fredag, december 18, 2009

R.I.P. SAAB del två

Vem vill köpa ett företag med tillverkning av produkter som ingen vill köpa?

Det självklara svaret kom i dag, men nu återstår att låta den fantastiska teknikkompetens som finns runt SAAB, utnyttjas till framtidsprodukter.

Det behövs till exempel en tillverkare av direktdrivna vindkraftsgeneratorer och vågkraftverk kommer snart att vara en kommersiell produkt. Den nya flerskiktsprincipen för solceller kan vara aktuell för SAAB-klustret.

Faktiskt kan det också bli biltillverkning.

Varumärket SAAB representerar mer än bilar
och risken är uppenbar för varumärkesskador.

Facket som vanligt verklighetsfrämmande
I Fackets gamla planekonomiska världsbild, kan Staten styra efterfrågan, men i verkligheten råder marknadskrafterna. SAAB-bilarna attraherar inte marknaden och om regeringen hade satsat på SAAB-fabrikens överlevnad, hade det varit bortkastade pengar. Det är helt rätt att satsa på omstart för de anställda nu efter nedläggningsbeslutet.

Mupparna Peter & Mååna om saken
Tänk dig dessa dårfinkar i en regering! De kanske börjar ana djupt i sina dimmiga verklighetsuppfattningar, att problemet med SAAB, är kundernas frånvaro och att detta är ett kroniskt problem för de moderniserade djungeltrummorna från Trollhättan. SAAB är en enda lång förlusthistoria, men det kan inte de där två hycklande populisterna erkänna.

Fortsättning följer dag för dag.........

Om SAAB-kalabaliken 6/10

Inga kommentarer: