torsdag, oktober 18, 2007

Genmodifieringens baksida


Ibland känns det bara så skönt att säga "Vad var det jag sade?"

I femton år har jag och många andra försökt att varna för just det som Jordbruksverket nu har upptäckt.

Mera genteknik i bloggen här

Årets nobelpristagare i medicin/fysiologi, fick sina utmärkelser för genmodifierade möss. De representerar genteknikens goda sida.

De som leker med gener i vår fauna och flora för att öka det kommersiella utbytet, utsätter oss för okontrollerbara risker och jag hoppas att debatten tar fart nu.

Klicka på rubriken och ta del av andra risker med genmodifiering.

Jordbruksverket om dagsläget och framtiden.

Inga kommentarer: