fredag, november 30, 2007

Vindkraft
Sakta men säkert inser de flesta att vår energiförsörjning måste ske genom direktomvandling av energin från sol, vind och vatten.

Stridsropet från
Folkkampanjen mot kärnkraft 1973, är snart i allas mun.

"Sverige bör öka antalet vindkraftverk kraftigt även på land fram till år 2020. Uppemot 6000 vindkraftverk behövs om Sverige ska klara målsättningen att en femtedel av all energiproduktion ska komma från förnybara källor, enligt Energimyndigheten."

"Klas Tennberg, är projektledare på Energimyndigheten.
– Vindkraften är vår absolut renaste energikälla. Den ger inga som helst utsläpp och bieffekterna av vindkraftverk är små jämfört med all annan produktion av energi som är någorlunda lönsam idag."


Nåja, vattenkraften från älvar och havsvågor, uppfyller också renhetskraven.

"Det är i en
debattartikel i Dagens nyheter som Energimyndigheten lägger fram det nya förslaget till regeringen. Vindkraften står idag för 1,4 terrawattimmar vilket inte ens motsvarar en procent av Sveriges totala elproduktion. Det är betydligt lägre än många andra länder.
Dagens planeringsmål i Sverige är tio terrawattimmar till år 2015. I det nya förslaget skruvas målsättningen alltså upp kraftigt till hela 30 terrawattimmar år 2020. Det handlar om upp till 6 000 vindkraftverk mot dagens 800. Men för att det ska lyckas så måste byråkratin minskas och dolda avgifter tas bort."

Klicka på etiketten "miljö och energi" längst ned och läs om direktenergiomvandling från sol, vind & vatten.

Tidigare i bloggen om just vindkraft.

SNF om vindkraft.

Väldens snabbast växande energikälla.

Den som har rätt från början, har alltid rätt till slut.

Inga kommentarer: