tisdag, mars 16, 2010

Varmare klimat ger mindre älgar

De här två älgtjurarna skorrar sannolikt inte på skånska när de brölar mot revirinträngande rivaler. Här gäller nog klingande norrländska.


Redan hösten 2002 rapporterade Ekot om att ett varmare klimat gör att älgarna krymper generationsvis.

Nu ska ett gäng forskare göra fördjupade studier i hur klimatet påverkar älgarnas storlek.
Lyssna

Citat Ekot: "Älgarna i Skåne är bara hälften så stora som de ståtliga djuren i Nikkaluokta som har kroppshydda anpassad för sträng kyla. Teorin är att älgarna i norr kommer att krympa för att klara av varmare tider."

I min gamla geografibok från mitten av 1800-talet, står följande om samer: "Lapparne utgöra tillsammans blott 25000 människor av hvilka 7000 finnas i Sverige och 17000 i Norge. De äro småväxte och uppnå sällan öfver 5 fots höjd; de hafva svart stripigt hår samt gulbrun hårfärg."

Det kanske var varmare i Norrland för 150 år sedan eller så gäller inte samma regler för människor som för älgar.

Inga kommentarer: