måndag, mars 01, 2010

Jakt på lodjur


För inte så länge sedan drog 12000 (tolvtusen) tappra jägare ut i naturen för att avrätta 27 livsfarliga vargar. 444 jägare per varg.

Nu har 10000 lika tappra jägare fått tillstånd att fälla 209 stora vackra kattdjur i våra skogar och i dag börjar det smälla bland tall och gran. Eftersom endast 48 jägare per lodjur har anmält sitt intresse, har det utlysts belöningar till de pricksäkraste. Om det inte räcker med skottpengar, övervägare man att börja med lodjursjaktutbildning, men först nästa år enligt Jägareförbundet.

Citat Björn Sundgren på Jägareförbundet i Norrbotten:
" För de flesta jägare är det här helt nytt. Det är en ny jaktsäsong och en ny jaktform."

Lodjursfällorna som har ifrågasatts, är tillåtna även denna jaktsäsong.
"Världsnaturfonden krävde förbud mot fällor inför årets licensjakt. Men när jakten startar idag så är alla fällor som användes förra året tillåtna. När vi pratar med handläggaren på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet säger han att en utredning av fälljakten ska göras, och menar att det är svårt att dra några slutsatser från undersökningen som gjordes av SVA då det var så få djur i studien."

Om fälljakt

Det var ju rätt få lodjur som skulle avrättas den gången så det statistiska urvalet blev nog tillräckligt, men saknas viljan så saknas resultatet.
Jägarnas syn på spektaklet
Lodjuren har ingen talan, men det finns goda skäl att främja lodjursstammen. Mycket bra artikel!
Läs mera om lodjur

2 kommentarer:

Gammelsvensk sa...

"Fälljakt" ser jag som ett väldigt konstigt ord. Dessutom har jägarna lämnat sina hundar hemma för att inte låta dem plågas av den djupa snön. Det är ju behjärtansvärt men deras omtänksamhet är väldigt begränsad kan man tycka när de hetsar de stackars lodjuren i samma djupa snö samt låter dem plågas i fällor, kanske i flera dagar, innan dessa vittjas. Hur klarar jägarna den myckna snön? Snöscooter kanske?

Anonym sa...

Jag håller inte på med lodjursjakt själv men vad jag förstår så måste andra typer av levandefångstfällor enligt lag ses till dagligen.
Dessutom ifrågasätter jag en del av de argument som fördes fram i opinionsinlägget från Djurens rätt. Jag tycker t.ex. att en del av argumenten är inaktuella och delvis missvisande. Hur kan klimatet inuti en fälla t.ex. vara värre än utomhus? Det borde ju vara skyddat från isande vind,snö och snålblåst? Fällorna är dessutom typgodkända av naturvårdsverket. Läs mer om detta på http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Jakt-och-viltvard/Fallor-for-vilda-djur/Fallor-for-lodjursjakt/

Där står att läsa: "Färre lodjur har skador av fällor idag än på 1990-talet. Det beror främst på att Naturvårdsverket har upphävt tillståndet för den fälla som har orsakat flest skador och skärpt kraven på de fångstredskap som är godkända för lodjursjakt."

Vidare: "Träflis återfanns även hos fem lodjur där jaktmetoden ej angivits, samt hos ytterligare sex djur där man uppgivit att de inte fångats i fälla." samt "Utöver dessa finns rapporter om kloskador, liknande de hos fällfångade lodjur, hos sex lodjur som uppgivits fällda under annan form av jakt än fällfångst.". Dessa citat är tagna ur SVAs rapport "Fällfångst av lodjur" som legat till grund för bl.a fällornas vidareutveckling (ni hittar länken dit via den tidigare nämnda websidan). Visst ska man se över fångstmetoderna men hålla diskussionen på en saklig nivå. Sen kan man ju diskutera nivåerna för rovdjurstammen och jag tror en kompromiss mellan jägare och övriga naturvänner går att uppnå. De flesta jägare jag känner är rätt vettiga människor.