fredag, oktober 12, 2007

Äntligen!


Nobels fredspris, delas äntligen ut enligt normen "långsiktigt fredsarbete".

Om vi inte kan stoppa de miljöstörande processerna, blir enorma landområden omöjliga att leva i och människor börjar krig därför att de behöver mark att bygga och leva på.

De naturnedbrytande utsläpp som våra fossilbränsleförbränningar ger upphov till, har hittills relativt hyggligt absorberats, men en systemkollaps är oundviklig om inte vi snabbt tillämpar utsläppsfri energiomvandlingsteknik.

Inget behöver uppfinnas för att nå målet. All kunskap finns för att ersätta förbränningsmotorernas emissioner med rent vatten från vätgas.

Vind- och vågkraft samt direkt solenergiomvandling kan ersätta alla jordens kärnkraftverk, kolkraftverk och oljekraftverk.

Tekniken är välkänd och det enda som saknas är politisk vilja.

Årets fredspris kan bli den frigörande faktorn.

Äntligen!

Uppdatering eftermiddag
Al Gore gjorde redan som vicepresident många uppmärksammade uttalanden om den miljökatastrof som närmade sig, men det mesta drunknade i Bill Clintons karismatiska svada. Nu lyssnar folk till Al Gore och även om han skjuter över och vid sidan om målet många gånger, är budskapet kristallklart och otvetydigt;

Skärp dig människa eller vänj dig vid kolskyffeln. Det går åt helvete!

19 kommentarer:

Anonym sa...

Det finns bara två globala stora hot mot livet på Jorden:

Miljöhotet
och
Islam

Inget annat. Punkt

Anonym sa...

Skickar med lite nyttiga länkar som du kan läsa, klimathotet är propaganda för att kunna inför mer beskattning..!!

http://www.jpands.org/vol12no3/robinson600.pdf

Daily Mail: Schools must warn of Gore climate film bias
http://shorl.com/prudirakejudy

http://www.prisonplanet.com/articles/march2007/140307hysteria.htm

http://www.canadafreepress.com/2007/global-warming020507.htm

http://www.prisonplanet.com/articles/february2007/130207globalwarming.htm

The Whole Solar System is Undergoing Global Warming.
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread221608/pg1

Germunds Blog sa...

Efter PUNKT:

Det ruggiga är att det ena kan leda till det andra.

Om de biologiska processerna störs av av miljöstörande utsläpp, minskar resurserna till kost och logi för hela jordens befolkning, i en sådan omfattning att det obevekligen leder till globala väpnade konflikter.

När miljöflyktingarna väller in i milljardtal, till de ännu beboeliga områdena på det norra halvklotet, öppnas dörrarna till helvetet.

Då upphör såväl vilja som förmåga till att bistå de nödställda.

Då blir vi alla nödställda och lätta offer för den hårdaste och omänskligaste religionen som finns.

Då kanske vi till och med välkomnar den religion som skoningslöst hänger tjuvar.

Det slutliga kontrollsystemet i tiden innan undergången.

Om vi nu börjar lyssna på Al Gore och FN:s klimatpanel IPCC, kan vi bromsa katastrofutvecklingen.

Anonym sa...

Germund, har du ens lagt ner en timme på att ifrågasätta propagandan om klimathotet??

Du tror säkert på Bush "krig mot terrorn" oxo??

Ifrågasätt istället för att bara svälja allt som kommer från etablissemanget, kan det finnas gömda agendor som du inte vet om? Har du t.e.x. läst FN's Agenda 21?? Trodde inte det heller..

Germunds Blog sa...

Nej infokrigaren, jag har aldrig ifrågasatt vetenskapen om klimathotet.

Däremot har jag granskat och kontrollerat trovärdigheten i alla partsinlagor som jag har tagit del av och blivit övertygad om att människans rovdrift på naturen, håller på att straffa sig.

Anonym sa...

Då rekommenderar jag dig att läsa dom länkar jag skickat med i tidigare inlägg.. Speciellt den länken som går till ett forum, där hittar du länkar till bland annat NASA om solsystemets planeter som oxo genomgår dessa uppvärmingar, vad kan det vara för nåt i solsystemet som påverkar Jupiter och Mars uppvärming, kan det vara solen, för det finns väl inte industrier, bilar, människor på Mars och Jupiter eller hur..??

Sen ser du dom dokumentärer ( The great global warming swindle & Global warming or Global Governance ) som ifrågasätter och motsäger den mänskliga påverkan som IPCC och Gore påstår.. IPCC är ett politiskt organ inte vetenkapligt!!

Germunds Blog sa...

Det är inget tvivel om att det finns naturliga fluktuationer i jordens klimatsystem, men föroreningarna svarar människan ensam för.

Anonym sa...

Så du tror med andra ord att koldioxid är en förorening??

Om du kan nåt vetenkapligt om koldioxid så borde du veta att Co2 är en livsgas, jorden/växtligheten mår bra av Co2..

Under medeltiden så var det ca 10 grader varmare än det är idag, så hotet om 2 graders värmeökning är ju ingening??

magnus sa...

Germund. Du har gått på en myt som getts ett sken av vetenskap!

Det var 2.5-2 grader varmare för 1000 år sedan, och ännu varmare för 5000 till 8000 år sedan. Det vet man bl a genom sådant som att man noterat när sjöar frös, man hittat pollen som visar växtligheten (bl a i droppstenar och liknande), nedskrivna berättelser samt trädens årsringar och mycket annat. Detta är alltså vetenskaplig sanning. Enhetlig empiri. Klimatet har på detta sätt under denna interglaciära period i stort sett (med vissa detalj-skillnader) samvarierat *globalt*.

Klimatet (något vi bedömer över ganska många decennier) har alltså varit både varmare och kallare än i dag och varierat mycket. Minst lika mycket som nu! Och det är alltså inte särskilt varmt nu!

Varmt är bra förresten bra! Mindre sjukdomar mer mat mm. Vidare är, precis som kommenterats här, koldioxid ingen förorening, utan en livets gas som ger mer växtlighet. Bl a bättre förutsättningar för att producera mat.

Allt pekar förresten på att kosmisk strålning, bl a (men inte bara) påverkad av solaktivitet, styr klimatet. Det innebär att det finns stor risk för att vi går mot ett antal kallare decennier under detta första halvsekel.

Germunds Blog sa...

Nej infokrigaren, koldioxid är inte en nyttig gas när den ökar för mycket. I dag absorberar havet och skogarna överskottet, men när havet blir mättat får vi stora problem med obalans i atmosfären.

Germunds Blog sa...

Nej magnus, temperaturökningen är inte bra när planeten är utarmad av extensivt jordbruk, skogsavverkning och urbanisering med hårdgjorda markytor. Den stora folkmängd som planeten nu härbärgerar kommer att tvingas samlas på det norra halvklotet när ökenspridningen gör livet svårt på det södra.

magnus sa...

Hur definierar du extensivt jordbruk? Att man odlar rationellt? Att man använder luftens kväve i konstgödning? Att man använder kemikalier, men mindre sådant genom växtförädling?

Växtförädling och förbättringar för ökad avkastning i jordbruket har skett så länge jordbruket existerat, och utan extensivt jordbruk skulle avkastning per yta vara en bråkdel av dagens avkastning och det skulle ge en enormt stor miljöförstöring! Extensivt jordbruk är alltså ett medel mot miljöförstöring.

Men för att även granska ditt påstående: Varför klarar inte planeten temperaturökning när vi har ett extensivt jordbruk? Jag kan inte se vad du avser för mekanism?

Skogsavverkningen blir alltså mindre med extensivt jordbruk (och i synnerhet RÄDDAR MAN REGNSKOG OM MAN SÄGER NEJ TILL DEN ONDA BIOENERGIN!), men samma sak där: Vad är det för mekanism som säger att jorden inte klarar medeltidens värme, eller de gradenheter varmare klimat det var för 5000-8000 år sedan, om vi har skogsavverkning?

Ökenspridning? Varmare klimat gör det fuktigare. Det är nog därför öknarna i Afrika i dag minskar. Fördubblad CO2-halt ökar även växtligheten med (vill jag minnas) 50-75 procent, och gagnar växtlighet även i ökentrakter. Öknar har faktiskt varit ett större problem vid ett kallt klimat. Ibland har mycket stora delar av det i dag bevuxna Afrika varit öken, men växtligheten har återkommit. Det har gått i cykler, i takt med klimatförändringar. Ett varmare klimat är alltså bra för människor även i "söder", och det finns det ju även stöd för historiskt. Guldåldrarna där har varit när jordens klimat varit varmare.

Du har alltså inte rätt. Någon höjning av havsytan ser vi ännu inte. Den ökande isbildningen på Antarktis minskar faktiskt den naturliga havshöjningen i dag, med någon millimeter per år (**). D v s halva den naturliga havshöjningen på i snitt cirka 2 mm per år. (Skulle Arktis smälta ger det ju inte ökad havsnivå, då den porösa isen under havsnivån tränger undan vatten.)

-

(** Rapporten i detta pdf-dokument beskriver på sida 8 Antarktis växande is. Vill du ha vetenskapliga källor till andra påståenden så fixar jag dem gärna.)


MVH, Magnus

Germunds Blog sa...

Extensivt jordbruk är följden av en extremt hög folkökningstakt på det södra halvklotet, vilket bland annat har medfört avverkning av regnskogar samt införande av kommersiella gödnings- och bekämpningsmedel som är kopplade till speciella utsäden.

Det är intressant att du nämner luftkvävebindning eftersom det är en del av en tänkbar kortsiktig lösning om man växelodlar med luftkvävebindande oljeväxter.

På lång sikt är dock extensivt jordbruk ett markutarmningshot.
Ökenbildningen är en följd av utarmade jordar

Du kan inte jämföra med medeltidens villkor eftersom behovet av föda var en bråkdel av dagens.

Jag vet inte vad du har för källor för att havsnivån sjunker. Glaciäravsmältning innebär vattennivåhöjning.

Samma sak gäller ökenspridningen som är en förjd av minskad vegetation i ökennärområdena.

Du bortser i dina jämförelser med gångna tider, från att den kraftiga folkökningen, med viss automatik innebär större ansträngning på naturresurserna.

Du får nog visa tillförlitliga källor för att ökenspridningen avtar och havsnivån ökar.

Slut för i dag!

magnus sa...

Extensivt jordbruk är väl, i praktiken, en beteckning för att man tillför näringsämnen, dikar åkrar mm. Inga konstigheter. Det är om man inte tillför ämnena som jorden utarmas. Sen finns det jordbruk utan konstgödning och besprutning, men det är en annan -- s a s mer religiös -- sak. Biodynamiskt kanske det heter... Extensivt jordbruk där man inte har tillgång till näringsämnen kräver förstås mera mark och i torrare fattigare länder ofta att man ständigt bränner skogar (askan är näringsämnet) för att snart överge den marken och bränna nytt. Det är inte bra extensivt jordbruk. De behöver konstgödning (vars framställning kräver billig fossil energi de ofta har inhemskt; att missunna dem det är rena ondskan).

Extensivt jordbruk fungerar alltså med rätt metoder, och vi skulle inte kunna vara utan det. Ett rationellt jordbruk kan inte skada miljön, för då skadar det produktionen.

Jag nämnde att man i våra konstgödningsmedel tar kväve från luften. Kväve är det ämne i luften som har högst koncentration, och därför är det ju lämpligt, inte sant. Det är bara i biodynamisk odling som man tvingas odla baljväxter (inte bara oljeväxter) (samt låta jorden ligga i träda några år för att med rätt dåligt resultat få bort ogräs mm. Tacka vet jag extensivt.).

(En aning off topic, men intressant, parentes kanske: Att utsläpp av s a s lättillgängliga kväveföreningar i luften från fossildrivna fordon ger högre växtlighet vilken forskare ansett bidrar till att minska CO2-koncentrationen i atmosfären. He-he! ;-) Se artikeln "Bilavgaser bromsar växthuseffekten" i Chemicalent.se.)

Israel gjorde ju om öknar till bevuxen mark genom extensiv odling, så hur menar du att extensivt ger öknar? Det ger behov av mindre mark för odling, men ger mer växtlighet där man vill odla. Har ju även gjort att fattiga länder inte längre är tvungna att bränna ner skog (svedjebränning) för att på det sättet få åkermark med näringsämne i. Amerikanska projekt i bl a Uganda t ex.

Det är positivt att man kan få mer mat på mindre yta. Den utvecklingen har skett i vår del av världen under flera hundra år, men mest de senaste seklen, och kanske i synnerhet det senaste. Utan den förbättring som skett skulle vi behöva odla upp minst dubbelt så mycket mark i Sverige som vi gjort i dag, och Europa skulle inte vara allt annat än självförsörjande.

Jag jämför inte dagens jordbruksproduktion med medeltidens. Jag skrev bara, beträffande definitionen på extensivt, att jordbruket alltid utvecklats av människan för att ge bättre avkastning. Bevattning, växtförädling (genmanipulation), gödningsmedel mm, allt sedan Mesopotamien och tidigare... (Konstgödning började man med för några hundra år sedan.)

Detta har -- motsatt vad du verkar tro -- bidragit till att möjliggöra en större befolkning som ständigt har det bättre än tidigare mindre talrika generationer.

Därmed menar jag också att vi inte har något problem med överbefolkning eller förbrukning av jordens resurser. Vi skulle få ett sådant problem OM VI INTE ODLADE EXTENSIVT, eftersom vi då fick odla upp så mycket mark att mer natur förstördes. Att tillverka kväve från luftens kväve är utmärkt! "Konstgödning" heter det…

MEN, extensivt jordbruk räddar oss inte alldeles. Inte från miljörörelsen. Biobränslen produceras i alltför stor utsträckning genom svedjebränning av regnskog. Miljörörelsen är en megabluff.

Jag skrev ingenstans att havsnivån sjunker. Jag skrev att den naturliga ökningen på cirka 2 mm per år (de senaste århundradena, och höjning i princip under hela denna interglaciära period på minst 12000 år) nu avtagit något p g a att istäcket på Antarktis nu ökar i rekordfart. Antarktis har även blivit kallare sen några decennier tillbaka.

Glaciäravsmältningen i övrigt (som inte kompenserar för isbildningen på Antarktis!), är den ett problem? Man har ju nyligen upptäckt infrusna människor från lilla istiden, då glaciärerna växte.

Ökenspridningen är i dag faktiskt inte ett faktum, möjligen undantaget Kina. I Afrika hade man ju nyligen skyfall (okej det är en katastrof, men har alltid skett återkommande där) och öknarna där minskar faktiskt. Detta underlättas av om atmosfären blir fuktigare, vilket den blir vid varmare klimat. Vid varmare klimat blir det alltså mindre ökenspridning. Ökenspridningen har, tvärtom, mest skett när det blivit kallare klimat. Det säger iofs inte FN:s klimatpanel, men det finns det forskning som visar.

-

Att havsnivåökningen de senaste århundradena ganska konstant kan du lätt googla dig fram till. Därom är alla eniga. Men ökningen tenderar också, just som jag skrev, att avta just nu (jag skrev inte att havsnivån minskade). Det kan du läsa om i den forskningsrapport jag länkade. (Beror alltså på Antarktisk växande is.)

Att Afrikas öknarna minskar (i motsats, verkar det, till vad nästan alla miljöorganisationer samt modellmakarna i IPCC verkar påstå) hävdades t ex i SvD av Ulf Helldén, professor i naturgeografi. (Se Johan Norberg.)

Råkade även stöta på en uppgift om mindre öknar tack vare fuktigare klimat fram till Mesopotamien-tiden, för 5000-8000 år sedan, just som jag sa:

In a vegetation map presented for 6,000 years ago, but possibly applicable to the whole period 8,000-5,000 years ago, Winkler & Wang 1993 p.245), most of the present-day grassland zone on the Tibetan Plateau is depicted as being covered by a forest-grassland mosaic, reflecting warmer and moister conditions. Likewise a forest-grassland zone is shown as impinging from the north over much of the Mongolian arid steppe zone. The result is much reduced desert/semi-desert zone in central Asia."

Det lär även finnas 6000 år gamla målningar från Sahara-området som visar att öknen inte var utbredd där och då; att klimatet var varmt och fuktigt. Beskrivs i "The Search for the Tassili Frescoes" av Henri Lhote.

Att koldioxiden framför allt bidrar till att öka växtligheten i varmt klimat, d v s nära ekvatorn, är också väl forskat kring. Det bör ju bidra till att underlätta s a s tillbakahållande av ökenspridning. (Något som jag inte sett den så kallade "klimatforskningen" -- som ju alltid ska ha dåliga nyheter -- ta hänsyn till på detta område, där man ibland uttryckligen angett CO2-halten som en konstant, lika för alla historiska tider.)

--

Tillåt mig slutligen även upprepa argumentet att det finns gedigna bevis för att både medeltiden och en längre period för mer än 5000 år sedan var minst 1-2 grader varmare än vad dagens temperatur på jorden är samt att det generellt var mycket bättre för människor, djur och natur då, samt även mindre svåra oväder (detta senare är även något som ledande klimatologer anser är en följd av global uppvärmning, men inte IPCC, inte…).

MVH, Magnus

magnus sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
magnus sa...

Jag tror jag vi tänker lite fel i själva definitionen av extensivt jordbruk. (Mea culpa; jag vilseledde nog!)

Det är visst liten insats av arbete och kapital, och således innebär det knappast att man använder mer konstgödning eller är "modern", utan snarare att man bryter ny mark. Präglas nog snarare av liten produktion per ytenhet vilket stämmer bättre med hur lantbruk bedrivs i mycket fattiga länder med svedjebränning samt skadar ju där miljön.

Men i så fall kommer man ju bort från sådan odling med hjälp av konstgödning. Tvärtom alltså.

Extensivt är nog s a s antitesen till intensivt! Tror jag.

Nya grödor? Det kan vara bra, men ibland är det rätt marginell skillnad, och förändringar kan ju även leda till okända nackdelar. Men grödor bör naturligtvis vara anpassade till den typ av jordbruk man bedriver. Den råg man odlade i i Småland på 1800-talet skulle bli typ flera meter hög och lägga sig platt på marken om den odlades med dagens metoder. ;-)

--

Beträffande det du skrev om konstgödning och nya grödor (vilket nog alltså egentligen är en slags motsats till extensivt jordbruk), samt om folkökningstakten på södra halvklotet, så måste du väl ändå unna de människorna att bli så många de vill och odla effektivt, precis som vi gjort exakt detsamma.

För skulle vi nu sluta med konstgödning och bekämpningsmedel skulle åkermarken snart behöva mångdubblas, med svedjebränning, och även då skulle det säkert bli knappt med mat åt oss, 600 miljoner européer.

Rätt ogint att inte unna andra det vi har god nytta av.

Germunds Blog sa...

Det är intressant att se din positiva inställning till jordens framtid med nuvarande teknologibalans.

För min egen del återgår jag till mitt blogginläggs huvudfåra.

Äntligen har fredspriset delats ut till folk som förstår att en accelererad miljöstörning leder till enorma folkomflyttningar och därpå följande svåra konflikter.

Om du inte tror på detta scenario, känner du antagligen större tillförsikt inför våra efterkommandes trygghet än vad jag gör.

Jag känner en stor oro och gläds därför över att fredspriset har anpassats till den verklighet jag lever i.

Det känns riktigt bra denna vackra höstlördag som ska tillbringas bland de tallar vi har kvar och den svamp som ännu trivs där.

Anonym sa...

MAgnus, Bra jobbat att försöka få en del att förstå sig på propgandan, men som du ser så är propagandan från etablissemanget väldigt övertalande, för nu har Gore och IPCC fått med sig Nobelprisakademin på klimathotståget.. Kommer bli svårt för gemene man och kvinna på gatan att genomskåda denna bluff, men vi får forstätta att försöka få folk att förstå..

Alternativt disskusionsforum
www.vaken.se

Anonym sa...

Bra att Gore ger bort fredspriset till sin egna organisation.. Undrar vilka som kommer att tjäna på detta? En marknadföring genom global propaganda är oslagbart..

Det är lika med Blair, han är oxo styrelsemedlem i nån organisation som kämpar mot "klimathotet", tror t.o.m att dom säljer utsläppsrätter, såna utsläppsrätter som varje människa kommer att bli tvungen att köpa!?! Välkomna ska ni vara till det feodala samhället i uppbyggnad..

Alliance for Climate Protection
http://www.climateprotect.org/board