söndag, december 06, 2009

Sjätte sinnet - Intuition eller balans

De fem sinnena av Hans Makart


Den traditionella definitionen på ett sinne, är att receptorer/sensorer tar emot impulser som blir upplevelser via en process som kallas hard problem eftersom vetenskapen inte kan förklara gränssnittets metoder.

Syn - Hörsel - Smak - Känsel - Lukt

Dessa sinnens receptorer är väldefinierade, medan alla förslag till ett sjätte sinne uppvisar brister i det avseendet.

Många medvetandeforskare anser att intuitionen är vårt sjätte sinne och i vissa fall uppfylls kravet på receptor - gränssnitt - upplevelse.

När vi reagerar intuitivt för att undvika en olycka, kan det bygga på minnet av ett eller flera av de fem sinnenas tidigare reaktioner i en liknande situation.

Några forskare anser att balansen är det sjätte sinnet och vi talar ju faktiskt om balanssinnet. Receptorerna kan i fallet balans, vara syn, hörsel och någon sorts tyngdpunktsindikator i samverkan.

Jag tycker att vi ska nöja oss med de fem sinnena.

Inga kommentarer: