onsdag, mars 17, 2010

Kärnkraften sviker i kylan


Den här långa kalla vintern har kraftbolagen bevisat att kärnkraften är ett opålitligt och otidsenligt alternativ till modern energiomvandling från solinstrålningen, vindarna och strömmande vatten och vågor samt osmotisk energi.

Kärnkraftsindustrin har avslöjat sin inkompetens och det är hög tid att fasa ut den vilket de tre stora kraftbolagen redan har insett och projekteringen för den nya generationen energiomvandling är etablerad.

Kärnkraftskramarna har sitt enfaldiga mantra: "Tillverkningsindustrin kräver kärnkraft".

De har helfel! Industrin kräver en pålitlig ospecificerad energidistribution och det kravet kan inte kärnkraften leva upp till.

Energimyndigheten

När jag är inne på spåret miljövänlig energiomvandling, vill jag presentera dagens elbil.
Elbilstestet
Allt i bloggen om energi och miljö
Räknehjälp

1 kommentar:

Michael Karnerfors sa...

Med tanke på att situationen vid hade 2009 var helt unik då inget annat land i världen någonsin gjort så omfattande uppgraderingar och moderniseringar - vilket tvingats fram av dåraktig och kortsynt kärnkraftsfienlig politik - så har den här vintern inte bevisat vitten. Du försöker använda ett undantagsår som bevis på en generell trend. Detta är - givetvis - ett falskt argument.

Tittar vi i det längre loppet så visar det sig att kärnrkaften i Sverige har en utmärkt tillgänglighet, som ligger mellan 85 och 95%... ingen annan kraftform förutom vattenkraft kommer upp i dessa fantastiska siffror.

Vindkraft och solkraft? Ett skämt i jämförelse. Solkraften kommer inte ens upp i ca 50W per kvardatmeter på vintern, och vindkraftens lynnighet, där den minst en gång per månad dyker till under 5% av installerad effekt, är legendarisk.