tisdag, oktober 30, 2007

Vågkraft


I Dagens Miljöaktuellt presenteras Fortums satsning på vågkraft.

"Fortum köper 8,4 procent i AW-Energy, ett finskt vågkraftteknikföretag som utvecklar produktionen av el ur havsvågor."


Den nya vattenkraften har så länge jag kan minnas, presenterats som en genial energiomvandlingsprincip, men det har aldrig blivit storskaliga projket förrän nu när energibolag i hela världen satsar på det naturliga steget att ta vara på vågrörelsernas enorma energi.

Tidigare i bloggen om vågkraft
här

Teknikbeskrivning här, här och här.

Klicka på rubriken och läs om energin i sol, vind och vatten.

SvD om vågkraften

SvD om rena energiomvandlingssystem
Vindkraftverken på Lillgrund har sjösatts!

Inga kommentarer: