog för våra synder och Muhammed dödade för sin tro. Buddha personifierar stillhet och djupt andligt medvetande.

När muslimer betraktas som farliga människor beror det på att grupper som al-qaida, boko haram, al-shabaab och islamiska staten bygger sin ideologi på att Muhammed dödade andra människor och därmed ger dem rätt att döda för sin tro.

Salafismen är den islamiska gren som förhärligar den våldsbejakande ideologin!


tisdag, november 26, 2019

Politisk korrekthet och spadar

En spade är en spade även om du i politiskt
korrekt enfald ser den som ett agrikulturellt redskap.


ÅlÅl – Wikipedia  WWF Artdata

Europeisk ål (Anguilla anguilla), ofta benämnd enbart ål, är en långsträckt strålfenig fisk inom familjen Anguillidae. Ålfiskar har en säregen anatomi och livscykel. Som adult är den långsträckt, med en cylindrisk ormlik kropp. Till skillnad från de flesta andra sötvattensfiskar har de inte bukfena, och rygg-, anal-, och stjärtfena är sammanvuxna. I sitt sötvattenhabitat är den mörkfärgad, men under lekperiodens början, inför migrationen till havet, ändras dess färg till silverglänsande.

Man har länge vetat att europeisk ål vandrar från de sötvattenhabitat där de lever stora delar av sitt liv, ut i havet men var reproduktionen sker eller hur reproduktionen går till har varit ett mysterium i hundratals år. Det var först i början av 1900-talet som forskare lyckades lokaliserades ålens lek till Sargassohavet.

Mänsklig aktivitet har gjort att populationen av europeisk ål minskat kraftigt. Detta beror bland annat på byggen som hindrar ålar på deras vandringar, föroreningar, spridning av sjukdomar och överfiske, då dess kött är mycket uppskattat och ingår i traditionell mat i ett flertal kustländer. Europeisk ål kategoriseras, över hela sitt utbredningsområde som akut hotad på grund av den dramatiska minskningen.

Larvstadiet.
Larven, som kallas leptocephalus-larv, är genomskinlig och färglös, endast ögat är svart. Kroppen, som inledningsvis mäter cirka 75 mm, är pilbladsformad och tillplattad och den har ett extremt litet huvud. Den har inte några utvecklade fiskfjäll och skelettet är mjukt. När den på sina vandring närmar sin kontinentalsockeln börjar de växa och omvandla från att vara tillplattad till att få en rundare form och når en en längd på upp till 8 cm och en höjd på 1 cm. I detta stadium kallas de för "glasålar". Fortfarande i slutet av 1800-talet betraktades detta stadium som den separata arten Leptocephalus brevirostri.
Sötvattenstadiet
Ålens livscykel.

Som fullvuxen har ålen en slangliknande, cylindrisk och slingrande ormlik kropp. Ryggfenan, analfenan och stjärtfenan är sammanvuxna, med 245-275 mjuka strålar i ryggfenan och 176-249 mjuka strålar i analfenan. Den saknar helt bukfenor medan bröstfenorna är placerade strax bakom huvudet. Huden är jämn och avger mycket slem. Fjällen är små, ovala och ligger djupt i huden. Till skillnad från de flesta andra fiskarter överlappar inte fjällen varandra. Gälarna är relativt små. Ålen har även en väl utvecklad hudandning som gör det möjligt för den att tillfälligt lämna vattnet. Munnen är ganska djupt kluven och når fram i nivå med ögonen, som är relativt små. Ålen nyttjar först och främst sitt goda luktsinne för att finna föda. Ålarnas käkar har olika bredd, förmodligen beroende på vilken föda som de främst lever av.

Ålens färg förändras under hela livet. De yngsta, så kallade glasålarna har ingen pigmentering, men en kamouflagefärg uppträder under tillväxten och när de närmar sig kusten vid vårkanten då vattentemperaturen ökar blir de gulaktiga bruna, varför de då kallas för "gulålar".

 Adulta ålar har en mörk, brunaktig rygg som skiftar till ljusare gulaktigt på buken. När ålen börjar närma sig könsmognad och påbörjar migreringen till havet blir hela kroppen ljusare och får en metallisk glans, med en silverglänsande mage. I detta stadium, då de bland annat kallas för "silverål", blir ögonen också betydligt större och matsmältningsorganet börjar tillslutas.

I slutet av det första levnadsåret når ålen 15–30 cm med en vikt på upp till 20 gram, medan det under det tredje året kan nå längder på 40–45 cm och vikter upp till 400 gram. Under lekperioden har de nått en längd på cirka 100 cm, men kan också vara större i storlek beroende på levnadsförhållanden och ålder. Hanar är betydligt mindre än honor.

måndag, november 25, 2019