fredag, december 04, 2009

Japansk Whist och Amerikansk Whist - kortspel för två.


Tvåmanswhist är ett trevligt tidsfördriv och här kommer reglerna för två varianter.

Japansk Whist

Given:
Samtliga kort delas ut på följande sätt: 20 kort läggs med baksidorna upp. De ska ligga i 4 rader med 5 kort i varje rad. Två av raderna hör till dig och två hör till din motspelare. Ovanpå vart och ett av dessa kort ska därefter läggas ännu ett kort, men med bildsidan uppåt. Resterande kort, d v s tolv stycken, fördelas mellan er som handkort. Båda har ni nu tjugosex kort. Tjugo ligger på bordet och av dem är tio kända, tio är okända och sex har du på handen. Dessa sex kort får du inte se förrän första sticket har tagits. Gör utdelningen av korten så, att du växelvis lägger ett kort till din motspelare och ett till dig själv. Det innebär en extra blandning av korten.

Kortens värde:
Ässet är högst, tvåan är lägst. Det här går spelet ut på: att ta så många spel som möjligt. Så här spelar ni: Förhand bestämmer trumf. Det gör han efter att ha tagit del av de kort som ligger uppvända. övriga kort får han inte se på, och naturligtvis är det därför fullt möjligt att det som förefaller vara ett naturligt trumfval, i fortsättningen kan visa sig ödesdigert. Du måste alltid bekänna färg. Kan du inte det, får du antingen ta med trumf eller saka valfritt kort. Det finns inget trumftvång, vilket innebär att om du inte vill ta ett spel, så får du maska, d v s släppa spelet. Det får din taktiska blick för spelet avgöra.

Varje gång du tar ett av de uppvända korten, vänder du det kort som ligger under. Det ingår därefter förstås i spelet. Först sedan det första sticket tagits, får du lov att använda dig av dina handkort. Den som tagit ett stick spelar sedan ut och så fortsätter spelet till dess alla kort är spelade.

Det finns 26 stick att spela om. Spelet slutar oavgjort om ni båda tar 13. Varje stick över 13 ger 1 poäng.

Alternativt spelsystem
Många spelar Japansk whist efter whistregler, d v s man har inte trumf utan väljer antingen att spela "spel" eller "pass". Antingen tar man då så många spel som möjligt eller så få som möjligt.


Det är förhand som avgör om man ska spela "spel" eller "pass". l stället för att välja trumffärg, väljer han "spel" eller "pass". l pass gäller det alltså att ta så få stick som möjligt. Det i sin tur innebär att varje stick mindre än 13 ger 1 poäng i protokollet. När en spelare bjuder spel och inte går hem, betyder det att motspelaren får dubbelt för sina stick över 13. Han får alltså 2 poäng per stick.


Amerikansk Whist

Leken blandas och förhanden får lyfta en del av leken. Det synliga kortet avgör om det gäller spel eller pass. Rött kort ger spel och svart kort pass.

Förhanden tittar på det översta kortet i högen och väljer att behålla eller kasta och i stället ta nästa, men då är valet gjort. När båda har tretton kort gäller det att ta stick på samma sätt som i Japansk Whist

Klicka på rubriken för att få flera spännande kortspel.

9 kommentarer:

Anonym sa...

ursäkta mig men vad fan menas med förhanden? vi har suttit i över en timme nu och försöker spela whist.

Germunds Blog sa...

Förhanden är i alla kortspel den spelare som sitter närmast kortutdelaren på vänster sida. Den som inleder spelet är förhand och spelet går medurs.

Anonym sa...

Hur tar man stick och av vilka kort ska man ta stocken?

Germunds Blog sa...

Högsta kortet eller trumf tar sticken.

Både i pass och spel är det en fördel att ha långa färger. Annars försöker man ta låga kort när det är pass och höga när det är spel.

I amerikansk whist gäller det att ha tur eftersom man lyfter ett kort från stocken och chansar. Kastar man det och väljer nästa utan att ha sett det, är det för sent att ångra sig.

Anonym sa...

Jag vet inte vad stick är eller någonting. Kan du tänka dig att förklara varje detalj. Hur man spelar spelet liksom?

Germunds Blog sa...

Stick är när du lägger det högsta kortet

Vet inte sa...

Hur spelar man pass? Den som "vinner" får sticket får den fortsätta eller är det den som slapp ta sticket som fortsätter...
Ex s10 och skn bli det den som spelade skn som fotsätter eller den som spelade s10?

Om man sakat hur gör man då?

Vet inte sa...

Hur spelar man pass? Den som "vinner" får sticket får den fortsätta eller är det den som slapp ta sticket som fortsätter...
Ex s10 och skn bli det den som spelade skn som fotsätter eller den som spelade s10?

Om man sakat hur gör man då?

Germunds Blog sa...

Det är sju år sedan jag skrev om kortspel men en hastig kontroll visar att den som tar ett stick alltid fortsätter spelet i all whist