lördag, januari 10, 2009

Energiomvandling


Eftersom jag gång på gång tvingas söka efter energiomvandlingstabeller, samlar jag det bästa här för att enkelt kunna söka den nyckel jag för tillfället behöver.

1 kW = 1,36 hk
1 hk = 0,736 kW
1 kcal = 1,16 Wh = 427 kpm = 4,19 kJ
1 kcal/h = 1,16 W
1 Wh = 368 kpm
1 kcal/s = 4,19 kW
1 Btu/h = 0,29 W
1 W = 1 J/s = 1 Nm/s
1 Btu = 1,06 kJ
1J = 1 Ws = 1 Nm = 0,239 kcal
1 kWh = 860 kcal = 3600 kJ
1 kpm = 9,81 J = 2,34 cal
1 kpm/s = 9,81 W

Energiinnehåll kwh/kg (x860=kcal/kg)
Kol 7-8,5
Dieselolja E01 11,8
Bensin 11,9 Gasol 13
Ved 5
Uran cirka 140 000

Energiinnehåll kWh/liter
Bensin 8,7
Fotogen 9,5
Dieselolja 9,9

Erforderlig luftmängd för förbränning:
Bensin 17 m³/kg = 14,7 kg/kg
Ved 7 m³/kg

1 bar = 100 kPa
1 kPa = 0,01 bar
1 kp/cm = 98,1 kPa
0,1 Mpa = 1 bar
1 psi = 0,07 bar
1 psi = 6,895 kPa

Termodynamikens fyra huvudsatser:
Nollte huvudsatsen: Om två system förs i kontakt med varandra kommer de att utbyta energi eller materia tills de är i jämviktsläge.
1. Första huvudsatsen, eller energiprincipen: Värme som flödar in till ett system är lika med summan av ändringen i inre energi plus arbete som uträttas av systemet.
2. Andra huvudsatsen, eller entropiprincipen: Värme flödar från varmt till kallt.
3. Tredje huvudsatsen: Alla processer upphör vid absoluta nollpunkten.
Bra sidor på nätet:

convertworld.com
sparkraft
termodynamik
termodynamik
energi
SI-systemet
Konvertera.nu

Inga kommentarer: