lördag, december 26, 2009

Julen och skitåret 2009 fasas utDet kom ingen tomte denna jul. Kanske fick han ett felskär i snöovädret. Kanske har han gjort ett karriärskifte och blivit jobbcoach.

Vi är antagligen på väg ut ur ytterligare en finanskris vilken liksom de tidigare, har gjort en massa människor arbetslösa. Liksom efter tidigare ekonomidippar, kommer bara en del av de arbetslösa att komma in i arbetsmarknaden igen och hela tiden växer utanförssällskapet. Det anställs visserligen en jädrans massa jobbcoacher, men de utgör bara kulisser som skymmer verkligheten där färre ska försörja fler. Det dras ned på alla samhällsområden utom migrationscirkusen. Där fortsätter skattemedlen att flöda medan vård, skola och omsorg drabbas hårt.

Vi är sannolikt också på väg ur den senaste pandemin som i Sverige dödade cirka 100 personer vilket jämfört med de vanliga vinterflunsorna, framstår som mycket skonsamt.

Svininfluensan och fågelinfluensan blev mest hysteriska löpsedelsrubriker och påverkade naturligtvis kloaktidningarnas utgivningsstatistik gynnsamt.

Ännu gynnsammare blev utfallet för vaccintillverkarna som gapflabbade åt oss när de likt Joakim von Anka, staplade penningsäckarna i sina kassavalv.

Det snart gångna året är Naturens år, något som liksom pandemin passerade obemärkt.

Det är lätt att instämma i arbetsmarknadsministerns profetia i slutet av 2008. 2009 blir ett riktigt skitår, utbrast han på bästa sändningstid och visst fick han rätt.

Mupp- och muslimpartiets (MP) båda halvrör får höga opinionssiffror när det gäller förtroendeskapande, vilket mest beror på att dagstidningsjournalisterna börjar hoppa av sossetåget och på mupptåget. Mupphalvrören är nämligen smarta nog att inse vad valboskapen föredrar.

Peter Eriksson och Maria Wetterstrand är två cyniska opportunister som skördar poäng genom att fokusera på Alliansens brister utan att framhålla den egna politiken annat än i svepande löften om guld och gröna skogar i ett socialistiskt samhälle.

2010 kan bli ett ännu värre skitår om Mååna blir statsminister med de nuvarande halvrören och kommunisten på tunga ministerposter.