tisdag, december 29, 2009

Svenska i Sverige tack!

Klicka på Berglins finurliga betraktelse.

Det är numera standard med universitets- och högskoleavhandlingar på engelska vilket är ytterligare ett bevis på utarmning av svenska traditioner. Mera om det här

Det är därför glädjande att några fritänkare på KTH har börjat rota i språkträsket.

Naturligtvis kan en avhandling på engelska vara befogad i undantagsfall, men nu har utvecklingen blivit löjeväckande.

Kommunledningarnas taffliga försök att marknadsföra sig internationellt genom att ge engelska namn på organisationer, byggnader och institutioner, visar på ren enfald och allvarlig hjärnbrist.

Snart kan man nog till och med bli svensk medborgare utan att kunna svenska. Jaha det kan man visst redan på grund av idioter i de politiska ledarskapen. Samma villkor ska gälla här som i fallet med avhandlingarna. Endast i undantagsfall PUNKT!

Allt i bloggen om språket här

24 kommentarer:

karl sa...

"Naturligtvis kan en avhandling på engelska vara befogad i undantagsfall, men nu har utvecklingen blivit löjeväckande.
"

De flesta avhandlingar skrivs ju för en internationell publik och det är sällan det finns ens någon i sverige som forksar i ämnet. Det skulle vara ett allvarligt misstag att inte publicera sin avhandling eller magisteruppsats på engelska.

/Karl

Mikael sa...

Hej!

Sverige är en del av Europa och en del av världen. Ni som bara vill ha det allra mesta på svenska borde tänka på konsekvenserna. Om mer skrivs på svenska på tex universitet och högskolor så kommer INTE samarbete att vara möjligt längre eftersom de inte kommer att klara av att skriva, läsa och tala engelska.

Världen är mycket större än den lilla "utopin" Sverige. Om man försöker driva fram språkpolicy som gör att man inte skall få skriva på engelska i den mängd som man gör idag, så kommer ju de som vill ha internationella kontakter och internationellt samarbete att flytta bort från denna "utopi" och istället välja ett land som inte är så inskränkt.

Nej tack till svensk nationalistisk inskränkthet.

Självklart bör avhandlingar och andra skrifter på universitet och högskolor vara på engelska, annars är man ju inte seriös. Dessutom skulle deras forskning och kunskaper inte spridas till världen för de är väldigt få i världen som läser och kan svenska.

De flesta inom den akademiska världen prioriterar svenska och försöker ni hindra detta i Sverige så får ni ta konsekvenserna då vi EMIGRERAR från denna ansvarslösa inskränkta utopi.

Mer på Engelska givetvis. Sverige måste anpassa sig till verkligheten i Europa, annars bör EU enligt mig påbörja en uteslutningsprocess mot Sverige.

Germund sa...

Hej Karl och Mikael,

Med tanke på att alla avhandlingar numera ligger på nätet och enkelt kan översättas till valfritt språk om så behövs, är det enligt min ringa mening naturligt att skriva på svenska av två huvudskäl:

1- Avhandlingarna kan användas som referensmaterial vid undervisning på alla nivåer utan att viktiga faktorer blir missförstådda.

2- Studenternas och handledarnas kunskaper i engelska kan variera kraftigt och det egna språkets subtila nyanser blir outnyttjade.

Calle sa...

Nej,
det vore självmord att skriva avhandlingar på svenska. I alla fall i många tekniska ämnen, villka jag antar är i majoritet på just KTH.
Skriver själv min egen avhandling för tillfället, och förrutom handledarna (varav den ena är engelsman och inte kan svenska) är det kanske två tre personer till i sverige som kommer vara intresserade av den.
Andra som är intresserade kommer mestadels från Italien, Ryssland, England, Tyskland, USA, et.c.
Villket språk ska jag då välja?
Nej, som exempel har dom i Italien krav på att skriva avhandlingar på italienska. Jättebra!
INGEN kan ta del av vad dom skrivit, Det är värdelöst. Bara en lång bibba i deras universitets arkiv.
Så, i valet att skriva för mina kollegor, och kanske kunna använda avhandlingen för att få jobb någonstans, eller att skriva för vårt universitets arkiv, väljer jag det första. Lätt!
Till slut, det är ett himla jantesnobberi att sitta och påstå att vi minnsan inte alls kan nån engelska. Det kan vi visst. På alla konferenser jag har varit på har svenskar ett STORT övertag gentemot t.ex. ryssar, italienare et.c. Vi kan hävda oss på ett helt annat sätt. Det är fakta och något vi faktiskt ska vara stolta över.

Anonym sa...

"Med tanke på att alla avhandlingar numera ligger på nätet och enkelt kan översättas till valfritt språk om så behövs".
Hur då?
Det är mycket svårare att skriva på svenska då nästan all relevant litteratur är på engelska.

Germund sa...

Anonym,

Om du kan tillgodogöra dig litteraturen på engelska, bör du utan svårighet kunna analysera den och bevisa att du har förstått, genom att med egna svenska ord beskriva ämnet och din egen utveckling av det.

Germund sa...

Calle,

Titta på bilden med språktrappan. Jag är helt övertygad om att den speglar verkligheten.

Terra sa...

Du begriper ju ingenting om hur det fungerar på universitet och i forskning.

Engelska ÄR det gängse språket i forskarvärlden och om du inte skriver dina texter på engelska så når du inte en promille av den tilltänkta publik du annars kan nå. Du är då förevigt dömd att tillhöra en marginaliserad grupp forskare som inte kommer bidra något alls till forskningens utveckling.

Blanda inte samman nationell nostalgi med detta tack! Det går alldeles utmärkt att fortsätta uttrycka sig på svenska i politiska och skönlitterära sammanhang, men om man gör det i vetenskap så slösar man bara bort sin och andras tid eftersom då kommer ingen läsa det du skriver heller mer än din examinator och din mamma.

Calle sa...

Om språktrappan speglar verkligheten beror väl ändå på vad man pratar om. Jag är övertygad om att en genomsnittlig 12-åring i England har ett större ordförråd än jag på en engelsk skolgård. Men jag kan lova dig att mitt ordförråd i mitt forskningsämne är långt större än hos en genomsnittlig engelsman. Det beror på vad man jämför så klart.

Calle sa...

Jag kan bara överensstämma med "Terra".
Det här ska inte blandas ihop med fåniga kommunpolitiker och Idoldeltagare som stapplar sig fram med taskig brytning.
Men nu handlade detta ursprungligen om att 90% av alla avhandlingar på KTH skrivs på engelska. Att "översätta" det man är intresserad av fungerar inte om man inte vet om att det finns.
Om ingen läser ens forskning är den värdelös. När någon skriver på ett språk som ingen intresserad förstår har allt arbete bakom varit förgäves, bortkastat. Man hade lika gärna kunnat gräva en stor grop och fylla igen den sedan.

Germund sa...

Calle,

Jag tror att du underskattar kompetensen hos den svenska forskareliten som är stor och mångfacetterad. De tillhör inte en b-division och översättning från det språk som vetenskapsmannen bäst behärskar är alltid bättre än en avhandling gjord på ett främmande språk.

Germund sa...

Terra,

Den svenska forskareliten är ingen "marginaliserad grupp forskare som inte kommer bidra något alls till forskningens utveckling", som du uttrycker det.

Mina invändningar handlar inte om nationell nostalgi utan om att alla vetenskapliga verk som presteras av svenska studenter och forskare, ska kunna studeras av kunskapsgiriga på alla nivåer.

Om du skriver en avhandling som passar in i ett utbildningsmaterial på gymnasienivå, bör den presenteras på svenska. Om du skriver den på engelska och den översätts till svenska, är jag övertygad om att mycket av ditt kunnande går förlorat i transmissionsprosessen.

Terra sa...

Den svenska forskareliten skriver redan all sin forskning på engelska - så ditt halmgubbeargument faller tyvärr. Om du ska hitta på argument åt mig som jag aldrig sagt, så får du vara lite mer skicklig.

Forskningen har som uppgift att nå ut till allmänheten javisst. Men det du missar, eller väljer att strunta i är att det på intet sätt har skett en minskning i hur mycket forskning som når ut till svenskarna bara för att den i allt större grad skrivs på svenska. Tvärtom har allt fler och fler forskare hörsammat kravet om den tredje uppgiften och fler och fler forskare uttrycker sig för allmänheten i populärvetenskapliga sammanhang. Och i dessa sammanhang blir det oftast på svenska ändå. Och inget går förlorat pga språkskäl eftersom populärvetenskap per definition alltid, oavsett hur man översätter något är en förenkling av forskningen. Det är inget som blir sämre av att man går från engelska till svenska än från svenska till svenska. Och de som kräver att få ta del av den kompletta forskningen - de kan alltid engelska som det är. Vi lever i ett land där över 80% kan engelska. Och bland de som är kapabla att läsa vetenskapliga artiklar och avhandlingar (alltså INTE populärvetenskap) så lovar jag att 100% skriver och läser engelska gott nog. Framförallt med tanke på att merparten av all forskning även på svenska jobbar med engelska ord redan som det är.

Alltså har du ingen konkret poäng och din rädsla för minskade kontakter mellan forskningen och svenskar är totalt grundlös.Tvärtom kvarstår det faktum som jag tydligt presenterat och som du inte lyckas presentera ett argument mot: Du når ENORMT mycket fler läsare om du skriver på engelska än om du skriver på svenska. Eller du hävdar att det finns fler i världen som kan svenska än engelska? Isåfall, avdelningen halmgubbar, så vill jag se dig presentera lite källor på det ;-)

Terra sa...

*i andra stycket skulle det såklart stå "allt större grad skrivs på engelska"

Calle sa...

"Jag tror att du underskattar kompetensen hos den svenska forskareliten som är stor och mångfacetterad."

Tack Germund! Dina ord om oss svenska forskare värmer gott i vintermörkret. Men jag kan bara konstatera att forskning blir bara mer och mer internationell. Se bara på projekt som CERN, Europeiska rymdprogrammet, ITER, o.s.v. Och det kommer bara att fortsätta. Forskning är idag alltför resurskrävande för att ett enskilt land ska klara av det, och då pratar jag om länder som England och Frankrike. Se på vilken svensk forskningsinstitution som helst idag, en härlig blandning av alla möjliga nationaliteter. Det är inte ovanligt att bara hälften av de anställda kan svenska. Och mer så kommer det bli. Det fungerar inte att i det läget krampaktigt hålla kvar vid svenskan.
Det är tyvärr så att Sverige skulle bli marginaliserat. Det skulle vara inte gå att locka hit internationella forskare om allt bedrevs på svenska. Sen får du gärna tro vad du vill, men tyvärr!

Germund sa...

Terra,

Jag inser att din och min vetenskapliga grundsyn inte möts i många punkter, men ska ändå bemöta din senaste kommentar punkt för punkt med mina kommentarer kursiverade och med din felskrivning redigerad.

”Forskningen har som uppgift att nå ut till allmänheten javisst. Men det du missar, eller väljer att strunta i är att det på intet sätt har skett en minskning i hur mycket forskning som når ut till svenskarna bara för att den i allt större grad skrivs på engelska. Tvärtom har allt fler och fler forskare hörsammat kravet om den tredje uppgiften och fler och fler forskare uttrycker sig för allmänheten i populärvetenskapliga sammanhang. Och i dessa sammanhang blir det oftast på svenska ändå. Och inget går förlorat pga språkskäl eftersom populärvetenskap per definition alltid, oavsett hur man översätter något är en förenkling av forskningen.”

Jag har helt enkelt motsatt uppfattning och befarar att viktiga forskningsrön som skulle kunna bli frön till ny forskning, går förlorade för unga vetgiriga gymnasister med högre ambitioner än att läsa vetenskapslitteratur i stil med Illustrerad Vetenskap.

”Det är inget som blir sämre av att man går från engelska till svenska än från svenska till svenska. Och de som kräver att få ta del av den kompletta forskningen - de kan alltid engelska som det är. Vi lever i ett land där över 80% kan engelska. Och bland de som är kapabla att läsa vetenskapliga artiklar och avhandlingar (alltså INTE populärvetenskap) så lovar jag att 100% skriver och läser engelska gott nog. Framförallt med tanke på att merparten av all forskning även på svenska jobbar med engelska ord redan som det är. ”

Jag tror trots dina argument att dina kunskaper uttrycks tydligare på ditt modersmål än på engelska. Därav följer att en översättning tillbaka till svenska från det du skrev på engelska, riskerar att tappa viktiga nyanser under resan.

”Alltså har du ingen konkret poäng och din rädsla för minskade kontakter mellan forskningen och svenskar är totalt grundlös.Tvärtom kvarstår det faktum som jag tydligt presenterat och som du inte lyckas presentera ett argument mot: Du når ENORMT mycket fler läsare om du skriver på engelska än om du skriver på svenska. Eller du hävdar att det finns fler i världen som kan svenska än engelska? Isåfall, avdelningen halmgubbar, så vill jag se dig presentera lite källor på det ;-)”

Verkligheten finns som alltid i betraktarens öga. Din och min verklighet korresponderar inte tillfredsställande, men det kan nog både du och jag leva med ;-)

Terra sa...

Förövrigt skriver du:
"Mina invändningar handlar inte om nationell nostalgi utan om att alla vetenskapliga verk som presteras av svenska studenter och forskare, ska kunna studeras av kunskapsgiriga på alla nivåer.
"

Så du menar seriöst att om man skriver en avhandling så ska man skriva den så att den kan förstås av både någon med akademisk utbildning inom det givna området och en 10åring som går i grundskolan?

Är du beredd att betala skattepengar för att tredubbla tiden en doktorand har på sig att forska och skriva sin avhandling eller? Om man skulle behöva förklara allt så att ALLA oavsett tidigare bildningsnivå i frågan kan förstå allt - då blir ju 99% av innehållet i avhandlingen en massa förklarande av totalt irrelevant text. Så fort en geolog ska tala om någon mineralogisk process i den skandinaviska bergen, så måste han först förklara allt om vad mineralogi öht är, vilket man som kanske bekant läser till geolog för att kunna förstå.

Grattis till den grodan du. Lika ogenomtänkt som resten av det du skrev.

Germund sa...

Calle och Terra,

Tyvärr måste jag bryta den här stimulerande åsiktsbrottningen nu.

Jag tänker, trots era goda argument, fortsätta min kamp för svenska språket i Sverige i alla lägen och på alla plan.

För övrigt är jag fascinerad av arbetet på LHC i CERN. Ett intresse som väcktes när jag för många år sedan hade förmånen att få vara med på en föreläsning av Stephen Hawking.

Higgs partikel och strängterorin är egentligen bara en sorts dynamiska konstanter som krävs för att få materieekvationerna att bli lösbara.

Terra sa...

"Jag har helt enkelt motsatt uppfattning och befarar att viktiga forskningsrön som skulle kunna bli frön till ny forskning, går förlorade för unga vetgiriga gymnasister med högre ambitioner än att läsa vetenskapslitteratur i stil med Illustrerad Vetenskap."

1 En akademisk avhandling eller vetenskaplig text skrivs på ett sätt riktat till folk som redan är bildade i ämnet - den är inte skriven för allmänheten, den ingår inte i tredje uppgiften! Jag tror du återigen blandar samman vad forskning är och förmedling av denna på populärvetenskaplig nivå, alltså i press och skolböcker för tex gymnasieungdomar. Folk som saknar tillräcklig akademisk utbildning brukar inte förstå skillnaden mellan populärvetenskap och vetenskap och att båda ting tjänar sitt syfte, men att vetenskap ska skrivas på engelska, medan populärvetenskap, vilket tar kanske 1 timme att skriva samman, kan skrivas på vilket språk man vill.

2 Svenska gymnasieungdomar som har höga ambitioner och är vetgiriga kan alltid engelska. Vi lever i 2000talet och inte på 1800talet ifall det undgått dig. Om någon av dem mot förmodan behöver läsa rakt ur en vetenskaplig artikel eller avhandling (vilket alltid har varit extremt ovanligt, även förr i tiden när texterna var på tyska och latin - på svenska har de i regel aldrig varit) så är inte språket det stora hindret, utan det faktum att det är en akademisk text som alltid förutsätter förkunskaper som folk utan utbildning i ämnet sällan har. Det är därför vetenskapsmän bidrar med förneklade texter till skolböcker och lexikon och även media, så att folk slipper skaffa sin en utbildning så fort de vill läsa om något. Det här kan du tycka vad du vill om - men så är det faktiskt och det går inte att göra på något bättre sätt utan att förstöra vetenskapen.

Terra sa...

En sista sak för att understryka extra tydligt hur illa jag tycker om din argumentation är över 10 års personliga erfarenheter av hur svårt det kan vara att hitta material till uppsatser och artiklar.

Jag vet inte hur många ggr jag sökt i artikeldatabaser som student i jakt på lämpliga artiklar för ämnet jag för stunden studerade bara för att finna att sökorden tar mig till artiklar skrivna enligt ditt ideal. Dvs polska artiklar på polska. Tyska på tyska och franska på franska. Så står man där med ett en omöjlig uppgift att kunna skriva samman något riktigt bra eftersom man inte behärskar tillräckligt många språk. Man får helt enkelt begränsa sig till de artiklar och språk man behärskar. Vilket i en del ovanliga situationer säkert inte ställer till det så mycket, men i de flesta gör att man producerar skräpuppsatser.

Detta är ett väldigt mycket mer vanligt problem för studenter idag än ditt om svenska gymnasieungdomar som försöker läsa avhandlingar och som inte kan engelska.

Nationell forskning som är otillgänglig för studenter internationellt i en forskningsvärld som är 100% internationell - det är ett reellt problem.

Hur bra uppsats skriver jag i ett ämne tycker du om jag tvingas utelämna en massa forskning i det för att jag inte kan läsa den?

Ditt problem är att du tror att forskning är ett nationellt fenomen och att frågorna man ställer är nationella och endast av intresse för en nationell publik.

Hade det varit så hade du haft rätt - men nu är det inte så, därför har du så katastrofalt fel. Det är väl ingen större skada att du som ensam bloggare förvirrar till det, desto värre är det att det sitter makthavare där ute och tänker lika fel och därmed fortsätter sätta käppar i hjulet för forskningen.

Ni menar säkert väl, men det hjälper inte. Som tur är kommer detta nationalistiska fenomen att självdö inom forskningen eftersom de forskare som inte kommer bli lästa av sina kollegor internationellt inte kommer kunna existera. Men det vore underbart om folk försökte sluta ge konstgjord andning på nationalistiskt vetenskapspolitik eftersom det bara skadar. Adjö.

Roland Orre sa...

@Germund,

jag läste dina blogg-kommentarer häromdagen men hade inte möjlighet att svara på en gång. Jag anser din uppfattning om att avhandlingar skall skrivas på svenska varande helt orimlig.

Svenskan är ett litet minoritetsspråk, ca 1 promille av världens befolkning talar svenska. Man skriver nästan alla världens vetenskapliga papper på engelska, det finns nästan inga vetenskapliga tidskrifter på svenska, mest populärvetenskapliga och där platsar inga artiklar på doktorsnivå. De som opponerar på ens avhandlingar kommer nästan alltid från något annat land, i mitt fall från USA tex. Menar du att vi skulle begränsa även detta utbyte av kunskap och erfarenheter till lilla Sverige? Hur skulle gästforskare världen över göra om man inte kunde använda ett gemensamt språk?

För att kunna driva en effektiv forskning bör man arbeta på ett gemensamt språk. För forskning är det matematik och engelska som gäller.

Sedan kan man ju undra om engelskan verkligen är bäst för detta ändamål, det är ffa historiska skäl som gör att engelska fått den position den har idag. Med tanke på engelskans dunkla mångtydlighet och inkonsistenta regler passar engelska egentligen bättre för poesi än vetenskap. Denna avsaknad av entydighet lider även svenskan av.

Ett bättre språk för vetenskap skulle vara lojban, vilket är ett konstruerat språk, på likande sätt som esperanto. Fördelen är att vetenskapliga arbeten skulle kunna uttryckas exaktare, nackdelen möjligen att det blir svårare att ta del av vetenskapliga arbeten utanför forskningen, men det vore fantastiskt om ett sånt språk blev standard som andra el tredje språk världen över. Sen bör det vara lätt att göra entydiga översättningar från lojban, men Google hanterar ännu inte detta språk.

Du verkar annars ha en övertro på automatiska översättare. På min blogg på Computer Sweden, brukar jag skriva på svenska och länka till automatöversättningar till andra språk, men om du brukar använda dessa verktyg bör du känna till att kvalitén på dessa ännu inte är så hög. På senare tid ger skriver jag därför en engelsk översättning själv. Nu jobbar dessa verktyg med statistiskt baserad inlärning så på sikt kommer de förvisso att bli bättre om folk matar in bättre översättningar.

Mångfald är bra och i forskarsammanhang är det viktigt att man kan kommunicera på ett gemensamt sätt för att kunna bevara denna mångfald.

Germund sa...

Roland,

Jodå jag är medveten om att automatöversättningarna har brister, men när jag låter översättningsprogrammen ta hand om en utländsk text som berör ett viktigt intresseområde, räcker ämneskunskapen till för att det hela ska bli begripligt för mig.

Mikael sa...

Hej!

Självklart skall forskningen och olika intressanta forskningsrapporter och avhandlingar skrivas på engelska. Jag börjar undra om Germund inte förstår hur det ligger till. Det finns som sagt var en värld utanför Sverige. De allra flesta forskare skriver på engelska och då är det naturligt att svenska forskare också håller sig till engelska och inte svenska.

En svensk forskare som publicerar bara på svenska kommer aldrig att bli inbjuden till några internationella konferenser eftersom ingen bryr sig om en liten "fjant" som bara skriver på svenska.

Skriver du som forskare på engelska har du fler läsare och din forskning och dina idéer sprids i världen på ett helt annat sätt.

Det handlar som sagt både att sprida kunskaper och att vårda samarbetet med forskare i andra delar av världen. Men också att få saker publicerat och prestenterat på viktiga internationella konferenser. Således är det Engelska som gäller och inget annat.

Att bara skriva på svenska och isolera sig som Germund tycks vilja göra är bara dumt och tramsigt. Det visar på en tråkig attityd och inskränkthet.

Det som Germund nämner om automatöversättningar är ju bara patetiskt struntprat.

Nej de som kan skriver på Engelska och håller dörren öppen och bryr sig inte vad inskränkta svenskar tycker och tänker.

Forskarspråket är Engelska och skall så vara. De som bara vill skriva på svenska hör inte hemma i den akademiska världen utan bör och måste motarbetas.

Vi som vill vara med i världen och som vill sprida vår forskning, och som vill ha kontakt med de etablerade och även kommande internationella forskare väljer helt naturligt att skriva på Engelska.

Så enkelt är det.

Mvh

Mikael

Anonym sa...

Man kommer att anses som tappad i farstun...