torsdag, oktober 25, 2007

Åter till Knutby

Två mycket bra artiklar om händelserna i Gränsta - Knutby

Tidningen Dagen skriver om ännu en Knutbybok.

"Nu lanserar även prästen och psykoterapeuten Göran Bergstrand sin tolkning av varför det som hände kunde ske."

Den boken verkar trovärdig och ska läsas snarast.

Köp här eller här


Klicka på etiketten Knutby längst ned!

Uppdatering fredag 26/10
Göran Bergstrand intervjuas i radioprogrammet Människor och tro i P1 klockan 15.03 i dag fredag. Han kommer att förklara hur han har arbetat med Knutbydramat.
Repris i morgon lördag 17.00

"Bergstrand drar även paralleller till Bibelns berättelser och menar att barnflickans agerande går att förstå utifrån Gamla testamentet, då Gud ber att Abraham ska offra sin son Isak. Barnflickan kan ha upplevt att hon tilldelats uppdraget att döda av Gud."

Av alla små anteckningslappar som finns i polisutredningen, kan man enkelt konstatera att Sara sökte Guds nåd och var övertygad om att nåden endast gavs via Åsa Waldau/Tirsa/Kristi Brud


"- Dels var det ju så att man trodde sig ha sanningen. Men också att man var helt övertygad om att Jesus skulle komma tillbaka, 2009 eller 2010. Skulle man vara helt övertygad om en sådan sak, skulle ju hela ens tidsperspektiv förändras. Tiden skulle ju inte spela någon roll för snart kommer ändå Jesus tillbaka och då väntar evigheten. Inget annat skulle då ha någon betydelse."

Jag har till och med för mig att världens undergång och Jesu återkomst till sin utvalada brud, skulle ske i år enligt en KB-profetia 1997.Om en annan knutbybok

"Åsa Waldau är arg. Och udden riktas dels mot medierna, dels mot Helge Fossmo. Den mediala bilden av Knutby Filadelfia är inget annat än ett stort falsarium, menar Waldau. Medierna har spridit lögner, överdrifter och direkta påhopp - och allt har regisserats av Helge Fossmo."

Vi som har kunnat lyssna till hundratals predikningar på CD som producerats av församlingen, har en annan bild. Den skruvade teologin med fyrenigheten som mall, har beskrivits trovärdigt av Helge. Kristi Brud/Tirsa och församlingsföreståndaren Kim Vincent har med sina predikningar verifierat att församlingsledningen är totalt utflippad.

"Men bilden av Knutby Filadelfia, den bild där ”Kristi Brud” bland annat beskrevs som en stark, manipulativ och upphöjd ledare, framträdde mycket snart efter det att Fossmo häktats. Således kan han svårligen haft särskilt mycket inflytande över vilken information medierna fick eftersom han vid den tidpunkten var belagd med fullständiga restriktioner. Att han senare bekräftade och spädde på mycket av det som sagt är helt sant - men då var bilden av Knutby redan ett faktum."

"Den sammantagna bilden om vem som är den starkaste ledaren i församlingen är tämligen entydig. Ändå säger Waldau i boken: Det har aldrig vare sig predikats eller talats i församlingen om att jag skulle ha en särskild position, inte mer än den som alla ledare har."

"Tyvärr kan man bara konstatera att frågorna kring Knutby Filadelfia kvarstår. Och den största av dem har Åsa Waldau själv förmulerat. Vem kan man lita på?"


Åsa Waldau har vid otaliga tillfällen fått chansen att i teverutan, visa upp den rätta sidan som hon anser har kommit bort i massmedierapporteringen.

I stället har hon svamlat och virrat till det ännu mera i sin tydliga strävan efter att bli en respekterad kändis.

"Vem kan man lita på?"

Inte Tirsa sade Bill
Inte Kristi Brud sade Bull


Inga kommentarer: