tisdag, november 06, 2007

Gränsta - Knutby

Religionen läggs på sjukbädden igen, skriver Inga Sanner i SvD.

"Den diagnos som Sara Svensson fick är som Berg­strand påpekar unik, men det är inte första gången i historien som religionen läggs på sjukbädden. I själva verket kan denna form av diagnostik ses som ett utslag av en västerländsk utveckling där vissa religiösa idéer setts som kuriösa och kanske till och med farliga."

Den som läser sektens
predikningar, inser att detta är en sjuk församling och att det bisarra rollspel som är umgänget församlingsmedlemmar emellan, bara kan leda till en osund och sluten miljö, där jagsvaga människor lätt skadas allvarligt. Jag har också läst Göran Bergstrands bok och konstaterar att han bygger den på andra , tidigare utgivna böcker om sekten i Knutby.


"Men – bör man inte vara mer försiktig när det gäller utpekandet av religiösa idéer som orsak till brottsliga handlingar?"

Normalt ska man naturligtvis inte döma en religiös grupp som hattifnattar utan belägg, men de vedervärdiga predikningar som de själva har spridit på flera hundra cd-inspelningar, tyder på en totalt skruvad teologi med en sorts fyrenighet.

Från förundersökningen som är spridd på nätet: En av Saras alla små lappar

Tirsaprofetian Åsa Waldau/Kristi Brud kallas drottning Tirsa i sekten.

Tirsas genusprogram

Tirsa föreläser om riktiga män, städning och lydnad. Lyssna några minuter!

Alternativa brottsteorier

Klicka på rubriken och läs flera inlägg om knutbysekten.

Inga kommentarer: