onsdag, december 09, 2009

Miljöministern Andreas Carlgren versus Miljöprofessorn Karl-Henrik Robért

Klicka på texterna så blir de läsbara. Bilden är från omslaget till broschyren för Det Naturliga Steget.


Den här debattartikeln fann jag i Miljöaktuellt, ett av flera värdefulla IDG-medier.

Karl-Henrik Robért
har sannolikt mer gedigen kunskap om energiomvandlingens konsekvenser för miljön än Miljödepartementets samlade expertis. Wiki

Läs hela artikeln minst två gånger! Det är den värd. Klicka på rubriken och läs om Det Naturliga Steget.
Artikeln avslutas så här:
"Antagligen vet miljöministern dessa saker. Samhällsdebatten har talat om de här sammanhangen sedan slutet på 60-talet. Men det som kan vara ett problem är att dagens hållbarhetsdebatt har blivit så insnöad på bilarnas avgasrör och klimat, att helhetsperspektivet på hållbaret börjar tappas bort. Vi kan inte hantera något enda hållbarhetsproblem utan helhetssyn, inte heller klimatet."
Beklagligtvis har det gamla Centerparti som jag blev medlem i på 70-talet, under de senaste sju åren successivt omvandlats till de nya Mauderaterna med rötter i Stureplans asfalt mera än i den globala miljöns mylla.

Eftersom det inte finns något alternativ, är jag kvar som medlem medan jag uppviglar till ett bondetåg för miljön och en naturlig direkt energiomvandling från havsvågor, strömmande vatten, vind och solinstrålning.

Alla ledande politiker lider av en vanföreställning när det gäller omvandling av energi till elektricitet.

På grund av de ohyggligt överfinansierade lobbyisterna för olje- och kärnkraftsindustrin, tror politikerna att alla industriledare kräver kärnkraftsel och att alla bilister kräver petroleumbaserade bränslen.

Politikerna har dubbelfel!

Industriledarna vill ha pålitlig och billig men ospecificerad elkraft.
Bilisterna vill ha bränslen som fungerar tekniskt och logistiskt.

Politikerna är grundlurade! De är inlåsta i de mörka konsensusfacken där blindheten är total för naturlig energiomvandling.

Tidigare i bloggen om det naturliga steget.
Klicka på etiketten miljö och energi för mera tankar från ett tangetbord i Enköping.

Inga kommentarer: