fredag, november 30, 2007

Vladimir Putin


Av någon svårförklarlig anledning har jag alltid känt stort förtroende för Rysslands ledare Vladimir Putin.

Även när han kommer med starkt kritiserade
utspel, tycker jag att han utifrån de kortfattade fakta jag känner till, gör rätt.

När han med stor skicklighet agerar så att
parlamentsvalet ska lägga grunden till en konserverad maktposition efter nästa presidentval där han inte får ställa upp, ser jag klara motiv till hans manipulerande:

Oligarkerna, kapitalisteliten i Ryssland, vill ha en annan regim som medger ren råkapitalism och korruption. Putin är antagligen den enda som kan förhindra en sådan utveckling.

Han verkar ha hyfsad kontroll över de islamistiska terrororganisationerna i de östra delarna av jättelandet, vilket är en nödvändighet där som överallt annars.

I landet som hade paralyserats och plågats under skoningslösa kommunistledare under mer än ett halvsekel, blev festyran för yvig när oket föll och det behövs en järnhand under många år till för att demokrati ska kunna etableras.

Putin känner alla som kan utgöra ett hot mot landets stabilitet, efter tiden som KGB-ledare.

Uppdatering 1/12

Citat:
"Men även de som investerar i Ryssland medger i privata samtal att det finns en stark oro just de kommande månaderna. Att partiet Enade Ryssland med Putin som affischnamn stort vinner söndagens parlamentsval är solklart, men sedan kommer den stora frågan: Vem blir Rysslands näste president och vilken turbulens kommer det valet att skapa."

Det troligaste är att den nye presidenten utser Putin till premiärminister och att makten flyttas från presidentämbetet.

Klicka på rubriken och läs fakta om Rysslands nuvarande president.
Fortsättning följer...

Vindkraft
Sakta men säkert inser de flesta att vår energiförsörjning måste ske genom direktomvandling av energin från sol, vind och vatten.

Stridsropet från
Folkkampanjen mot kärnkraft 1973, är snart i allas mun.

"Sverige bör öka antalet vindkraftverk kraftigt även på land fram till år 2020. Uppemot 6000 vindkraftverk behövs om Sverige ska klara målsättningen att en femtedel av all energiproduktion ska komma från förnybara källor, enligt Energimyndigheten."

"Klas Tennberg, är projektledare på Energimyndigheten.
– Vindkraften är vår absolut renaste energikälla. Den ger inga som helst utsläpp och bieffekterna av vindkraftverk är små jämfört med all annan produktion av energi som är någorlunda lönsam idag."


Nåja, vattenkraften från älvar och havsvågor, uppfyller också renhetskraven.

"Det är i en
debattartikel i Dagens nyheter som Energimyndigheten lägger fram det nya förslaget till regeringen. Vindkraften står idag för 1,4 terrawattimmar vilket inte ens motsvarar en procent av Sveriges totala elproduktion. Det är betydligt lägre än många andra länder.
Dagens planeringsmål i Sverige är tio terrawattimmar till år 2015. I det nya förslaget skruvas målsättningen alltså upp kraftigt till hela 30 terrawattimmar år 2020. Det handlar om upp till 6 000 vindkraftverk mot dagens 800. Men för att det ska lyckas så måste byråkratin minskas och dolda avgifter tas bort."

Klicka på etiketten "miljö och energi" längst ned och läs om direktenergiomvandling från sol, vind & vatten.

Tidigare i bloggen om just vindkraft.

SNF om vindkraft.

Väldens snabbast växande energikälla.

Den som har rätt från början, har alltid rätt till slut.

torsdag, november 29, 2007

FN och islam


Allt om islam och mänskliga rättigheter

Klicka på rubriken och läs resolution L12 från FN-rådet för mänskliga rättigheter.

Lyssna till vad Pat Condell har att säga om saken

Allt i bloggen om islam och de mänskliga rättigheterna

Våren 2007 röstades FN-resolutionen A/HRC/4/L.12, ”Combating defamation of religions” igenom. 24 röstade ja, 14 nej och 9 avstod.

Resolutionen uppmanar stater, regeringar och organisationer att motverka förtal mot religioner.

Rådet uttryckte en djup oro över hur Islam sammankopplas med terrorism.Vidare visade rådet oro över att islam har fått en negativ klang efter den 11 september 2001.

Rådsmedlemmarnas röstningsresultat om resolution L12

24 för:
Algeriet, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Cameroon, Kina, Kuba, Djibouti, Gabon, Indonesien, Jordanien, Malaysia, Mali, Maurtius, Mexiko, Marocko, Pakistan, Filippinien, Ryssland, Saudi Arabien, Senegal, Syd Afrika, Sri Lanka och Tunisen.

Mot 14:
Kanada, Tjecken, Finland, Frankrike, Tyskland, Guatemala, Japan, Holland, Polen, Korea, Rumänien, Schweiz, Ukraina, England.

Nedlagda 9:
Argentina, Brasilien, Ecuador, Ghana, Indien, Niagera, Peru, Uruguay och Zambia.

Resolutionen presenterades av Tehmina janjua (Pakistan) på uppdrag av Organization of the Islamic Conference.

Finns det någon som förknippar de ja-röstande representanterna med mänskliga rättigheter?

Finns det någon som är förvånad över att islam kopplas till terrorism?

Finns det någon som tycker att FN ska värna om en religion?

FN behöver reformeras från grunden!

Många har uppfattat resolution L12 som en lag, men det är en rekommendation från muslimska och andra totalitära stater, till resten av världen, att hålla tillbaka kritik mot islam.

Detta borde väcka hela den civiliserade världen till besinning om vad som händer.

Den muslimska kränknings- och offermentaliteten har nått ända in i FN!

Allt i bloggen om Förenta Nationerna

Zipperfish ◄klicka och njut!

onsdag, november 28, 2007

Forskning om islam

Vetenskapsmagasinet Forskning & Framsteg har landat i min brevlåda de senaste 30 åren och jag har alla tidningarna kvar utom från de första åren då jag prenumererade på allt som hade med vetenskap att göra. Det blev för utrymmeskrävande så en dag kastade jag rubbet och sade upp alla prenumerationer utom den på F&F.

I det senaste numret behandlas islam i ett vetenskapligt perspektiv och tyvärr alla muslimer som läser detta, så fick jag mina aningar bekräftade.

Tidigare har jag förkastat islam av humanistiska skäl, men har misstänkt att det finns vetenskapliga orsaker till att islam inte passar in i det civiliserade europeiska samhället.


Citat:

"Vid 2000-talets början betraktades knappt hälften av världens länder som demokratiska. Det är en ökning av antalet demokratier med 50 procent sedan 1970. Men i Mellanöstern och Nordafrika har demokratin inte utvecklats.

Frågan är vad det beror på."


Det finns många skäl till att utvecklingen inom islam har stannat på en för oss ålderdomlig nivå.

Kvinnans ställning i islam är underordnad vilket bidrar.

Staten kontrollerar religionen och religionen kontrollerar staten. Det innebär ett effektivt lås mot all modernisering.

Islam är en auktoritär, odemokratisk och intolerant ideologi med inslag av extensiv repression, vilket har en kuvande effekt på folket och hindrar utveckling eftersom ingen vågar ifrågasätta de religiösa ledarna.

Islam förekommer i huvudsak i samhällen med patriarkala klansystem där demokrati inte är önskvärd eftersom demokrati står i direkt ideologisk motsats till klansystem.

Varför är islam en så överdrivet statisk ideologi?

Maktdelning är ett nyckelord och maktdelning är just vad de muslimska ledarna hindrar. Därför blir länder som domineras av islam, kvar i den ålderdomliga struktur som förhindrar en helt öppen samhällsdebatt.

Stabilitet är ett annat nyckelord och stabilitet är livlinan för de muslimska ledarna. De gör vad som helst för att upprätthålla den religiöst politiska stabilitet som kväver utveckling.

Ett tredje nyckelord är
tvång

Det är varje muslimsk faders absoluta ansvar att uppfostra sina barn till praktiserande muslimer och det är dödsstraff på att lämna islam. Detta i kombination med en hög nativitet, gör att islam ökar oavbrutet.

Mera indoktrinering kommer i skolorna som lär ut att islam är den enda och sanna religionen på samma sätt som skedde i Europa med kristendomen för 100 år sedan.

Islam ligger några hundra år efter Europa i demokratisk utveckling och jag tror inte på en positiv utveckling av islam.

tisdag, november 27, 2007

Muhammed Puh

Ibland måste jag läsa en nyhetsartikel två gånger för att kolla om det finns tecken på desinformation.

Den
här artikeln har jag trots tre omläsningar, svårt att ta till mig.

Citat:
"Även skolans rektor Robert Boulos uttrycker oro till nyhetsbyrån Reuters.
-Det här är ett väldigt känsligt ämne. Vi är oroade för hennes säkerhet.
Han säger sig dock vara övertygad om att Gibbons inte kommer dömas till något av de hårdare straffen.
-Det rör sig helt och hållet om ett oskyldigt misstag. Gibbins skulle aldrig förolämpa Islam."


Om läraren enligt de sudanesiska lagarna, har gjort sig skyldig till förolämpning av islam, är det islam det är fel på.

Förresten...det är fel på islam. Det är grundläggande fel på en religion som dels driver människor till att bli självmordsbombare, dels försvagar omdömet så till den milda grad, som bland annat, denna artikel visar.

Muslimerna i Sudan har definitivt inte visat några tecken på att värna om mänskliga rättigheter, men deras helgons rättigheter går före de levandes. Märkligt folk muslimer.

Nu hoppas jag att varenda producent av nallebjörnar i hela den civiliserade delen av världen, döper sina leksaksbjörnar till Muhammed. Kalla förresten leksakshundar och spargrisar för Muhammed också.

Uppdatering 30/11

Om folket i Sudan har den primitiva läggningen, är det inte underligt att det pågår folkmord där.

Uppdatering 1/12

Kan brittisk adel påverka Sudans pöbel?
Låt oss hoppas på det.

måndag, november 26, 2007

Konflikten Israel - Palestina

Klicka på rubriken och på kartorna.


Uppdatering 4/1-09
Hur många gånger har vi läst denna artikelrubrik de senaste 45 åren?"Hoppfullt om fredsförhandlingar"
Då och då har det under åren hänt att politiska ledare i Israel och Palestina, har kunnat samtala och diskutera fredsvillkor, men det har hittills bara resulterat i kortvariga stridsuppehåll och jag tror inte längre på förhandlingslösningar.

Religiös och politisk fundamentalism i kombination, kväver det sunda förnuftet. Sätter man massförstörelsevapen i händerna på två grupper med diametralt olika uppfattningar om vad som är religiöst och politiskt rätt, smäller det obevekligen.

Det spelar ingen roll hur fina fredsdokument de förhandlar fram. Det finns för många extremister i båda lägren som inte vill ha en fredlig lösning. De tror på en slutgiltig militär lösning av konflikten genom utrotandet av motparten.

Det finns som jag ser det bara en möjlighet att få stopp på det vansinniga mördandet från båda sidor.

Den dag oljeshejkerna och västmakternas ledare kommer överens om att dra in det finasiella underhållet till Israel och Palestina, dör stridsviljan svältdöden.

Det blir en oerhört svår period innan vapnen slutgiltigt läggs ned, men ingen av staterna kan finansiera sina stridsmedel utan stöd från supporterklubbarna.

Israel och Palestina är två konstruktioner utan egen försörjningskraft.

Deras politiska ledare spelar teater för att få behålla bidragen och de israeliska bosättarna bygger vidare.

Uppdatering 8/12 - och bygger vidare... och vidare

söndag, november 25, 2007

Nyhetsmedierna och terrorismen

Vi vet nu efter några kraftfulla manifestationer att många av de muslimer som vi ger skydd i vårt land, ogillar vår grundlagsstadgade rätt att fritt tänka, tycka och trycka.

Muslimer samlades i går från hela landet för att
demonstrera mot Svenska Dagbladet. Anledningen var att SvD rapporterat om den terrorlistade organisationen Folkets mujahedin MKO.


"Till stöd för den av EU och USA terrorstämplade organisationen Folkets mujahedin demonstrerade cirka 400 svensk-iranier i Stockholm i dag. Upprinnelsen var en artikel i Svenska Dagbladet."
Jag hoppas innerligt att de fria svenska nyhetsmedierna nu vaknar till och börjar granska de terroristsympatisörer vi ger skydd i Sverige. Säpo bör också hålla ett öga på dem.

Hoppet om att terroristkramarna på Sveriges Radio och Svensk Television, ska inse vad de ger stöd till, har jag förlorat, men den fria pressen bör tydligt markera för de missnöjda muslimerna att om de vill ha begränsningar av åsiktsfrihet, tryckfrihet, religionsfrihet, jämlikhet, jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter, finns det gott om länder som passar deras preferenser bättre.

Komplettering SvD

Uppdatering: Eftersom jag har fått en del kommentarer från folk som verkar gilla Folkets Mujahedin, ska jag här ge några av de källor som gör att jag hoppas på en aktiv säkerhetskontroll av dem som sympatiserar med organisationen.

Wiki - Bloggaren Nima from Iran - Mera från Nima

Flera källor här - här - här och här är FN-listan

lördag, november 24, 2007

Radio TV och skräpjournalistik

Även en gammal tjurig gubbe som jag kan ändra åsikt och det har jag definitivt gjort om Göran Skytte den senaste tiden. Han har blivit en skarpsynt observatör och kritiker av den röta som sakta sprider sig i svensk public service.

Den här artikeln är skriven bättre än vad jag förmår, men andan är samma som jag försöker ge uttryck för.

"Ett enda exempel: flaggskeppet Rapport, förra söndagen, den 18/11. Denna dag handlar samtliga medier i hela den fria världen om att en ny flodvåg dödat tusentals människor och gjort miljontals hemlösa i Bangladesh. Men i svenska Rapport är detta en nullitet. Viktigare denna dag är att rapportera om en sjuk hundvalp, och att som vanligt håna Fredrik Reinfeldt."

"Den 18/11 strömmar rapporterna in hela dagen: tusentals döda och miljontals hemlösa i ny tsunami i Bangladesh. Kl 19.30 startar Rapport och presenterar innehållet i kvällens program: Facket rasar mot Maranata. Hundsmugglare allt brutalare. ”Regeringen spelar som ett knattelag, säger statsvetare.” Inte ett ord om katastrofen i Bangladesh."

"Som journalist mår jag illa. Som medborgare blir jag förfärad. Som licensbetalare förbannad."

Applåder, applåder och ännu mera applåder!

Muslimska friskolor

På muslimska friskolor händer en hel del som Skolverket missar, men några detaljer sipprar ut tack vara observanta journalister och bloggare som Fröken Sverige och Muslimska friskolan

"Enligt uppgifter till Sydsvenskan stämmer det inte att Bejzat Becirov inte känner pappan. Becirov var tvärtom personligen involverad i samband med socialtjänstens utredning om pappan och hans familj. Detta styrks av handlingar som Sydsvenskan har läst.Becirov säger vidare att om han hade förstått att det var 46-åringen som ville komma till Islamic center och Ögårdsskolan skulle han ha agerat annorlunda. – Då hade jag sagt nej.Men sedan berättar han en annan version om hur det gick till när pappan fick jobb i moskén och på skolan. – Kriminalvården ringde och berättade att de hade en person som behövde återanpassas till samhället och undrade om vi kunde ta emot honom. Vi fick inte veta namnet, säger han."

Mera här.

"Mannen misshandlade sin fru och sina barn i flera år. Mot socialtjänstens vilja fick han ändå träffa barnen på den privata Ögårdsskolan. Nu arbetar han på Islamic center och på skolan samtidigt som han avtjänar ett treårigt fängelsestraff för barnmisshandel."

"Den skolan är Ögårdsskolan. Huvudman för skolan, som har cirka 240 elever, är Islamic Centers församling. Där har fyra av de misshandlade barnen tidigare gått. Skolan hade stora problem med dem. Barnen var aggressiva, oförskämda och respektlösa mot kamrater och lärare.Sedan lärare på skolan hade gjort en anmälan till socialtjänsten inleddes en omfattande utredning om hela familjen. Skolans rektor Bejzat Becirov och biträdande rektor Ann-Louise Wallner säger att anmälan gjordes med deras goda minne.Men enligt uppgifter till Sydsvenskan var skolledningen emot anmälan och Becirov, Wallner och Islamic Centers familjerådgivare Ayoub Chibli försökte inför socialtjänsten tona ner allvaret i anmälan."


Slasktidningen Expressen visar med
den här artikeln att även en blind höna kan hitta ett korn.

"Jag känner också oro för att muslimska friskolor riskerar att bli den naturliga rekryteringsbasen för framtida självmordsbombare."

"För ett tag sedan kunde Sveriges Radio rapportera om hur täta kontakter muslimska skolor har med oljemiljardärer i Saudiarabien."

"Religiösa skolor hör inte hemma i ett upplyst sekulärt samhälle. Vill föräldrarna fostra sina barn enligt den religion de bekänner sig till är de fria att göra detta på barnens fritid inom ramen för sina samfund och organisationer. Skolans uppgift ska vara att fostra självständiga, kritiskt tänkande individer.
NYAMKO SABUNI"

SR Konflikt och terrorismen


Klockan nio i dag slog jag på radion för att lyssna till Dagens Eko i Sveriges Radio P1. Därefter läste jag SvD.se. Som vanligt rapporterade de om självmordsbombare i Afghanistan och Pakistan som slaktat ytterligare ett femtiotal oskyldiga människor.

Jag tror inte att det har funnits en nyhetsförmedling sedan oktober 2001, utan att det har informerats om brutalt terroristvåld , riktat mot helt oskyldiga människor. Den gemensamma nämnaren är alltid islam.

Nu följdes nyheterna av terroristkramarprogrammet
"Konflikt", ett program som väldigt ofta kritiserar myndigheternas jakt på terrorister, men aldrig skildrar terroristernas offers öden, trots att dessa är mångdubbelt fler, och dessutom är garanterat oskyldiga barn och gamla på marknader och andra offentliga platser.

Journalisterna på radioprogrammet Konflikt har valt sida i den globala konflikten mellan islamism och trygghet och de struntar i terroristernas offer.

Inte en enda gång har islamkramarna på Sveriges Radio, ägnat ett program åt de journalister och hjälparbetare som kidnappats och torterats av islamister, trots att en seriös granskning med till visshet gränsande sannolikhet skulle avslöja att de är mångdubbelt fler än de oskyldiga terroristmisstänkta som har gripits på grund av suspekta kontakter.

Det är uppseendeväckande att public-service-journalister i Sverige helt ogenerat tar ställning för terroristerna och i förlängningen, mot terroristernas oskyldiga offer.

Förutom de hundratals som dödas av islamistiska terrorister varje dag, skadas tusentals. Hur tror terroristkramarna att dessa skadade offer får vård? Det finns ett ohyggligt mörkertal i antalet som dödas av islamistiska terrorister. Hur många dör senare av sina skador?

KLicka på rubriken och läs om hur Säpo ser på terroristhotet.

De ger en helt annan bild av terroristhotet än den som terroristkramarna på P1 ständigt ger oss. En av dem, Mikael Olsson, var nära att bli högsta tvchef en gång.
Mera ur informationsflödet om terrorismen denna vecka här, här, här, här och här. Vilken är den gemensamma nämnaren?


En positiv nyhet! "Ett av dem gäller att ett tjugotal uppgifter om varje passagerare som flyger in eller ut från EU ska samlas in av flygbolagen. De ska lämnas ett dygn före avgång och en gång till efter ombordstigning.
Uppgifterna ska sparas i upp till 13 år och studeras av myndigheterna för att stävja brott. Varje passagerare ska kunna riskbedömas för att se om han eller hon är inblandad i eller skulle kunna bli involverad i terrorism eller organiserad brottslighet. Men uppgifterna ska också användas för att uppdaga medhjälpare, alltså sådana som inte är direkt inblandade och sådana som skulle kunna bli involverade."


När får Sverige sin muslimske landsförrädare?
En annan bloggare som har lyssnat och mått illa.
Fredens religion

fredag, november 23, 2007

Muslimsk recensionsteknik

Vi har tidigare sett många exempel på hur muslimer recenserar konst och litteratur.

Listan på konstnärer och författare som dödshotats för att deras verk inte passar muslimerna, kan göras hur lång som helst och nu är det dags igen.

Citat: "Den bangladeshiska författarinnan Taslima Nasrin
har två gånger på två dagar tvingats fly undan våldsamheter i Indien. Hennes författarskap har retat upp konservativa muslimer och hon har hotats till livet."
Eligt min ringa mening bör den religion som inte får kritiseras, granskas extra noga eftersom den antagligen har de mörkaste budskapen. Klicka på rubriken!

Klicka sedan
här och läs länkarna i den vänstra kolumnen.

Läs här och fundera över hur det ser ut i de länder där islam dominerar.

Humor och tragedi. Lindström och Knutby


Klicka på den färgglada bilden en bit under bilden på den ståtlige gamle mannen till vänster på sidan. Då kan du läsa dagens Lindström. Klicka på rubriken och fundera över flera kluriga bilder.

Jag hoppas att Hans Lindström någong gång ska läsa lite om Knutby. Han skulle kunna göra en riktig kioskvältare med ett tecknat seriealbum om byn Gränsta där verkligheten slår de mest bisarra böcker om Science Fiction och Fantazy.

Ryssarnas
Knutbydrama ser ut att bli en svår nöt att knäcka. Deras motsvarighet till Kristi Brud, sitter på ett för sektledare passande ställe och verkar tänka i samma banor som våra hattifnattar på slätten mellan Uppsala och Norrtälje.

Citat:
"Enligt ryska medier är den 43-årige Kuznetsov övertygad
om att han och hans medlemmar kommer att få avgöra vilka som kommer till himlen respektive helvetet i livet efter detta."
Han är i samma ålder som Drottning Tirsa och verkar vara ett lämpligt parti för den som otåligt väntar på att snickarsonen Josefsson från Nasaret ska komma och fria.

Fredag och en undran över polisledningens situation

Klicka på rubriken och läs om fredag. Där fastställs, för den osäkres skull, att fredag infaller mellan torsdag och lördag.

När detta är klarlagt, erbjuder sidan en mängd intressant information omkring veckans sista vardag:

Vad bjuder innevarande fredag oss nyfikna?

Spencer, den ständigt aktive gossen i Bayonne, har blivit skolpolis och om du klickar bakåt ett par dagar ser du att han tar uppdraget på största allvar. I dag blir han och hans kamrater dessutom utnämnda till specialpoliser för att röja bland Bayonnes kriminella typer.

Kanske något för Beatrice Ask att fundera på.....

Följ i alla fall serien genom att varje dag klicka på länken. Det blir nog underhållande. Serien Ernie är det enda skäl jag kan komma på för att läsa DN. Skäl till att läsa Aftonbladet och Expressen, kan jag inte se hur jag än anstränger mig. SvD, Sydsvenskan, UNT och Enköpingsposten, är mina val ur dagspressens utbud.

Det har kommit en hel del kritik mot att samköra register för att se vilka av den svenska organiserade brottslighetens stjärnor som försörjer sig via vårt gemensamma trygghetssystem.

Exbanditer bekräftar att att det kollektiva försäkringssystemet utgör basen för skitstövlarnas verksamhet och ändå tvekar politikerna.

Verktygen finns. Använd dem och rök ut lössen!

I Stockholm har det stormat omkring polisen ända sedan Norrmalmspiketen blev ökänd och det verkar vara svårt att få ordning bland de oordnade ordningens förordnare. Vapenfiffel, obegripliga utredningsnedläggninger och
nonchalerade utredningar, verkar vara mera regel än undantag.

I Malmö och Göteborg är det just nu stora problem med den
organiserade kriminaliteten och förhoppningsvis är poliserna där, mindre insyltade i skumma affärer än vad fallet verkar vara i Stockholm.

Artikelcitat:
"– De tysta brottslingarna är de farligaste, de tänker på lång sikt, säger ekobrottsåklagare Mats Mattsson. "

"Flera poliser och åklagare drabbades av bombdåd runt om i Skåne. I dag är de kriminella nätverken, inklusive de mc-kriminella, fler än någonsin, visar bland annat flera underrättelserapporter från polisen. – Men det primära för gängen är inte och har aldrig varit att använda våld och provocera rättsstaten, säger Mats Mattsson bestämt. I stället
är våldet mot enskilda privatpersoner eller rivaler typiskt i ett
uppbyggnadsskede. Man skapar ett våldskapital som ger lydnad hos anhängare och skräck hos den som får hembesök. De äldre gängen gick igenom skedet för tio år sedan."
Slaskpressen agerar nyttiga idioter och sköter marknadsföringen åt svinen som lever på sjukpenning och socialbidrag mellan de rent brottsliga intäkterna.

När de skriver om samhällets drägg, görs det på ett sätt som kan användas som rekryteringsannonser på skolor och ungdomsgårdar. Vilsna unga män lockas av spänningen, vapnen och de stora inkomsterna.

Lägg ned Expressen och Aftonbladet så förlorar skurkarna sin masskommunikation!

"– Vi skulle ha slagit hårdare från början. Nu har vi den utvecklade maffia vi fruktade. Nu har de en stabil återväxt, hantlangare som jobbar för dem, säger Mats Mattsson."
Ryck undan försörjningsbasen och annonsplatserna för dem så blir deras verksamhet tyngre att styra och nyrekryteringen försvagas.

"Hantlangarna är problemet – samtidigt som det önskas lugn och ro och minimal polisuppmärksamhet behöver gängen våldsmän utan spärrar, för att kunna klippa till mot den eller de som inte tar gängets grundhot på allvar."

Expomera torpederna genom punktmarkering och eliminera deras möjligheter att leva på bidrag. Gör skatterevisioner hos dem som organiserar brottsligheten så knäcks de.

"Lokalt, främst i storstäderna, finns sedan länge upparbetade kanaler.
P-vakter som tipsar polisen om en känd kriminell har ”för fin” bil är ett
exempel."
Det var skattmasar och poliser i gemensam strävan som fick bukt med gangsterna i USA med Al Capone i ledningen.

Lägg till Försäkringskassan, parkeringsvakterna och socialförvaltningarna, så har vi den "Svenska Modellen" för brottsbekämpning!

torsdag, november 22, 2007

Religiös fanatism i Knutby

Med väckelsens vapen

KG Hammar recenserar Göran Bergstrands bok om mordet i Knutby

"En misslyckad pastor och en längtande kvinna kom till Knutby. De var
övertygade om att Messias skulle komma dit för att fira bröllop. I sin nya bok lyckas Göran Bergstrand göra Knutbymordet begripligt, skriver K G Hammar
."
Den som efter att ha läst boken, ändå inte förstår drivkrafterna bakom mordet och mordförsöket, bör läsa här . Det börjar 2007-01-01 och om du klickar på "sista" uppe till höger, kommer du till dagens sista inlägg. Forumet visas årsvis och startar några dagr efter mordet.

Profetissan föreläser om städning, lydnad och riktiga amerikanska män.

Här finns tokpredikningar och mordteorier
samt diskussioner.

Mycket läsning blir det, men ökad förståelse garanteras.

Där finns läckor inifrån sekten och rapporter från återvändare och familjemedlemmar.

Där finns också några nyttiga idioter som för församlingens talan.

Ibland dyker också upp ett par församlingsmedlemmar som gör pinsamt förvirrade försök att beskriva hur "normal" församlingen i Gränsta - Knutby är.

"Det som blir så tydligt när det handlar om religiöst färgade övertygelser och vanföreställningar är kanske något som gäller oss alla, religiösa eller inte. Alla starka övertygelser, alla anspråk på att äga sanningen, alla drömmar om det fullkomliga, bär sin egen destruktion inom sig." "Den traditionella pingstförsamlingen i Knutby, som funnits sedan 1920-talet, förändrades åren kring 1990 under inspiration från Livets ord i Uppsala. Profetior började spela en stor roll, bland annat om att en väckelsens eld skulle utgå från Knutby. En ny ledarstil infördes. Gud styrde församlingen direkt genom pastorerna och församlingsmedlemmarnas lydnad blev den centrala kristna dygden. "
När jagsvaga människor hjärntvättas av målinriktade narcissistiska charlataner, kan de lätt övertygas om att Gud talar enbart genom en eller två personer.

Därefter är de i stort sett robotar som kan förmås att utföra de handlingar som passar sektledningen. Begränsningarna är bara den fysiska kapaciteten. Hjärnan är ockuperad av främmande makt.

"Hit kom en misslyckad pastor och en barnatroende sökande och längtande ung kvinna. Svindlande allmakts- och utvaldhetskänslor kombineras med ångest, tolkad som angrepp från onda andar, och leder till pastorns totala kontroll över den unga kvinnan. Förbön och sex blandas ihop."

Korrekt med ett undantag. Det handlar om en hel liga av skumma pastorer.

Religiös fundamentalism kväver det sunda förnuftet och de fria tankarna. När en liten sekt skapar en egen fundamentalism och blandar den med fanatism och dödskult, kan resultatet bara bli dödligt farligt.

Likheterna mellan islam och stollekristna sekter som den i Gränsta, är påfallande många.

Saudiarabien - islams hemland

Klicka på bilden och se ringdansen runt den svarta stenen i Mecka. Klicka på rubriken och läs vad UD skriver om Sveriges militära samarbete med Saudiarabien. Sverige samarbetar militärt med det barbariska arablandet!

Saudiarabien är landet där kvinnor inte får köra bil. Landet där kvinnor inte får se på fotboll. Landet där våldtäktsoffer straffas.

Saudiarabien är också landet där muslimernas heligaste platser finns. Mecka som alla muslimer ska vända sig mot när de ber och dit alla muslimer bör resa för att gå sju varv motsols runt en svart sten.

Saudiarabien är dessutom världens råoljecentrum.

Det sista är skälet till att västvärlden hysteriskt blundar för de barbariska sederna i landet där kvinnor betraktas som andra klassens människor.Det finns många skäl till att avveckla fossila bränslen och enligt min ringa mening, kommer den barbariska samhällsordningen i Saudiarabien på delad förstaplats med växthuseffekten.

Det har länge varit dags att avveckla alla handelsförbindelser med islams hemland.

Jag kompletterar från Leos kommentar där han lade in denna länk med svenska ambassadens i Riyadh, råd till den som vill besöka Saudiarabien.

Ytterligare en kommentar med länk till en skarpsynt analys från Pat Condell

Om några av islams tvångsritualer
-

onsdag, november 21, 2007

WINSTON CHURCHILL ON ISLAM - IN 1899!


Eftersom jag är på islamspåret i dag så kompletterar jag med en text som visar att det fanns klarsynta politiker redan 1899. Islamdebatten i västvärlden blev bred efter elfte september 2001, men hoten uppmärksammades redan drygt 100 år tidigare.

WINSTON CHURCHILL ON ISLAM - IN 1899!

"How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries!
Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries. Improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live.

A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement; the next of its dignity and sanctity.

The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property, either as a child, a wife, or a concubine, must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men.

Individual Moslems may show splendid qualities - but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it.

No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilization of modern Europe might fall, as fell the civilization of ancient Rome."

-Sir Winston Churchill (The River War, first edition, Vol. II, pages 248-50 (London: Longmans, Green & Co., 1899).

Islam i P1 - Människor och tro


28 minuter in på programmet Människor och tro fredagen 16/11, diskuteras islam i Storbritannien.

En muslimsk kvinna ansåg i programmet att muslimer behöver en kram i stället för en hemsida att diskutera på.

Tack, tack, hemskt mycket tack!

Islamkrameri har jag redan sett alldeles för mycket av.

Vi behöver mindre av fundamentalism i Europa och eftersom islam är den värsta formen av fundamentalism, en kombination av politisk och religiös fundamentalism, behövs det definitivt inte mera tolerans och respekt för muslimers krav på islamanpassning av det europeiska samhället.

En fjärdedel av moskéerna i Storbritannien, har enligt programmet, hatlitteratur som riktar sig mot judar, andra icke-muslimer och homosexuella. Enligt min ringa mening ska chefsimamerna i dylika moskéer sättas i en roddbåt och ges ett sjökort som visar vägen till Saudiarabien.

Den intervjuade Humera Khan, en av landets främsta muslimska debattörer menar att brittisk integrationspolitik inte når fram till de unga. Hon menar att vi ska se muslimer som människor som älskar sin tro och inte som terrorister. Det var ju också ett sätt att vrida till det.

Terroristerna har uppenbarligen sin tro som drivkraft för sina bombdåd.

Hon sade att den brittiska regeringen kräver av unga muslimer att de ska ta avstånd från terrorism och verkar anse att detta också är fel.

Enligt den brittiska säkerhetspolisen MI5, finns det minst 2000 unga muslimer som utgör ett direkt hot mot nationens säkerhet. Humera Khan anser att det är den brittiska regeringens fel eftersom de inte har visat tillräcklig respekt för de människor som vill bygga sitt liv på sin tro. Därför blir de arga och farliga.

Det är alltså en bekräftelse från en ledande muslim i Storbritannien, att en arg muslim är farlig.

Nåja, det har jag misstänkt länge eftersom det är det intryck jag får när jag tar del av de dagliga nyheterna där så mycket handlar om hur muslimerna löser konflikter.

När socialvådens personal ständigt berättar om hur de får skydda unga flickor som vill leva och klä sig oislamskt, för våld från sina bröder och fäder, minskar i alla fall min benägenhet att känna sympati för en religion som är emot allt det goda som liberaler och socialdemokrater i det europeiska samhället kämpar för; demokrati, mänskliga rättigheter, jämlikhet, jämställdhet, religionsfrihet, åsiktsfrihet, tryckfrihet, homosexuellas rättigheter med mera.

Ibland blir strävan efter kulturell mångfald, en manifestation av kulturell enfald.

Två klarsynta bloggare; Nils Dacke och Illusionen

Terroristspärr i Japan


Detta var dagens bästa nyhet för mig.

Alla inresande till alla länder bör kunna identifieras med full tillförlitlighet.

Den som inte vill eller kan identifiera sig ska naturligtvis hindras från att passera gränsen. Det är dags att skrota det fria gränspasseringarna och göra jobbet mera komplicerat för terroristerna.

"Den som anses vara terrorist - eller som vägrar att samarbeta - nekas inträde i landet. - I en tid då terrorismen uppträder över hela världen vill vi att utlänningar som kommer till Japan samarbetar och förstår att det är bättre även för dem om Japan är säkert, säger Hisashi Toshioka, chef för migrationsmyndigheten vid flygplatsen Narita utanför Tokyo."

Klicka på rubriken och läs om hur Säpo ser på terrorismen. Deras
jobb skulle bli betydligt enklare om vi införde samma gränsrestriktioner som Japan nu gör. Mera här.

Säpo vet att det finns terroristceller i Sverige och det är önskvärt att de också har tillgång till register där de kan ta reda på vilka som passerar den svenska gränsen.

Utökat
samarbete med andra länders säkerhetsorganisationer så att misstänkta terroristers rörelser kartläggs, samt effektiva medel för att frysa terroristfinansieringarna, blir en bra början.

Målet är enligt min ringa mening att alla som har samröre med misstänkta terrorister, ska punktövervakas så att de inte kan hota rikets säkerhet. Till detta krävs ett
nationellt samarbetsorgan som gör informationsflödet smidigt och snabbt.

Samkörning med socialförvaltningarna, Försäkringskassan, skatteförvaltningen och polisen kan avslöja och driva fram alla skurkar som försörjer sin verksamhet genom våra trygghetssystem.

De samkörningarna kan startas nu och behövs för bekämpandet av såväl den organiserade allmänna kriminella sektorn som terroristerna.

Det behövs inget svenskt FBI!

Vi har Säpo. Ge Säpo de verktyg de behöver så gör de livet surt för såväl terrorister som mc-gäng och annnan organiserad brottslighet. När de hotar poliser och åklagare, hotar de Sveriges demokrati och ska bekämpas av ett förstärkt Säpo.

Danmarks motsvarighet till Säpo, om terrorismen. Danskarna är inte så rädda för att beskriva verkligheten, som vi är i Sverige.

Snabbtåg

Klicka på bilderna. Den övre visa svenska X2000 och den undre franska TGV
1974 åkte jag tåg från Paris till Lyon. I kupén fanns en stor hastighetsmätare så att vi kunde se att vi färdades i 170 kmph. Det kändes fantastiskt att se landskapet försvinna så snabbt att det blev svårt med detaljobservationer.

Svenska X2000 kommer snart att kunna köra 250 kmph. Flera X2000-bilder här.

Nu närmar sig snart hastigheten 600 kmph för de snabbaste tågen i Europa.

Det räcker nu! Fortare behöver det inte gå för att tåget ska konkurrera ut flyget som persontransportredskap.

Höghastighetståg kan med 400-500 kmph, ersätta flyget i all europeisk persontrafik om viljan finns.

Miljövinsterna blir fantastiska eftersom utsläppen från flyget svarar för en väldigt stor del av de skadliga resterna från fossilbränslen.

ICE i Tyskland är ett bra exempel på hur järnvägen kan ersätta flyget.

Transrapid har också bevisat att flygets roll som persontransportör snart är över.

Guide till Europas snabbtåg.

Nu när spårtekniken har gjort tåget överlägset flyget inom Europa bör flygets utsläpp betalas med rejält höjda biljettskatter så får marknadskrafterna råda.

Airbus 380 Stretch

Klicka på bilderna så blir de tydligare. Överst - Tvåvånings flygande charterfärja.
Underst - Nästa projekt? Fyrvånings flygande höghus för
3000 passagerare?I ett tidigare inlägg om flyget hoppades jag att passagerarflygets störst- och rymligast-tävling, var över efter introduktionen av Airbus 380.

Nu kommer
380 Stretch och konkurrenterna får hicka.

Den
första versionen kan ta mer än 800 passagerare och den senaste ska rymma upp till 1000 meckapilgrimer

Enlig Tim Clark, vd i EADS är intresset för en förlängd A380 mycket stort, särskilt från de stora arabiska flygbolagen som har omfattande trafik med muslimska pilgrimer mellan Saudiarabien och de stora muslimska länderna i Asien och Afrika.

Ett plan av den första versionen ska bli
privatflygplan åt en av Qatars oljeshejker. 600 kvadratmeter flygande beduintält. Det planet kommer antagligen inte att få så många flygtimmar så att det blir en extrem miljöbelastning, men tänk er när de nya planen ska frakta stenskådare tur & retur Medina.

FN-panelen IPCC har konstaterat att charterflyget utgör en påtaglig miljöbelastning

SNF om flyget.
LFV om flyget och miljön

Mera om flyg här - rulla ned förbi första inlägget.

Klicka på rubriken och läs om flygfarkoster.

måndag, november 19, 2007

Lätt att bli muslim - farligt att ångra sig

Av de fyra monoteistiska huvudfåror som redovisas här, är det alltså enklast att konvertera till islam och svårast att lämna islam.

De tre övriga kyrkorna kräver mera engagemang innan man blir medlem i samfundet, men de har inte traditionen att hota den som vill lämna religionen.


Protestanterna, judarna och katolikerna, blir naturligtvis ledsna när de förlorar en medlem, men den som lämnar, behöver inte soka skydd hos polisen och socialvården för att undgå hämnd från fäder och bröder.

Jag tror inte att det finns ett enda socialkontor i Sverige som inte har engagerats i muslimska flickors öde när de vill leva och klä sig som andra flickor i Sverige.

Bröder och fäder som hotar med våld och i värsta fall mord, är inte ovanligt; tvärtom är det ett stort socialt problem.

Detta är inte unikt inom de muslimska länderna.

Exempel två.
Exempel tre.

Om apostasi inom islam.

Islam och kristendomen


Varför konverterar folk till islam?

"Ny tro
En växande skara svenskar byter korset mot halvmånen. Längtan efter ett sammanhang är en drivkraft, förklarar forskare. Men det finns även en motsatt ström, som lämnar islam, främst av politiska skäl. -Svenska kyrkan har blivit för blek för svenskarna. Nu konverterar allt fler till islam, katolicism och judendom. Men kärleken är trots allt den största magneten bort från barnatron."


Det är synd om de människor som har så svag egen styrkraft i livet så att de måste anlita högre makter för att bringa ordning och reda i kaoset.

Det är också synd om dem som blir så förälskade i en muslim så att de för den skull konverterar utan att läsa det finstilta i kontraktet.

Det är lätt att bli muslim. - Det är dödsstraff på att lämna islam.

Det är krångligt att vara muslim med alla egendomliga ritualer för bön. Bara det faktum att muslimer på fullt allvar tror att Gud endast lyssnar till böner på det arabiska språket, är milt sagt anmärkningsvärt. När de dessutom tror att Gud föreskriver en hel hoper med komiska fysiska rörelser före och under bönen, borde varningsklockorna ringa för fullt.

Så här måste muslimer be för att deras gud ska höra dem.

"Även om strömmen är starkast från korset till halvmånen väljer vissa den motsatta vägen. Enligt Anne Sofie Roald är det främst iranier som väljer att lämna islam för svenska kyrkan, men även vissa araber och pakistanier. Skälet är främst politiskt. – Många av dem flyr från totalitära regimer som är förknippade med religiöst förtryck, säger hon."

Det är otrygga vilsna sökare med behov av starka regler, samt kärlekskranka optimister som väljer islam utan att först studera reglementet för den grymma religionen.

Titta dig omkring i världen!

Hur ser det ut i länder där islam är den dominerande religionen?

Svar: Våld - Förtryck - Religionstvång - Teokrati - Fattigdom - Analfabetism - Kvinnonedtryckning - Halshuggning av homosexuella - Stening av otrogna - Kroppsstympning av snattare - Könsstympning av små flickor - Klanstrider - Hederskulturer - Patriarkat med mera.

Den ruggiga listan kan göras hur lång som helst.

- Tror någon att det är en slump?
- Tror någon att det bara råkade bli så att eländet i huvudsak förekommer i dessa länder?
- Den gemensamma faktorn är islam.
"Trots att de flesta konvertiter från kristendom till islam, nämner samhällskritik och djupfilosofi som skäl att lämna sin barnatro handlar det ofta om något annat.–När det kommer till kritan har de förälskat sig i någon islamisk kvinna eller man, säger Anne Sofie Roald."

Detta är djupt tragiskt!

Här finns rik och djup kunskap om islam. Många av dem som delar med sig av sin islamkännedom, är människor som har levat i muslimska länder och fått erfarenheterna den hårda vägen. Några har lyckats lämna islam med livet i behåll.

söndag, november 18, 2007

Martin Lönnebo


I det förra inlägget visade jag de två vise män i underhållningsbranschen, som har påverkat mig mest. Liksom i evangelierna, finns det tre vise män här, men den tredje kanske inte passar helt in i underhållningsgenren, även om hans föreläsningar är extremt underhållande.
Martin Lönnebo visar att tystnaden och långsamheten har sin plats och ger livskvalitet i kontrast till spetsfundigheten från de två föregående, och ändå finns det så mycket gemensamt:

När jag har läst något av, eller lyssnat till en av de tre vise männen, ökar mitt livsmod en stund.

Martin om livsmod.

Klicka på rubriken och läs barns brev till Gud. De underbara breven fann jag hos Karl af Hällström.

Alf & Tage
Klicka på rubriken och bilderna.

I går kväll tittade jag som vanligt på den bästa kanalen i utbudet från SvT.

Kunskapskanalen sände en timme om och med Tage Danielsson.

Normalt har jag två teveapparater på samtidigt med olika kanaler eftersom jag nästan alltid blir uttråkad av alla transportsträckor mellan väsentligheterna.

Den timmen räckte det med en apparat.

Efteråt satt jag och försökte plocka fram ur mitt slitna minne, de personer som har betytt mest för mig, som humanistiska förebilder.

Alf Henriksson och Tage Danielsson är för mig de visdomens och humanismens ljusgestalter som hade förmågan att ur breda och solida kunskapsbaser, destillera fram korta och tydliga budskap.

Knivskarp och kristallklar omvärldsanalys gav dem möjlighet att i ett koncentrerat språk, avslöja det fördolda i det till synes uppenbara.

Makthavarnas tillkortakommanden karikerades så sinnrikt att de drabbade tvingades le, även när det smärtade.

Det blev en sen natt med mycket bläddrande i alla böckerna från Alf & Tage.

Tages sagor och dikter samt kloka tankar

Om Alf

En liten samling av klokheter från Alf

Tidigare i bloggen om Alf & Tage

lördag, november 17, 2007

AB & Expressen

Klicka på bilden och rubriken (Inte samtidigt för 17)

Det är svårt att döma i frågan om vilken tidning som är vidrigast i dagspressen. Det finns bara två riktigt oseriösa aspiranter och de gör alltid båda sitt bästa för att vara sämst. Lögner, fantasier och vilda hypoteser, formas till slagkraftiga löpsedelsrubriker. I artikeltexterna döljs sanningen bakom antaganden och fabuleringar, utan minsta respekt för dem som drabbas av lögnerna.

De kändisar som oftast utsätts för snuskpressens uppmärksamhet, har kanske i de trogna läsarnas omvärldsupplevelser, själva bäddat för exponeringen och visst är det nog ofta så.

Väldigt många kändisar har fått sin status genom exhibitionistiska böjelser, snarare än genom konstnärliga kvaliteter och dessa marknadens utställningsobjekt lever i symbios med slaskjournalisterna, De får alltså på något sätt ligga som de har bäddat.

Eftersom B-journalisterna från tid till annan, saknar standardobjekt att skildra, hoppar de på andra objekt med inblandade som har kändisstatus på grund av utvecklande kompetens.

Senast var det en störd människa som fantiserade om att mörda en politiker, vilket fick Aftonbladet att ljuga ihop en artikel om hur Säpo agerade för att lösa upp situationen.

Eftersom hela dagspressen gick på falsarierna, tvingades Säpo att
dementera ankan.

Chefredaktören på AB, Anders Gerdin kom med massor av krystade lögnursäkter som inte lurade någon och tidningens så kallade journalister försöker rättfärdiga genom
dimridåer.

Dock satte de in en liten diskret felanmälan:

"Rättelse
Aftonbladet har tidigare uppgivit att 42-åringen var anhållen och
att husrannsakan ägt rum i mannens hem. Dessa uppgifter är felaktiga.
Aftonbladet beklagar det inträffade."
AB tjatar vidare och vidare

Dessutom är aftonbladet.se nedlusad med en massa digitalt skräp som gör att mitt avancerade säkerhetssystem går i spinn. Spy Ware Blaster, Norton och MPS blir hyperaktiva när aftonbladet.se är öppnat och pc-processorn går på övervarv. Antagligen tillåter de sina annonsörer att lägga in massor med spårningsfunktioner.

fredag, november 16, 2007

Vindkraft knuffar ut kärnkraft.


Vattenfall visar gång på gång att de kan läsa marknadens signaler i god tid och agera så att de är redo när svenska folket kräver effektiva alternativ till kärnkraften.

Nu öker de hastigheten i
vindkraftsutbyggnaden och skaffar sig i princip monopol när de lägger order på allt som producenterna kan leverera.

Övriga aktörer hade chansen men de läste tidtabellen fel och tåget avgick utan dem.

EU-direktiv och svensk lagstiftning.

Klicka på rubriken och läs om vad Vattenfall gör. Klicka på bilden och njut!

Tidigare i bloggen om vindkraft -
här - här - här och här.

Iran - landet med tokreligiösa ledare


I min e-postbox fanns en inbjudan från prästen Karin Långström Vinge, att ingå i en motståndsgrupp mot en avrättning utdömd av politiskt/religiösa skäl.

Den regim som avrättar meningsmotståndare, är inte bara primitiv och avskyvärd, den är ett tecken på att fanatisk fundamentalistisk religion hjärntvättar bort allt sunt förnuft och ersätter det med ren galenskap.


Stoppa avrättningen av Adnan Hassanpour

Högsta domstolen i Iran har dömt den regimkritiske journalisten Adnan Hassanpour till döden.

Avrättningen verkställs vilken dag som helst.

Hassanpour har förgäves försökt fått till stånd ett möte med sin advokat. Han har blivit svårt torterad i fängelset i Sanandadj. Han hungerstrejkar.

Kanske är det för sent att stata denna grupp - kanske är Hassanpour redan avrättad, men jag försöker ändå. Det är bråttom! Reportrar utan gränser försöker få regeringen och EU att sätta press på Iran för att förhindra denna avrättning.

Stöd denna sak och gå med i gruppen!

carinarydberg@hotmail.com
Mera om avrättningsdomen här, här och här

Teokrati, tvång och förtryck.Lyssna noga på meddelandet som denne klarsynte observatör, (övre bilden) sänder till Storbritanniens muslimer. Enligt min ringa mening passar det lika bra i Sverige.

Den undre bilden föreställer en semestervikarie på en arbetsplats som de flesta av oss har spekulerat över under större delen av vårt liv.

Den som inbillar sig att den ordinarie ämbetsmannen bara lyssnar till böner på arabiska, som föregås av en hel räcka av löjliga kroppsövningar, är nog grundlurad av vikarien.

Det samma gäller den som tror att samkönad kärlek eller viljan att lämna aktuell religion, är en synd mot ämbetsverkets reglemente.

Se upp för vikarien som föreskriver hängning av homosexuella, kroppsstympning av snattare, könsstympning av småflickor, hedersmord, förbud mot att lämna religionen, teokrati, sju varv runt en svart sten, förbud för män att ta kvinnor i hand och så vidare.

Vikarien är en farlig typ!

Pat Condell i flera framträdanden med kritik mot fundamentalistiska och fanatiska religiösa hattifnattar. Om Pat Condell här.

Tack för länkarna Danne V!

En exmuslim om islam

torsdag, november 15, 2007

Mysteriet i Knutby


Denna självbetraktelse som Sara Svensson har gjort, tyder på att nåd från Gud, i hennes fall, endast kan erhållas via Tirsa. I rättegångarna, framgick övertydligt att Sara var övertygad om beviljande av nåd när hon fullgjort sina plikter.

Kopplingen mellan nåden från Gud och morden hon skulle utföra, var kristallklar och det är nog bara de inblandade poliserna och juristerna samt en och annan obegåvad journalist, som inte har begripit detta.

Som lök på laxen kommer pinsamt nog att obduktionen av mordoffret, visar på närskott, medan Sara hävdar distansskott.

Den obegripliga nonchalans som poliser, advokater och åklagare, visat upp när det gäller hur Sara fick tag i mordvapnet, är ytterligare belägg för att något riktigt ruttet finns dolt i denna härva av dumhet, okunskap, lättja och naivitet hos våra rättsvårdande representanter.

När polisen förstörde mordvapnet försvann det sista tvivlet.

Här finns en hel kennel begravd!

Uppdatering: UNT berättar som första stora dagstidning, om Peter Althins krav på återupptagande av den bedrövliga förundersökningen. Nu får vi se hur jurister och poliser kliar varandra på ryggen i desperata försök att stoppa avslöjandet av deras tillkortakommanden.

Dagen uppmärksammar också senaste nytt om en usel rättshantering.

Aftonbladet och Expressen hakar på. Vad gör DN & SvD, SR & SvT?
TV4

Flera knutbyinlägg här

Uppdatering

onsdag, november 14, 2007

Knutbysekten i nytt ljus?

Tidningen Världen i dag förvånar igen med ett utmärkt reportage om sekten i Gränsta Knutby.

Kenneth Ågren svarar på frågan om hur han visste att nyckelpersonen och revolvermannen Farid Lamrani befann sig i Marocko:

Hur vet du att han var i Marocko?- Det tror jag att han var.
Jag vet att jag läste något om det i Expressen.

Lysande Ågren! Polisen nöjer sig med Expressen som faktakälla. Det är nog därför som ledande polisbefäl så ofta beter sig som blinda och döva amatörer.

Citat:

"När Världen idag kontaktar Rikskriminalpolisen visar det sig att det inte finns några diarieförda dokument eller handlingar om ett tips från svensk polis till Marocko angående Farid Lamrani.Rikskriminalen hanterar alla internationella kontakter med utländska polismyndigheter, berättar Elin Almqvist, pressekreterare på Rikspolisstyrelsen."
Poliserna struntade helt enkelt i hur Sara fick tag i en revolver eftersom de visste att kolleger i Stockholms polishus skulle råka illa ut om sanningen kom fram.

Citat:

"Världen idags begäran till Rikskriminalen om att få tillgång till svaret
från Marocko, ledde till flera dagars överläggningar på den juridiska avdelning, som slutligen beslutade att hemligstämpla svaret.Det innebär att det inte går att få bekräftat om Farid Lamrani befunnit sig i fängelse i landet."
Här finns det pudlar begravda i mängder.

"Det är inte heller så enkelt att ställa frågor till Farids före detta fru,
eftersom de svenska myndigheterna har försett henne med en hemlig
identitet."


Frågan om denna åtgärd är till skydd för poliserna eller för hemliga damen.

Peter Altin är den ende inom de rättsvårdande instanserna som visar civilkurage.

Världen i dag ställer saken på sin spets.

Min favoritjurist
JK tar problemet på allvar.

"Justitiekansler Göran Lambertz har vid flera tillfällen varnat för att
polisen ibland undanhåller viktig information i polisutredningar för att skydda sina informatörer.Göran Lambertz utesluter inte att Farid Lamrani var polisinformatör och att det var därför han skyddades."

"Hur betydelsefull är en person som både ordnar skjutlektioner och logi
till mördaren dagarna innan ett mord?- Såvitt jag kan förstå borde en sådan person normalt vara mycket intressant i utredningen."


Det tycker alla utom de i utredningen inblandade juristerna och poliserna samt sektledningen i Gränsta.

UD och muslimska shariafanatiker


Islam innebär underkastelse. Ännu är inte Sverige islamiserat fullt ut, även om den förra regeringen med Mååna i frontlinjen, gjorde sitt bästa i sin strävan efter att bereda vägen för förtryckets och våldets religion.

Jag tog för givet att den nya regeringen skulle ha en förnuftigare inställning till islam med tanke på hur det ser ut precis överallt i världen där islam är den dominerande religionen.

Därför blev det några djupa inandningar och räknande till tio, omläsning och ny inandning med räknande, efter läsningen av
detta.

Citat:

"När Islamiska Domstolarnas förbund kontrollerade landet utdelades spöstraff för att man spelade musik. Visning av Bollywoodfilmer förbjöds. Offentliga avrättningar infördes. Dessutom fungerade Somalia som frihamn för al Qaida. Den 27–28 november kommer några av Domstolarnas främsta företrädare till Stockholm, nu som ledare för en oppositionsgrupp som manar till väpnad kamp mot den av FN erkända interimsregeringen, mot Etiopiens armé och mot Afrikanska unionens fredsbevarande styrkor. Utrikes-departementet välsignar evenemanget med närvaro på tjänstemannanivå."
Jag vet att socialdemokratiska politruker fortfarande finns kvar i departementen och hoppas att denna beklagliga fadäs är ett resultat av städningsproblemet.

"Sheikh Sharif Sheikh Ahmed var exekutiv chef i Domstolarna. Idag är han ordförande för den nybildade oppositions-gruppen Alliance for the Re-Liberation of Somalia (ARS), och som sådan inleder han konferensen i Folkets Hus. Med sig till Stockholm har han Omar Iman Abubakar, förste vice ordförande i Shura-rådet, som var Domstolarnas egentliga maktcentrum. Det ska tilläggas att ordförande i rådet var terroriststämplade Hassan Dahir Aweys, tidigare ledare för
al-Itihaad al-Islamiya (finansierade av Usama Bin Ladin)."
Ska Sveriges regering över huvud taget tillåta att dessa missdådare får beträda svensk mark?

"Varför samlas då dessa i Sverige? Man kan spekulera. Bland svensk-somalier har det funnits starkt stöd för Domstolarna. I en FN-rapport konstaterades att somalier i Norden på bara ett par månader samlade in 300000 dollar till Domstolarna under deras maktövertagande."
Suck.......

"I sitt första antagna uttalande skrev ARS att man inte kan tänka sig dialog med interimsregeringen så länge det finns utländsk trupp i landet. Tvärtom är det, enligt ARS, en religiös och medborgerlig plikt att göra ”motstånd”, och ARS ”värdesätter högt” de ”heroiska krigare” som står för ”motståndet”.När UD deltar i ett så uppenbart ensidigt arrangemang, som dessutom hålls på svensk mark, inställer sig frågan om detta inte kan ha internationella implikationer, som när
representanter för Hamas tilläts besöka Sverige.

Ska vi göra som resten av den demokratiska världen, stötta den internationellt erkända interimsregeringen, eller ska vi upplåta en arena åt dem som göder det väpnade ”motståndet”?"


Svaret borde vara givet, men när det gäller svenska politiker med underkastelseböjelser, vet man aldrig riktigt hur tankarna går.

Mera om islamistbesöket här.