onsdag, oktober 03, 2007

Människan och framtiden.Människosläktet förbereder sin egen utrotning genom rovdrift på naturresurserna och därav följande nedskräpning/förgiftning av miljön.

När Asiens och Afrikas befolkning har tagit till sig västvärldens ovanor med fossilbränsleförbränning, kollapsar de naturliga reningssystemen.

När bakteriedödande och virushämmande mediciners överdoserande, har skapat ohanterliga multiresistenta stammar av mikroorganismer, är människosläktet dömt till undergång, som skapelsens krona betraktat.

De spillror av stryktåliga människor som återstår, kommer att vara i minoritet i alla avseenden bland faunan.

Innan dess, på vägen mot undergången, kollapsar infrastrukturer, ekonomisystem, produktionsapparater, återvinningsorganisationer, energiomvandlingsanläggningar, reningsprocesser med mera.

Då avslutas människosläktets strävan mot frihet och oberoende från, och av religioner. I dessa omställningstider kommer disciplin och underkastelse att vara nödvändiga för att inte människor i sin jakt på föda och värme/kyla, ska ta kål på varandra.

I en värld med konstant brist på föda och komfortabel logi, lockas rovdjuret inom människan fram i all sin nakna brutalitet.

I denna övergångstid innan kollapsen, kommer med största säkerhet en religionernas renässans att leda till tävlan mellan kristendomen och islam om herraväldet över den degenererade människan.

Eftersom muslimerna med all önskvärd tydlighet har demonstrerat hur de löser konflikter, är oddsen höga i deras favör.

Dock är det inte för sent ännu.

En dramatiskt snabb utveckling av solenergins direktomvandling så att elenergidistributionen rationaliseras och erfordeliga förbränningssystem i fordon, industrier och bostäder, kan drivas med vätgas, löser tillsammans med vind- och vågkraft, jordens totala energianvändningsbehov med råge, utan skadliga avfall.

Vilken väg väljer vi?

Vad vi än väljer så har vi kvar problemet med multiresistenta livshotande mikroorganismer och avfallshanteringen.

Det löser vi, eller hur?


Klicka på rubriken och läs om Utopia

2 kommentarer:

Lars Rudström sa...

Mänskligheten har ända sedan sin början (evolution eller kreativism är egalt här) "startat sin undergång". Det är inget nytt påfund. Den förlitar sig på solenergin i sin fattigdom ända sedan begynnelsen. Att du Germund tror att ett bättre och vettigare utnyttjande av solenergin kan frälsa oss från undergång är ju naivt! Om ca 5 miljarder år har allt solens väte fusionerats till helium. Då kommer "solen" att täcka hela himmlen och Jordens allt levande väsen som baseras på kol (allt organiskt) förångas, likaså en del metaller. De som då (kanske några miljöpartister som grävt ner sig 3 km i jordskorpan?) överlevt och lämnat en avkomma kommer att efter ca ytterligare en miljard år få uppleva den absoluta nollpunkten, -273 grader Kelvin då alla atomrörelser avstannar. Då överlever inte ens miljöpartisternas avkomma tyvärr. Varför då dra ut på plågan? Vi vet vad som väntar oss.

Germund sa...

Jag är medveten om att allt liv på jorden måste dö ut på grund av förändringar i planetsystemet.

Min aktuella dystopi handlar om de närmaste 100 åren där människorna har avgörandet i sina händer.