torsdag, mars 04, 2010

Monstervågor till havs

Den undre bilden har inget att göra med Louis Majesty, men den visar hur det kan se ut när jättevågor möter ett fartyg.


De flesta mornar ger Dagens Eko anledning till eftertanke. Denna morgon handlade Ekot bland annat om kryssningsfartyget Louis Majesty som mötte tre stycken åtta meter höga vågor i Medelhavet mellan Barcelona och Marseille. SvD - AP - MailOnline - Teknik 360 -

Satellitobservationer visar att jättevågor är vanligare än vad oceanforskarna hittills har känt till. De uppstår snabbt och försvinner fort. Det kan gå över på under en minut.

Jättevågor kan bildas genom att en liten våg hinns upp av en större som bygger på så att det blir en stor våg. Två likadana vågor kan tryckas samman och bilda en jättevåg.


Våghöjder på över 30 meter har observerats. Jättevågor är vanligare i hav där stora havsströmmar möts och de kan inte förutses.

Ett par gånger har jag varit med om att Silja Line har gått ut på gränsen till vad som är tillåtet eftersom vinden har kommit rakt framifrån vilket tydligen är hyfsat gynnsamt. För mig var det inte alls gynnsamt att känna hur det gigantiska fartyget bromsade kraftigt varje gång det mötte en jättevåg. Efter den senaste stormiga resan var all färg borta från fören och jag inbillade mig att jag såg skador i frontvisiret.

Jag kommer definitivt aldrig åka till Finland igen utan att noggrant följa vindprognoserna från SMHI.
Det mesta om jättevågor

Inga kommentarer: