lördag, mars 06, 2010

Religion och sunt förnuft

Om bilderna är svåra att se, kan du klicka på dem. De är gjorda av min favorittecknare Jan Romare och han har givit mig tillstånd att kopiera dem.


Korset restes vid Enköpingsån för några år sedan och blev naturligtvis vandaliserat av unga män som hellre hade sett andra symboler.

Den som tror att det finns en bok som innehåller Guds ord, gör en naiv omvärldsanalys. Om det finns en allsmäktig gud måste den vara just allsmäktig och neutral i konflikter mellan olika människors intressen.

Bibeln och Koranen är partsinlagor från människor som har fantiserat om Gud.

En allsmäktig gud administrerar naturligtvis allt liv och inte bara på vårt lilla klot i universum.

Idén att det finns ett folk som är Guds eget folk, är en rent enfaldig vidskepelse. Alla levande varelser och organismer måste ha samma värde för en allsmäktig gud.

En religion vars företrädare för ett lågmält samtal med sin församling, kan bidra till att göra människan tryggare i förvissningen om att det finns någon sorts god kontroll av det till synes slumpmässiga och ofattbara.

Av de kristna präster som jag har haft kontakt med, har ingen hävdat att Guds ord finns nedskrivna i en bok.

Inte ens de två senaste högsta företrädarna för Svenska Kyrkan, har påstått att Bibeln är Guds ord.

Bibeln är människors ord om Gud efter tankar om Gud PUNKT!

Samtliga praktiserande muslimer tror att Koranen är deras guds ord bringade till Muhammed via ärkeängeln Gabriel. De tror också att deras gud bara accepterar böner på arabiska, uttalade med exakt de ord som Muhammed föreskrev för 1400 år sedan. Bönen måste utföras i riktning mot Mecka och föregås av en detaljerad tvättningsritual följd av en rad komplicerade kroppsövningar i samband med själva bönen. Bönen i islam.

Därmed avfärdar jag islam som primitiv vidskepelse fylld av bisarra tvångsmekanismer.

Här kan du läsa om många religioner.

Det följande är mina tankar om vad Gud skulle säga till
mig om vi hade upprättat en kommunikationslinje

Hej människa, det är Gud som talar.

Det är på tiden att du får veta några viktiga detaljer om mig.

För det första får du göra precis vad du vill av ditt liv. Jag kommer inte att straffa dig, men jag hoppas att dina medmänniskor isolerar dig om du skadar dem.

För det andra, är du inte min avbild. Du påminner inte ens om mig.

För det tredje, har jag inga krav på dig. Om du vill be till mig, är det upp till dig om du mår bra av det.

Det finns inga böcker som återger mina ord och min vilja. Allt sådant är bluff!

Det finns många böcker som har skrivits efter inspiration av tankar om mig, men ingen av dem är trovärdig och två av dem, Bibeln och Koranen har orsakat enorma mänskliga lidanden, bara för att enfaldiga människor har tolkat texterna som uppmaningar till våld och förtryck.

Jag vet att en del av er tror att jag bara lyssnar på arabiska böner. Andra tror att man måste be på latin. En del människor tror att jag kräver en massa löjliga bugningar och gester i samband med bönen samt att denna ska föregås av ett krångligt och bisarrt tvättningsschema. Många av de människorna är jag lite sur på. De använder mitt namn i onda syften. Det känns inte bra ska du veta.

Jag bryr mig inte om hur du ber. Visst är det trevligt att vara tillbedd, men dina böner ger dig inga förmåner. Det kan också vara bra att veta.

Vill du veta vad jag gör?

Jag administrerar livet. Allt liv!

Allt liv har samma värde för mig. Det kan vara bra att känna till. Du är inte mera värd för mig än en fästing eller en människoätande haj. Du är inte mera värd för mig än en grankotte. En av dina bakterier har samma värde för mig som hela du har.

Tänk på det människa!

Ni har så många och onödiga namn på era religiösa samfund. Det systemet borde ni skrota. Det skapar bara konflikter.

Kristna sekter som den i Knutby, amerikanska tokkristna och muslimer, är bara några av alla exempel på slöseri med tankekraft.

Jesus Josefsson från Nasaret var inte mitt enfödda barn. Han var ett av alla mina barn och dit räknas alla organiska enheter. Jag talade inte mera genom honom än genom någon annan.

Beduinen Muhammed hade inget uppdrag från mig att föra min talan bland er. Han hade enbart maktsyften med sina utspel och det gäller de flesta religiösa ledare. De bryr sig inte om mig, men det värsta är att de bryr sig inte om dig heller.

De vill bara ha makt.

Det har funnits många bland er som har kommit ganska nära när ni har tänkt på mig men få har kunnat beskriva tankarna i tryckta ord och det är väl inte så konstigt. Jag finns ju inte, sett ur ett mänskligt perspektiv. Alltså finns det inte ord som kan beskriva mig.

Jag bara är.

För nästan fyrahundra år sedan enligt din tideräkning (för mig finns inte tiden), levde en klok holländare som hette Baruch Spinoza. Liksom du, tänkte han ofta på mig och han skrev en del bra saker om sina tankar och kallade sin gudsupplevelse för panteism. Det tycker jag om. Tänk på det du!

Visstja - Djävulen hälsar att han inte heller finns!

Inga kommentarer: