fredag, december 15, 2006

Genteknik

Klicka på bilderna så blir de tydligare


Eftersom diskussionerna om genmanipulerad mat och risker/fördelar med detta fortgår, påminner jag om det som verkar ha glömts bort i debatten.

Klicka på rubriken och läs en aktuell artikel som tyder på att vår nye miljöminister Andreas Carlgren, redan har glömt allt det som Lennart Daléus under många år, med stort tålamod, lärde oss centerpartister.

Ta majs som ett exempel. En mycket viktig nyttoväxt vars skördar skulle kunna öka kraftigt om man kunde bekämpa ogräset effektivare.

Nu finns den möjligheten genom att man manipulerar majsens gener så att den tål ett speciellt ogräsbekämpningsmedel. Jag tror inte att den genmanipulerade majsen är ett födoämne som ska undvikas för att den kan skada människan på kort sikt.

Problemet är att fenomenet "hoppande gener" kan ge ogräset samma tålighet mot bekämpningsmedlen som majsen fick.

Vad tror du händer då?

Tänkte inte på det sade Bill
Tänkte inte alls sade Bull

Läs mera om genmanipulerad majs här

Mera genteknik i bloggen här

Växtförädling eller växtförräderi?

VARNING
! Genhoppning pågår.

Inga kommentarer: