söndag, februari 25, 2007

Kristi Brud i Gränsta - Knutby skriver en bok

Klicka på rubriken! Där finns sektledningen presenterad och några av deras predikningar kan avlyssnas där. Speciellt intressant är Åsa Waldaus föredrag om manlighet och lydnad. Manualen för manlighet och kvinnlighet är också läsvärd.
-
Församlingsföreståndaren Kim Wincents predikningar är väldigt underhållande.
-
Paret Gembäcks predikningar om lydnad säger en hel del om församlingen.
-
Tirsaprofetian är en häpnadsväckande läsning.

I historien om denna fascinerande sekt finns alltså ingredienser till en riktig kioskvältare om de bara kan hitta en kompetent spökskrivare.

Det tyder på en aning av sunt förnuft att de nu försöker slå mynt av sin egendomliga teologi.

Tips om boktitel: Kristi Bruds guide till Paradiset

Inga kommentarer: