onsdag, oktober 03, 2007

Solenergi är en lysande idé!

Marknaden har vaknat men svensk industri och svenska politiker, sover stilla när det gäller direktomvandling av solenergin.


"Under tio år har världsmarknaden för solceller vuxit med
40 procent per år och omsätter över 100 miljarder kronor. En stor industriell våg av solcellsenergi byggs i många länder. Miljövinsterna är enorma. Tyskland satsar stort, men Sverige tvekar, skriver Björn Sandén, som efterlyser en nationell strategi för solenergi."
Sverige var länge världsledande inom forskning och utveckling av den nya tunnfilmstekniken, men kommersialiseringen, det naturliga steget uteblev.


"Årligen träffas jordytan av 10000 gånger mer solenergi än vad vi gör av med i fossila bränslen. Med solcellernas effektivitet på över
10 procent är det möjligt att tillgodose världens totala energibehov utan att konkurrera med mat­försörjning och bevarad bio­logisk mångfald.Med avancerad solenergi behöver vi ingen global expansion av kärnkraft, ett alternativ som ter sig allt mer skrämmande i en värld präglad av slarv, krig och terrorism. Solenergins potential pekar på en utväg som kommer att visa sig allt intressantare i en värld med ökande behov, klimatförändringar och säkerhetspolitiska pänningar.Solcellernas överlägsna effektivitet är ett faktum också i Sverige. I Sverige tillverkar vi fordonsetanol av vete.Av de cirka 1000 kWh solenergi som träffar en kvadratmeter åker under ett år omvandlas 1–2 kWh till etanol. Drivmedel från energi­skog kan öka utbytet till 2–3 kWh. En
solcellsanläggning däremot ger drygt 100 kWh el från samma yta."

Lyfter man ena benet utan att ta det första steget, får man hoppa på ett ben och så ser det ut för svensk del när det gäller utnyttjande av naturliga energikällor.

Sverige grävde undan det första jobbiga lagret, men omvärlden utvinner det lönsamma ur fyndet.

Det senaste året hade Maud Olofsson och Andreas Carlgren chansen att ge svensk industri ett försprång genom att föra ut forskningsresultaten till de industriella kommersiella krafterna.

Det bidde bara en tumme!

Det är naturligtvis alldeles utmärkt och underbart att sol & vind, äntligen uppskattas efter sitt lättbegripliga energiförsörjningsvärde, men det är rent korkat av de svenska aktörerna att sova över festen.

Klicka på rubriken för mera solenergiinformation.

3 kommentarer:

jeppen sa...

Solceller är totalt vansinne vad gäller elproduktion. "Marknaden har vaknat" säger bloggaren, men det är bara för att tyskarna öser på med 3-4 kr/KWh. Hur kan man motivera detta slöseri när vindkraften inte kostar mer än 50-60 öre/KWh, och kärnkraften hälften av det?

Ännu värre är det med de sportarenor som har solceller OCH blyackumulatorer för att belysa arenorna på kvällen. Är det miljövänligt? Nej, det är så miljövidrigt att man blir mörkrädd.

Javisst, gärna miljarder till fortsatt forskning. Men inga miljarder till att storskaligt driftsätta omogna och ekonomiskt vansinniga metoder.

Anonym sa...

Solceller har otroligt låg verkningsgrad - och uppe i detta nordliga land är det inte lönt. Vidare är det mer energikrävande att tillverka ett vindkraftverk än vad du får ut av det på ett helt år.

Blåser det för lite får du inte ut något, blåser det för mycket måste vindkraftverket stängas av.

Germunds Blog sa...

Solcellens verkningsgrad är genom den nya koppartekniken på väg att öka från kiselcellernas cirka 17% till möjliga 30% plus att de nya solcellerna möjliggör tillvaratagande av spillvärme.

Vågkraft, vindkraft, solceller och solpaneler, har tillsammans oändliga möjligheter att ge världens folk all erforderlig användbar energi.